301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
11 Avqust 2017 - Cümə 14:55 1476 nəfər oxuyub
 
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
"O vaxt Qarabağla bağlı Türkiyəyə rəsmi müraciət olunanda bizi başa düşməmişdilər. Soruşmuşdular ki, bu paranı bizdən nə üçün istəyirlər? Halbuki, Qarabağ əldən gedirdi. İyirmi yeddi il bundan əvvəlki münasibətə baxın, bu günə baxın. Bu gün artıq çox normal şəkildə bir-birimizi anlayırıq, başa düşürük"
MÜSAHİBƏ Xəbəri
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ

Musavat.com və Xeber365.com saytları Türk dilinin regionda hakim dilə çevrilməsi istiqamətində yeni bir layihəyə başlayıb.

 

Layihənin məramına uyğun olaraq, əməkdaşlıq çərçivəsində qoyulan fikrin əvvəlcə ölkə daxilində, daha sonra regionda təbliğatının qurulması üçün işlər görüləcək. Belə ki, dilçilik sahəsi üzrə mütəxəssislər, Azərbaycan türkcəsinin bölgədə əsas dilə çevrilməsinin üstünlüyünü əsaslandıracaq siyasilərlə, sosioloqlarla, alimlərlə, ümumilikdə ziyalı kəsimlə müsahibələr ediləcək, araşdırmalar aparılacaq, müzakirələr, konfranslar təşkil olunacaq.

 

 Bu fikir və məqsədlə yola çıxmağımız heç də əsassız deyil. Xatırladaq ki, qeyri-türk xalqlarının sıx yaşadığı bölgələrdə Türk dili əsas ünsiyyət vasitəsidir və türk xalqlarının yaxın qonşuluğunda və onlarla eyni bölgədə xeyli sayda başqa dil ailələrinə mənsub xalqlar yaşamaqdadır. Xüsusilə Qara Dəniz ətrafı və Qafqaz regionunda əsrlərlə türk xalqları başqa xalqlarla eyni ərazilərdə yaşayırlar. Bu regionda türk dili hər zaman xüsusi çəkiyə sahib olub. Nəinki türklərlə, hətta burda yaşayan başqa xalqlar ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi türk dilini seçmişdilər. Bu fikri rus şairi Lermontovun sözləri də təsdiq edir: “Avropada fransız dili nə deməkdirsə, Qafqazda tatar (türk) dili həmin nüfuza malikdir”.

 

Bu gün rus və ingilis dili kimi beynəlxalq dillər bölgədə yaxşı mənimsənilməsinə baxmayaraq, Türk dili ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi aktuallığını itirməyib. Lakin bu məsələ indiyədək rəsmən araşdırılmayıb, regionda türk dilinin statusuna diqqət yetirilməyib. Aparılacaq araşdırmalar qeyri-türk xalqlarının nümayəndələri tərəfindən türk dilində ünsiyyəti hansı intensivliklə qurduqlarını müəyyən edəcək. Araşdırma bütünlüklə Qafqaz və Qara dəniz bölgəsini əhatə edəcək. Məqsəd Türk dilinin, eləcə də Azərbaycan türkcəsinin Qafqaz və Qara dəniz bölgəsində tam şəkildə “linqva franka” statusuna malik olduğunu isbat etmək və gələcəkdə beynəlxalq status alması üçün əsaslı dəlil kimi istifadə etməkdir.

 

Xüsusilə qeyd edək ki, layihə gələcəkdə Türk dilinin daha geniş bölgələrdə durumunu dəyərləndirmək üçün ilk pillədir. Belə ki, bu addım Orta Asiya və Volqaboyu ərazilərdə gələcəkdə sorğuların qurulması və aparılması üçün zəmin rolu oynaya bilər.

 

Layihə çərçivəsində növbəti müsahibimiz tanınmış dilçi alim, AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı Şahlar Göytürkdür.

 

– Şahlar müəllim, layihənin məqsəd və məramından xəbərdar oldunuz. Necə düşünürsünüz, türk dili regionda hakim dilə çevrilə bilərmi? Bu ideyanın gerçəkləşməsi nə dərəcədə real görünür?

 

­– Bu, çox aktual məsələdir. Dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, millətin aynasıdır, mənəvi–genetik yaddaşıdır. Bu mənada dili qorumaq, sevmək, onu gələcək nəslə ötürmək çox vacibdir. Təkcə qorumaq yox, söhbət həm də onu zamanın tələblərinə uyğun olaraq  cilalamaq, gələcəyə hazırlamaqdan söhbət gedir. Bu, əlbəttə, yazarların, dilçilərin, humanitar və ya qeyri-humanitar sahənin mütəxəsissləri, düşünən insanların işidir. “Dilçi deyiləm,”  deyibən kənarda durmaq olmaz. Dil millətin sərvətidir və o, hamımızındır. Onu bütövlükdə qorumaq, zənginləşdirmək hər birimizin borcudur.

 

Türk dili deyəndə, türk xalqlarının və respublikalarının ortaq dili nəzərdə tutulur. Elə etməliyik ki, gələcəkdə bu dillər yaxınlaşsın. Necə ki tarixən onların yaddaşı bir, kökü bir olub.

 

Qloballaşma şəraitində hakim dil ingilis dilidir, rus dili də öz varlığını bölgədə qoruyub saxlayır. Bu mənada bu, çox düşündürücü və çox aktual məsələdir. Məsələni beynəlxalq hakim dillərə qarşı qoymaq lazımdır. Yəni bu mənada yox ki, rus dili olmasın. Olsun, vacibdir, beynəlxalq dillərdir. Söhbət qloballaşma şəraitində öz dilimizi qorumaqdan gedir.

 

– Əlbəttə, söhbət həm də ondan gedir ki, biz öz dilimizi qorumaqla, tutaq ki, rusların işğalçılıq ideyası, siyasətiylə mübarizə aparmış, dövlətçilik siyasətinə dəstək vermiş oluruq. Azərbaycan dilinin rus dili qarşısında uduzması həm də milli şüurun məğlubiyyətidir.

 

– Bəli, dilin dominantlığı ölkənin inkişafı deməkdir, ölkənin gücü deməkdir. Bax bu, birbaşa ölkənin siyasəti ilə, iqtisadiyyatı, həm də milli-mənəvi yaddaşı ilə bağlı məsələdir. Dil həmişə bir açar rolunu oynayır. Azərbaycanca kitabların sayına, tərcümələrə baxaq. Yayılma arealları məhduddur.

 

XVIII əsrdə Lermontov yəni tatar dilini fransız diliylə müqayisə eləyirdi. Söhbət burada Azərbaycan türkcəsindən gedir, Türkiyə türkcəsindən getmir. Bu dilləri birləşdirə bilərik.

 

Güney Azərbaycanda millət vəkillərimiz İran parlamenti qarşısında dilimizin dövlət səviyyəsində işlənməsi, məktəblərin açılması ilə bağlı vaxtaşırı məsələ qaldırırlar. Mübarizə davamlı şəkil alarsa, buna nail olarıq.

 

Mərkəz həmişə Bakı olub. Cənubda gedən dil proseslərinə də mütləq nəzarət lazımdır. Bu dili türk dili adı altında birləşdirmək lazımdır. Bu adla bağlı Güneydə də fikir müxtəlifliyi var. Ona görə də məqsədəuyğun ad “türk” dilidir. Amma “türk dili” deyəndə burada söhbət təkcə Türkiyə türkcəsindən getmir. Biz bu dilləri, əlaqələri birləşdirə bilsək, gələcəkdə öz effektini verəcək. Həm rus dilinin dominant dil kimi bölgədən sıxışdırılmasında, onun yerini türk dili tutmasında faydalı olar. “Ortaq dil” formalaşa bilər. Bu, dövlət proqramımızda da öz əksini tapıb.

 

Baxın, ölkəmizə nə qədər ərəb turisti gəlir. Onlar Azərbaycan dilini öyrənirlər, maraqlanırlar, həm tarixiylə, həm bu günüylə. Dövlət inkşaf etdikcə, gücləndikcə, siyasi-mədəni çəkisi artdıqca dili də dəyərlənir. Rus dilinin Azərbaycanda dominant dillərdən biri – ikinci dil olması təsadüfi deyil. O vaxtkı rus elminin, siyasi gücünün nəticəsində qalıqları qalıb. Rus diliylə bağlı bir düşüncə var: sanki rus dili xilas edə bilər hər şeyi. O da bir nəslin düşüncəsidir. Onlar aradan çıxdıqca, yeri boş qalacaq. Mən bunu görürəm. Məlum olur ki, rus dili bilmədən də yaxşı alim, mütəxəssis kimi formalaşmaq da mümkün imiş, sən demə. Amma yetmiş ildə bizə necə təlqin edirdilər : “Rus dili əsas dildir, bu dili bilməsən...”

 

– Elədir, hələ də insanlarımızda Sovet nostalgiyası hiss olunur.

 

– Bəli, “Sovet nostalgiyası” deyilən bir anlayış var. Biz bir iş görməsək belə, bunu zamanın öhdəsinə buraxsaq belə, öz həllini tapacaq. Bəli, problem öz-özünə həll olunacaq.

 

Azərbaycan dili ilə türk dilinin gələcəkdə qovuşması labüddür. Amma biri digərini sıradan çıxarmamalı, öz təsiri altına almamalıdır.

 

– Amma həm də gücü birləşib rus dilinə və düşüncəsinə qarşı mübarizə aparmaq olar.

 

– Bu, dövlətin siyasətidir. Əgər rus dilində Azərbaycanda pulsuz təhsil varsa, bu, kimlərinsə şəxsi fikri deyil ki, dövlətin siyasətidir. Biz bunlara qarşı deyilik. Hər şeyin vaxtı var, məqamı var. Dil güclənəcək.

 

Bu, o demək deyil ki, biz rus, ingilis dilinə qarşı düşmən mövqedə qalmalıyıq.

 

Bilirsiniz, mən sizin layihə çərçivəsində olan  bir müsahibəni oxudum, türk dilinin xarici dil kimi tədris olunmasıyla bağlı fikirləri vardı. Bu yanaşma doğru deyil. O vaxt TQDK-da abituriyentlər üçün belə bir qayda qoymuşdu ki, türk dili xarici dil kimi tədris edilsin. Analmıram, bir tərəfdən deyirik ki, dilimiz birdir, bir tərəfdən də onu xarici dil kimi öyrənməyə səsləyirik.

 

– Bu da düşündürücüdür, Türkiyə türkcəsinin xarici dil kimi öyrənilməsi bizi, hardasa məqsəddən uzaqlaşdırmış olur.

 

– Tamamilə uzaqlaşmış oluruq. Bu mənada deyirəm ki, məsələni o şəkildə qoymaq olmaz. Bu, bir mədəni mübarizədir, siyasi mübarizə deyil.   İnsan var, dil deyəndə Turançılıq başa düşür. Pafoslu fikirlər var. Bu, nə Turançılıq ideyasıdır, nə də pafos. Qloballaşmadır. Dillər ailələrə təsir edir, mətbəximizə daxil olur .

 

Nə etməli? Bu gün iki yaşlı, üç yaşlı uşaq türkcə danışır. Əlbəttə ki, bu nitq məişət səviyyəsindədir. Sonra o, orta məktəbə gedəcək, tədricən “muz” sözünü unudub, “banan” deyəcək. Dövr o dövrdür.

 

Madam ki, bu imkanlar var, bir çox şirkətlər var, teleşirkətlər,  məsələn,  “TRTAvaz” – var, məsələni dərinləşdirmək olar, yəni yaymaq, genişləndirmək olar. Bunu xarici dil kimi yox, sadəcə mədəni səviyyədə pilot dil kimi qəbul etməliyik. Pilot dil nədir? Pilot dil Azərbaycan vətəndaşının dünyanı necə dərk etməsidir. Hansı dildə informasiya almasıdır, dünyanı necə qavramasıdır.

 

Söhbət düşünməkdən getmir, deyək ki, türk dili pilot dil olur və mən türkcə düşünürəm, xeyir. Dünyanı necə dərk edirik,  informasiyanı necə alırıq, bu nəzərdə tutulur.

 

Azərbaycanda çoxu  rus dili vasitəsi ilə dünyanı dərk edir. İnternet resurları baxımından. Rus dili vasitəsi ilə dünyadan istənilən məlumatı almaq mümkündür. Amma eyni zamanda, Türkiyədə də bu problem yoxdur. Türk dili vasitəsi ilə mən, tutaq ki, Ermənistanda gedən prosesləri türk dili vasitəsi ilə öyrənə bilirəm. Görürsünüzmü, bu, türk dilinin dominantlığıdır.

 

– Ortaq türk dilinin yaranması üçün hansı addımları atmaq olar bəs?

 

– Sevindirici haldır ki, tez-tez simpoziumlar, konfranslar keçirilir. Bizim alimlər Türkiyəyə dəvət olunur, onlar gəlirlər və fikir vermisiniz, bu konfransların, simpoziumların dili nə qədər maraqlıdır? Elə ortaq dil dediyimiz budur,  təbəssümlə bir-birini anlayırlar. Ortaq dil o demək deyil ki, əlifbadan hansısa səsləri çıxardaq, nəyisə daxil edək. Biz əgər düşüncədə, yaddaşda dillə bağlı nəsə çevriliş edə bilsək, böyük hadisədir, bu, gerçəkləşəcək.

 

İyirmi il bundan əvvəlki proseslərə baxaq, kiçik bir nümunə gətirim. O vaxt Qarabağ məsələsi ilə bağlı Türkiyə tərəfə rəsmi müraciət olunanda başa düşməmişdilər. Anlaşmazlıq yaranmışdı ki, bu paranı, pulu nə üçün istəyirlər?  Halbuki, Qarabağ əldən gedirdi. İyirmi yeddi il bundan əvvəlki münasibətə baxın, bu günə baxın. Bu gün artıq çox normal şəkildə bir-birimizi anlayırıq, başa düşürük. Yəni zamanın öhdəsinə verəndə, bu məsələ daim aktual olanda bu problemlər də tədricən aradan qalxır. Yenə deyirəm, biz rus dili, ingilis dili, başqa dillərin əleyhinə deyilik. Nə qədər çox dil bilirsənsə, o qədər çox insansan, o qədər də dünyanı bilirsən.

 

Çıxış yolunu ortaq türkcədə görürük. Yəni konkret olaraq Türkiyə türkcəsində yox, qazax dilində yox, özbək dilində yox. Dünyaya çıxmaqda etiraf etməliyik ki,  Azərbaycan dilinin gücü çatmır. Bu, gələcəyin işidir, biz dil baxımından dünya ilə birləşəcəyik, bu problemləri həll edəcəyik.

 

– Prosesin gedişatını, yəqin ki, həm də sosial şəbəkələr sürətləndirir. Çünki məsələn, elə Feysbukun özü sərhədi aradan qaldırmağı bacarıb.

 

– Bəli, sosial şəbəkələr sərhədi götürüb. Deyək ki, 60-cı illərdə “Gülüstan” poeması yazılıb, dil həsrəti vardı, nə bilim, Süleyman Rüstəmin şeirləri vardı. Güneyi görmək yanğısından doğulurdu. Amma ədəbiyyat bu problemi aradan qaldırıb. Bizim dillə bağlı, ədəbiyyatla bağlı problemimiz yoxdur. Artıq o nisgil qaldı keçmişdə. Bu gün Güneydən olan yazıçı Azərbaycana gəlir, biz ora gedirik, dillə bağlı sərhəd götürülüb. İndi başqa xəyallarımız, daha doğrusu, planlarımız var.

 

– Çox mühüm məqama toxundunuz, biz türk dilinin dominatlığına nail ola bilsək, bu gün Güney Azərbaycandakı həmvətənlərimizə kömək ola bilərik. Orada milli fəallar ana dilinin, türk dilinin işlənməsi üçün mübarizə aparırlar, həbsə düşürlər. Açığını desək, bu gün onlar üçün heç nə edə bilmirik.

 

– Çox doğrudur, amma burada bir məsələ var. Mən öz fikrimi deyim. Bizdə daxili, gizli bir istək var. Türkiyə türkcəsi ilə bağlı bir siyasət var. Məsələn, onlar türk dili deyəndə, Türkiyə türkcəsini başa düşürlər. Yerdə qalanları ləhcə düşünürlər çox zaman. Bəzən mütəxəsisslər də, alimlər də bu şəkildə təqdim edirlər. Demək, güc haradadırsa, dil oradadır, həqiqət oradadır. Belə deyək, qəbul olunmuş həqiqət oradadır. Ona görə də biz heç bir dili inkar eləmədən öz dilimizin varlığını qorumağa çalışmalıyıq və sübut eləməliyik ki, bu dil daha qədimdir.

 

1925-ci ildə Rza şahın – Pəhləvilər hakimiyyətə gələndə – dövründə təsəvvür edin, “ata” sözünü, “ana “ sözünü dediyinə görə insanları həbs edirdilər. Onlar mütləq “madər”, “perdər”, “doxtər” deməli idilər. Pəncərədən güdürdülər, qulaq asırdılar ki, nəyə görə körpə yaşlı uşaq anasına “madər” demir. Bizim dilimiz belə çətinliklərdən keçib. İndi baxın, görürsünüz, sosial şəbəkələrin, düşünənlərin, milli  fəalların nə qədər əməyi, rolu var.

 

İndi Turançılıqdan danışırıq. Turançılıq əslində millətçilik deyil. O, sadəcə özünü, kimliyini tanımaq və tanıtmaqdır. Bu, bizim daxili tələbatımızdır, instikimizdir. Özümüzdən asılı deyil. İstəsək də, istəməsək də, bu, belədir. Heç bir  dilə qarşı da deyilik. Onlar da istəyərlər ki, onların ədəbiyyatları olsun, o dildə yazıları olsun, fondları olsun, filan-filan.

 

Düşünməliyik ki, bu dillə dünyaya necə çıxa bilərik? Təkcə Azərbaycan türklərini yox, bütün Azərbaycanda yaşayan digər kiçik xalqları da düşündürməlidir, onların mütəxəssislərini də düşündürməlidir bu sual. Biz necə edək ki, gələcəkdə övladlarımız dünyadan informasiyanı daha rahat şəkildə, anladığımız bir dildə onu qəbul eləsin? Bu mərhələli şəkildə olmalıdır.

 

– Şahlar bəy, Gürcüstanın Azərbaycan və Türkiyə arasında tranzit ölkə olması türk dilini bu ölkədə ünsiyyət vasitəsinə çevirə bilərmi?

 

– Gürcüstanın Türkiyə ilə münasibətləri iqtisadi baxımdan çox əlverişlidir. Orda böyük türk şirkətləri var. Tarixən həmin ərazilərin böyük hissəsinə nəzarət ediblər. Azərbaycan türkləri orada yaşayırlar. Buna həm Güneydə, həm də ki, Cənubi Qafqazda, bütünlükdə nail olacağıq. Proses gedir.

 

Orta Asiyadan şad xəbərlər ala bilirik. Tutaq ki, məmurlar dövlət səviyyəsində dillə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Ortaq ünsiyyətlə bağlı addım atılır. Hətta lazım gələrsə, əlifbalarında islahatlara getməyə razı olduqlarını da dilə gətirirlər. Bu mərhələ bitəndən sonra Rusiyada -  Volqaboyu ərazilərdə davam etmək lazımdı.

 

– Bəs türk dilinin BMT-də 6-cı dilə çevrilməsi necə, mümkündürmü?

 

– Təbii olaraq, bu proses baş verəcək. Uzaq gələcək üçün mən bunu görürəm: gələcəkdə BMT-nin dili, ümumiyyətlə beynəlxalq dil olacaq, buna əminəm. Bizdən çox şey asılıdır. Məqsədyönlü şəkildə işləsək, məqsədimizə nail ola bilərik.

 

– Yəni hazırda bu məqsədin reallaşması üçün regiondakı mövcud durumun əlverişli olduğunu düşünürsünüz...

 

– Bəli, mən əlverişli dəyərləndirirəm. Həm Türkiyənin güclənməsi, həm türk xalqlarının, türk dövlətlərinin Orta Asiyada mövcud olan dövlətlərin güclənməsi, tarixi bağların, yaddaşın oyanması, milli kimliyin oyanması,  Güneydə gedən dil prosesləri bütövlükdə bu məsələni aktuallaşdırır.

 

2020-ci ilə qədər dilin elektron korpusunun hazırlanması layihəsi reallaşdırılır. Korpusun hazırlanması beynəlxalq çıxış deməkdir. Dünyanın istənilən ölkəsində Azərbaycan dilini elektron versiya ilə öyrənmək mümkün olacaq. Problemlər aradan qalxacaq.

 

– Digər müsahiblərimiz kimi siz də dilə gətirdiniz ki, proses özü türk dilini regionda və dünyada yayğınlaşdıracaq. Bunun üçün arzuolunan səviyyədə iqtisadi, siyasi, elmi gücə sahib olmağımız lazımdır. Bəs prosesi sürətləndirmək üçün dövlət səviyyəsində nə edə bilərik?

 

– Çox doğru yanaşmadır. Bilirsiniz, bu proseslərin kökündə dövlətin gücü dayanır. Dövlət güclü olanda onun biznesi də, iqtisadiyyatı da güclü olur. Baxın Türkiyəyə, dünyaya çıxışı var, nə qədər məhsullar istehsal edir, ixrac edir. Etiketlərə fikir verirsiniz məhsulların üzərində? Bu, artıq əlifbanın, sözlərin mənimsənilməsi deməkdir. Reklamlara baxın, görürsünüz?

 

İlk növbədə, dövlətin iqtisadi gücə sahib olması gərəkdir. İqtisadi güclünün iqtisadi terminologiyası da öz dilində olur. Onu yaya bilir, ata bilir.

 

Necə ki, biz “kompüter”i götürüb dəyişməyi problem yaradırıq, deyirik, bu bilgisayar yox, kompüter olmalıdır. Amma kompüter “hesablayıcı” deməkdir. İngiliscədən, Avropadan gəldiyinə görə qəbul etmişik. Çalışmalıyıq ki, iqtisadi baxımdan daha da güclü olaq. Güclü olaq ki, öz sözlərimizi yaya bilək. İstənilən ölkəyə sata bilək. Bu, vacib şərtdir.

 

– Yəni nəyisə biz yaratmış olsaq, dünyada bizim verdiyimiz ad qəbul olunacaq.

 

– Bəli, artıq bizim qoyduğumuz ad qəbul olunar. Birinci məsələ iqtisadiyyatdır, dövlətin güclü olmasıdır. Hakim olmalısan, əraziyə, bölgəyə hakim olmalısan ki, dilin də keçərli olsun. Baxın Türkiyənin nüfuzu Cənubi Qafqazda gücləndikcə onun dili də güclənir. Qəbul edirlər, dili öyrənirlər, ticari əlaqələr yaranır, gedirlər, gəlirlər, görürsünüz, məcbur şəkildə öyrənirlər. Mənimsəməyə məcburdurlar, çünki onların işi o dillə bağlıdır, çörəyi o dildən çıxır. Biz çalışmalıyıq ki, dövlət siyasətində dil həmişə prealitet olsun.

Nəyə görə əksəriyyət uşaqlarını rusdilli bağçalara yazdırır? Dili bilən də, bilməyən də... Bilir ki, sabah tərcüməçi ola bilər, haradasa işləyə bilər, bu dilə tələbat var, bu dildən çörək çıxara bilər, pul qazana bilər.

 

Azərbaycan dilinə bu şəraiti yaratmaq lazımdır. Bu gün biləndə ki, Azərbaycandilli mütəxəssis az maaş alır, fikirləşir ki, məsələn, rus dilində təhsil alsam, daha yaxşı yerlərdə işləyib, daha yaxşı gəlir əldə edə bilərəm.

 

Bilirsiniz, başqa gücləri də nəzərə almalıyıq. Məsələn, rus dili faktoru. Bu mənada dövlət dilə − harada dil tətbiq olunursa − daha həssas olmalıdır. Orada stimul, şərait yaratmalıdır. Bu, birmənalı belədir. Biz görsək ki, dövlət idarələrində Azərbaycan dilini yaxşı bilənlərə daha çox üstünlük verilir, əlbəttə ki, o, uşağını heç vaxt rus sektoruna qoymayacaq.

 

Yerdə qalan bütün məsələləri biz özümüz eləməliyik. Bəs bizim borcumuz nədir? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, dilə xidmət bizim əsas müqəddəs peşəmiz, vəzifəmizdir. Ondan sonra biz nəyəsə nail ola bilərik.

 

Hamını inandırmalıyıq ki, qərəzimiz millətçilik deyil, sizə qarşı deyil, türk dilinə,  rus dilinə, ingilis dilinə qarşı deyil. Biz həm sizi qoruyuruq, həm özümüzü qoruyuruq. Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik. 

 

Mənbə: Müəllif: XƏBƏR365
Biz, dünyanı, öz, dilimizdə, dərk, etmək, istəyirik, –, MÜSAHİBƏ, ,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı