301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
07 Mart 2016 - Bazar ertəsi 21:29 1563 nəfər oxuyub
 
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
Cavad Heyətlə bağlı bir kədərli xatirəmi sizinlə bölüşmək istərdim. Cavad Heyət dünyasını dəyişməzdən öncə dəfn olunması üçün iki yeri vəsiyyət etmişdi:yaTəbrizdə şairlərin dəfn olunduğu “Məqbərəti Şüarə” yəni Şairlər qəbristanlığı, ya da Bakıdakı “Birinci fəxri xiyaban” idi. Cavad bəy vəfat edən kimi Bakıdakıİran səfiri ilə görüşdük, o, cənazə üçün Təbrizdəki “Şairlər qəbristanlığında” deyil, “Sənətkarlar qəbristanlığında” yer ayrıldığını dedi.
MÜSAHİBƏ Xəbəri
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”

Güney Azərbaycan dil və mədəniyyəti tarixində böyük işlər görmüş doktor Cavad Heyətin 1979-cu ildən bəri çıxan “Varlıq” dərgisi hal-hazırda Anakaradan dünyaya yayılmaqdadır. İndi “Varlıq” dərgisinə Cavad Heyətin qardaşı oğlu, türkoloq alim, Ankara Univerisitetinin müəllimi Rza Heyət redaktorluq edir. Rza Heyətlə “Varlıq” dərgisinin keşməkşli yolu, İranda azərbaycan türkcəsinin indiki durumu, İran dövlətinin azərbaycanlıların dil və milli kimliyini əritmək üçün istifadə etdiyi metodlar, azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi və Azərbaycan dövlətinin bu mübarizədə rolu ilə bağlı söhbətləşdik.  

- Rza bəy, Quzey azərbaycanlılar üçün ana dilini sərbəstcə istifadə etmək məsələsi uzun müddətdir həll olunub və demək olar ki, insanların beynini məşğul edən elə bir ciddi problem deyil.Bəs bir Güney azərbaycanlı üçün ana dili nədir?

- Dediyiniz kimi, öz dilində məktəbi olan, özünü ana dilində ifadə edən cəmiyyətlər üçün dil təəssübkeşliyi elə də böyük məsələ deyil, nəinki öz ana dilində təhsilin yasaq olduğu Güney Azərbaycan cəmiyyətində. Bildiyiniz kimi İranda 1925-ci ildən bəri Azərbaycan türkcəsində təhsil, hətta bir müddət məktəblərdə azərbaycanca danışmaq yasaq olunub. Bu üzdən dil mövzusu güneylilər üçün daim ağrılı mövzudur. İrandakı azərbaycanlılar arasında ana dili şüuru son 15-20 il ərzində, yəni Azərbaycan Respublikası müstəqil olandan sonra formalaşmağa başladı. Azərbaycanın müstəqil olması İrandakı soydaşlarımıza çox böyük təsir etdi, çünki insanlar bir anda onlarla eyni dildə danışan, öz dilində məktəbi, universiteti, parlamenti, televiziyası olan bir millətin varlığıyla qarşılaşdılar. 
Sizlə doktor Cavad Heyətlə bağlı bir xatirəmi bölüşmək istərdim. Cavad Heyətin 70 illik yubileyində böyük yazıçılarımızdan Rza Bərəhani də TehrandanAzərbaycana dəvət olunmuşdu. O, Azərbaycan Parlamentində olmuş, teatra tamaşa etmiş və bundan möhkəm heyrət və sevinc hissi keçirmiş, Azərbaycan dilinin rəsmi və ədəbi dil kimi istifadə oluna bilməsi ona çox təsir etmişdi. Bax, bu məsələlərə görə ana dili bizim üçün çox önəmlidir. Dil olmasa millət olmaz. 


“İlk növbədə İran dövlətindən təhsil və ictimai şüur vasitəsilə sürdürdüyü bu assimilyasiya, farslaşdırma siyasətini durdurmağı tələb etməliyik”.


- Sizcə, İranda azərbaycanlıların ana dili üçün apardığı mübarizə yetərlidirmi? 

-İranda Ruhani prezident seçiləndən sonra Təbrizdə türk dili qurumu açma sözünü vermişdi, amma ona əməl etmədi və belə sözlərə əməl etməzlər, bizim illərlə belə sözlərdən yapışaraq mübarizəyə çalışmağımız vaxtımızı boşa aparır. Mənə görə, daha dəqiq hədəflər üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Məsələn, indi İranın orta məktəb, univerisitet, tarix kitablarında açıq-açığına türklərin əleyhinə böhtanlar verilir. Bu assimilyasiyaya xidmət edən yazılardır. Məsələn, yüz illərlə İranda hökmran olmuş türk tayfaları  “türk qulları” deyə anılır. Türklər, uzun illər ərzində İranın əsas xalqlarından biri olmasına baxmayaraq, yadelli işğalçılar kimi təqdim olunur. Yaxud Quzey Azərbaycan Aran adlanır və İranın bir vilayəti kimi qələmə verilir. Fikrimcə, bu məsələləri diqqətə alaraq ilk növbədə İran dövlətindən təhsil və ictimai şüur vasitəsilə sürdürdüyü bu assimilyasiya, farslaşdırma siyasətini durdurmağı tələb etməliyik.

 

 

- İranda olduğu kimi Azərbaycanda, Rusiyada, Avropanın bir çox ölkələrində də çoxlu sayda fərqli dillərdə danışan yerli xalqlar yaşayır. Demokratik ölkələr həmin xalqlara öz dillərində təhsil almaq, öz mədəniyyətlərini qorumaq haqqı tanıyır və bu, hərhansı bir problem yaratmır. Sizcə, İranın daxili iğtişaşlara, gərginliyə və xalqlararası düşmənçiliyə meydan olmaqdansa, xalqlara öz dillərində yazıb-oxumaq azadlığı verməsi nə problem yaradacaq ki?

– Əslində, bu heç bir problem yaratmayacaq. Nəzərə alaq ki,İranda fars millətçiliyinin vüsət almasında ingilislərin çox böyük rolu var. Çünki əsrin əvvəllərində Avropa ilə bitişik böyük bir türk coğrafiyası mövcud idi. Bir tərəfdə Türkiyə dövləti vardı, onun yanında Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən yaradılmış Demokratik Azərbaycan Cumhuriyyəti dayanmışdı, Azərbaycana bitişik İran isə türk tayfası olan Qacarlar tərəfindən idarə edilirdi. O zamanlar Avropanın qonşuluğundakı bu nəhəng türk coğrafiyası avropalıları narahat edirdi. Ona görə Azərbaycan rusların əli ilə, Türkiyə Avropa ölkələrinin əli ilə, İran isə fars millətçiliyinin əli ilə türklüyü zəiflətməyə çalışdılar. Beləliklə, İranda uzun əsrlərdən sonra ilk dəfə fars hakimiyyəti quruldu. İrandatürklərə qarşı yönəlmiş fars millətçiliyi təbii deyil. Çünki İranda çoxlu etnik qruplar ola bilər. Amma İran əhalisinin yüzdə 85-i türk və farslardan ibarətdir. Həmişə siyasi hakimiyyət bu iki xalq arasında bölünüb. İndi fars millətçiləri düşünürlər ki, türklər milli kimliklərinə sahib olsalar, iqtidarı ələ keçirəcək və təkrar fars dövləti qurmaq şansımız olmayacaq. 
İran üçün hansı yol uyğundur deyə araşdırsaq, əlbəttə ki, həm türklərin, həm farsların, həm də digər İran xalqlarının hüquqlarının qorunduğu demokratik dövlət quruluşu labüd görünür. Lakin İranda demokratikləşmənin qarşısını kəsən ən böyük qüvvə fars millətçliyidir. Bu gün İran demokratikləşmək istəyir, tez-tez təşəbbüskar islahatçılar ortaya çıxır, amma hər dəfə fars millətçiliyi o təşəbbüsləri yarımçıq boğur.

 

“İranda fars millətçiliyinin vüsət almasında ingilislərin çox böyük rolu var. Əsrin əvvəllərində Avropa ilə bitişik böyük türk coğrafiyası avropalıları narahat edirdi”. 

 

- Bəzən ilahiyyatçılar İrandan dünyaya yayılmış şiəliyi fars millətçiliyi ilə sıx bağlayırlar və bəzi güneyli siyasi fəallar şiəliyin İran azərbaycanlılarının farslaşmasında böyük rolu olduğunu deyirlər. Bəs sizcə, şiəlik assimilyasiyaya güc verirmi?

- Farslar özlərini dünyanın böyük Sasani imperatorluğunun və Zərdüştlük dininin varisləri sayırlar və müsəlmanlığı ərəblərin təbliğ etdiyi kimi yox, farslara xas şəkildə qəbul edirlər. Şiəlik digər üç xəlifəni qəbul etmir, dördüncü xəlifəyə biyət edir, halbuki dördüncü xəlifə İmam Əli özü digər üç xəlifəni qəbul edib. 
Düşünürəm ki, azərbaycanlıları bir-birlərinə bağlayan inanc olmamalıdır, bu bağlar tarix, mədəniyyət, dil ola bilər. Çünki qədim zamanlardan inanc fərqliliyinin eyni xalq arasında necə böyük münaqişələrə səbəb olduğunu görmüşük. Həmçinin şiəliyin assimilyasiyaya böyük güc qazandırdığını demək də doğrudur. Azərbaycanlılar şiə olmasaydı, yalnız farslar şiə olsaydı, indi azərbaycanlıların assimilyasiyası bu qədər güclü getməyəcəkdi. 
Amma indi İranda vəziyyət dəyişib, İran inqilabından 36 il keçib və bu 36 ildə İran xalqı dinin sui-istifadə vasitəsi olduğunu əyani gördülər. Bəlkə Quzey azərbaycanlı yaxud gürcüstanlı azərbaycanlılar üçün İran dindarlığı daha yeni bir qavramdır. Ancaq İrandakı türklər arasında məhzəb öz rəngini itirməkdədir. 


- Bu nəylə bağlıdır?

- Çox sadə bir səbəb var. İran şiə dövlətidir və özünü dünyada şiəliyin himayədarı kimi təqdim edir. Ancaq əgər İranQarabağ savaşında şiə Azərbaycan dövlətinin deyil, ermənilərin yanında oldusa, burda yalan ortaya çıxır. Və bu təkrarlandıqca İran bütün güvənini itirir. Kaş İranşiə dövləti olaraq Azərbaycana münasibətdə deyəydi ki, biz müsəlmanların, şiələrin tərəfdarıyıq. Ancaq Azərbaycandan fərqli olaraq bu gün İran Suriyadakı Əsəd hökumətinə dəstək verir. Demək ki, İran şiəlik deyil, şəxsi çıxarlarını düşünür. Fars millətçiliyini əsas götürür.

 

“Cavad Heyət Xameneyiyə Qarabağla bağlı məktub yazmışdı”


- İran üzrə ekspertlər prezident Həsən Ruhani dövründə azərbaycanlılara qarşı bir həssaslıq yarandığını deyirlər. İndi İran siyasətçiləri üçün azərbaycanlıların önəmi nə dərəcədədir?

- Azərbaycanlıların önəmi çox artıb. O dərəcədə ki, bütün siyasətçilər seçkidən əvvəl azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı vədlər verirlər. Əlbəttə, sonra o vədlərin çoxu yerinə yetirilmir. Məsələn, Ruhani azərbaycanlılara türk dili ilə bağlı, Urmu gölünün vəziyyəti ilə bağlı və Güney Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişi ilə bağlı çoxlu vədlər vermişdi ki, o vədlərin heç biri yerinə yetirilmədi. Məsələ ondadır ki, İran hökumətinin içində azərbaycanlıların problemlərini həll etmək istəyənlər çoxdur, amma hakim güc buna imkan vermir. Məsələn, Ruhaninin azərbaycanlılarla bağlı problemlərə cavabdeh olan müavini Əli Yunisi bir açıqlamasında dedi ki, sentyabr ayından məktəblərdə azərbaycanlı şagirdlər öz ana dilində oxuyacaq, Türk Dil Qurumu yaranacaq. Buna ən çox qarşı çıxanlar da elə sistemin öz içərisindən oldu. Beləlikl,ə həmin vəd yerinə yetirilmədi,ya onun bu fikri səmimi deyildi, ya da ona mane olanlar vardı. Amma biz hər dörd ildən bir seçkilərdə belə vədlərə aldansaq, bu bizim zəifliyimizdir. 


- İranda türk dilinin qorunmasında əvəzsiz rolu olan Cavad Heyət və onun “Varlıq” dərgisi artıq bir əfsanəyə çevrilib. Siz İranda “Varlıq” dərgisinin yeri və rolunu necə qiymətləndirərdiniz?

- “Varlıq” dərgisi İranda 1979-cu ildən bəri çap olunur. Onun İran azərbaycanlılarına bir neçə yöndən təsiri oldu. Birincisi, o dərgi Quzey Azərbaycanda işlənən yazı dilini rusca sözlərdən təmizləyib öz sözlərimizi qoyaraq altı ilə qədər yazı dili kimi insanlarımıza çatdırdı. Bu, İranda Azərbaycan türkcəsinə bir prestij, etibar qazandırdı. Farsların arasında bizim dilimizə olan aşağılayıcı düşüncəni tamam qırdı.“Varlıq” dərgisinin davamçıları kimi yeni bir nəsil yetişdi, bu nəsil İranın yeni azərbaycanlı yazarlarıydı ki, bir qismi “Yaşmaq” dərgisinin ətrafında toplaşmışdı. 

 

- Cavad Heyət Azərbaycan kimliyinə, cəmiyyətinə necə təsir edib?

- Cavad Heyətin bir dil və mədəniyyət, bir də siyasi yönlü təsirləri var. Məsələn, ordan başlayım ki, Qarabağ savaşı başlayanda Cavad bəy böyük narahatçılıq və sarsıntı keçirib, xüsusilə də Kəlbəcər işğal olunandan sonra o, səssiz qala bilmirdi. O günlərdə “Varlıq” dərgisinin yazarlarını bir yerə toplayır və Seyid Əli Xameneyiyə uzun bir məktub yazırlar.Məktubda Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törədilən zülmlərdən, cinayətlərdən bəhs edir və ondan rica edir ki, İrandan Qarabağa könüllü əsgərlər yollamağa, ikincisi isə Qarabağa pul yardımı toplamağa icazə versin. Ancaq dini liderdən həmin məktuba heç bir cavab gəlmir. Ondan sonra Cavad bəy Süleyman Dəmirələ yardım üçün müraciət etdi, Süleyman Dəmirəl isə öz səfirinin vasitəsilə Cavad bəyə xəbər yolladı ki, heç narahat olmasın, Türkiyə əlindən gələn yardımı əsirgəməyəcək. 

 

- Azərbaycanda İran həm mediası, həm mədəni qurumları vasitəsilə kifayət qədər fəaliyyət göstərir, bəs Azərbaycan dövlətinin İranda fəaliyyəti nə dərəcədə qənaətbəxşdir?

- Mən bir güney azərbaycanlı olaraq Azərbaycan dövlətinin Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı fəaliyyətindən qətiyyən razı deyiləm. Sanki İrana münasibətdə yersiz bir qorxu var. Əlbəttə, İrandan çəkinmək məntiqlidir. Amma Azərbaycan lazım olan bir məsafəyə qədər addımlayıb orda dayana bilər, halbuki biz Azərbaycanın tamam fəaliyyətsizliyiylə qarşılaşırıq. İndiyədək İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə baxsanız görərsiniz ki, İrana təktərəfli imtiyazlar verilib. Məsələn, İranın daim Azərbaycanı tənqid edən “Səhər” kanalı var, ancaq Azərbaycanın onun cavabını verəcək bir kanalı yoxdur. Azərbaycan hökuməti İranın ona qarşı fəaliyyətini görməzdən gəlir. Elçibəy zamanında Tehranda Azərbaycan kitab mağazası açılmışdı, orda Azərbaycandan gətirilmiş ədəbiyyat, tarix kitabları, Azərbaycan qəzetləri satılırdı, mən özüm o mağazaya tez-tez baş çəkirdim. Sonra həmin mağaza bağlandı, Azərbaycanda yeni hökumət hakimiyyət başına keçdi, İranla münasibətlər istiləşdi, lakin nə Azərbaycan kitab mağazası, nə mədəniyyət mərkəzi, nə azərbaycan dili kursları yaradılmadı. Belə hallar istər-istəməz insanı soyudur. Azərbaycandan gözlədiyimizi ala bilmirik. 
Cavad Heyətlə bağlı bir kədərli xatirəmi sizinlə bölüşmək istərdim. Cavad Heyət dünyasını dəyişməzdən öncə dəfn olunması üçün iki yeri vəsiyyət etmişdi:yaTəbrizdə şairlərin dəfn olunduğu “Məqbərəti Şüarə” yəni Şairlər qəbristanlığı, ya da Bakıdakı “Birinci fəxri xiyaban” idi. Cavad bəy vəfat edən kimi Bakıdakıİran səfiri ilə görüşdük, o, cənazə üçün Təbrizdəki “Şairlər qəbristanlığında” deyil, “Sənətkarlar qəbristanlığında” yer ayrıldığını dedi. Biz buna da razı olduq. Bir neçə gün sonra guya güvənlik məsələlərinə görə onu İrana aparmağa icazə vermədilər. Onda biz Bakıya üz tutduq. Azərbaycan dövləti Cavad bəyin Bakıdadəfninə yardımçı oldu. Amma iki şey məni narahat etdi. Birincisi, İranın basqısı ilə sönük bir dəfn mərasimi keçirdilər. İkincisi isə yenə İranın təsiri ilə Cavad bəyi əvvəl vəd etdikləri kimi Birinci Fəxri Xiyabanda deyil, İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn etdilər. Mən Azərbaycan dövlətindən həm məmnunam, həm də inciyəm. 

 

Söhbətləşdi: Namiq Hüseynli

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: XƏBƏR365
“Elçibəy, dövründə, Tehranda, Azərbaycan, kitab, evi, açılmışdı”,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı