301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
24 İyun 2022 - Cümə 08:51 291 nəfər oxuyub
 
Elçibəy: Demokratiya döyüşçüsü
GÜNDƏM Xəbəri
Elçibəy: Demokratiya döyüşçüsü

Məruzəmin mövzusu XX əsrin sonlarında Azərbaycanda fenomenal şəxsiyyətə çevrilən Elçibəydir. Ona görə fenomenaldır ki, özünün bütün müsbət və mənfi, çatışan və çatışmayan tərəfləri ilə əslində Elçibəy elə XX əsrin 2-ci yarısından sonrakı Azərbaycan deməkdir.

 

 

Elçibəy kim idi, nə arzulayırdı, bu cəmiyyətə nə vermək istəyirdi? Bu suallar adekvat olaraq başqa suallara meydan açır: Biz kimik, tarixdəki yerimiz nədir və bu gün nə istəyirik? Bütün bu suallara cavablar verilir, doğru və ya yanlış mövqelər, obyektiv və ya subyektiv yanaşmalar olur. Onların bəziləri səmimi, bəziləri sifarişli, bəziləri qərəzli, əksəriyyəti sevgi doludur. Amma ən əsası, bütün cavablar axtarış deməkdir.

 

 

Elçibəy şəxsiyyətinə münasibət heç vaxt birmənalı olmayıb, onu sevənlər və sevməyənlər var idi. Sevməyənlərin niyə sevmədiyini bu gün müzakirə etməyək. Sual oluna bilər: Niyə Elçibəy şəxsiyyətinə bu qədər maraq var? Onu bütləşdirməyə ehtiyac varmı? Əlbəttə, qüsursuz lider yoxdur. Bu dünyada gəlmiş-keçmiş bütün liderlərin qüsurları, yoldan sapmaları olub və var. Bu, təbiidir! Lakin bütün xalqlar özgüvənlərini qorumaqdan ötrü siyasi liderlərinə sahib çıxıb, onların bəşəri xidmətlərini önə çəkiblər. Öz liderlərinin, tarixi şəxsiyyətlərinin yalnız qüsurlarını önə çıxaran xalqlarda natamamlıq kompleksi yaranır, vətəndaşları özünə güvənmir, fərdlər birlikdə yararsız bır topluma çevrilir.

 

 

Məhz bu səbəbdən biz Elçibəy şəxsiyyətinin bütün tərəfləri ilə müzakirə edilməsini lazımlı bilirik.

 

 

Əlbəttə, Elçibəyi sevənlərin də ona münasibəti birmənalı deyildi. Bəzən onu sevənlərdən eşitdiyimiz bir fikrin üzərində dayanmaq və elə burdan yola çıxmaq istəyirəm. Deyirdilər ki, Bəy siyasət adamı, prezidentlik üçün uyğun şəxs deyildi, o, sadəcə milli dava adamı, sadə, millətini sevən bir ruh adamı, yaxşı ideoloq idi. Həqiqətən də, Elçibəyin boynunda bir neçə ağır vəzifə vardı: o, həm ideoloji xəttin lideri, həm siyasət adamı, həm partiya rəhbəri, həm bütöv Azərbaycan davaçısı, həm Turan yolçusu idi. Və eyni zamanda da böyük bir demokrat idi. Hətta bir az irəli gedib deyə bilərik ki, demokratiya döyüşçüsü idi. Milli davaçının həm də demokrat olması çətin idi. İnqilabdan sonra hakimiyyətə gələn kəsin var gücü ilə demokratik dəyərləri cəmiyyətə yeritmək istəməsi mümkünsüz görünürdü. Elçibəy bunu başa düşürdü, lakin inadla döyüşürdü. Elə özü deyirdi ki, demokratiya bizim varlığımız deməkdir, mənəviyyatımız deməkdir. Əgər demokratiya inkişaf etməyəcəksə, bu dünyada heç nə qazana bilməyəcəyik, qazandıqlarımzı da hissə-hissə itərəcəyik. 

 

 

Məhz inadla döyüşməsi onu bəzən bu qədər xəyalpərvər, reallıqdan uzaq kimi göstərirdi. O da başa düşürdü ki, inqilablardan sonra hakimiyyətə gələnlər sərt qanunlar tətbiq edirlər. Düşmənlərini əzir, rəqiblərini yox edirlər. Əks halda həmin rəqiblər baş qaldırıb üsyan edəcəklər ki, biz bunu 4 iyun qiyamında gördük. Bu labüd idi və bizim 4 iyunda yaşayaraq gördüyümüzü Elçibəy 1 il əvvəlcədən görmüş və parlamentdə söyləmişdi: 

 

 

"3 aydan sonra seçdiyiniz prezidenti 1 ildən sonra yıxacaqsınız. Mümkün deyil saxlamaq. Bunun qaydası var. Prezident o ölkədə seçilir ki, həm onu əldə saxlaya bilsin, həm də bu prezident nə vaxtsa diktatora çevrilmək istəyəndə onu saxlayan, qarşısını alan mexanizm olsun. Yoxdu axı bizdə. Yoxdusa, olmayacaq, özünüzü yormayın. Prezident saxlamaq üçün institutlar olmalıdır. Hakimiyyəti 3 yerə bölərlər, hər biri də müstəqildir. Biri qanun hazırlayır, biri icra edir, biri də tam müstəqil prezident olur. İstənilən vaxt aşağı təbəqənin nümayəndəsi prezidenti məhkəməyə verir və istədiyini alır, yoxdu axı bu institut. Kimi seçirsiniz-seçin, 1 il sonra yıxacaqsınız”. 

 

 

O, onu devirmək istəyənləri əzə bilərdi, lakin yaxşı bilirdi ki, bu gün sərtləşən Elçibəy təkcə düşmənlərini əzməyəcək, eyni zamanda, nə vaxtsa cücərəcək demokratik dəyərləri də məhv edəcək. O, şəxsən siyasi meydanda məğlub ola bilərdi və oldu da, amma demokratik dəyərlərin məğlub olmasına və demokratiya adı altında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin həmin demokratiyanı boğmasına izin verməzdi və vermədi də. Çünki Elçibəy yaxşı bilirdi, sonda qalib gələn şəxslər deyil, fikirlər olur. Bir gün onun gətirdiyi fikir meydanın tək qalibi olacaq. 

 

 

Özü bu barədə belə deyirdi: "Məgər mən Əhməd Cavaddan, Hüseyn Caviddən, Hadidən artıq oğulam? Səttərxan, Xiyabani, Rəsulzadə nə bəlalar, faciələr görmədilər... Ancaq Azərbaycanın xoşbəxtliyi uğrunda mübarizədən geri çəkilmədilər. Onları gedər-gəlməzə göndərib, ondan sonra da 40-50 il yaşayıb fəxri ad alanlar, döşlərini orden-medalla dolduran əqidəsizlər cismani yoxluqlarıyla, eyni zamanda, mənəvi ölümə də düçar oldular. Cavid və Cavad kimi dühalar isə əqidədən dönməmək naminə cismani yoxluğunu qurban verərək şərəfli əbədiyyət qazandı”.

 

 

Məhz böyük fikirlər yaşadığı üçün Elçibəy və onun həmfikirləri, təməli XX əsrin əvvəllərində qoyulmuş o böyük fikrin – müasirləşməklə milli kimliyin qorunmasının bir arada olmasının vacibliyini çox gözəl başa düşürdülər. Tarixin axışından asılı olaraq, siyasi hadisələr və hətta hakimiyyətlər tez-tez dəyişə bilər. Lakin bir dövlətin var olması, bir millətin özünü ifadə etməsi üçün mütləq milli fikir olmalıdır.

 

 

Dövlət quruculuğu anlayışı olduğu kimi, millət quruculuğu anlayışı da var. Dövlət və millət quruculuğunda milli fikir həyatımızı Elçibəysiz təsəvvür etmək mümkün deyil. 

 

 

Əgər milli azadlıq hərəkatında Elçibəy formulunu müəyyən etmək mümkün olsaydı, belə deyərdik: "İmperializmin əsarətindən azad olmaq üçün millət haqqındakı fikirlərinin, tarix, tarixi şəxsiyyətlər, dil birliyinin rolu haqqındakı fikirlərinin, onun "Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə” şüarının, "Azərbaycan xalqı türklüyünü dərk edəndən sonra milli problemlərini həll etməyə çalışacaq” düsturunun cəmi. Çox uzatmadan Bəyin azadlıq barədə fikirlərindən bir sitatı qeyd edirəm: 

 

 

"Azadlq mənəvi tələbatdır, ideya tələbatıdır. Azadlıq təmtəraqlı materialist yaşayışı yox, sadəcə, başqasının köləsi olmamaq, öz düşüncə və əməllərini özünün istədiyi kimi sərbəst gerçəkləşdirməkdir. Budur problemin kökü və bunu insanların bir hissəsi hələ mənimsəməyib. Deyirlər ki, doğrudur, azadlığı qazandıq, ancaq nə olsun, çörək bahalaşdı, hər şeyin qiyməti qalxdı. Çörəyin bahalaşmasının azadlığa nə dəxli var? Ümumiyyətlə, azadlığın dəyərini ürəklə deyil, qarınla müəyyənləşdirmək həm ayrı-ayrı insanların, həm də insan toplumlarının faciəsidir”. 

 

 

Azərbaycanın milli kimliyinə qarşı savaş açan ruslar ona görə Azərbaycanda milli kimliyə qarşı çıxa bilmədilər ki, sovət hakimiyyəti qurulanda artıq müsavatçılıq ideologiya kimi ortada idi. XX əsrin sonlarında da hakimiyyət dəyişikliyinə baxmayaraq, xalq hərəkatının gətirdiyi milli azadlıq sevdası və demokratik cəmiyyət qurmaq istəyi bu gün də hər kəsin dilə gətirdiyi və görmək istədiyi bir reallıqdır. Elçibəy və silahdaşlarının başladıqları yol da məhz buna söykənirdi: demokratiya və milli azadlıq. Onlar yaxşı başa düşürdülər ki, bir millətin var olması üçün hər iki fikrin bir arada gerçəkləşməsi labüddür. 

 

 

Hər bir xalqın bir millət kimi formalaşıb tarixi səhnəyə çıxması üçün dövlət qurması vacib şərtdir. Əks halda, yəni dövlətsiz bir xalq, sadəcə, bir toplum halında yaşamağa və assimilyasiya olunmağa məhkumdur. 

 

 

Lakin dava təkcə demokratiya və Azərbaycanın müstəqillik davası deyildi. O qədər boşluqlar var idi ki, Elçibəy bunların hamısını tamamlamağa çalışırdı. Güney Azərbaycan davası, dünyada türk kimliyindən xəbərsiz yaşayan çoxsaylı türklər – bütün bunlar Elçibəyi bir fikir adamı kimi düşündürməyə bilməzdi. Məhz bu səbəbdəndir ki, Kələkidən qayıdan kimi siyasi mübarizə ilə bərabər böyük bir ideoloji mübarizəyə də qol qoydu – Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratdı. Bilirdi ki, bu, yenə ittihamlarla qarşılanacaq. Bilirdi ki, onu yenə xəyalpərəstlikdə ittiham edəcək, ironiya ilə yanaşacaqlar. Və o ərəfədə həm də bunları o qədər incəliyi ilə bilirdi ki, 4 il 4 ay hər gün bu ittihamlarla üz-üzə idi. Lakin bunu o etməsəydi, başqa kimsə etməyəcəkdi və necə ki bu gün də etmir. Bu boşluğu Elçibəydən başqa kimsə doldura bilsəydi, Elçibəy yolu sevə-sevə ona verərdi. Lakin hər şeyi yaxşı görən Bəy bu boşluğu da görürdü. Sual oluna bilər: bir siyasi lider hakimiyyətə gəlmək kimi hədəfin olduğu bir zamanda niyə bu ideyaya əlavə vaxt, enerji xərcləyirdi? Əbülfəz bəy anlayırdı ki, Meydan hərəkatından artıq 10 ilə yaxın bir vaxt keçir, qarşıda ciddi bir nəsil dəyişimi baş verəcək və yeni yetişən nəsli siyasi cəhətdən ciddi yetişdirmək lazımdır. 

 

 

Bəy hökumətə qarşı narazılıqla dövlətə qarşı xəyanət arasındakı incə cizgini gənclərimizə aşılamaq istəyirdi. Bu baxımdan da Bütöv Azərbaycan Birliyinin hər şənbə günü ideoloji təbliğat məqsədi ilə təşkil etdiyi tədbirlər güclü siyasi tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyırdı. Saf millətçi gənclər ilk addımlarını düzgün siyasi kursu anlayaraq atırdılar. Azərbaycanda nəinki İran və Rusiya, heç bir yad qüvvə və dövlət ideoloji baxımdan at oynada bilməzdi. Heç bir qüvvə öz tulalarını burda yalançı qəhrəmana çevirə bilməzdi. Gəncliyin bu ruhda yetişdirilməsini həm də ona görə çox istəyirdi ki, ölkənin gələcəyi ilə bağlı bütün ümidlərini yanında dayanan bu intellektual gəncliyə bağlamışdı. Tarixçi alim olaraq dərk edirdi ki, cəmiyyətdə gedən bütün proseslərin qazancı adətən intellektuallar və gənclik olur. 

 

 

Bəy bu cəmiyyəti həm də radikal çıxışlardan qoruyurdu. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda heç bir radikal dini qurum meydan sulaya bilmirdi. 

 

 

Misal üçün, son illər ölkəmizdə İran əlaltılarının meydanda at oynatması və eyni zamanda, Azərbaycan siyasi partiyalarının və xüsusən də müxalif düşərgənin bir hissəsinin buna loyal yanaşması acı bir həqiqətdən xəbər verir: ölkədə ideoloji boşluq var və bu boşluq cəmiyyətlə siyasətçilər arasında uçurumu dərinləşdirir. 

 

 

Milli kimlik məsələsindəki boşluq sovetlər dağılandan sonra özünü daha çox büruzə verdi. Xalq hərəkatının cəmiyyətdəki rolu azaldıqca bəzi ölkələrin yetişdirdiyi "yeni dindarlar” dalğası rüzgar əsdirməyə başladı. Bu baxımdan, nə vaxta kimi ki milli məfkurə xalqın ziyalıları tərəfindən cəmiyyətə lazım olan səviyyədə çatdırılmayacaq, təbliğ edilməyəcək, bu kimi neqativ hallar davam edəcək. Gah xristian missionerləri meydanda at oynadacaq, gah sünni-şiə qarşıdurması baş alıb gedəcək, gah da havadan kommunizm qoxusu gələcək. Və bütün bu mənfi halların nəticəsi kimi biz qarşımızda öz milli kimliyinə ironiya ilə baxan, irreal "dünyəvi, bəşəri" ideyaların daşıyıcıları olan indiki gəncliyi görəcəyik. Bu prosesdə də ən çox itirən elə məhz həmin gənclik olacaq. 

 

 

Elçibəyin vəfatından sonra 18 ilə yaxın bir müddətdə Bütöv Azərbaycan davası aparan, prosesləri idarə edən, yönəldən ideoloji lider olmadı. Lider yoxdursa, bu etiraz, bu dava bizi məğlubiyyətə düçar edər, bu məğlubiyyət isə, bəlkə də, 100 illər boyu insanların birləşmək istəyini ürəklərdən, Bütöv Azərbaycan ideyasını beyinlərdən silə bilər. İnsan ölümləri, qan, həbslər insanların gözünü qorxudar və bu ideyanın gerçəkləşməsini ləngidər. 

 

 

Məhz bu baxımdan da Elçibəy BAB-ı tez bir zamanda və gərgin bir siyasi dönəmdə yaratdı ki, Cənubda baş vərənləri nəzarətsiz buraxmayaq, bütün durumlara hazır olaq. Orada yaşanacaqlar bizim fikir və qərarımızdan asılı olmasa da, baş vərənlərə hazır olmaq və durumu öz xeyrimizə dəyişmək əlimizdə olsun. Yenə özünün bir fikrinə söykənərək söyləyirəm: 

 

 

"Bizim millətin hər zaman bütövlük ruhu olub, amma önəmli olan o ruhu şüur halına gətirməkdir. İndi də ruhumuz var, onu şüura çevirənədək isə səbrli olmaq, hazırlaşmaq lazımdır”. 

 

 

O cəmiyyətdəki həm milli, həm dini-ideoloji boşluğu yaxşı görürdü. Əlbəttə, analiz edirdi və nəticə çıxarırdı. Bir şeyi unutmayaq ki, Elçibəy yaxşı bir tarixiçi alim idi, Şərqi gözəl bilirdi, dini gözəl bilirdi və Şərq xalqlarının psixologiyasını gözəl bilirdi. Onun "Bütöv Azərbaycan yolunda” kitabı, əslində, bütün ittihamlara cavab idi. Elçibəy bilirdi ki, bir şərqlinin padşah idealına uyğun tip deyil. Bu gün Avropada velosipedlə, metroyla, avtobusla işə gedən dövlət başçılarını görürük. Və bunlar o dövlətlərdir ki, demokratik dəyərlər və əhalinin rifahına görə dünyada birincidirlər. Amma Şərqdə padşahın nəinki velosipedlə işə getməyi, hətta maaşını gözləyib qızına ayaqqabı alması belə onu güclü yox, zəif göstərir. Bir şərqli padşah tiran, diktator ola bilər, amma sadə ola bilməz. O, xalqdan ola bilməzdi, olarsa, padşah olmayacaqdı. Şərqdə demokratik prezident institutunun padşahlıqdan fərqli olduğunu, fikir müxtəlifliyinin dövlətə qarşı deyil, əksinə, dövlət dəyərlərinin möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini aşılamaq istəyirdi. Ona görə ki, bir məsələyə, problemə fərqli yanaşma sonda düzgün nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxarır. Amma onu da gözəl bilirdi ki, cəmiyyət Elçibəyin bu yanaşmalarından hələ çox uzaqdadır. Gətirmək istədiyi Qərb dəyərləri bu şərqli cəmiyyət üçün çox uzaqdı və bu xalq onu devirəcək. Bəlkə də, etiraz edən ola bilər ki, Elçibəyi xalq devirmədi, amma üsyana etinasızlıq və çarəni başqa yerlərdə axtarmaq elə onu devirmək idi. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, bunu bəy özü də deyirdi ki, bu xalq indi hakimiyyətə gətirdiyini 1 il sonra özü devirəcək. 

 

 

Hətta bəzən deyirlər ki, Elçibəy bu xalqı kor-koranə sevirdi, bu xalqın qüsurlarını görmürdü. Elə deyildi, tam əksinə, Elçibəy xalqı necə vardısa, görürdü, onun psixologiyasını yaxşı dərk edirdi və düzgün nəticələr çıxarırdı. Lakin Elçibəy bir şeyi də başa düşürdü ki, bu xalq onundur, sevilməlidir və uğrunda mübarizə aparılmalıdır. Bəyin özünün də dediyi kimi, bu məsələyə idealist kimi yanaşırdı və deyirdi: "Mən xalqdan razıyam, heç vaxt ondan narazı olmamışam və ola da bilmərəm. Həmişə də deyirəm ki, insan Xaliqə yaxınlaşmaq istəyirsə, xalqın içindən keçib getməlidir. Xaliqə ən yaxın yol xalqı sevməkdən keçir”. Hətta burda onun zarafatla səsləndirdiyi bir fikri də qeyd etmək istəyirəm. O xalqa qarşı olan ittihamlardan birinə bele bir cavab vermişdi: "Mən Fransadan bura xalq gətirəsi deyiləm, olan budur”. Lakin bəzən siyasətin xalqın düşüncəsi ilə uyuşmadıgını da qeyd edirdi. 

 

 

Yenə özündən sitat gətirəcəm: "Siyasət boksçu oyununa bənzəyir, məsələn, boksçu əgər rəqib zərbəsi qarşısında boynunu əyməsə, yeri gələndə arxaya və ya yana tullanmasa, tez vurula bilər. Bizdə isə hərəkatı iki addım geri çəkəndə deyirlər ki, qaçdı, bu, pis psixologiyadır - adamları, hərəkatı manevr etməyə qoymur”. 

 

 

 Dəfələrlə dilə də gətirmişdi ki, elə bir cəmiyyətin qurulmasını istəyirəm ki, diktatorlar hakimiyyətə gələndə cəmiyyət özü ona təpki göstərsin, onlara imkan verməsin. Bəzən Elçibəyi qatı millətçilikdə ittiham edirlər, həqiqətən Elçibəy millətçi idi, Turan yolçusu idi, türk kimliyimizi bizə anladan ideoloji xəttin başında dururdu, lakin heç bir zaman Elçibəy üçün millət, dövlət anlayışı insan anlayışından ayrı durmamışdır. Hər bir millətin azad yaşamasını, dövlət qurmasını vacib hesab edən Bəy bu dövlətdə əsas dəyərin insan olduğunu önə sürürdü. Milli azlıqlarla bağlı həyata keçirilən dövlət proqramları ilə bağlı söylədiyi fikirlərdən birində belə deyirdi: "Bu gün ləzgilər, avarlar aşağı siniflərdə öz dillərində dərs keçirlər və o dərsi keçəndə bizə dua edirlər ki, nə yaxşı öz əlifbamızı verdilər, dilimizdə əlifba buraxdılar. Biz hökumət olaraq bu prosesin həyata keçməsinə kömək edirdik, yəni demokratiyanı, insan haqlarını nəzərə alırdıq”. Və Bəy təkcə öz dövlətinin sərhədləri içərisindəki insanların millətçisi deyildi, bütün dövlətlərdə rifah içində yaşayan millətləri görmək istəyirdi.

 

 

Xarici siyasətlə bağlı fikirlərindən bir örnək gətirim: "Məni İran da, Səddam Hüseyn hökuməti də, Livan da rəsmi səfərə dəvət etdi, ancaq bildirdim ki, o cür yırtıcı, irticaçı dövlətlərə getmərəm, bu, mənə yaraşmaz. Deyək ki, getdim İraqa, Səddam Hüseyn də məni yaxşı qarşıladı. Hətta yardım da etdi. Bəs Səddamın günahsız məhv etdirdiyi minlərcə adamın ailələri deməzmi ki, sən də namərd oldun? Bəs onların ah-naləsi necə olsun?!”

 

 

Və hakimiyyətdən gedəndən sonra bir illik hakimiyyət dəyərləndirməsi ilə bağlı etdiyi söhbətlərdə yenə belə bir fikir səsləndirirdi: "Birillik hakimiyyətimiz dövründə fəaliyyətimizin çox mühüm sahəsi olan xarici siyasətdə uğurlarımız da oldu, uğursuzluqlarımız da. Lakin ümumi şəkildə götürsək deyə bilərik ki, biz məhz xarici siyasət sahəsində qazandığımız nailiyyətlərin qurbanı olduq”. Ancaq məğlubiyyətə baxmayaraq, Əbülfəz bəy yürütdüyü bütün fikirlərdə və getdiyi yolda çox qətiyyətli idi. Onu qətiyyətsizlikdə ittiham edənlərə Bəy özü belə cavab verirdi: "Mən çox qətiyyətli adamam” deyirdi. "Mən öz xalqımı sevdiyim üçün onunla məhəbbətlə davranmışam. Dövlət başçısı öz qətiyyətini ölkəsinin, dövlətinin içində öz vətəndaşlarına yox, çölündə düşmənlərinə göstərməyi bacarmalıdır” tezisini irəli sürürdü. Qətiyyətlilik odur ki, sən hər cür əzab-əziyyətdən keçərək xalqın xoşbəxtliyi uğrunda sonadək çalışasan. Burada sən bəzən öz şəxsiyyətini də qurban verməli olursan, sənin şəxsiyyətin itir, xalqın vahid ruhunda əriyir. Doğrudan da qətiyyətlisənsə, sənin haqqında hər şey deyiləcəyini gözə alıb özünü ümumi məqsəd yolunda qurban verməyi bacarmalısan. Kim haqqı cox sevirsə, qətiyyətli adam odur. Qətiyyət qan tökməklə ölçülməz. Və bu fikirləri ancaq ruhən və mənən idealist, alim və siyasətçi, müəllim və ideoloq olan böyük bir dövlət adamı söyləyə bilərdi.. Əbulfəz bəy burada səsləndirdiyimiz və səsləndirmədiyimiz çox fikri ilə XX əsrin ikinci yarısını özündə təcəssüm etdirirdi. O bir siyasət adami id, amma ən əsası, böyük Turan yolçusu idi. Elçibəy ömrünün son günlərini də daha çox BAB-ın toplantılarına həsr etdi. Və hər toplantıda o çıxışlarını böyük ruh yüksəkliyi ilə bitirirdi. Məruzəmin sonunu mən də həmin ruhla bitirmək istəyirəm.

 

 

Bir zamanlar bizə ümidlə baxan Əli bəy Hüseynzadələr kimi, biz də eyni ümidlə gələcəyə baxaq deyə bu şeir parçasını söyləmək istəyirəm.

 


Sizlərsiniz ey qövmi-macar, bizlərə ixvan,

 


Əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan!..

 


Bir dindəyiz biz, həpimiz hak-pərəstan;

 


Mümkünmü ayırsın bizi "İncil” ilə "Quran”?

 


Hədəfimiz həp TURAN, TURAN, TURAN!

 

Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının Başqanı Anar Əsədli

 

20.06.2018

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllif:
Elçibəy:, Demokratiya, döyüşçüsü,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Kürdə suyun səviyyəsi yenə azaldı
Yol polisləri körpənin həyatını xilas etdilər - ANBAAN VİDEO
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Londondakı səfirliyimizə hücum - Səfir qaranlıq məqamları açıqladı
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Ermənistana gedən 3 azərbaycanlı kimdir? - ADLAR
Havanın qeyri-sabit keçməsinin səbəbi açıqlandı
Qərbi azərbaycanlılara qaçqın statusunun verilməsi təklif edilir
Bu il 3 Azərbaycan vətəndaşı Ermənistana turist kimi gedib
Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımın məbləği artdı
Bakıda iki yaşlı uşaq ailəsinin zorakılığına məruz qaldı, DİN sığınacağa yerləşdirdi - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
Ramin Mahmudzadə vəfat etdi - FOTO
"Whatsapp"dan hamının gözlədiyi yeni funksiya
Azərbaycanda bağ evindən qara brilyant oğurlandı
Səlim Müslümov dövlətə dəymiş milyonlarla manat ziyanı ödəyib - YENİLƏNİB
Çindən Qarabağdakı gərginliyə münasibət
Daşkəsəndən sel keçdi - VİDEO
Ermənilər Laçını belə tərk edir - VİDEO
Əbülfəz Məlikov nədə ittiham olunur? - Maddələr açıqlandı
Müdafiə Nazirliyindən özünü hərbi polis kimi təqdim edən qadınla bağlı AÇIQLAMA - FOTO
Yol polisi Səfər Mehdiyevi saxladı - VİDEO
Sabah yağış yağacaq
Mövlud Çavuşoğlu Ermənistana xəbərdarlıq etdi
Nömrənin üstünü örtən sürücülər saxlanıldı - FOTO
FHN-dən Babadağda həlak olduğu bildirilən şəxslə bağlı açıqlama
Ceyhun Bayramov Ankaraya səfərə getdi
DTX-nin həbs etdiyi “Broker Əbülfəz” kimdir?
Bələdiyyə binasında yanğın oldu
Bölmə rəisi Bakı-Qazax yolunda qəza törətdi - Ölən var
Mövqelərimiz atəşə tutuldu: Azərbaycan Ordusu adekvat cavab tədbirləri gördü
Bu gün Aşuradır
Bakıda şagird faciəvi şəkildə öldü
Ağdaban və Çayqovuşandakı qətliamların şahidi olan Buzdux dağı - FAKTLAR
Yağış yağacaq — BU GÜNÜN HAVASI
Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan şəhid dəfn olundu - YENİLƏNİB
Daha iki hərbçi Azərbaycan Ordusundan xaric edildi - RƏSMİ
Bu balığın ovuna icazə verildi
Babadağda itkin düşənlərdən birinin meyiti tapıldı
Şuşadakı konsert Şəhidlərə görə TƏXİRƏ SALINDI - FOTO
Sabahın hava proqnozu
Şəhid Tahir Əliyev Ağstafada dəfn olundu - FOTOLAR
Azərbaycan Ordusunun şəhid əsgəri Bakıda torpağa tapşırıldı - YENİLƏNİB/FOTO
Ordumuzun nəzarətinə keçən Buzdux dağı - FOTO
Buzdux dağında Azərbaycan bayrağı dalğalanır - VİDEO
Britaniyadakı səfirliyimizə hücumla bağlı cinayət işi başlanıldı - MADDƏLƏR
Külək, dolu, leysan - FAKTİKİ HAVA
Buzdux dağı və ətrafındakı yüksəkliklər nəzarətimizə KEÇDİ
Ağstafada şəhidlə vida mərasimi keçirilir - YENİLƏNİB
Minaya düşərək şəhid olan hərbçimiz nişanlı imiş - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
"Qardaşımın şəhid olduğunu instaqramdan öyrəndim"
Zaqatalada beş yaşlı uşaq qaynar suda yandı
QMİ Britaniyadakı hücumla bağlı bəyanat yaydı
Laçında şəhid olan əsgərlərdən biri Ağstafada, digəri Bakıda dəfn olunacaq
Azərbaycan Ordusunun iki əsgəri Laçında həlak oldu - YENİLƏNİB
Laçında həlak olan əsgərə şəhid statusu veriləcək
Professor 84 yaşında vəfat etdi
Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayı AÇIQLANDI
Aşura günü kimlər qan verə bilər?
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə hücumla əlaqədar bəyanatı
Qətlə yetirilən əsgər evin tək oğlu imiş - FOTO
Hacı Şahindən Londondakı hücumla bağlı açıqlama
Səfirlik: "Azərbaycan Cammu və Kəşmir probleminin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir"
Sumqayıtda mərmi tapıldı - FOTO/VİDEO
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yaydı
Azərbaycan Ordusunun mövqeləri 12 dəfə atəşə tutulub
Baş Prokurorluq: "Tovuzda əsgərimiz qətlə yetirilib" - YENİLƏNİB
Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır
Özünü general Hikmət Həsənov kimi təqdim edən şəxs necə ifşa olundu?
İlham Əliyev: “Gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür”
Prezident: “Qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin ünsürlərinin ərazimizdən çıxarılması təmin edilməlidir”
Bu gün hava necə olacaq? - Proqnoz
Bu dairələrin seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edildi
Çavuşoğlu Blinkenlə Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqu müzakirə etdi
Paşinyandan Əliyevə “Qisas” əməliyyatı yetərli deyil” mesajı...
Rezidentura imtahanının II mərhələsinə qeydiyyat başlayır
Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
DSX hərbi hissələrində andiçmə mərasimi keçirilib - FOTO
Paşinyan qorxuya düşdü: Azərbaycanın tələblərini qəbul etdiyini açıqladı
Yerin fırlanması qəflətən sürətləndi: Vaxtımızdan kəsəcəklər - FOTO
Ordumuzun nəzarətə götürdüyü Sarıbaba dağı - FOTO
Döyüş təyyarələri və helikopterlər havaya qaldırıldı - VİDEO
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ
Azərbaycan Ordusunun şəhid olan əsgəri dəfn edildi - YENİLƏNİB
Paşinyan Nazirlər Kabinetini topladı: "Qarabağda vəziyyət son dərəcə gərgindir"
Ötən gün şəhid olan Anar Kazımovun anasının ürəyi dayanıb? - AÇIQLAMA
AY Partiya Başqanı Anar Əsədli Əlisa Nicatı ziyarət edib - FOTO
Bu yerlərdə tonqal yandırmaq qadağan olunur
"Qisas" əməliyyatından sonra Qarabağda və sərhəddə vəziyyət necədir?
Ataxan Paşayev vəfat etdi
FHN-dən Xırdalandakı partlayışla bağlı açıqlama
“Azərpoçt”un əməkdaşı tutuldu
Şuşada 28 il sonra tapılan dəftər - VİDEO
Azərbaycan XİN: "Ermənistanın əsassız ittihamlarını qətiyyətlə rədd edirik"
Şəhid Anar əsgərliyə belə yola salınmışdı - VİDEO
DİM ötən il ali məktəblərə qəbulun keçid ballarını açıqladı
Bu gün 41 dərəcə isti olacaq
Şəhid Anar Kazımovun evindən reportaj – VİDEO
FHN: Xırdalanda partlayış olan ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir
Jurnalist Araz Zeynalov vəfat etdi
Xırdalanda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB/FOTO/VİDEO
“Qisas” əməliyyatı ilə bağlı mətbuat konfransı - VİDEO
Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəsi ilə erməni təxribatlarından danışdı
Azərbaycan PUA-sı erməni terrorçularının hərbi avtomobilini məhv etdi - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR
Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi:
Azərbaycan Ordusunun
Bu yüksəkliklər azad olundu - RƏSMİ
Ordumuzun keçirdiyi antiterror əməliyyatından - VİDEO
Erməni terrorçularının 1 hərbi hissəsi və azı 1 postu məhv edilib
Ordumuz antiterror əməliyyatına başladı - Şəhidimizin qisası alındı
Bu il 700 bal toplayan yeganə abituriyent
I və IV ixtisas qrupları üzrə 28 nəfər yüksək nəticə göstərib, 1 nəfər 700 bal topladı
I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı
Müdafiə Nazirliyi daha bir əsgəri ordu sıralarından xaric etdi - SƏBƏB/FOTO
Hərbi liseylərə qəbul imtahanının nəticələri elan edilib
Anar Əsədli - Qalib xalqa yeni yanaşma, yeni idarəetmə sistemi, yeni müxalifət lazım idi
“Meyvəli bazarı”nda şortik qadağası – “Hamının anası-bacısı var”/FOTO
Azərbaycan XİN-dən Ermənistana XƏBƏRDARLIQ
Laçında şəhid olan Anar 4 ayın əsgəri olub - FOTO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Cəbhədən acı xəbər: Şəhidimiz var
"Məsələ sürətlə hərbi xarakter almağa başlayıb" - Anar Əsədli Qarabağdakı durumu ŞƏRH ETDİ
Avtomobillərin icbari sığortalanması qaydaları dəyişdi
DİM Nazirlər Kabinetinin imtahan güzəştləri ilə bağlı qərarına aydınlıq gətirdi
Qəzada ölən sədr müavini məmur oğlu imiş
Hərbi yönümlü QHT-lər Prezident İlham Əliyevə müraciət etdi
DİN Məhərrəm ayı və Aşura günü ilə bağlı vətəndaşlara müraciət etdi
Bu günün hava proqnozu
Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: avqustun 16-dan 22-dək...
Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan şəxsin məhkəməsi başlaydı
Azərbaycanlı iş adamının qətli ilə bağlı yeni detallar
Şagirdlərin yerdəyişməsinin vaxtı açıqlandı
Aşura günü qanvermə aksiyaları bu ünvanlarda keçiriləcək - SİYAHI
ANAMA vətəndaşlara müraciət etdi
İndiyədək Qarabağ və Zəngəzurda neçə hərbçi minaya düşüb?
Azad edilmiş ərazilərdə minaya düşərək həlak olan və yaralanan şəxslərin sayı açıqlandı
Füzulidə minaya düşən şəxslərin son durumları AÇIQLANDI - YENİLƏNİB
"Dini bayraqların qaldırılması yolverilməzdir" - DİN-dən SƏRT XƏBƏRDARLIQ
Kirayə mexanizmi çərçivəsində daha 216 mənzil təklif olunub
Bakıda kirayə yaşayanlar uşaqlarını məktəbəhazırlıqda necə qeydiyyatdan keçirəcəklər?
Ceyhun Bayramov Daşkənddə Zəngəzur dəhlizini gündəmə gətirdi
Azərbaycanda vətəndaşlara ƏDV-nin geri qaytarılması qaydası dəyişə bilər
Sabah hava necə olacaq?
I Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik ödəmələr necə veriləcək? - QAYDALAR/MƏBLƏĞ
“Whatsapp”a yeni funksiya gəlir - FOTO
Bu gün hava necə olacaq?
Səlim Müslümov məhkəməyə belə gətirildi - FOTO
Azərbaycanda meymunçiçəyinə yoluxma qeydə alınıb? - RƏSMİ CAVAB
Azarkeşlərin çempionluq sevinci faciə ilə bitdi - VİDEO
Ali məktəblərə və kolleclərə ixtisas seçimi bu tarixdən BAŞLAYIR
Miqrasiya orqanlarına qəbulun nəticələri açıqlandı
Sabiq azərbaycanlı nazir koronavirusa yoluxdu
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində növbəyə yazılma prosesinə start verilir
Mədəniyyət Nazirliyi Yaylaq Festivalı ilə bağlı narazılıqlara münasibət bildirib
Müdafiə Nazirliyi müraciət etdi
Sabahın hava proqnozu
Bakı səmasını tüstüyə bürüyən yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB/VİDEO
Peşə məktəblərinə tələbə qəbulu başladı
Bu il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar açıqlanıb - SİYAHI
Bakı metrosunda sərnişin huşunu itirib
Hava yenidən pisləşəcək - yağış yağacaq, güclü külək əsəcək
Bu gün Azərbaycan Əlifbası və Dili Günüdür
Daha bir ölkə sərhədlərini açdı
Bakı-Şamaxı yolunda “Hyundai Sonata” alovlandı -VİDEO
DTX icra başçısının qardaşı oğlunu saxladı - FOTO/VİDEO
Türkiyə ordusu 5 terrorçunu məhv etdi
Hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçirildi -YENİLƏNİB
Sabah hava necə olacaq?
MN məlumat yaydı: Atəşkəs yenə pozuldu, ordumuz cavab verdi
Evi olmayanlara şad xəbər: Qaydalar dəyişdi
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
DİN Yaylaq Festivalı ilə bağlı MƏLUMAT YAYDI
Bu gün hava necə olacaq?
Şəmkirdə QƏZA: İki nəfər xəstəxanaya aparıldı
Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, çaylarda sululuq artacaq
Nazir bir müddət əvvəl vəzifə verdiyi şəxsi işdən çıxardı - Yeni təyinat
Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib
Sabah hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçiriləcək
Ermənilər yenidən Kəlbəcəri atəşə TUTDULAR
Peşə məktəblərinə tələbə qəbulunun vaxtı açıqlandı
Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı
Dənizdə batan şəhid oğlunun meyiti TAPILDI
Bu günün havası: Yağış, 38 dərəcə isti
Məhərrəm ayı BAŞLADI
Elm və Təhsil Nazirliyinin yaradılması Azərbaycan elminə nə verəcək?
Hazırda tıxac olan yolların SİYAHISI
Məhərrəmlikdə bunlar QADAĞAN olundu - VİDEO
Bağçalara qəbulla bağlı rəqəmlər açıqlandı
Azərbaycanda neçə nəfər muzdla çalışır? - RƏSMİ
Magistraturaya sənəd verənlərin sayı məlum oldu
MİQ imtahanlarının nəticələri AÇIQLANDI
Avqust ayına olan hava proqnozu açıqlandı
QMİ-də iclas keçirilib, Aşura ilə bağlı tapşırıqlar verilib
“Ona necə Elmlər Akademiyası deyəcəklər, mən başa düşmürəm”
XİN Şuşa sessiyası barədə məlumat yaydı
Prezident və xanımı doğum evində aparılmış əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar - FOTOLAR
Bakıda 35, rayonlarda 38 dərəcə isti
Azərbaycanda bu şəxslərə avqust ayından pul ödəniləcək - VİDEO
Bu gün hava necə olacaq?
Şəhid Pəncəli Teymurovun atası vəfat etdi
Misir Mərdanovdan Təhsil Nazirliyinin adının dəyişməsinə REAKSİYA
Azərbaycanda yeni nazirlik yaradıldı - FƏRMAN
Xaçmazda zəncirvari qəza olub, ölən var - FOTOLAR
Qazinin xanımının iddialarına - Rəsmi cavab
Hər iki dəqiqədə bir nəfər İİV-ə yoluxur
Ermənilərin yaydığı bu məlumat yalandır - RƏSMİ
Nazir növbəti dərs ilinə dair əmr İMZALADI
Ölmüş körpənin doğum evindən qaçırılması cəhdi ilə bağlı AÇIQLAMALAR - VİDEO
Çimərliyə gedənlərə Xəbərdarlıq
İlham Əliyev büdcədən pul ayırdı
Türkiyənin etirazından sonra paylaşımını sildi
Müdafiə Nazirliyindən Qırmızı Bazarın atəşə tutulması iddialarına CAVAB
Ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti müəyyənləşdi (RƏSMİ)
Sabah hava necə olacaq?
13 uşaq təhsildən yayındırılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda zəlzələ oldu
Bu günün havası - Bakıda külək, rayonlarda yağış...
Astarada qaziyə zibil daşımağı təklif etdilər - VİDEO
Nazir tədrisin müddətinin artırılmasını təklif edir
Kəlbəcərdə minaya düşən polkovnikin son durumu açıqlandı - YENİLƏNDİ
FHN valideynlərə müraciət etdi
Ermənistan Azərbaycan turizminə nə qədər ziyan vurub? - Məbləğ açıqlandı
Nazir yeni DYP rəisi təyin etdi
Dövlət sərhədində ƏMƏLİYYAT: İki nəfər saxlanıldı - FOTO
Yeni məktəbli formalarının ilkin qiyməti açıqlandı - VİDEO
Sabah Bakıda güclü külək əsəcək
Türkiyənin XİN başçısından Rusiyaya ETİRAZ
Bu müəllimlərin maaşı artırılacaq - RƏSMİ
Yeni tədris ilindən Zəngilanda ilk dərslər başlayacaq
Korrupsiyaya görə tutulan vəzifəli şəxs azadlığa buraxıldı
Nazirdən XƏBƏRDARLIQ: “Payızda koronavirusa görə bağlanmalar ola bilər”
Azərbaycanda tədavülə yenilənmiş metal pul nişanları buraxıldı - FOTO
MN: Mina partlayışında bir neçə hərbçinin xəsarət alması ilə bağlı yayılan məlumatlar əsassızdır
Azərbaycan Ordusunun hərbçisi Kəlbəcərdə minaya düşdü
Ağcabədi DSK-nin üzvü həbs olunub
Bu tarixdə Azərbaycanda maska ilə bağlı qərar veriləcək
Azərbaycanda 832 yeni seçki məntəqəsi yaradılı
MTN generalının 14 il həbsi tələbi olundu
Rüşvətlə qətnamə çıxaran sabiq hakim həbs edildi
Bu əlillərə pensiya verilməyəcək
Nazirlikdən əhaliyə HAVA XƏBƏRDARLIĞI
Sabahın havası - 37 dərəcə isti
Meral Akşenerdən Anar Əsədliyə - "Türk dünyasının xoşbəxt sabahlarını birlikdə inşa edəcəyimizə inanıram"
Ombudsmana ən çox nədən şikayət edirlər? - RƏSMİ
AzTV AMEA-nı “vurdu”- VİDEO
Bu gün hava necə olacaq?
Milli Qəhrəman “Fred Asif”in doğum günüdür
Bakıda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb - SİYAHI
Laçından yeni görüntülər: Ermənilər şəhəri tərk edib - VİDEO
Azərbaycanda aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 2 minə yaxınlaşır
Şuşa, Ağdam və Füzuliyə avqust ayı üçün avtobus biletləri satışa çıxarılır
Baş Prokurorluq: 7 hərbçi və 1 nəfər Bərdə sakini həbs edilib
Avqust ayı üçün nazir və komitə sədrlərinin qəbul günləri açıqlanıb - SİYAHI
İlham Əliyev Reza Deqatini təltif etdi
"Şəhid ailələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir" - İlham Əliyev
Ağalı sakini olan qadının ölüm səbəbi məlum oldu
Yeni icra başçısı DTX generalıdır
Prokurorluq bəraət alan sabiq polis əməkdaşı ilə bağlı protest verdi
Prezident yeni icra başçılarını qəbul etdi
Lerikin yeni icra başçısı kimdir?
Prezident üç rayona icra başçısı təyin etdi - YENİLƏNİB
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Polisə gedib evindən silah oğurlandığını dedi, özü də saxlanıldı
Tələbələrin köçürülməsinə başlanılır
Azad edilmiş ərazilərdə daha 195 mina aşkarlandı - FOTO
Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından aşağıdır - Faktiki hava
Laçında ağır qəza - Ölənlər var
Ağalıya köçün ikinci mərhələsi nə vaxt başlayacaq? - RƏSMİ
Tovuzda FACİƏ: İki qadın yanaraq öldü
Bu günün hava PROQNOZU
Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq?
Ülviyyə Alovlu: "Media kapitanları şəhidləri söyüb!" - FOTO
Bərdədə üç azyaşlı piyadanı maşın vurub — FOTO
67 yaşlı qadını xəstəxanaya aparmaq üçün xilasedicilər cəlb olundu
“WhatsApp”da onlayn olduğunuzu hamıdan belə gizlədə bilərsiniz
Kürdəmirdə 26 yaşlı oğlanı ilan sancdı
Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq
15 yaşlı qıza toy edilib? - AÇIQLAMA
Yağıntılı və küləkli hava şəraiti sabah da davam edəcək
Faktiki hava: Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir yağış yağıb
Goranboydakı qəza ilə bağlı rəsmi AÇIQLAMA
Bu gün hava necə olacaq?
Goranboyda mikroavtobus aşdı, 24 nəfər xəsarət aldı — SİYAHI/YENİLƏNİB
Bu gün şəhid pilot Rəşad Atakişiyevin anım günüdür
İlham Əliyevdən Rəfiqə Hüseyn-zadə ilə bağlı SƏRƏNCAM
Magistral yolda “Ford”la TIR toqquşdu - Sürücülər öldü
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Elçin Quliyev polkovnik-leytenantı vəzifəyə təyin etdi - FOTO
Azərbaycan Prezidenti misirli həmkarını təbrik etdi
Həftə sonunadək hava küləkli olacaq, yağış yağacaq
Avqustda yeni məktəbli formalarının kütləvi istehsalına başlanılır - DETALLAR
Bu günün HAVASI
Bakıda həkim intihar etdi - FOTO
Qəzalara görə sığorta ödənişlərinin artırılması təklif olunur — VİDEO
Facebook-dan yeni funksiya: artıq dostlar sizdən gileylənməyəcək
4 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib - Uşaqlar sığınacağa yerləşdirilib
“Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı sosial dəstək tədbirləri daha da genişlənəcək” - Sahil Babayev
DSX-nin hərbçiləri sərhəddən narkotik keçirən zaman saxlanıldı
AY Partiyadan jurnalistlərə təbrik mesajı
İlham Əliyevdən uşaq ölümlərinin qarşısının alınması ilə bağlı GÖSTƏRİŞ
Sabah hava necə olacaq?
Sumqayıtda məktəbdə pul yığılması faktı TƏSDİQLƏNDİ
FHN əhaliyə müraciət etdi
Prezident media nümayəndələrini təbrik etdi
Dənizdə batan bacılar dəfn edildi - VİDEO
Hərbi texnika Qarabağdan çıxardılır - VİDEO
“Whatsapp”dan istifadəçilərini sevindirəcək YENİ FUNKSİYA
Bu günün havası - Temperatur enəcəcək, yağış yağacaq
İsmayıllıda meşələr yandırılır - VİDEO
Şamaxıda kombayn alovlandı: Yanğın meşəyə keçdi - VİDEO
Kiril Petkov Azərbaycana gəldi
İtkin hərbçilərin axtarışları davam edir
Bu il Hərbi Prokurorluğun 4 əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb olunub
Şəkidəki kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı “Azərsu”dan AÇIQLAMA
Dövlət Komitəsi Ağalıya növbəti köçlə bağlı məlumat yayıb
İşğaldan azad edilən ərazilərimizə böyük qayıdışın növbəti köçü baş tutub - FOTOLAR
Xocavənddəki yanğın söndürüldü
AY Partiya Başqanından hakimiyyətə çağırış
QMİ sədri: "Erməni kilsəsinin revanşizmə çağırışlar etməsinə təəssüflənirəm"
Bakıda avtobus yandı
Bu gün I və IV qruplar üzrə qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB
Sabahın havası - Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq
Bu rayonlarda qaz olmayacaq
Azərbaycanda toyların keçirilməsinə qadağa qoyulacaq? - AÇIQLAMA
Türkiyəli bloger İrəvanda "Bozqurd" işarəsi göstərdi - VİDEO
Bakıda faciəli şəkildə ölən qızlar nazirliyin əməkdaşının övladlarıdır
Güclü külək paytaxtda ağacları aşırdı - VİDEO
Daha 10 ailə Ağalı kəndinə yola salındı
Günün hava proqnozu
Xaçmazdakı kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Hava ilə bağlı - Xəbərdarlıq
Küləkli hava sabah da davam edəcək
Prezident Sumqayıtda bir sıra tədbirlərdə iştirak edib
Azərbaycanda məhkəmə binasına maskasız giriş QADAĞAN EDİLDİ
Çingiz Əhmədovun oğlunu hava limanında terrorçu bilib saxlayıblar - VİDEO
Qarabağ qazisi dövlətin verdiyi maşınla narkotik daşıdı
Səlim Müslümovun istintaqı başa çatdı, cinayət işi məhkəməyə göndərildi
Nazir açıqladı: Pensiyalar və maaşlar artacaq- VİDEO
Bu gün hava necə olacaq?
İlham Əliyevdən yüksək vəzifəyə TƏYİNAT
"12-ci imamam" deyib dələduzluq edən şəxsin məhkəməsi: "Aqil Babayevə itaət edib, onun "qul"u olmuşam"
MEDİA intihar xəbərləri ilə bağlı müraciət yaydı
Ərzaqlıq buğdaya 5 il müddətinə subsidiya tətbiq ediləcək - FƏRMAN
Prezident rektoru vəzifəsindən azad etdi - SƏRƏNCAM
Lənkəranda məktəblinin döyülməsində iştirak edən direktorla bağlı qərar verildi
Azərbaycanda müəmmalı olay: Xəstəxanalıq olanların sayı 200-ü ötdü - YENİLƏNİB
Dövlət Komitəsindən Ağalı kəndinə köçlə bağlı açıqlama
Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib
Sabahın hava proqnozu
Aİ ilə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycana nə qazandıra bilər? - Anar Əsədli ilə müsahibə
Nazir "Yüksəliş"in qalibinə vəzifə verdi
Ermənistan silahlı qüvvələrini Qarabağdan ÇIXARIR
Havada toz dumanı nə vaxta kimi davam edəcək? - AÇIQLAMA
DYP-dən sürücülərə MÜRACİƏT
Rövşən Rzayev: "Bayram əhval-ruhiyyəsilə Böyük qayıdışın ilk addımını atırıq"
Milli Qəhrəman Gültəkin Əsgərovanın anım günüdür
Zəngilana köç davam edəcək - Vahid Hacıyev
Bu gündən Zəngilanın Ağalı kəndinə sakinlərin köçürülməsinə başlanılır
Günün hava proqnozu
“Sualların satılması şərəfsizlikdir, vətənə xəyanətdir!” — Kamran Əsədov
Ombudsman Lənkəranda zorakılığa məruz qalan məktəbli ilə görüşüb- FOTO
Bakı-Sumqayıt yolunda yanğın başlayıb
ANAMA 24 ildə aşkarlanan minaların sayını açıqladı
Baku TV-nin əməkdaşı Ukraynada təzyiqlərə məruz qaldı - VİDEO
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı
Bu məhsullar bahalaşıb - Dövlət Komitəsinin SİYAHISI
AY Partiyadan Urmiya gölünün qurudulması ilə bağlı bəyanat
Şəhid atası oğlunun intihar etməsi ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib: "Yalan məlumatdır"
Bakıda qumbara və partladıcı tapıldı — FOTO/VİDEO
Müəllimlərin işə qəbul imtahanlarındakı qanunsuzluq TƏSDİQLƏNDİ
Bağçalara qəbul zamanı bəzi kateqoriyadan olan uşaqlara üstünlük veriləcək — SİYAHI
Bu gündən bağçalara elektron qəbul başlayır
Vətən müharibəsi şəhidinin övladı faciləvi şəkildə öldü
20 mindən çox şagirdin summativ qiymətləndirilməsi elektronlaşdırılıb
Bakıda sərnişin avtobus sürücüsünü döydü
Bu gün hava necə olacaq?
AY Partiya iki yaşında Gənclər Təşkilatını təsis etdi
“Sədərək”də güclü yanğın baş verdi — VİDEO
QAFQAZ EVİ ideyamız gerçəkləşir! - AY Partiya
Ukraynada universiteti bitirən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb
Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlandı
Ehtiyyatda olan hərbçilərin toplanışı davam edir
Bakıdan Bodruma uçan sərnişinlərin təyyarələri dəyişdiriləcək - SƏBƏB
Nazirlikdən növbəti hava xəbərdarlığı - 44 dərəcə isti olacaq
Neftimizin qiyməti 6 dollardan çox ARTIB
Gürcüstan DTX-nin keçmiş rəis müavini həbs olundu
Kəlbəcəri erməni hədəfinə çevirən SƏBƏBLƏR
Bu gün 43 dərəcə isti olacaq
Ermənilər Kəlbəcəri intensiv atəşə TUTDULAR
İlham Əliyev: "Biz qoymuruq ki, borclar yığılsın, istəmirik ki, gələcək nəsillər bu borcun altında olsun"
İlham Əliyev: "Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbuledilməzdir"
İlham Əliyev: "Ermənistan məcburən üzərinə götürdüyü öhdəliklərini hələ də yerinə yetirmir"
Karantin cərimələrini ödəməyənləri hansı cəza gözləyir?
DİM sədri hökumətə səsləndi: “Ali təhsil sistemi dəyişməlidir”
AMEA-da nə baş verir? - Doktorluq qalmaqalı, ağır ittihamlar
Prezident Əli Şamxanini qəbul etdi - YENİLƏNİB
Hərbi ekspert: “Qazilər öz hüquqlarını dəqiq bilməlidirlər”
İmişli İcra Hakimiyyəti Vilyam Hacıyevdən 6,6 milyon manat ziyanın ödənilməsini istəyib - MƏHKƏMƏ
Havada toz dumanı müşahidə olunur
Yeni tədris ili üçün tələbə kreditinə müraciətlərin qəbuluna başlanılıb
Sabah hava necə olacaq?
Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşlara çağırış etdi
İlham Əliyev Ərdoğana məktub yazdı
“Yeni klinika”ya baş həkim təyin edildi - FOTO
Nazim Məcidov vəfat etdi
Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günləri ilə bağlı paylaşım etdi - FOTOLAR
BDU-nun müəllimi vəfat etdi
Azərbaycanda Məhərrəm ayının başlayacağı tarix açıqlandı
Bölmə rəisi ağır qəzaya düşdü, xəstəxanada vəfat etdi - FOTO
Prezident “ASAN Xidmət” mərkəzləri ilə bağlı fərmanına dəyişiklik etdi
"Heç bir işlə məşğul olmuram, təqaüdümlə dolanıram" - Sabiq icra başçısı
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 140 illiyi qeyd ediləcək
Bakıda bəraət alan dünya çempionu qətlə yetirən şəxs HAKİM QARŞISINDA
I və IV qrup qəbul imtahanları bir gündə keçiriləcək
Cahid Bağçıdan Polad Həşimovla bağlı paylaşım
Suyun qiyməti bahalaşır? — RƏSMİ AÇIQLAMA
İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindədir
İlham Əliyev Makronu təbrik etdi
Növbəti iki həftədə havanın temperaturu 43 dərəcəyədək artacaq
Azərbaycanda özünü öldürən rəis müavini məşhur şəxsin oğlu imiş
DİN Vətən müharibəsi iştirakçısının iddialarına münasibət bildirib
Zəngilanda ağaclıq ərazi yanır - VİDEO
DİQQƏT! Bu gün saat 08:00-dan 18:00-dək...
Bu mənzillərə tələb ARTIB
Elvin Mirzəyevin atası İlqar Mirzəyevlə bağlı təsirli paylaşımı - FOTO
Ordumuzun əsgəri VƏFAT ETDİ
Nazirlikdən hava XƏBƏRDARLIĞI
Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevin şəhid olmasından iki il ötür
Azərbaycan Yüksəliş Partiyası qazi intiharları ilə bağlı ictimai müzakirə başlatdı
Nazirlik intihara cəhd edən qazi ilə bağlı açıqlama yaydı
Azərbaycan Ordusunun hərbçisi boğularaq vəfat etdi — YENİLƏNİB/FOTO
“Whatsapp”da maraqlı YENİLİK: statuslara da...
Külək yanğının söndürülməsinə mane olur - Nazirlik
Bakı metrosunda gediş haqqı artırılır? - Rəsmi açıqlama
Sabahdan Bakıda və rayonlarda hava şəraiti dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ
Super Ay hadisəsi Azərbaycan ərazisində də müşahidə olunacaq
Su qiymətlərinin 2 dəfə artırılması da “Azərsu”nu xilas etmədi – Yığılmış zərər 8 mlrd. manata çatdı
Sabah hava küləkli olacaq
Prokurorluq qazinin intiharı ilə bağlı araşdırmalara BAŞLADI
Bakıda qamışlıq ərazidəki yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB
Ermənistan “Laçın dəhlizi”nə alternativ yolun tikintisinə başlayır
Bu gün 40 dərəcə isti olacaq
Bu gün superay hadisəsi baş verəcək
Ət bahalaşdı - VİDEO
ATV və ARB birgə bəyanat yaydı
Şabrandakı yanğına görə bir nəfər məsuliyyətə cəlb edildi
Ayın sonuna karantinlə bağlı yeni QƏRAR GÖZLƏNİLİR
ETSN əhaliyə müraciət etdi
DİN: Sabirabadda qazinin dəfnində insident yaşanması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır
Ondan çox sürücüyə 600 manatlıq cərimə yazıldı - SƏBƏB
Azərbaycanda meşədə azan əcnəbi turistlər tapılıb - FOTO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Rey Kərimoğludan qazilərlə bağlı yeni təklif
Kəlbəcər istiqamətində atəşkəs yenidən pozuldu
Bir neçə rayonda qaz olmayacaq
DYP sürücülərə müraciət etdi
Özünü yandıran qazi VƏFAT ETDİ
“Apple” istifadəçilərinə şad xəbər
Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür
Anar Əsədli çağırış etdi: “Təcili müzakirələrə başlamalıyıq”
Xaçmazda meşə yanğınına iki helikopter və bir amfibiya təyyarəsi cəlb olundu - Yenilənib
Sabah çimərliklərə getməyə hazırlaşanlara XƏBƏRDARLIQ
Azərbaycanda biznesmenin oğlu faciəvi şəkildə öldü - FOTO
Xaçmazda yanğın genişlənib - FHN məlumat yaydı
TƏBİB səyahət edənlərə xəbərdarlıq etdi
Əsgər nişanlısının yazdığı bu məktuba görə intihar edibmiş...
Xaçmaz meşəsində YANĞIN - Yol bağlandı
Azərbaycanda da zəlzələ olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Polis sükan arxasında huşunu itirən sürücünü xilas etdi - VİDEO
Sabah temperatur 42 dərəcəyədək artacaq
Türkmənistan Azərbaycana yeni səfir təyin etdi
DYP Şabrandakı yanğına görə bağlanan yolla bağlı məlumat yaydı
Bu günə gözlənilən hava PROQNOZU
Şabrandakı güclü yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB/FOTO
DİQQƏT! Azərbaycanın bu rayonunda postlar quruldu, giriş-çıxış QADAĞAN EDİLDİ
Deputat “Komedixana”nı yıxdı-sürüdü: “Bayağı və təlxəklər…”
Arı sancmasından ölən gənc dəfn zamanı ayılıbmış
Moskvada güclü leysan - Ölən var
AZTV necə partladılmışdı – İllər sonra üzə çıxan FAKTLAR
Azərbaycan ordusunun hərbçisi qəzada HƏLAK OLDU — FOTO
Hava ilə bağlı - Xəbərdarlıq
Ali və orta ixtisas məktəblərinə qabiliyyət imtahanı verəcək abituriyentlər buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Əməkdar mədəniyyət işçisi vəfat etdi — FOTO
Bu günün havası
Facebook və İnstagram bu yay Avropada bloklana bilər
Bakıda iki avtomobil toqquşdu: Yeddi nəfər xəsarət aldı - FOTO
Ermənistanın müdafiə naziri Zəngəzura gəlir
Abeni güllələyən şəxs hücumun yeni detallarını açıqladı
Rakif İsmayılov vəfat etdi - FOTO
“WhatsApp”dan “Android” istifadəçilərinə YENİLİK
Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu
Bu gün Qurban bayramıdır
AY Partiya Başqanından Qurban bayramı təbriki
Dövlət qazisinin önündə çarəsiz görünməməlidir - Anar Əsədli
DTX bu şəxslərə xəbərdarlıq etdi
"Yeni Müsavat’’dan Azər Ayxanın istefası ilə bağlı rəsmi açıqlama
MİDA Yasamalda 442 mənzilin satışını yenidən həyata keçirəcək
MİDA-dan 5 saniyəyə mənzil alanların nəticələri ləğv edildi
DTX rəisi Ermənistanın revanşist qüvvələrinə xəbərdarlıq etdi
Prezident yol tikintisinə 3.1 milyon manat ayırdı
Azərbaycanda məişət zorakılığı törədənlər cinayət məsuliyyəti daşıyacaq
Ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı dəyişdirilir
Bayram gününün HAVASI
BŞİH Nazirlər Kabinetinin qarşısında aksiya ilə bağlı qərar verdi
Xalidə Kəngərli ölümündən əvvəl hansı fotoları yaxınlarına göndərib? - YENİ DETALLAR
Azərbaycan nefti kəskin bahalaşdı
DİM ali məktəblərə müsabiqədən kənar qəbul olunacaq abituriyentlərə müraciət edib
Sabahdan Azərbaycanda 4 günlük bayram tətili başlayır
Azərbaycanda aviabiletlər niyə bahadır? - QİYMƏTLƏR/VİDEO
DYP-dən sürücülərə bayram günləri ilə bağlı MÜRACİƏT
Bayramda rayonlara getmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ - VİDEO
Ermənilər Kəlbəcəri atəşə tutdu - RƏSMİ
Anti-terror əməliyyatı ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Türkiyə İsraillə aviasiya sahəsində saziş imzaladı
Bakıda polisə kəllə atıb qolunu dişləyən şəxs həbs olundu
Prezident Azərbaycan xalqını təbrik etdi
Tamadanın bıçaqlandığı şadlıq evi hansı icra başçısına məxsusdur? - FAKTLAR
Azərbaycanda qeyri-qida məhsullarının qiyməti artdı - VİDEO
Hər 20 gündən bir 50 manat cərimələnə bilərsiniz - VİDEO
Mais Məmmədov reanimasiyaya yerləşdirildi
Sabah Bakıda külək olacaq, rayonlarda yağış yağacaq
Sabiq xanım başçının fəaliyyət dövrü araşdırılır
Builki MİQ imtahanında bir sıra yeniliklər tətbiq olunacaq
Delimitasiya prosesi necə gedir? - Nazirdən AÇIQLAMA
Dünya çempionunun qətlilə bağlı məhkəmə BAŞLAYIR
Ağsuda qadın polis zorakılığına məruz qalıb? - DİN-dən açıqlama
Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir
“OBA Market” jurnalistlərin binasında problem yaradıb - ŞİKAYƏT
Azərbaycanda YPX maşınının iştirakı ilə DƏHŞƏTLİ QƏZA - VİDEO
Bakıda keçmiş deputatdan 33 manat çaypulu aldılar - FOTO
Bakıda 4 ədəd partlayıcı aşkarlanıb - VİDEO/FOTO
İmtahandan keçmək üçün 5500 manata “dua” yazdırdı
Azərbaycanda bədbəxt hadisə - 3 nəfər öldü/VİDEO
Qusarda traktor yanıb, xəsarət alan var
Bakıda 5 nəfərin ölümünə səbəb olan gəncdən YENİ XƏBƏR - VİDEO
600-dən çox internat məzununa mənzil verilib
Azərbaycan Ordusunun əsgəri intihar edib
992 dini qurum dövlət qeydiyyatına ALINIB
Azərbaycanın efir məkanını sahmana salan şura: Qanunu rəhbər tutan quruma qanunsuz çağırışlar
Azərbaycanda nə qədər narkotik maddə istifadəçisi var? - DİN-dən AÇIQLAMA
Bu gün imtahandan 6 nəfər QOVULDU
Roza Zərgərlinin oğluna niyə ev verilib? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Şahid: "Ramin Hacılı kürəkənimə arayış verib ki, guya AXCP-nin üzvüdür"
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
QMİ Qurban bayramı ilə bağlı fətva verdi
Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin edildi
MN: "Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"
Azərbaycanda ehtiyatda olan bir qrup hərbçi təlim toplanışına çağırıldı - FOTO
Bakıda avtobus qəzaya düşdü - 5 nəfər xəsarət aldı
Bu gün III qrupa qəbul imtahanı keçirilir
Bu şəxslər 300 manat müavinət alacaq
Daha bir azərbaycanlı Ukraynadakı müharibədə həlak oldu
Pandemiyadan sonrakı ilk böyük Həcc ziyarəti başladı
Azərbaycan xalqı mayası nifrətlə yoğrulmuş dəyişikliyi rədd edir
Dövlət satınalmalarında qanun pozuntusu - Sənədlər saxtalaşdırılıb
Bu ölkə İrana getmək istəyən vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdi
Sumqayıtda dəmir yolu stansiyasında YANĞIN
Azərbaycan vətəndaşları Moskvada göldə boğuldular
Bakı metrosunda qorxulu anlar: Əlində balta ilə gəzən şəxs insanları hədələyir - VİDEO
Bakı metrosunda qatarda tüstülənmə oldu
Bakı metrosunda qatarların yubanması nasazlıqla əlaqədardır? (AÇIQLAMA)
Azərbaycan sərhədini pozan İran vətəndaşları saxlanıldı
Bərdə polisinə yeni rəis müavini təyin edildi
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Ermənistanın iddialarına CAVAB
Sabah yağış yağacaq
Şuşada 92 il əvvəl toxunan xalça muzeyə hədiyyə olundu
Ukraynada Rusiya raketi azərbaycanlı ailəni ölümünə səbəb oldu
Universitetə sənəd vermişdi - Meyiti tapıldı/FOTO
Ağsudakı yanğını kimin törətdiyi məlum oldu - FOTO
Bu günün havası - Şimşək, yağış...
İlham Əliyev ABŞ prezidentinə təbrik məktubu göndərdi
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bir qrup əməkdaşı təltif edildi - SİYAHI
"İnstaqram"da yeni funksiya: Hesabınız silinə bilər
Nazir müavini: “Azərbaycana qarşı bu gün də kiberfəzada ciddi təhdidlər var”
Azərbaycanda universitet tələbəsi vəfat etdi - FOTO
Bakıda adam oğurluğu baş verib - Həbs edilənlər var
Bu tarixədək bəzi rayonlarda hava qeyri-sabit keçəcək
DTX-nin həbs etdiyi gömrükçülərlə bağlı qərar verildi
Sabahın hava proqnozu
Qoşulmama Hərəkatının hüquqi bazasını təşkil edən Bandunq prinsiplərinin təşviqinə Azərbaycan öz töhfəsini verməyə çalışır
Növbəti Xəzər sammiti
Yayda Azərbaycanda qar YAĞDI
Rusiya bu tarixdən quru sərhədlərini açır
Payızda koronavirusun yeni dalğası gözlənilir: Hansı qadağalar ola bilər?
Əlilliyin yeni meyarlarla təyinatına başlanılıb - QAYDALAR
Yaşyarımlıq Zəhranın erməni vandalizminin qurbanı olmasından beş il ötür
I və IV ixtisas qrupları üzrə imtahana qeydiyyat bu gün başa çatır
35 yaşlı qadın ATU-nun klinikasında intihar etdi
Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu
Bu gün hava yağmursuz olacaq
AY Partiyada rəhbərliyində yeni təyinatlar
Türkiyənin üç kəndində küçəyə çıxmaq qadağan edildi - SƏBƏB
90 dəqiqəlik ömrün 47-ci dəqiqəsi...
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat etdi
AY Partiya başqanı Daxili işlər nazirini təbrik etdi
Almaniyada qətl törədən azərbaycanlı axtarışa verilib, prosesə helikopterlər cəlb olun
Dəhşətli qəzada ölən sürücü məşqçi imiş (FOTO)
Prokurorluq Kiyevdə odlu silahla öldürülən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yaydı
Zakir Həsənov ordu rəhbərliyini topladı
Bazar günü 32 dərəcə isti və yağış gözlənilir - PROQNOZ
Sahil Babayev pensiya yaşı tamam olan şəxslərdən DANIŞDI
Vətəndaşların NƏZƏRİNƏ: Evlərini sığortalamayanlar cərimələnəcəklər - VİDEO
Bakıda memarlıq abidəsi üzərində tikilən üçüncü mərtəbə sökülür
Qurbanlıq heyvanların satış və kəsim yerləri AÇIQLANDI - SİYAHI
Payıza doğru karantin sərtləşdirilə bilər – Tanınmış həkimdən xəbərdarlıq
DİN 6 nəfərin öldüyü qəza ilə bağlı məlumat yaydı
Vətəndaşdan rüşvət alan məmurların cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb
Bu günün HAVASI - Külək, yağış...
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycanda avtomobillərin texniki baxışı ləğv edilir? - AÇIQLAMA
Bir böyrəyini itirənlər əlil SAYILMAYACAQ
İşdən çıxarılan hakimlərdən biri İlkin Süleymanovla bağlı qərar veribmiş
Bu gündən hərbi xidmətə çağırış BAŞLADI
Kürdə suyun səviyyəsi azaldı - VİDEO
İyul ayı üçün hava proqnozu açıqlanıb
Biləsuvarda uşaq bağçasında azyaşlı xəsarət alıb, müdir cəzalandırılıb
Bakıda bu yollarda sıxlıq var - SİYAHI
Tanınmış idmançı Zaur Yusifovun qətli ilə bağlı istintaq başa çatıb
Goranboyun DYP rəisi vəzifəsindən azad edildi
Bakıda ana və iki azyaşlı övladını qətlə yetirən şəxsin məhkəməsi başlayıb - FOTO
Haaqa Məhkəməsi Cənubi Osetiya separatçılarının üç keçmiş rəhbərinin həbsinə order verdi
Baş Prokurorluq: "Sabirabadda vəzifəli şəxslər həbs edilib"
“Bizə qarşı şantaj kampaniyasına başladılar” - Prezident
Çoxuşaqlı ailələr üçün ictimai nəqliyyat PULSUZ oldu
Əlilliyi olan şəxslər oxusun: Sabahdan yeni meyarlar tətbiq olunacaq
Rayonlara yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ
Azərbaycan əsgərinin ölüm səbəbi bəlli oldu - YENİLƏNİB/FOTO
İyul ayının ilk gününə olan hava proqnozu açıqlandı
DYP onlara qarşı nəzarəti gücləndirir
Bakıda binalara dini şüarlar yazan 18 yaşlı oğlan həbs edildi
Dünyaya ibrət olan sədaqət, məhəbbət rəmzi - 30 İyun Sevgililər Günüdür
Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri başa çatıb
Prezident: “Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir”
Azərbaycanın qadın generalları - İki nəfər idi, biri qaldı...
Ərdoğanla Consonun türk dilində maraqlı dialoqu: “Çox gözəlsən” - VİDEO
Azərbaycan yanğınsöndürənləri Türkiyədən yola salınıb
Azərbaycan XİN Ermənistanın Qarabağa hərbçi göndərəcəyilə bağlı məlumata münasibət bildirib
Büdcədən hansı rayonlara dotasiya veriləcək? - SİYAHI
DİM-dən II və III qrupun abituriyentlərinə MÜRACİƏT
Azərbaycanda ərzaq qıtlığı yoxdur - RƏSMİ
Solovyov Azərbaycandan üzr istədi - VİDEO
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Kürdə suyun səviyyəsi ilə bağlı SON VƏZİYYƏT
Gəncə sakininin evindən silah-sursat tapılıb
Magistraturaya ixtisas seçimi BAŞLADI
Bakıda yanğında əkiz körpə bacılar öldü
Əlillik təyinatı ilə bağlı yeni qaydalar bu tarixdən qüvvəyə minir - RƏSMİ
Qurbanlıq heyvanların qiyməti neçədən başlayacaq? - VİDEO
Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu RƏSMİ
Milli Məclis sonuncu iclasa TOPLAŞIR
Küləkli hava nə zamana qədər davam edəcək?
Sabah Türkiyə ilə İsveç arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını təkbaşına böyüdən atalar pensiyaya tez çıxacaq
Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri pensiya ala biləcək - QANUN
Bakıda məktəbdə baş verən yanğında xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB
Həbsdə olan vəzifəli şəxsin ailəsindən 52 min alıblar - VİDEO
Azərbaycanda yeni medal təsis edildi - FOTO
Apellyasiyadan sonra 400 bal topladı: "Buna əmin idim"
İstivurma və günvurmadan qorunmağın yolları açıqlanıb
DİM-dən subbakalavrla bağlı AÇIQLAMA
AMEA: Ağstafa-Qazax zonasında Kür çayı məcrasından çıxa bilər
Laçın bu tarixdə Azərbaycana qaytarılacaq - Qeqamyan
Güclü külək sabah da davam edəcək - HAVA PROQNOZU
DİM-dən abituriyentlərə MÜRACİƏT
Müdafiə Nazirliyindən Seyfəli poliqonu ilə bağlı xəbərdarlıq
Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri yenidən görüşəcək
Sabah Azərbaycandan olan zəvvarların ilk qrupu Həcc ziyarəti üçün yola düşəcək
“Sabah” məşhur hücumçu ilə müqavilə imzalayacaq
Bu kəndlərə dolu düşdü - Faktiki hava
Paşinyan qəbul etdi: Laçın qaytarılır, amma... – Bakı nəyə diqqət etməlidir?
Xaricdə təhsil almaq üçün müsahibə mərhələsinə başlanılıb
Bu ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək - Paşinyan açıqladı
Kürdə suyun səviyyəsi 88 sm artıb
Dənizdə batan şəxsi xilas edən idman müəllimi boğularaq öldü
Elm adamları AY Partiyanı seçdi - YENİ TƏYİNATLAR
Bir əməliyatın ifşası - VİDEO
“Tehran unudur ki, azərbaycanlılar...” - Rəşad Bakuvi İran-Azərbaycan münasibətlərini şərh edir
Quru sərhədlərin açılması ilə bağlı VACİB XƏBƏR
Bəzi çaylardan sel keçəcək - RƏSMİ
Əhaliyə sevindirici XƏBƏR
AY Partiya Başqanı elm və təhsil adamları ilə görüşdü - Yeni proqram hazırlanır - FOTO
Daha bir tələbə dənizdə batdı - FOTO
Bakıda 3 gəncin öldüyü dəhşətli qəzanın GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO
"Whatsapp"da daha bir yenilik: Artıq heç nə gizli qalmayacaq
Sumqayıt bulvarında dənizə kanalizasiya axıdılır? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Kəlbəcərdən Laçına çəkilən elektrik xətti - Video
Ağdamda illik Milli Şəhər Forumunun təşkil olunması müzakirə edilir
Tovuzda evə ildırım düşdü - FOTO
Körpə bağlı qapı arxasında çarəsiz qaldı: Xilas edilmə görüntüləri yayıldı - VİDEO
Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB
Sabah hava necə olacaq?
Prezident Murov dağının altından çəkilən tuneldən danışdı
Füzulidə minaya düşən polisin ayağı amputasiya edildi
İlham Əliyev Kəlbəcərdə açılışlar etdi - YENİLƏNİB/FOTO
Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın nazirləri Bakı Bəyannaməsini imzaladı - YENİLƏNİB
Qalib xalqın Müzəffər Ordusu
Prezident: "Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirib"
“6 erməni hərbçi məhv edilib, 33 nəfər əsir götürülüb” - VİDEO
Prezident Göygöldə inşa edilən iki tunelin tikintisi ilə tanış olub - FOTOLAR
XİN rəhbəri: “İnanırıq ki, Azərbaycan-Türkiyə-Qazaxıstan formatı özünü doğruldacaq”
Paytaxtda tələbə dənizdə boğularaq öldü
Prezident Şuşa əməliyyatı zamanı nəyi qadağan etmişdi? - Zakir Həsənov açıqladı
Bu ərazilər Azərbaycana təhvil veriləcək - Aşot Qorqyan
AXCP fəalı Çapay Sadıqlı qətlə yetirildi
Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq
Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan nazirləri sabah Bakıda toplanır
Əhaliyə daşqın və sellə bağlı Xəbərdarlıq
Mehriban Əliyeva Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib – FOTO
Magistral su kəmərində qəza oldu: Bakının bir sıra əraziləri susuz qalacaq
Prezidentdən Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım - FOTO
Məhərrəm Əliyev:
Füzuli istiqamətində şəhərlərarası ilk müntəzəm avtobus marşrutu istifadəyə verildi- FOTO
Prezidentin köməkçisi: "Sərhədlərin möhkəmləndrilməsi və bərpası tam sürətlə davam etdirilir"
Şuşa, Ağdam və Füzuli istiqamətində iyula olan biletlər satışa çıxarılacaq
Ağdamda içində sərnişin olan maşını sel apardı
Hərbi xidmətə çağırılanların NƏZƏRİNƏ
Sərnişin avtobusu maşınla TOQQUŞDU
İstirahət gününün HAVASI
Sabah Bakının bəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI
“Qarabağ” bu gün Rumıniya klubu ilə oynayacaq
Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı vacib QƏRAR: 1 ay ərzində... - VİDEO
Magistraturaya sənəd verənlərə vacib xəbər var
Füzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkarlandı
Yay tətilindən sonra yeni korona dalğası gözlənilirmi?
Bu gün hava necə olacaq?
Bakıda və Abşeronda külək güclənəcək
Siyasi partiya sədrlərinin Zəngilana səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB
Bakı metrosunda HADİSƏ - Gənc qız...
"İnstagram"da yeni funksiya: Bəziləri sevinəcək, bəziləri...
Sumqayıt avtovağzalından Bakıya avtobuslar niyə işləmir? - VİDEO
Hindistanlı turistin itdiyi dağdan görüntülər: Ərazi ayılarla doludur - VİDEO
Türkiyədə meşələri yandıran şəxsin atası: “Kaş o öləydi...”
Bu bağçalara uşaq qəbulu sərbəstdir - Nazirlik
Bir neçə rayonda əhaliyə suyun verilişi dayanadırılıb - Rəsmi
Laçındakı mövqelərimiz ATƏŞƏ TUTULDU
Bakının bu hissələrində hərbi orkestrlərin yürüşləri olacaq - SİYAHI
Qardaşlıq sədaqəti
Sabah 37 dərəcə isti olacaq
Audiovizual Şura “Space” telekanalına ciddi xəbərdarlıq etdi
Qiyabi təhsil alan tələbələrə də təhsil krediti verilə bilər - RƏSMİ
Goranboyda silah-sursat aşkarlandı
Şəhid ailələrinə qarşı dələduzluq edən şəxs məhkəmə qarşısında
Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin doğum günüdür
Şəhid kapitanın polkovnik atası dünyasını dəyişdi - FOTO
Yağış yağacaq, külək əsəcək - Bu günün havası
Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür
“Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazda mühüm müttəfiqidir” - Rusiya XİN
İstanbulda meyiti tapılan azərbaycanlı ilə bağlı RƏSMİ MƏLUMAT
İyunun 27-dək yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Lotereya oyunlarında uduş fondları necə müəyyənləşir?
Qazinin möhtəşəm toyundan görüntülər - VİDEO
Uşaqpulu yalnız bu ailələrə verilə bilər - AÇIQLAMA
Küləkli hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək?
“Oğlum adam öldürməyib, niyə istefa verməliyəm?” - FOTO/VİDEO
Ərzaq bahalaşmasının SƏBƏBLƏRİ
FHN əməkdaşı azyaşlı körpəni belə xilas etdi - VİDEO
Mobil telefon istifadəçilərinin nəzərinə: Bunu qətiyyən etməyin - XƏBƏRDARLIQ
Sabahın hava proqnozu
Əli Əliyevin həbs müddəti artırıldı
“Deputat tanıyıram ki, obyektlərindən topladığı aylıq icarə haqqı 150-200 min manatdır”
İlham Əliyev Rumıniya nümayəndə heyətini qəbul etdi - YENİLƏNİB/FOTO
Dini təriqətə qoşulub Pakistanda döyüşən azərbaycanlıya hökm oxundu
Türkiyənin 2 hərbçisi şəhid oldu
Azərbaycanda məktəb direktorlarının təyinatı qaydası dəyişdi
Beyləqanda 15 nəfər pambıq yığımı zamanı zəhərlənib, araşdırma aparılır
Balakəndə ildırım evi vurub külə döndərdi
Magistraturaya ixtisas seçiminin vaxtı bəlli oldu - Rəsmi AÇIQLAMA
Goranboyda sel daşqını olub - VİDEO
Bakıda avtobus ağır qəza törətdi, yaralılar var - VİDEO
İlham Əliyevin mətbuat katibi Özbəkistanda əsgər yoldaşını tapdı - VİDEO
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını ÇAĞIRDI
Ombudsmanın maaşı artırılır - MƏBLƏĞ
Tağı Əhmədovun vəziyyəti yenidən pisləşdi
Xırdalanda güclü yanğın - YENİLƏNİB/VİDEO
Sumqayıtda qumbara tapıldı - VİDEO
“Olmaz ki, dərslər sentyabrın 1-də başlasın?” – Parlamentdə məsələ qaldırıldı
Sabah hava necə olacaq?
“WhatsApp”a hər kəsin gözlədiyi funksiya gəldi, bundan sonra…
Hökumət yeni qərar qəbul etdi - Azərbaycanda ət ucuzlaşacaq
Məcburi köçkünlərə öz evlərini tikməyə icazə verilib-verilməyəcəyi açıqlandı
Azərbaycanda məktəbli faciəvi şəkildə öldü
Bakını "hədələyən" erməniyə belə dərs verdi - VİDEO
Polis əməliyyat keçirdi: Babaş Kərimov və oğlu TUTULDU - FOTO
Təqaüd alanlara VACİB XƏBƏR
Xəlil Rzanın ANIM GÜNÜDÜR
Nazir polis leytenantına VƏZİFƏ VERDİ
Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma qaydasında dəyişiklik edilib
FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi
Qadınları cinsi istismara məruz qoyan şəxslərə hökm oxundu
Sabahdan hava pisləşir - XƏBƏRDARLIQ
Prezident: "Heydər Əliyev 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsini dayandırdı və ölkəmizi inkişaf yoluna çıxartdı"
Həbs xəbəri yayılan general danışdı
Bu il övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlanıb
Generalın məhkəməsində zərərçəkmiş özünü yandırmaq istədi
Azərbaycana yay fəsli daxil olub - YENİLƏNİB
Universitetlərin keçid balları: Minimum nəticə ilə hansı ali məktəbə qəbul olmaq olar? - SİYAHI
Sabah hava necə olacaq?
Ukraynada itkin düşən azərbaycanlıların kimlikləri bilindi - VİDEO
Təhsil naziri bağçalarda pul yığılmasından DANIŞDI
Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayı AÇIQLANIB
AMEA-nın keçmiş prezidenti vəfat etdi
4 hektar sahədə biçilmiş taxıl sahəsi yandı - VİDEO
Bakıda AA seriyalı “Ferrari”nin sahibi cərimələndi
Aida Hüseynova vəfat etdi
DTX-nin əməliyyatı nəticəsində saxlanılan yüksək vəzifəli şəxsin kimliyi bilindi - FOTO
Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu
"MTN işi"ndə Zakir Qaralovla Rüstəm Usubovun məhkəmədə dindirilməsi tələb edilib
Deputatların maaşı artırılır
Toylarla bağlı məhdudiyyət ləğv edildi
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı
Qazaxıstan amili: Ərdoğan-Overçuk görüşünün müəmmaları – VİDEO
Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin aylıq vəzifə maaşı nə qədər olacaq?
“WhatsApp” bəzi telefonlarda işləməyəcək
Azərbaycan milli tarixində müstəqil dövlətçiliyin imzasını həkk edən müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyev!
DYP-dən XƏBƏRDARLIQ: Beş min manat cərimələnə bilərsiniz
Azərbaycan dili üzrə imtahanın nəticələri elan olunub
Məşhur restoranın hasarı bu görüntüyə görə söküldü
ANAMA-nın Cəbrayılda minaya düşən əməkdaşları evə buraxılıblar
Bakıda polis ehtiyatsızlıqdan özünü güllələdi
Bakıda bir sıra marşrut xətlərinin hərəkət intervallarında gecikmələr var
17 mindən çox abituriyent tələbə ola bilməyəcək, keçid balları isə...
Azad edilən ərazilərdə daha 92 mina aşkarlanıb
“Yeganə ilə rəis müavininin vatsap yazışması əlimizdədir” - Ölən iş adamının xanımı - FOTO
Sabah hava necə olacaq?
“Uşaqpulu məsələsini qaldırırıq, nazirlik deyir, mümkün deyil” - Deputat
Bağçalara elektron qeydiyyat bu tarixdən BAŞLAYIR
Sahil Babayevdən qazilərin narazılığına REAKSİYA
Pensiyalar ARTIRILIR
Maaş və pensiyalar artırılacaq? - AÇIQLAMA
Həftəsonu 3 gün qeyri-iş günü olacaq
Pensiya və əmək haqları artırılıb - NAZİR
Müdafiə Nazirliyi məlumat YAYDI
Qeydiyyat başa çatır - DİM
DİN-dən hindistanlı turistin "FOTO"su ilə bağlı açıqlama - FOTO
“Telegram”ın pullu versiyası işə salındı
Bu gün hava necə olacaq? - Proqnoz
DYP-dən sürücülərə XƏBƏRDARLIQ - Axşam saat 21:00-dan səhər saat 7:30-dək... - VİDEO
Hərbçimiz faciəvi şəkildə həlak oldu - FOTO
Erməni əsgər məhv edildi
Mövqelərimiz yenidən atəşə tutuldu
“Whatsapp”a yeni funksiyalar əlavə edildi
IX Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları Füzuli Hava Limanı ilə tanış olublar - YENİLƏNİB
Kürdəmirdə dəhşətli qəza: İki hərbçi öldü
Qazaxıstan Prezidenti İrana getdi
Sabahın havası açıqlandı - YAĞIŞ YAĞACAQ
Cəbrayılda ANAMA əməkdaşı minaya düşüb
Zakir Həsənov Kəlbəcər və Laçında - VİDEO
Azərbaycanda toyda kütləvi zəhərlənmə oldu
Mövqelərimiz intensiv atəşə tutuldu
Bu gün DİM tərəfindən növbəti imtahanlar keçiriləcək
İran vətəndaşına qarşı 81 min manatlıq dələduzluq edən şəxsə hökm oxunub
“Caliber”: İşğal altında olan yeddi eksklav kənddə operativ vəziyyət - VİDEO
Yüksək bal toplaya bilməyən abituriyenlər narazıdır - Minlərlə şikayət var
Ombudsman: “Beynəlxalq təsisatlar cinayətkarları məhkəmə qarşısına çıxarmalıdır”
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri nə qədər artıb? - RƏSMİ
Ölkəyə qanunsuz dərman gətirmək istədilər
Qarabağın bərpasına əlavə 470 milyon manat ayrılır
Bakıda intiharın qarşısını alan polis yaralandı
Bərdədə şəhid ailəsinin evi yandı
Sabah hava necə olacaq?
FHN: 78 yanğına çıxış olub, 11 nəfər xilas edilib - VİDEO
18 iyun - Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günüdür
Sabah 1000-dən çox namizədin rezidenturaya qəbul imtahanı verəcəyi gözlənilir
Azərbaycan nefti 4 dollara yaxın UCUZLAŞDI
Müdafiə naziri Kəlbəcər və Laçında döyüş mövqelərində - FOTO/VİDEO
Bakıda çoxmərtəbəli binanın liftinin qırılması zamanı xəsarət alanların vəziyyəti AÇIQLANDI - YENİLƏNİB
DİN-in tabeliyində yeni şöbə yaradıldı
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun anım günüdür
6 hərbçimizin taleyi qeyri-müəyyən olaraq qalır
Suriya və İraqdan gətirilən azərbaycanlıların SAYI
Azərbaycan 1700-dən çox erməni hərbçinin qalıqlarını qaytarıb
DİN: Kütləvi kiber cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibinin müavinini qəbul edib
Azərbaycanda dövlət qulluqçularının əməkhaqqıları AÇIQLANDI
Hökumət bir neçə gün sonra qərar verəcək: “Uşaq pulu”, maaş, pensiya...
Bu şəxslər 1000 manat cərimə olunacaq
Yağlar yenə bahalaşdı: YENİ QİYMƏTLƏR
Ombudsman ANAMA əməkdaşının minaya düşməsi ilə bağlı bəyanat yayıb
Cəbrayılda mina partlayışı: 7 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Sabaha gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANDI
Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı açıqlandı
DİN-dən Vətən müharibəsi iştirakçısının qəzada ölməsi ilə bağlı MƏLUMAT
Quru sərhədlərin açılıb-açılmaması ilə bağlı qərar bu tarixdə veriləcək - AÇIQLAMA
Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB/VİDEO
Sumqayıtda yük avtomobili YANDI
Ermənilər bu rayonumuzu ATƏŞƏ TUTDU
Şuşaya həsr olunmuş “Bu qala bizim qala” sənədli filmi hazırlandı - VİDEO
Azərbaycan nefti UCUZLAŞIB
Deputatlar növbədənkənar sessiyaya TOPLAŞIR
Hikmət Hacıyev: “Ermənistan Türkiyə və Azərbaycan torpaqlarına iddiadan əl çəkməlidir”
Bu gün hava necə olacaq?
Dövlət tərəfindən qorunan ərazi dağıdılıb? - RƏSMİ REAKSİYA
Nərminin nənəsi ZİDDİYƏTLİ ifadə verdi: İlkin Süleymanovun məhkəməsi təxirə SALINDI
Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəsi geri çağırılıb
Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan işğal ilə üzləşdikdə beynəlxalq ictimaiyyət susdu”
Pənahəli xan Cavanşirin başdaşı bərpa olundu
İşçilərin məzuniyyət haqqı necə hesablanır? - DETALLAR - VİDEO
Bakıda biznesmen həbsxanada öldü
Çin nümayəndəsi: “Bu gün dünya analoqu olmayan risklərlə qarşılaşıb”
Xızıda 2 qızın öldüyü hadisənin detalları - FOTO/VİDEO
FHN itkin düşən hindistanlı turistlə bağlı məlumat yaydı - VİDEO
Prezident 10 noyabr bəyanatından danışdı: Bu, ədalətli deyil
Sabah hava necə olacaq?
lham Əliyev sülhdən DANIŞDI: “Ermənistan buna cavab vermədi”
Strateji Şuşa Bəyannaməsi
“Əlbəttə, problemin həlli o qədər də asan deyil” - Prezident
Azərbaycan Prezidenti: “Ərzaq böhranı qaçılmazdır”
Bazar günü rezidenturaya qəbul imtahanı keçiriləcək
Bu gün IX Qlobal Bakı Forumu başlayır
“Son zəng”dən sonra faciəli şəkildə öldü
Gədəbəydə avtomobilllər toqquşdu: YARALANANLAR VAR
Azərbaycanda birinci kurs tələbəsi faciəli şəkildə vəfat etdi - FOTO
Kəlbəcərdə faciəvi şəkildə ölən əsgər dəfn olundu
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı xərçəngə qalib gəldi - VİDEO
DİQQƏT! Əmək kitabçası ləğv olunacaq - YENİ SİSTEM İŞƏ DÜŞDÜ/VİDEO
Nəzarətsiz qalan körpə dördüncü mərtəbədən yıxılıb
Daşkəsənə və Gədəbəyə leysan yağdı, dolu düşdü - FOTO
Qəzada ölən oğlanın nişanlısı da vəfat etdi
Şirvanda silah və narkotikə görə 20 nəfər saxlanılıb - FOTO
Qarabağda 1 tondan çox çətənə kolu yandırıldı - FOTO
Sabah havanın temperaturu 37 dərəcəyədək artacaq
Bakıda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Qarabağ qazisi Mobil Əhmədzadə ailə həyatı qurur
Mehriban Əliyevadan Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı paylaşım - VİDEO
İllər sonra 11 cinayətin üstü AÇILDI
Qala divarlarına “Z” hərfinin yazılması məsələsinə RƏSMİ REAKSİYA
Şamaxı və İsmayıllının uğurları ilə fərqlənən məzunları - VİDEO
Çingiz Mustafayevin şəhid olmasından 30 il ötür
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasından bir il ötür
Bu gün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür
Bakıya gələrkən qəzaya düşən məktəblilərin hər birinə TƏZMİNAT ödənəcək
Məktəbəqədər hazırlıq qrupları ləğv olunur?
Nazir qəbul imtahanı suallarının çətinliyi ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib
Nazir: “Azərbaycanda rus bölməsi üzrə siniflərin bağlanması müzakirə mövzusu deyil”
Tofiq Mirzəyev “Xalq artisti” fəxri adı və “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
Rusiya yenidən Xarkov istiqamətində hücuma keçib - Britaniya kəşfiyyatı
Kəlbəcərdə vəfat edən Riyad həvəskar meyxanaçı imiş... - FOTO/VİDEO
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bəyanat yaydı
Kəlbəcərdə əsgərimiz faciəvi şəkildə həlak oldu - YENİLƏNİB
Sabah hava necə olacaq?
Xanımlar üçün motivasiyaedici seminar təşkil edildi - FOTOLAR
Xalqın qurtuluş “günəşi”
İranla sərhəddə əməliyyat - Saxlanılanlar var/FOTO
Kəlbəcərdə həlak olan əsgərimiz evin sonbeşiyi imiş - FOTO
Bakıda ağır qəza, 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi
Məktəblər 6 günlük qrafikə keçir?
Məktəblərdə “Son zəng” çalındı
Təhsil nazirindən “Son zəng” TƏBRİKİ
DİN "Son zəng"lə bağlı valideyn və məzunlara müraciət edib
Məktəblilərin qəzaya düşdüyü avtobusun sürücüsü: Özüm onu daşa vuraraq... - VİDEO
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi: “Bu, İrəvanın son şansıdır”
Bu gün 91 mindən çox şagird məzun olur
Bu yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaq
Sabiq şöbə rəisi məhkəmədə səsini QALDIRDI: “Mən heç kim idim”
Azərbaycan dövlətçiliyini dəyişən tarix
DYP-dən şagirdlər üçün təşkil edilən səfərlərlə bağlı MÜRACİƏT
Vətən müharibəsi iştirakçısına HÖKM OXUNDU
"Şagirdləri bütün gecəni qan axtardılar" - Qəzada ölən müəllimin ACI HEKAYƏSİ - FOTOLAR
Dövlət İmtahan Mərkəzinin qarşısında etiraz aksiyası - VİDEO
Şamaxıdakı dəhşətli qəzanın yeni detalları: Tur şirkətinin adı bilindi - YENİLƏNİB
11 il sonra doğulan evin tək uşağı faciəvi şəkildə öldü
Şamaxıdakı qəzada xəsarət alan məktəblinin valideyni: “Oğlum şüşədən dərəyə düşdü” - VİDEO
Azərbaycan - Belarus - Saat neçədə, hansı telekanalda?
Dövlət İmtahan Mərkəzi üzr istədi - VİDEO
Polis əməliyyat keçirdi - Narkotik və silah satışı ilə məşğul olanlar saxlanıldı - FOTO
“Telegram” istifadəçilərinə pis xəbər
Vaqif Əsədovu əvəzləyəcək şəxs məlum oldu - FOTO
Təhsil naziri məktəblilərin Şamaxıda düşdükləri qəzadan danışdı - VİDEO
Prezident sərəncam imzaladı
Ukrayna Prezident Ofisi: "Rusiya uduzanadək müharibə davam edəcək"
Sabahın hava proqnozu
Tur təşkilatçısı baş verən qəzadan danışdı: "Sürücü ilə mübahisə yarandı..."
Sərnişinlərin nəzərinə: Bakıda daha bir avtobus “BakıKart”a keçir
Azad edilən ərazilərdə daha 107 mina aşkarlanıb
Bu evlər şəhid ailələri və qazilərə veriləcək - RƏSMİ
Şagirdlərin qəzaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlandı
Sumqayıtda mərmi tapılıb
Snayperlərimiz hədəfləri belə məhv edir - FOTO/VİDEO
“Son zəng”lə bağlı daha bir XƏBƏRDARLIQ
Birincilərin bayramında şəhid Ceyhun Səfərovun xatirəsi anıldı - FOTOLAR
“Azad qadın” heykəli sökülür? - Rəsmi açıqlama
Polisi əməliyyat keçirdi - Saxlanılanlar var/FOTO
Erməni xüsusi xidmət orqanlarının əlində oyuncağa çevrilmiş azyaşlı azərbaycanlı qız - VİDEO
Yaralıların durumu ilə bağlı TƏBİB-dən açıqlama - Birinin vəziyyəti ağırdır
Bakı yolunda dəhşətli qəza baş verib - SON MƏLUMAT
Məktəblilərin qəzaya düşdüyü avtobusun görüntüləri - VİDEO
Toya hazırlaşan cütlük qəzaya düşdü Oğlan öldü - FOTO
"Facebook" və "Instagram" uşaqlara zərər verir, məhkəməyə verildi
Məzunlar 50 il sonra birlikdə - VİDEO
2 hərbçimiz vəfat etdi - RƏSMİ
Cənubi Qafqazda ərzaq qıtlığı gözlənilir?
Pensiya və təqaüd alanlara ŞAD XƏBƏR: bu qədər arta bilər - VİDEO
Əfsanəvi döyüşçüsü Allahverdi Bağırovun şəhadətə qovuşduğu gündür
FHN-dən əhaliyə sel və daşqın təhlükəsi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Sabahın hava proqnozu
10 yaşlı uşağın barmağında qalan dəmir halqa belə çıxarıldı - VİDEO
Haber Yazılımı