301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
12 Noyabr 2017 - Bazar 15:41 818 nəfər oxuyub
 
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Zahid Oruc yazır: BİR GÜRCÜ ALMANİYANI BÖLÜR,O BİRİSİ İSƏ..
BAXIŞ Xəbəri
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc

Tbilisidə qeyri-adiliyi ilə seçilən məşhur “Berlin divarı”nın kiçik bir hissəsinin açılış mərasimi keçirilib. Ötən il hökumət başçısı Georgi Kvirikaşvili Almaniyada səfərdə olarkən,ona orijinal bir hədiyyə veriblər. "Gürcü arzusu”nun özünüməxsusluğunu nəzərə alan iqtidar da görüb ki, əşyanı muzeyə qoymaq mümkün deyil, onu xalqın sərəncamına verməyi qərar alıb. Bəli,məhz 9 noyabrda dövlət adamları özündə böyük bir tarixi əks etdirən abidənin qarşısına toplanıblar.

 

Zatən qərbyönümlü kurs seçəndən bir Qafqaz ölkəsində ardıcıl olaraq, keçmiş sovet mirasından qətiyyətlə imtina olunur. İndi onu dəbdə olan terminlə desək, dekommunistləşmə adlandırırlar. Lakin sonuncu hadisənin bir ayrı rəmzi mənası var. Divarlar İkinci Dünya Müharibəsinin gətirdiyi alçaldıcı məğlubiyyətin üzərində inşa edilib və onun hər qəlpəsi keçmişlə gələcək arasında üzləşmək deməkdir. İndi qalib ölkələrin baş kəndlərinə daşınan görkəmli rəssamların çəkdikləri tablolar deyil, kollektiv əməyin məhsulu olan divarlardır və burada seçilən niyyət qətiyyən simvolik səbəblərlə yox, uzaqgedən siyasətlə bağlıdır.

 

Bildiyiniz kimi, gənc gürcü demokratiyası gələn il müstəqilliyinin 100 yaşını təntənəli şəkildə qeyd edəcək. Nə olsun, bunun üçdə ikisi qeyri-azadlıq şəraitində, konkret desək, Sovetlər Birliyinin tərkibində keçib.

 

Tarixdən bəlli olduğu kimi, Birinci Dünya Müharibəsinin yekununda məğlub Almaniya qarşısında ikiqat təslimçiliyə məcbur edilən Rusiya imperiyası Qafqazlarda yeni dövlətlərin meydana çıxmasına mane ola bilmədi. Yeni bolşevik inqilabı fonunda əsrlərlə davam edən müstəmləkəçilik siyasəti zəifləyincə Zaqfedarasiyanın dağılması qaçılmaz reallığa çevrildi.Lakin süquta doğru gedən üç imperiyadan biri-Osmanlıya qarşı döyüşmək qərarı alan gürcü hökuməti qeyri-bərabər müharibədə o zamankı alman imperatoru 2-ci Vilhelmdən yardım istəməyə qərar vermişdi. Baxmayaraq ki ,sonrakı hadisələr kommmunistlərin çarizmin xarabazarlığı üzərində yeni totalitar quruluşuna aparıb çıxardı, bununla belə alman qoşunları qısa bir dövr ərzində gürcülərin köməyinə gələrək, Zaqafqaziyanın bir hissəsində möhkəmlənməyi bacardılar.

 

Doğrudur, bir müddət sonra Rusiya proletar inqilabının dahi lideri Vladimir İliç Leninin 11-ci Qızıl Ordusunun qarşısında dayana bilməyən bütün əcnəbi qoşunlar Tiflis və Bakını tərk etməli olmuşdular.Tarixin ironiyası ilə, üstündən təxminən 20 il keçəndən sonra bir də Adolf Hitlerin dünya ağalığı planı nəticəsində sovet ərazilərinə hücum edən 3-cü Reyxin əskərləri bu dəfə işğalçılıq niyyətilə Mozdoka-Terek çayının sahillərinə qədər gəlib çıxsalar da ondan artığına gücləri çatmayıb geri qayıtdılar. Bununla belə,müasir gürcü demokratlarının,eləcə də bütövlükdə xalqın qəlbində alman ordusunun xilaskar obrazı formalaşdığından Kvirikaşvili iqtidarı ayırıcı divarlar üzərində qardaşlıq körpüsü tikməyə qərar verib.

 

Lakin ən maraqlısı iki Almaniyanın birləşməsində misilsiz əməyi olan Eduard Şevardnadzenin bir parça şəklinə abidə kompleksində yer tapılmamasıdır.Hətta keçmiş prezidentin nəvələri də buna görə tədbir iştirakçılarına xüsisi məktub yazmağa məcbur olublar.Baş nazir də iradını bildirməkdən vaz keçməyib.Hər halda,layihə müəllifləri hökumət rəhbərliyinin keçmiş prezidentlərlə apardıqları savaşa görə risqli addım atmaqdan çəkiniblər. Görün, Mixail Saakaşvilinin saldığı Avropa prospektində və ya Corc Buş küçəsində “qızılgül inqilabı”nın liderini xatırladan izlər azdırmı? Lakin son abidəyə sələflərin şərik olmadığını iddia edəndə təkcə Şevinin ruhu incimir, eləcə də 60 illik bir tarixdən imtina olunur. Almanlar isə belə ideoloji-siyasi bölücülüyü qəbul etmirlər.

 

Xatırladaq ki, Stalinin adı ilə əbədiləşən faşizm üzərində qələbə vahid alman xalqının arasında dərhal qalın divarların hörülməsi ilə nəticələnmədi. Müharibə qəniməti kimi ələ götürülən və xaqlar atasının əmri ilə “demokratik” adlanan hissədə kommunizm ideallarını əkməyə qərar verilmişdi. Üstündən 16 il keçəndən sonra Nikita Xruşşovun Amerikanın Marşal planı qarşısında aciz qalması, federal Almaniyanın sürətlə inkişafı fonunda sovetlərin təsirindən qaçan 100 minlərlə almanın qarşısını kəsmək üçün belə bir rüsvayçı tikiliyə imza atıldı.

 

Təhlükə gerçəkdən də böyük idi. Çünki qalib ölkədə həyatın qırmızı rəngi milyonlarla insanı üsyana və vətəndaş itəatsizliyinə məcbur edirdi. İş o yerə çatmışdı ki, Qərbi Almaniyanın lideri Konrad Adenauer minlərlə soydaşını bac-xəracla və digər gizli yollarla satın alıb ölkəsinə qovuşdururdu. Lakin Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının qərarı ilə düşmən NATO biriliyinə sərhəd xəttini göstərmək üçün 1961-ci ildə 155 km uzunluğunda beton qurğulardan ibarət istehkam çəkildi. Artıq bütün Qərb dünyası soyuq müharibənin yeni simvoluna qarşı birləşdi,hər yerdə qırmızı imperiyanın divarını lənətləməyə qalxdılar.

 

Məsələn, o vaxtlar hələ burqomistr olan Villi Brandtın dəvəti ilə buraya təşrif buyuran Amerika prezidenti Con Kennedi özünün ən parlaq çıxışlarından birini Berlin divarlarının qarşısında eləmişdi. Onu meydanlarda coşqu ilə qarşılayan milyonların dərin rəğbətini qazanmaq üçün amerikalı lider az qala İsa Məsihin xilaskar obrazı ilə kütlələrə xitab etmişdi. Axı qardaş və bacılarından ayrı düşən insanların dilində danışmaq həqiqətən də İlahinin öz bəndələrinə sahib çıxması, insanların nisgilinə və ağrısına məlhəm qoyması deməkdir.

 

Prezident kürsüdən bunları deyirdi: “Azad dünya ilə kommunist sistemi arasında fərqi başa düşməyənlər varsa, qoy buraya gəlsinlər. Hələ də kommunizmi gələcək hesab edənlər, yaxud onu şər saysalar da, sovetlərlə iqtisadi əlaqələr qurmağın vacibliyini düşünənlər, gəlib Berlini öz gözləri ilə görsünlər!"

 

Kennedi qədim Romada məşhur olan deyimi bir qədər dəyişərək,sonralar kommunist rejiminə qarşı mübarizənin epiqrafına çevrilən “mən berlinliyəm” söyləmiş, bütün azad dünyanı tiraniyaya qarşı birləşməyə çağırmışdı.

 

Onda başını dik tutmağa çalışan alman milləti qaynar müharibədən fərqli olaraq,soyuq savaşı qazanmağa müvəffəq oldular. 1989-cu ilin noyabrında utanc divarlarını sökməyə qalxanlar Brandenburq qapılarının qarşısında bakılı Mstislav Rastropoviçin alman bəstəkarı Baxın suitasının sədaları altında qədəm qoyduqları yeni tarixə şahidlik edirdilər. Avropanın birləşməsini qeyd edənlər içərisində ən görkəmli yeri tutan adamlardan biri də qəribə də olsa,gürcü idi. Sovetlərin sonuncu Xarici İşlər naziri Eduard Şevardnadze Berlində həmin tarixi hadisənin şərəfinə toplaşan elitanın qarşısında böyük bir tost demişdi.

 

Bəli, Şərqi və Qərbi Almaniyanın bütövləşməsində “qoca tülkü” ləqəbli sovet çekistinin şəxsi rolunu və töhfəsini heç kəs dana bilməzdi. Ona görə də kansler Helmut Kolun təltif etdiyi Kant mükafatını alarkən, gürcü siyasətçi özünü əsl qəhrəman sifətində aparmaqdan çəkinmirdi. Şevardnadze öz xatirələrində yazır ki, birləşmə ziyafətində onun şəninə təriflər söyləyən Berlin şəhərinin rəhbəri zarafatla deyib, belə çıxır, bir gürcü Almaniyanı bölüb, ikincisi isə onu birləşdirir!

 

Həqiqətən də, o vaxtlar 45 ilin içərisində Stalinin qoyub getdiyi ölkənin belə acınacaqlı aqibətlə üzləşəcəyini çoxları ağıllarına belə gətirə bimirdilər. Şevardandze eyni yumorla "Görürsünüz, dünya siyasəti gürcülərsiz ötüşmür” deyə cavab veribmiş.

 

Ataların təslimiyyətini oğullar aradan qaldırır və Almaniyanın məşhur divarları indi böyük məsafələri qət edərək, Stalinin yurduna gəlib çatıb. Gürcü demokratiyasının növbəti ideoloji qalası bax belə qurulur. İndi həmin beton karkasın qarşısında dayanıb Kennedi kimi Rusiya əleyhinə nə qədər desən ittihamlar yağdırmaq mümkündür. Həm keçmiş cinayətlər və qalib ataların qələbə bayrağını sancdıqları Berlini belə böldükləri üçün, həm də gənc Gürcüsan dövlətini 3 yerə parçaladığına görə bir ünvan günahkardır - o da Rusiya dövləti... Ona görə də yeni divarlardan Moskva əleyhinə böyük bir döyüş cəbhəsi yaradılacağına heç kəsin şübhəsi olmasın.

 

Lakin Putinin 66-cı ordusunun cəmi dörd saat içində Tiflisə daxil ola biləcəyi bəyanatını nəzərə alanda, alman qoşunlarına sığınmaq istəyən gənc gürcülərin ehtiyatlı olması gərəkdir. Görünür, məhz ona görə sovet mirasından tam qurtulmağa çalışan demokratik Gürcüstanda heç kəs İosif Vissarionoviçin əzəmətli heykəlinə toxunmağa cəsarət eləmir. Təzadlar ölkəsi olmağın bəzən təhlükəsizliyə yalnız xeyri dəyə bilər: istər diktator dediyindən, istərsə də “təhqir divarı”ndan gərək imtina etməyəsən!

Mənbə: Müəllif:
Divarlardan, Moskva, əleyhinə, döyüş, cəbhəsi, yaradılacağına, şübhəniz, olmasın, -, Zahid, Oruc,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm”
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı