301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
09 Yanvar 2015 - Cümə 07:19 1378 nəfər oxuyub
 
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
Əslində hər ikisi eyni məqsədlər üçün səsləndirilmiş fikirdir. Hər ikimiz bu məsələnin məclisdə müzakirəsini yanlış hesab edirik. Vurğun bəy məclis üzvüdür və məclis üzvlərini legitim saymır, buna onun müəyyən əsasları da var. Həqiqətən də qurultay məclisə seçilən üzvləri təsdiq etməyib. Yəni üzvlərin seçkisi keçirilib, nizamnaməyə görə qurultay bu seçkinin qaliblərini təsdiq etməliydi. Bu mənada prosedur pozuntusuna yol verilib
MÜSAHİBƏ Xəbəri
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”

 

Müsavat Partiyasının 27 sentyabrda keçirilən VIII qurultayındapartiya sədrliyinə əsas namizədlərdən  Qubad İbadoğlu və tərəfdarlarının narazılığı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının (ADR) təsis olunması ilə nəticələndi. Qubad İbadoğlu ilə söhbətimizdə də  ADR-in son vaxtlar intensiv şəkildə təşkilatlanması, məqsəd və məramlarının Müsavat Partiyasıyla ziddiyyət təşkil edəcəyi məqmalara toxunduq. 

-    Qubad bəy, söhbətimizi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatından (ADR) başlamaq istərdim. Son vaxtlar hərəkat barədə informasiyaların artması və təşkilatlanma yeni partiya anonsu deyilmi?
-    Əvvəla, hərəkatın partiyadan daha böyük fəaliyyət olduğunu düşünürəm. Bilirsiniz ki, vaxtilə yaradılan AXC bir neçə partiyanın formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Ona görə hesab etdik ki, fəaliyyətimizi ictimai birliklər, hərəkatlar haqqında qanunvericiliyə əsasən qurmalıyıq. Yaxın dövr üçün fəaliyyət istiqamətlərimiz ADR-in təşkilatlanması, institutlaşması və qurumun proqram fəaliyyətinin təqdimatıdır. Növbəti iki ay təşkilatlanma və şəbəkələnmə məsələlərini həll etmək niyyətindəyik, söhbət yanvar və fevral ayından gedir. Ondan sonra hərəkatın proqram fəaliyyətinə start verəcəyik. Bu da hərəkatın 2014-18-ci illər üçün strateji planı çərçivəsində hazırlanır. Bu ərəfədə  ADR ictimai fəaliyyətlə məşğul olmalıdır və yaxın dövr üçün hərəkatın qarşısında siyasi məqsədlər dayanmayıb. 
-    Düzdür, hərəkatın partiyaya çevrilməsi bu ilin proqramında yoxdur, amma bu məsələnin nə vaxtsa gündəmə gələ biləcəyini də söyləmisiniz...
-    Təbii, bu, alternativlərdən biri ola bilər. Hərəkat öz-özlüyündə bizim ictimai məqsədlər üçün həyata keçirəcəyimiz missiyamızı təmin edəcək. Amma hərəkatın genişlənməsi, sabah siyasi arenada tanınıb, qəbul edilməsi ADR-in müəyyən fopmada siyasi partiyaya transformasiya olunma imkanlarını artıra bilər.  Yəni biz prosesin gedişindən, eyni zamanda  siyasi vəziyyətdən, mühitdən və təlabatdan asılı olaraq hərəkatın daha çevik formalaşması və fəaliyyətimizin davam etdirilməsi üçün zamanında qərarlar verə bilərik. Bu halda siyasi partiya alternativlərdən biri ola bilər. 
-    Çıxışınızda siyasi yox, ictimai hərəkat ifadəsini işlədirsiniz, amma hərəkatın adında demokratik sözü də varsa, ADR həm də siyasi hərəkat deyilmi?
-    Əslində Azərbaycanda demokratiya ilə yalnız partiyalar məşğul olmurlar. Vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olan QHT-lər və media özü də demokratiya istiqamətində fəaliyyətini həyata keçirir. Bu mənada demokratiya sözünü sırf siyasi mənada işlətmirik. Təbii ki, demokratiya siyasi anlamda Azərbaycan cəmiyyəti üçün daha çox töhfə verə bilər. Amma hərəkatın iki komponentdən ibarət olduğunu da nəzərə alın. Bir hissəsi siyasidirsə, digəri sosial-iqtisadidir. Biz Azərbaycanda demokratik institutların formalaşmasına dəstək vermək və demokratiyanın təminatı üçün öz proqramlarımız və konsepsiyalarımızla mübarizə aparmaq istəyirik. Eyni zamanda Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlərin həllində ADR-in imkanlarından istifadə etmək niyyətindəyik. Hesab edirik ki, ADR Azərbaycanda siyasi islahatların aparılması üçün öz təkliflərilə çıxış edə bilər, xüsusilə bu, fundamental azadlıqların qorunması, siyasi məhbuslarsız bir məmləkətin formalaşması və bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi məsələlərilə əhatə oluna bilər. Bununla yanaşı Azərbaycan üçün həlli vacib olan məsələlərdən biri də neft gəlirlərinin ədalətli bölüşdürülməsi və iqtisadiyyatın vətəndaşa xidmət edən islahatlara məruz qalmasıdır. Bununla bağlı təkliflərimizi zaman-zaman ictimailəşdirmişik. 
-    Sadaladıqlarınızı Müsavat Partiyasında etmək mümkün deyildimi?
-    Bununla bağlı qarşıya qoyduğumuz məqsəd ondan ibarət idi ki, partiyanın özünü gücləndirilməsinə və işinin yenidən qurulmasına nail olaq. Yəni partiyanın işinin yenidən qurulması ilə bağlı təşəbbüslərə münasibət bizim təqdim etdiyimiz konsepsiya və proqramlara yanaşmadan fərqlidir. Bu məsələlər partiya strukturlarında müzakirə olunmalıdır. Mən partiyanın qurultaydan sonrakı fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tövsiyyələr paketini hazırlayıb rəhbərliyə təqdim etdim. Ki, partiyanın məclisi müzakirə etsin və növbəti dövrdəki fəaliyyətini bunun üzərində qursun. Bu təkliflər uzun müddət müzakirədən kənarda qaldı. Ötən ilin sonunda isə 2015-ci ilin fəaliyyət proqramı elan olunarkən sənədin bizim təklif əsasında hazırlandığı məlum oldu. Amma təkliflərin icrası və reallaşdırılmasıyla bağlı narahatlığımız var.  Çünki partiyada hər bir üzvün potensialından istifadə baxımından müəyyən çətinliklər və baryerlər var.  ADR-da heç bir baryer yoxdur, biz dürüstlük və səmimiliyi, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin önə çıxarılmasını, zəkaya, intellektə üstünlük verilməsini, bütövlükdə fəaliyyətimizin açıq və şəffaf olaraq həyata keçirilməsini hərəkatın prinsipləri elan etmişik. İndiki halda bu, o qədər də asan görünmür. Səbəb də odur ki, bu gün Azərbaycan siyasətində -həm müxalifətdə, həm iqtidarda ən ciddi problem əxlaq və mənəviyyat problemidir. 
-    Yəni Müsavat Partiyasında dürüstlük, səmimiyyət, etik məsələlərlə bağlı problem var?
-    Bilirsiniz, cəmiyyətdən fərqli bir şey görmürük. Cəmiyyət necədirsə, siyasi partiyalar da həmin vəziyyətdədir. Hesab etmirəm ki, Müsavat Partiyasında cəmiyyətdəki mövcud problemlərdən daha yaxşı əxlaqi-mənəvi mühit var. Bu, bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. Cəmiyyətin problemini həll etmək üçün də ilk növbədə özün dürüst, səmimi, şəffaf və əxlaqi-mənəvi dəyərlərə malik olmalısan. Bu cür insanlar  o qədər də çox deyil. Amma biz istəyirik ki, ADR həm də cəmiyyətə müəyyən mesajlar versin. Ki, həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətində ictimai-siyasi fəaliyyətlə əxlaqi-mənəvi dəyərlərə malik olan şəxslər də məşğul ola bilər. Çünki cəmiyyətdə belə fikir formalaşıb ki, siyasət çirkindir, kim siyasətlə məşğul olursa, çirkaba batır, siyasətçi ikiüzlü, hiyləgər, riyakar olmalıdır. Əslində bunlar Azərbaycan siyasətində mövcud olan problemlərdən qaynaqlanır. Bütün Avropada, normal sivil ölkələrdə qurulan modern partiyalarda siyasət şəffaf və dürüst şəkildə aparılır. Biz bu nümunəni də Azərbaycan siyasi-ictimai arenasına gətirib ADR vasitəsilə təqdim etmək istəyirik. 
-    Ola bilər növbəti  sualım da təkrar olsun, bütün bunları partiya daxilində gündəmə gətirə bilməzdinizmi? Çünki partiya rəhbərliyi bildirir ki, hər hansı üzvün hərəkat yaratması nizamnaməyə ziddir...
-    Partiya üzvünün hərəkat yaratması heç bir nizamnaməyə zidd deyil. Partiyanın nizamnaməsi “Siyasi partiyalar haqqında” qanunun normaları əsasında formalaşıb. Bu mənada nə mövcud qanunvericilik, nə də partiya nizamnaməsi hər hansı bir partiya üzvünün ictimai hərəkatda təmsilçiliyi ilə bağlı qadağa və məhdudiyyət qoymur. Sualın birinci hissəsinə gəlincə, ADR üzvləri yalnız Müsavat Partiyasının üzvləri deyil. Hərəkatda müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunan şəxslər var.
-    Ancaq əksəriyyət müsavatçılardır...
-    Hər halda fəaliyyət imkanlarımız harda genişdirsə, daha fəal olmaq niyyətindəyik. Bu, daha geniş kontekstdə təşkil olunmuş ictimai hərəkatdır. Düşünürəm ki, hərəkat  müxtəlif keçmişi olan şəxsləri birləşdirməklə və onların fəaliyyətini qurmaqla partiyalardan fərqlənəcək. 
-    Siz də, Vurğun Əyyub da Müsavat Partiyasındakı proseslərdən həm də şəxsiyyətə pərəstişə görə uzaqlaşmısınız.  Amma mətbuatda ADR haqqında məlumatlar Qubad İbadoğlunun hərəkatı adıyla gedir. Bu sizi narahat etmirmi?
-    Bu məni həddindən çox narahat edir. Mən mətbuatın bu cür yanaşması ilə razılaşmıram. Münasibətimi sosial şəbəkədə də bildirmişəm və mətbuat orqanlarına da bu məsələni ikitərəfli qaydada çatdırmışam. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həqiqətən də kollegial qaydada idarə olunan, şəffaf fəaliyyət göstərən və eyni zamanda, üzvlərin iradəsini özündə əks etdirən bir hərəkat olsun. Biz Müsavat Partiyasında uzun illər bir nəfərin xarizması əsasında formalaşmış dövrü yaşadıq və o dövrün müəyyən çətinliklərini də gördük. Çox tez-tez təkrarlayırlar ki, Şərqdə xarizma çox vacib məsələlərdən biridir, siyasi partiyaların idarə edilməsində bu əhəmiyyətlidir. Mən bunun tamam əleyhinəyəm və düşünürəm ki, bu gün Azərbaycan üçün siyasi partiyaları indiki vəziyyətə gətirən, məhz, elə xarizmatik liderlərin partiyalarda uzun illər idarəetmə aparatına rəhbərlik etməsidir. Siyasi partiya özü bir kollegial orqandır, partiyada üzvlərin iştirakının təminatı istiqamətində elə bir institut formalaşmalıdır ki, bu, bir nəfərin iradəsindən asılı olan qərarların verilməsiylə nəticələnməsin. Azərbaycanın müxalif siyasi düşərgəsinin ən böyük bəlası budur. Biz Müsavat Partiyasında bunun ciddi fəsadlarını yaşadıq. Istəyirdik, partiyanı xarizmatik liderdən daha kollegial, açıq, şəffaf və modern bir partiyaya çevirək. Bu keçid dövründə bəlli oldu ki, problem yalnız liderlərlə bağlı deyil, həm də üzvlərlə bağlıdır. Çox təəssüf ki, üzvlər həmişə bu istiqamətdə qərarların verilmısində bir nəfərin əhəmiyyətli rolu olduğunu düşünürlər. Bu məsələ Azərbaycanda partiyalaşma sisteminin inkişafı üçün ən böyük əngəldir. Mən, ümumiyyətlə, xarizmatik lider olaraq prosesin inkişaf etdirilməsində maraqlı deyiləm. Əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, ADR, üzvlərin bir institutu və təşkilatı kimi tanınsın. Yəni biz bu hərəkatı adı ilə çağıraq, şəxslərə bağlamayaq. Elə bu tribunadan istifadə edib öz mesajlarımı da çatdırmaq istəyirəm. Hətta mən ictimai birlikdə belə həmin problemi yaşamışam. Bir vaxtlar İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinə rəhbərlik edəndə fəaliyyətimizi qiymətləndirən xarici ekspertin ən böyük iradı ondan ibarət idi ki, bu təşkilat sizin adınızla tanınır. Ona görə mən təşkilatın İdarə Heyətindən istefa verdim və yalnız ekspert kimi fəaliyyət göstərdim. Bu mənada ADR-in bir adamın adıyla bağlanmasından çox narahatam.
-    Müsavat Partiyasına münasibətdə fərqlilik hiss olunur. Məsələn, məclisin toplantısında Vurğun Əyyubun çıxarılmasına siz təəssüflənirsiniz, amma onun özü məclisi legitim hesab etmir və narahat olmadığını da dilə gətirir. Bu, sizin və Vurğun Əyyubun, yəni ADR-i təsis edən əsas iki şəxsin Müsavat Partiyasına münasibətdə fikir ayrılığı  olduğunu göstərmirmi?        
-    Əslində hər ikisi eyni məqsədlər üçün səsləndirilmiş fikirdir. Hər ikimiz bu məsələnin məclisdə müzakirəsini yanlış hesab edirik. Vurğun bəy məclis üzvüdür və məclis üzvlərini legitim saymır, buna onun müəyyən əsasları da var. Həqiqətən də qurultay məclisə seçilən üzvləri təsdiq etməyib. Yəni üzvlərin seçkisi keçirilib, nizamnaməyə görə qurultay bu seçkinin qaliblərini təsdiq etməliydi. Bu mənada prosedur pozuntusuna yol verilib. Ona görə partiyanın formalaşmış institutları arasında məclis də qeyri-legitim təşkilat kimi qəbul olunur. Mən məclisə namizədliyimi verməmişdim və seçilməmişdim. Əgər məclis üzvü olsaydım, onun legitimliyini tanımazdım. İndiki halda yenə də partiyanın nizamnaməsinə əməl olunmayıb. Belə olduqda məclisin qəbul etdiyi qərarlar da şübhə doğurur. Hesab edirəm ki, indiki vəziyyət partiyadaxili münasibətlərin gərginləşməsinə xidmət edir. Partiyanın işinin yenidən qurulması və gücləndirməsi vasitələrindən biri  də məclisdir. Məclis aparıcı rol oynaya bilərdi, əgər həqiqətən də biz onun və partiya üzvlərinin potensialından istifadə etsəydik. Amma partiyada bir qrupun potensialından istifadə qərarı verilib. Ona görə eyni adamlar həm müavin, həm də məclis sədri olurlar, sonradan da yenə həm müavin, həm də icra aparatının rəhbəri olurlar. Bəlli olur ki, bu qrup çox məhdud bir dairədə fəaliyyət göstərir  və onların bu istiqamətdə insan resursları elə də geniş deyil. Elə buna görə iki böyük məsələdə problem yaranır. Birinci ondan ibarətdir ki, həm icra, həm qanunverici strukturda eyni qrupu təmsil edənlər əyləşib. Bu, partiyadaxili rəqabət mühitinin formalaşmasında çətinlik yaradır. İkinci, hazırkı rəhbərlik  partiyanın potensialından yetərincə istifadə etmir. Bu isə son nəticədə partiyanın zəifləməsinə gətirib çıxaran əsas amillərdən biri olacaq. 
-    Qubad bəy, sizinlə söhbət zamanı iqtisadi məsələlərə toxunmamaq mümkünsüzdür. Neft hər həftə ucuzlaşır, bu barədə xəbərlər geniş müzakirə və təhlil olunur. Azərbaycandakı yanaşmalar iki mövqeyi ortalığa qoyub. Birincilər neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edəcəyini deyir və siz də belə düşünənlərdənsiniz. İkincilər, yəni hakimiyyəti müdafiə edənlər - bu sırada qardaşınız Vüqar Bayramov da var - “təhlükəsizlik yastığı” kimi Dövlət Neft Fondunu əsas götürərək bu prosesin təsir etməyəcəyini bildirirlər. Siz necə düşünürsünüz?
-    Təsirlər artıq var. Azərbaycan uzun müddətdir ki, əhalinin əmanətlərindən vergi tutmurdu, prezidentin fərmanı ilə verginin tətbiqi haqda güzəşt var idi, yəni hər il əmanətlərdən olan gəlirlərin vergiyə cəlb olunması təxirə salınırdı. Bu il hökumət ona getmədi, çünki hakimiyyət bilir ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft gəlirlərinin rolu əvvəlki qədər geniş olmayacaq. İndiki halda Neft Fondunun yığımlarından istifadə etməyə məcburuq. Bəli, mən yaxın bir il üçün ciddi təsirlərin olacağını gözləmirəm. Çünki fondun ehtiyatları bu prosesdə sabitləşdirici rol oynaya bilər. Amma gedişat son nəticədə başqa fəsadlar da verə bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın çox böyük öhdəlikləri var və bunlar strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bir tərəfdən neft pullarını cari, istehlak məqsədləri üçün istifadə edəcəyik. Sonra strateji layihələrin maliyyələşməsində hansı mənbələrdən istifadə olacaq? O zaman Azərbaycan üçün yeganə yol borca girmək olur. Ən təhlükəlisi də  odur ki, Azərbaycan mövcud vəziyyətdə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün borclarını sürətlə artıra bilər və bunların qaytarılması da gələcək nəsillərin üzərinə düşür. Deməli, gələcək nəsillərin payını daha sürətlə xərcləyir və mənimsəyirik, başqa tərəfdən də gələcək nəsillər üçün əlavə borc öhdəlikləri yaradırıq. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün təhlükə yarada bilər. Ona görə deyirəm ki, iqtisadiyyatımız bu il vəziyyətdən çıxsa da, növbəti illərdə əhəmiyyətli problemlərlə üzləşəcək. Başqa tərəfdən də neft qiymətləri daha uzun müddət aşağı səviyyədə olsa, Azərbaycanın strateji layihələri sual altında qalacaq. Yalnız rəsmi Bakı yox, müəyyən öhdəliklər götürən neft şirkətləri də öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək. Əslində neftin qiyməti artmasaydı, BTC də olmazdı. Çünki BTC layihəsi təsdiqlənsə də, ora investisiya qoyulması istiqamətində şirkətlərin uzunmüddətli tərəddüdləri oldu. Neftin qiyməti artandan sonra onlar gördülər ki, bu investisiyadan həqiqətən gəlir götürəcəklər. Amma indiki halda strateji layihələrə maraq itə bilər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan özü də ölkə kimi maraqsızlaşa bilər. Axı, Azərbaycanın TANAP və TAP kimi investisiya öhdəlikləri var, bunlar isə ciddi suallar doğuran məsələlərdir. Bütün hallarda hamısı neft qiymətlərindın asılı durumdadır. 

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: XƏBƏR365
“ADR, siyasi, partiya, alternativlərindən, biri, ola, bilər”,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı