301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
14 Yanvar 2018 - Bazar 12:32 2092 nəfər oxuyub
 
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
MÜSAHİBƏ Xəbəri
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə

 

Xeber365.com Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru, Azərbaycan və Kalmikiya respublikalarının əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovla müsahibəni təqdim edir:

 

 

– Bəhram müəllim, teatrın repertuarının ana xəttini daha çox kim müəyyənləşdirir: baş direktor, yoxsa baş rejissor?

 

– Gənc Tamaşaçılar Teatrında işlədiyim illər ərzində bu mövzuda teatırın direktoru Mübariz Həmidovla belə bir problemimiz olmayıb. Bir sənət adamı kimi bilirəm ki, hər şeyi mən müəyyənləşdirsəm də, son qərar teatrın direktorunundur. Hər ikimiz tandemlə – bir-birimizə anlayış göstərməklə işləyirik. Əlbəttə ki, teatrın yükünün 90 faizi, yeri gələndə 100 faizi mənim üzərimə düşür. Çünki bir mövsümün repertuarını formalaşdırmaq üçün hələ bir il əvvəl fikirləşməyə, mütaliəyə başlanılır. Bəzən Mübariz müəllimlə işarası düşüncələrimiz olur. Bəzən bu düşüncələr elə fikir olaraq qalır, bəzən isə həyata keçir. Amma problem burasındadır ki, ildən-ilə pyes, xüsusən də uşaqlar üçün əsər tapmaq çətinləşir. Ümumiyyətlə, uşaq dramaturgiyası baxımından əziyyət çəkirik. Sifarişlər vermək məcburiyyətində qalırıq. Ən uğurlu sifarişimiz gənc yazıçı-essesist, dramaturq Pərvinlə alınır. Çünki onun uşaqlar üçün yazdığı tamaşa əsərləri teatrımızda mükəmməl mövqe tutub. Onun yazdığı əsərlərin repertuardan çıxarılmasından söhbət belə gedə bilməz. Həmçinin, xarici ədəbiyyata müraciət edirik. O əsərlərə ki, onları uşaqların valideynləri bilirlər, uşaqlarına danışıblar və indi həmin əsərlərə səhnədə baxmaq maraqlıdır. Ancaq dediyim kimi, ildən-ilə repertuarı formalaşdırmaq çətinləşir. Çünki XXI əsrin tamaşaçısın zövqünü tapmaq çox çətindir.

 

– Azərbaycan tamaşaçısının  qəzbul etdiyi, sevdiyi əsərlər, müəlliflər var, sizin dünyagörüşünüzə, həyata baxışınıza uyğun əsər və müəlliflər var. Repertuar seçimində qızıl ortanı necə müəyyənləşdirirsiniz?

 

– Bilirsiniz, hələ gənclik illərimdən – Akademik Milli Dram Teatrında çalışdığım dövrdən həmkarlarım öz səlahiyyətlərindən, təcrübələrindən istifadə edərək, müəyyən əsərlərin Azərbaycan teatrının səhnəsində olmasının vacibliyindən danışırlar. Bu, bütün Azərbaycanda teatrlarında var. Eləcə də Azərbaycandan kənardakı teatrlarda... Mənim nəzərimdə buna ehtiyac yoxdur. Mənim üçün şəhər, onun sakinləri və onların zövqü var. Hesab edirəm ki, sənət adamlarının tamaşaçıların zövqünə enməyə ixtiyarı yoxdur. Amma elə əsərlər tapmaq lazımdır ki, o, həm yaradıcı heyət üçün maraqlı olsun, həm də tamaşaçı zövqünə uyğun gəlsin. Azərbaycan tamaşaçılarının bu günə qədər heç bir şübhəsiz qəbul etdiyi xarici müəlliflər var. Məsələn, Şekspir və Molyer Azərbaycan tamaşaçısının bu gün də sevdiyi  dramaturuqlarındandır. “Bu iki müəllifi necə hazırlamaq lazımdır?” kodları da rejissorlarda var. Ancaq təəssüf ki, böyük dramaturq Aleksandr Ostrovskiy Azərbaycan səhnəsində  heç bir zaman uğurla hazırlanmayıb. Bununla da tamaşaçı qəlbinə yol tapa bilməyib. Rejissor Ələsgər Şərikov Azərbaycan səhnəsində  “Vanya dayı”nı hazırlayıb və bu tamaşa bir neçə dəfə oynanıldıqdan sonra  repertuardan çıxarılıb. Maksim Qorki 1919-20-ci illərdə Azərbaycan tamaşaçısı üçün nə qədər maraqlı olub... Amma dövr inkişaf etdikcə Maksim Qorki maraqsız inqilabçı dramaturuq kimi qəbul edilir. Bunun üçün də sənət adamları bu əsərlərə qorxa-qorxa müraciət edirlər. Mən M. Qorkinin pyeslərini bir neçə il əvvəl yenidən oxudum. Heyrət etdim ki, nə qədər müasir, içi dolu səhnə vəziyyətləri olan hekayə və pyesləri varmış. Ona nə zamansa müraciət etməyi düşünürəm. Bir məqamı da qeyd edim ki, həmin əsərlərin  Azərbaycan dilində səsləndirilməsi çox çətindir. Bəlkə də, uğursuzluq bundan irəli gəlir. Ən peşəkar tərcüməçi belə o əsərləri tərcümə edəndə nəsə qulağa yad bir mövzu, bir kəlmə dəydirir. İlk baxışdan tərcümənin özündə soyuqluq duyulur. Ona görə də belə əsərləri hazırlayıb tamaşaçıya göstərməkdə bir qədər çətinlik çəkirik. Belə desək, biz o əsərləri ən gözəl anlara  saxlayırıq.

 

Onu da deyim ki, yeni tamaşa hazırlamaq çox çətindir. Ona görə yox ki, aktyor yoxdur və ya teatrın maddi texniki bazası zəifdir. Məsələ budur ki, hər bir əsərin aktyor marağına səbəb olan yeni və maraqlı üslubu olmalıdır. Əsərin bu günlə səsləşməsinə zəmin varsa, rejissor bunu tapıbsa, onu hazırlayanda tamaşaçısına da maraqlı olur. Süjet xatirinə hazırlanıbsa, onu tamaşaçı qəbul etmir. Aktyorlar da məşqin keyfiyyətli gedişindən həvəslənərək bir, iki, üç dəfə həmin tamaşanı oynayırlar, sonra unudulur, yaddan çıxıb gedir.

 

Bir də mövzu məsələsi var. Tamaşaçıya yaxın mövzu olmalıdır.

 

Картинки по запросу bəhram osmanov

 

Dediniz ki, Çexovun, Maksim Qorkinin əsərləri Azərbaycan tamaşaçısına maraqlı deyil. Ancaq Şekspirin əsərləri illərdir oynanılır, tamaşaçı da maraqla gedib baxır. Bəlkə də, buna səbəb Şekspirin sevgiyə dair yazdığı əsərlərdir, necə düşünürsünüz?  

 

– Əlbəttə, o da var. Məsələn, teatrımızın repertuarında  Şekspirin “Otello”,  “Maqbet”, “Hamlet”, “Romeo və Cülyetta” əsərləri əsasında hazırlanmış tamaşalarımız var. Düşünürəm ki, Şekspirdə emosional təsir qüvvəsi güclü olduğu üçün hələ də Azərbyacan tamaşaçısın zövqündədir. Eyni zamanda, hər bir tarixi formasiylar var. Elə tarixi formasiyalar var ki, bu, özünü  ədəbiyyatda tapıb. Amma biz millət olaraq yüz, iki yüz il bundan əvvəl olan formasiyalardan keçməmişik. Bizdə bu birdən-birə,  kortəbii şəkildə olub. Biz dvoryanların, zadəganların necə həyat yaşadığını, etiket qaydalarını bilmirik, bu barədə təsəvvürümüz belə yoxdur.  Amma bizim  teatrın repertuarında “Xortdanın cəhənnəm məktubları” əsasında çox maraqlı bir tamaşa yer alır. Rejissor gəlmədir, səhnələşdirməsi isə mənə məxsusdur. Amma maraqlısı budur ki, qeyri-millətin nümayəndəsi olan rejissor bizim adət-ənənəni bilmədən bu əsəri necə hazırlayır? Əlbəttə ki, yaxşı əsərdir. Rus variantı çox yaxşıdır. Rus variantının əsasında Azərbyacan variantı işlənildi. Ancaq bir neçə məşqdən sonra rejissor bizim o adət-ənənəni tapmaq istəyirdi, amma tapa bilmirdi. Bizim məsləhətləşmələrdə onu inandırdım ki, Ə. Haqverdiyev sırf bizim ənənələr üzərində əsər yazmayıb. Mücərrəd yerdə, mücərrəd  şəhərdə – müsəlmanların yaşadığı məmləkətdə belə hadisələr yaşanıb. Biz o rejissora azadlq verdik və nəticədə modern bir tamaşa hazırlandı. Bu tamaşanı ölkə xaricində oynadıq, çox yaxşı aktyor ansamblı yarandı.

 

Mən söhbətlərin birində ona Ə. Haqverdiyevin Rusiya İmperiyasında 2 dəfə Dumanın üzvü olduğunu deyəndə heyrət elədi. Bilirsiniz, biz də belə mütərəqqi yazıçılar, dramaturuqlar olub. Bu gün M.F.Axundovu 50-ci illərin kanonları ilə hazırlamaq olmaz. Mən 15 il bündan əvvəl “Hacı Qara”nı hazırladım. Ədəbiyyatşünaslar 50-ci illərdə xəsisliyi ön plana çəkirdilər. Bu gün isə kimisə xəsisliklə təcübləndirmək mümkün deyil. Təhlil zamanı müəyyən olunur ki, M.F.Axundov  xəsisilik mövzusu ilə tamamilə başqa, sosial-siyasi motivləri ön plana çəkib. Biz də tamaşanı hazırlayarkən bu məqamları önə çıxardıq. Axundovun mətninə dəyməmək şərti ilə tamaşa başqa bir həvəslə, nəfəslə oynanıldı. İstənilən xarici dramaturuqa üz tutmaq olar. Məsələn, mən Akademik Milli Dram Teatrında  gürcü tamaşası hazırlamışam ki, müxtəlif festivallarda laureat olub. Ümumiyyətlə, oynanılan əsərdə tamaşaçı adət-ənənəyə yox, lazımlı, təklif olunmuş vəziyyətə və ali məqsədə baxır. Bir də tamaşaçı teatra, ilk  növbədə, sevdiyi aktyoru görməyə gəlir. Heç vaxt müəllif onlara maraqlı olmayıb. Əsərə baxandan sonra digər məqamlarla  maraqlanırlar.

 

– Bu detal sizə maraqlıdır, yəni aktyor seçimində bunu nəzərə alırsınızmı?

 

– Yox, mənə görə maraqsızdır. Mənim üçün aktyor öz fərdi keyfiyyətlərin ilə maraqlıdır. Hər bir teatrda 10-15, 20 aktyor var ki, onlar öz peşələrini öyrənib, istedadlarını üzə çıxara biliblər. Teatrlar da həmin adamlardan bəhrələnir.

 

 – Bəhram müəllim, əcnəbi müəlliflərdən danışdıq. Maraqlıdır, Azərbaycan tamaşaçısı müasir və ona yad müəllifin – İsveç dramaturqu Lars Nurenin “Müharibə”əsəri əsasında hazırladığınız tamaşanı qəbul etdimi?

 

– Qəbul etdi. Qəbul etməsəydi, dördüncü teatr mövsümünə qədər oynanılmazdı. Bizim teatr tamaşadan sonra tamaşaçı ilə görüşlər keçirməyi xoşlayır. Əlbəttə ki, bu görüşlər bizim universitetlərimizdə olub. Mən bu görüşlərdən sonra anladım ki, bu tamaşada çətinliklə qəbul olunan bizim də  müharibə şəraitində yaşamağımızdır. Gənclər “Müharibə” tamaşasında yaşanan qəddarlığı görmək istəmirlər. Ancaq tamaşanı yaradıcılıq baxımdan qəbul edirlər. Biz bu tamaşanı müxtəlif ölkələrdə də oynadıq. Maraqlıdır, hansı ölkələrdə nə vaxtsa müharibə olubsa, oranın tamaşaçısı, ölkəsində müharibə olmayan tamaşaçıdan çox  fərqlidir.

 

Похожее изображение

 

– Onlar daha yaxşı hiss edirlər, hə?

 

– Bəli, bəli! Hansı ölkədə ki, müharibə olmayıb, onlar onu qəbul etmirlər. Lars Nuren  dünyada kifayət qədər məşhurdur. Amma Rusiyada az-az hazırlanan dramatruqlardandır. Bizim getdiyimiz festivallarda müxtəlif  ölkələrdə gələn teatrşünaslar deyirdilər ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, burada  Lars Nuren bu qədər məşhurdur.

 

– Söhbətimizin əvvəlində yerli müəlliflərdən Pərvinin adını çəkdiniz. Yerli müəlliflərlə  çalşanda onların müdaxiləsi baxımından tamaşanın hazırlanması prosesi fərqli olur, yoxsa?

 

– Mənim tamaşalarıma heç bir müəllif müdaxilə etmir. Tamaşa teatrın və rejissorundur. Amma mən gənclərlə – gənc rəssam, bəstəkar, rejissor, yazarlarla işləməyi  sevirəm. Bizim teatrda  Mübariz müəllim özü də şərait yaradır ki, imkan daxilində gənc rejissorlar çoxlu sayda tamaşa hazırlasınlar. Bu  gənc rejissorlar arasında Ayla Həşimzadə,  Elşad Rəhimzadə çox intensiv tamaşalar hazırlayır.  Bu gənclərin müxtəlif janlarda tamaşalar hazırlanması bizə də maraqlı oldu.

 

– Janrlardan söz düşmüşkən, Mehriban Ələkbərzadənin Tamara Vəliyevanın eyniadlı əsəri əsasında hazırladığı “Cəza” monotamaşası da Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində yeni idi...

 

– Bəli, düz qeyd etdiniz... Biz istəyirik ki, teatrımızın səhnəsində hər janrda tamaşa olsun. Bu, inkişafdır. Hətta imkan çərçivəsində ölkə hüdudlarından kənarda olan rejissorları da bu fərqlilik naminə  teatrımıza dəvət edirik. Teatrın maddi-texniki bazası daha da yüksək olsa, hər mövsümdə bir-iki rejissor gətirə bilərik. Bu addımın tərəfdarıyam. Çünki aktyorun başqa millətin rejissoru ilə işləməsi və bir-birini duyması yenilik deməkdir. Sağ olsun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə bu təşəbbüs üçün şəait yaradıb. Şəxsən mənə o rejissor maraqlıdır ki, bizim teatrda mənim və digər  yerli rejissorların edə bilmədiyini etsin.

 

– Bəs ümumiləşdirsək, baş rejissor kimi pioritetləriniz nədən ibarətdir?

 

– Mənim üçün əsas olan turuppanı formalaşdırmaqdır. Yəni  Azərbyacan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ən yaxşı tələbələrinin teatra işə cəlb olunması və onların  yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirməkdir. Bir qədər yaşlı nəslin daima formada olmasına çalışmaqdır. İmkan daxilində müxtəlif mövzularda treninqlər keçirməkdir. Treninq də inkişaf deməkdir. İnkişaf varsa, teatr canlıdır. Yoxdursa, o, xatirələr teatrına çevrilir. Buna görə də  yeni müəllif və pyeslərin axtarışındayam. Yeni yaradıcı insanlarla işləməyə can atırıq. Bir mövsümdə altı tamaşadan ikisi uğur qazanırsa, bu, yaxşıdır.

 

– Bəhram müəllim, ölkəmizdəki teatr direktorları kişi sənətkarlardır. Bəs onların əsər seçimi imkan verirmi ki,  qadın qəhrəmanlar – aktirisalar önə çıxsın? Zaman-zaman aktrisaların bu mənada gileyini eşidirik...

 

– Qətiyyən belə deyil. Ümumiyyətlə, dünya dramaturgiyasında qadınların oynaya biləcəyi rollar azdır, amma yenə də tapırıq. Məsələn Ə. Əmirlinin “Ünvansız qatar” əsərində, İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı”nda ən gözəl rollar qadınlardadır. Bəli, aktirisaların şikayəti əsaslıdır, amma bizim tetarda belə söhbət gedə bilməz. Yəni hamıya rol verilir. Sadəcə olaraq, tamaşalarda gənc nəsil aktirisları orta nəsildən nisbətən üstünlük təşkil edir. Hüseynbala Mirələmovun  “Miras” əsərinin yeddi ifaçısının dördü qadındır. Biz teatr olaraq daim yeni  əsərlərin axtarışıdayıq. Elə əsər var ki, yaxşı tərcüməçisini gözləyir, eləsi də var, rejissorunu...

 

Картинки по запросу bəhram osmanov

 

Belə başa düşdüm ki, tamaşanın uğurlu alınmasında əsərin gücü, yaradıcı heyətlə yanaşı, həm də tərcüməçinin rolu böyükdür.

 

– Əgər tərcürmə əsəridirsə, bəli. Mən bu fakta 1996-ci ildə Şekspirin  “Kral Lir” əsərini hazırlayanda şahid oldum. 1938-ci ildə  bu əsəri tərcümə edən böyük sənətkar idi, amma bu tərcürmə uğurlu deyildi. Ona görə də mərhum tərcürməçi-şair Sabir Mustafayevlə söhbətimiz oldu. O, bu əsəri  Şekspir necə yazmışdısa, elə də tərcürmə etdi. Yardıcı heyətin öz potensialını ortaya qoymaq üçün bu tərcümə rahatlıq yaratdı. Amma yenə də qeyd edim ki, tamaşanın uğurlu olması əsas rejissordan asılıdır.

 

Bəhram müəllim, Gənc Tamaşaçılar Teatrının adı  sizin repertuar sərhədini harda sonlandırır? Məsələn, hansı məhdudiyyətlər qoyur ki, bu olar, bu olmaz?

 

– Çox böyük məhdudiyyət qoyur. Burada işləyən həmkarlarıma tövsiyə edirəm ki, hazırlanan tamaşanın baş qəhrəmanları və ya hadisələr daha çox gənclər üçün hesablansın. Elə teatrımızın nizamnaməsində də teatrrın gənclərə xidmət etdiyi qeyd edilib.

 

– Ancaq teatr səhnəsində sanki gənclərlə bağlı əsərlər azdır, daha çox uşaq tamaşaları üstünlük təşkil edir. Siz necə düşünürsünüz?

 

– Mən belə deməzdim. Bizdə uşaq tamaşaları həftə sonu, bir də daha çox tətil günlərində olur.Yerdə qalan günlərdə tamaşalar gənclər, böyüklər üçündür. Hətta afişalarımızda “16+”, “18+”  bildirişlərindən də istifadə edirik. Ancaq razıyam, bəzi hallarda belə düşünürlər ki, bizim teatr yalnız uşaqların teatrıdır. Təbii ki, bu, belə deyil. Bizim teatra hər yaşda tamaşaçı gələ bilər.

 

Bəhram müəllim, bir teatr üçün kifayət qədər böyük aktyor heyətiniz var. Hərdən aktyorlar və aktrisalar rolsuz qalmaları ilə bağlı narazılıqlarını səsləndirirlər. Bu mənada aktyorların məşğulluğu məsələsində prinsipləriniz nədən ibarətdir?

 

– Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, bir rolun iki-üç, bəzən də dörd ifaçısı olsun. Çalışıram ki, hər bir ifaçı özünün yarada biləcəyi rola malik olsun. Bir də bilirsiniz, şikayətlər həmişə var. Otuz ildir ki, peşəkar teatr sənətində çalışıram. Müşahidələrimə görə, aktyorlar həmişə şikayət edirlər. Bu, artıq onların vərdişinə çevrilib. O, gözəl rol oynasa da, oynamasa da,  şikayət edəcək. Bir məqamı diqqətə çatdırım ki, öz gücünə güvənən aktyor oynamağa rolunun olmadığından, özünə inanan rejissor isə hazırlamağa pyes tapmadığından şikayət etmir. Elə xalq artisti ola bilər ki, illərlə eyni rolu oynayır. Amma bu, heç də o ifaçının yaradıcılığının tənəzüllə uğraması demək deyil. Sadəcə, bu dövrün diqtəsi belədir. Ona görə də teatrı incəsənətin ən qəddar sahəsi adlandırırlar.

 

– Dövrün diqtəsi deyirsiniz, sizin üçün teatrda aktuallıq anlayışı nədir?

 

– Səhnədə baş verən hadisələrlə, bu hadisələrə tamaşaçının münasibəti üst-üstə düşürsə, mənim üçün aktualıq budur.

 

– Bəhram müəllim, siz həm də İncəsənət Universitetində dərs verirsiniz. Bir pedaqoq kimi necə hesab edirsiniz, bu gün rejissura sahəsində hansı problemlər var?

 

– Hesab edirəm ki, rejissorlar peşəkar tetarlardan qorxurlar. Ona görə də daha çox aktyorluqla məşgul olur, ya da başqa sahələrə gedirlər. Teatr rejissoru kino rejissorundan çox fərqlənir. Burada gərək dramaturgiyanı yaxşı öyrənib, təhlil etməyi bacarasan, aktyor sənətini yaxşı biləsən. Əgər dörd-beş ildən bir də olsa, teatra gənc rejissorlar gəlirsə, bu, yaxşı göstəricidir. Bir də universitet çərçivəsində tələbənin potensialını görmək çətindir. Mən arzulayıram ki, Azərbyacanda gənclər üçün bir incəsənət mərkəzi olsun ki, burda gənc aktyor və rejissorlar öz eksperimentlerini etsinlər, özlərini formalaşdırsınlar. Bir sözlə, öz yaradıcılıq potensiallarının sərhədlərini müəyyən etsinlər. Bizim isə gənc rejissorlara  güvənib səhnəmizdə tamaşalar hazırlanmaqlarına şərait yaratmağımız, onlara olan inamımızdan irəli gəlir.

 

– Son olaraq soruşmaq istəyirəm: ümumilikdə teatrın bir mövzu, ictimai kateqoriya kimi adi insanın həyatına daxil ola bilməməsini nə ilə əlaqələndirərdiniz?  

 

Bilirsiniz, teatr canlı sənətdir, bunu hər kəs bilir. Canlı olması yalnız aktyorun  hər gün tamaşaçı qarşısına çıxıb, canlı oyun göstərməsi demək deyil. Məsələ budur ki, teatr bu gün lazımdır, yoxsa lazım deyil? Bəlli illər olub ki, teatr unudulub.  Elə də olur ki, birdən-birə yada düşür. O zaman yada düşür ki, o günümüzlə səsləşən, tamaşaçının marağında olan bir əsər hazırlayır. Bu olmursa, deməli, həmin teatrın rəhbərliyi özündə qüdrət tapıb teatrdan getməlidir. Yaxud da düşünüb-daşınıb, həmin şəhər sakinlərində inam yaratmaq üçün özünün seçdiyi əsəri hazırlamalıdır. Amma Azərbaycan teatrı da var, onun tamaşaçısı da. Belə olmasaydı, Azərbaycan  teatrı gələn il 145 illiyini qeyd etməzdi.

 

Teatrın da daimi eksperiment məkanı olduğunu da yaddan çıxarmaq olmaz. Bunun üçün də münbit şərait yaradılmalıdır. Bir də çoxlu sayda gənc teatr mərkəzləri olmalıdır; onların salonu 40-50, 100 tamaşaçıdan ibarət olur. Bu, dünya praktikasında belədir. Belə teatrlar isə şəxsi və ya özəl qurumların yox, məhz dövlət dəstəyinə arxalanır. Mən inanıram ki,  gələcəkdə belə bir təşəbbüs bizdə də həyata keçiriləcək. Çünki Bakıdan başqa da iri şəhərlər var. Məsələn Sumqayıt, Gəncə. Bu şəhərin sakinləri bilməlidir ki, onların şəhərinin kiçik bir teatrı var.

 

Sevinc Fədai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllif:
Aktyorların, vərdişidir,, onlar, həmişə, şikayət, edirlər, -, Bəhram, Osmanovla, müsahibə,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı