301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
23 İyun 2016 - Cümə axşamı 01:47 1146 nəfər oxuyub
 
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
MÜSAHİBƏ Xəbəri

Son zamanlar Azərbaycanda ictimai sektorun leksikonuna ironiya yüklü təzə bir ifadə daxil  olub- “əsl islam bu deyil”.  Hazırda dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən terror aksiyalarının ardından çıxan terrorçuların, az qala,  hamısı islam dinini bayraq edənlərdir. Müxtəlif məzhəblərin, zorakılığı təbliğ edən ideologiyaların  təmsilçiləri “islam naminə edirik” deyirlər.  Bəs əsl islam nədi, nə deyir? Müsahibimiz ilahiyyatçı alim, dossent Şahin Əhmədoğlu ilə müsahibəmiz də bu barədədir.  


-    Şahin bəy,  niyə ilahiyyatı ixtisas kimi seçdiniz? 

-    Uşaqlıq illərim Sovetlərin son dövrlərinə təsadüf edir. Mərhum babam Molla Musa bölgəmizin tanınmış və savadlı alimlərindən idi. O, Sovetlərin ən sərt vaxtlarında belə dini öyrənmiş və bu dinin təbliğatını aparmışdı. Mənim də dinlə tanışlığım balaca vaxtlarımdan babamın Quranı öyrətməsiylə başlamışdı. Heyif ki, babamdan kifayət qədər elm öyrənmədən  dünyadan köçdü. Ondan sonra özüm din haqqında məlumatlar axtarmağa və oxumağa başladım. Bu ərəfədə öz-özümə suallar verir, cavablarını tapmağa çalışırdım. Məsələn soruşurdum ki niyə din var, niyə müsəlmanların onlarca məzhəbi var, bunların səbəbləri nədi? Tək bir məzhəb olsaydı, olmazdımı? O dövrlərdə xəbərlər programında - siyasi icmal qismində Qabil Hüseynli daha çox şərhlər verirdi- həmişə Orta Şərqdəki münaqişələrdən bəhs edirdi. Diqqətimi xüsusilə o çəkirdi ki, niyə Orta Şərqdə bu qədər münaqişə var? Böyüdükcə, məlumatlandıqca bunların səbəblərini daha dərindən başa düşürdüm. 

Ancaq suallarımın hamısına cavab tapa bilmirdim. Buna gorə də ilahiyat elmləri haqqında daha dərindən biliyə sahib olmaq istəyim hər keçən gün artırdı. Elə oldu ki, Azərbaycan Türkiyə universitetlərinə tələbə göndərməyə başladı. Həyatımın dönüm nöqtəsi də bu tarixdən başlamış oldu. Bu minvalla da 1992-ci ildə Böyük Tələbə Proyekti çərçivəsində keçirilən qəbul imtahanlarında Ankara Universiteti İlahiyat Fakultəsinə daxil oldum və bu sahədə ilk elmi biliklərə yiyələnməyə başladım. Onu da deyim ki,
bizim Ankara İlahiyat fakultəsi İslam dünyasının ən məşhur fakultələrindən biri olması ilə fərqlənir.  Bu da bizim yetişməyimizdə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha sonra uşaqlığımın xəyalı olan İslam məzhəbləri tarixi kursunda təhsilimi davam etdirdim. Bir şeyi başa düşdüm ki, məzhəblər din deyil, dinin anlaşılma şəkilləridir. Bir başqa ifadəylə məzhəblər modern dövrümüzün partiyalarıdır. İlahiyat və məzhəblərin tədqiqatında bir məqsədim var, o da bu dini, İslamı doğru anlamaq və doğru anlatmaqdır.

 

"Məzhəblər modern dövrümüzün partiyalarıdır"

 

-    Məktəbdə Qədim dünya Tarixi dərsliyində ibtidai formada dinin konkret yaranma səbəbi göstərilir- ibtdai insanın qorxuları onu məcbur eləyirdi ki, izah eləyə bilmədiyi təbiət hadisələrini fövqəl qüvvələrə şamil eləsin. Bəs necə oldu ki, dünya inkişaf edəndən, hər şeyin elmi səbəbi tapılandan sonra (ya da tapılması asanlaşanda) dinlər də böyüdülər, gücləndilər?
- İnsan var olduğu gündən bəri təbiəti, yaşamı, həyatı, özünü dərk etməyə çalışır. Bəzi şeylər var ki, onu dərk etmək həqiqətən çətin məsələdir. Məsələn, insanın necə yaranması,  ölümdən sonra axirət və s. kimi düşüncələr insan beynini uzun əsrlərdir ki, məşğul edir. Bizim inancımıza görə ilk  insan atamız Adəmdir. Adəm də Allaha inanan və ona iman edən ilk insandır. Bizə məktəblərdə öyrədilən daha çox qorxunun nəticəsində insanın bir şeyə inanma ehtiyacı hiss etməsidir. Deyək ki, bu qədim dövrlər üçün məqbuldur. Günümüzdə isə bu qorxu ortadan qalxıb. Artıq təbiət hadisələri insanı o qədər də qorxutmur. Bəşəriyyət isə  bir Yaradana inanmağa davam edir.  Həqiqətən, qorxu üzərinə bir inanc sistemi qurulmuş olsaydı, indi gərək insanların böyük əksəriyyəti inanmayaydı.  Ancaq elm və texnologiya inkişaf etdikcə kainatda heç bir şeyin təsadüf olmadığı aşkarlanır. Bu da insanı daha çox inanmağa istiqamətləndirir. 

 

"Dinsiz insanlar ola bilər, ancaq dinsiz cəmiyyətlər yoxdur"

 

 -  XXI əsrdə dinin yeri hardadı? 

- Din həm siyasi, həm də sosial həyatımızın mərkəzində yer alır. Yuxarıda da ifadə etdiyim kimi, elm və texnologiya bu qədər inkişaf edir, ancaq insanlar dinlərindən vaz keçmirlər. Bunun bir izahı olmalı deyilmi? Bunu bəsit misallarla, ya da elmi-məntiqi izahı olmadan açıqlamaq mümkündürmü? Din insan həyatını tənzim edən bir sistemdir. Bunu dünyanın gəlmiş- keçmiş ən böyük alimləri belə etiraf edir. Bir iki nəfərin inancsız olması həqiqəti dəyişdirməz. Bir başqa ifadəylə “Günəşi palçıqla suvamaq olmaz”.  İstər Qərb istər, Şərq cəmiyyətlərində dinə olan tələbat günü gündən artır. Çünki din fitridir, bu insanın yaradılışında var. Bir də dinsiz insanlar ola bilər, ancaq dinsiz cəmiyyətlər yoxdur.

 

"Din insan həyatını tənzim edən bir sistemdir"

 


- FB-da yazdığınız son statuslardan birində “son səslənişdə, oxumaq var, elm var, təfəkkür var, hörmət var, ədalət var, haqq var, hüquq var” demisiniz. Necə olur ki, bu qədər hikmətlər toplanmış bir dinin kitabını onun ümməti yanlış anlayır?  Və ya  niyə bu gün hikmətlər kitabının ümməti dünyanın qorxulu yuxularından birinə çevrillib? 
- Müsəlmanların içinə düşdüyü indiki ağır durum ciddi problemlərin olduğundan xəbər verir. Həqiqəti gizlətmək olmaz, o bir gün özünü biruzə verəcəkdir. Təəssüf ki, bu gün müsəlmanların yaşadığı coğrafiyanın böyük bir qismində, qan, göz yaşı, savaş var. Barış dini olan islamın mənsubu olan müsəlmanların bu vəziyyətə düşməsi hamımızı çox narahat edir. Ancaq islamı araşdıranda, onun, insanın yaşam haqqının qutsal olduğunu xüsusilə vurgulayan bir din olduğunu görürük. İslama görə haqsız yerə bir insanı öldürmək bütün bəşəriyyəti öldürmək deməkdir. Yenə İslama və onun müqəddəs kitabı olan Quran-ı Kərimə baxdıqda onun nə qədər mütərəqqi olduğunu görürük. İslam inanc sisteminin mərkəzində insan var. Bu din birbaşa insana xitab edir. Ümumiləşdirdikdə İslam ədalətin tətbiqini, insanın ağlını istifadə etməsini istəyir. Çünkü insanı digər varlıqlardan ayıran əsas xüsusiyyət onun ağıllı və ədalətli  olmasıdır. Bu da onun azad olduğunu isbat edir. İslama görə azad, hürr olmayan məsuliyyət daşımır.
Bu gün müsəlmanların ağır vəziyyətinin səbəbi kimi islamə göstərmək kor cahillikdən başqa bir şey deyil. İnsan şərəfinin qorunmasını, ucaldılmasını əmr edən bir din və onun müqəddəs kitabı haqqında bu kimi fikirlərin səsləndirilməsi həqiqəti əks etdirmir. Əlbəttə, hamının öz fikrini bəyan etmək kimi azadlığı var. Buna kiminsə əngəl olması kökündən yanlışdır. Ancaq bir mövzu haqqında fikir bəyan edərkən qarşıdakıların -istər inansın, istər inanmasın- şəxisyyətinə qarşı hər hansı bir təhqirə yol verilməməlidir. Bu kimi kontrolsuz açıqlamalar cəmiyyət daxilində fitnə-fəsadların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Buna görə də daha diqqətli olmaq məcburiyyətindəyik. Dediyiniz “qorxulu yuxuya” dönüşməyimizin daxili və xarici səbəbləri vardır. Quran - oxumağı əmr edən ilahi kitabdır. İnsanın bilik sahibi olması, müxtəlif incəlikləri öyrənməsi, təbiəti və insanı dərk etməsi üçün oxuması mütləqdir. Quran da, məhz, bu prinsiplərdən yola çıxaraq “oxu” əmriylə başlayıb. Elmi də oxuyaraq, təfəkkür edərək əldə edirik. İslamla elmi bir-birinin ziddi kimi göstərmək istəyənlər islamın ilk əmri olan “oxu”-dan nəyi qəsd etdiyini görmək istəmirlər. Ancaq ilk əmr “oxu” olsa da, müsəlmanlar oxumurlar. İndi, müsəlmanlar oxumadığı üçün bunun səbəbkarının islam və ya onun kitabı Quran olduğunu söyləyə bilərikmi? Sualların da doğru qoyulması lazımdır. Bizim geri qalmağımızın səbəbi din deyil, İslam deyil. Necə ki, xristiyan bir cəmiyyətdə bir xristiyan bir hadisə törətdikdə bütünüylə xristıyanlıq günahlandırılmadğı kimi, müsəlmanların etidklərindən ötrü də İslam günahlandırıla bilməz. 

 

"İslam inanc sisteminin mərkəzində insan var"

 

-     Həmin statusunuz bir müsahibəyə reaksiya idi anladığım qədərilə. Jurnalist Vüsal Məmmədov müsahibəsində dinlər, konkret İslam dini, onun kitabı haqqında çox sərt danışsa da, həqiqətləri deyib. Həqiqət necə fəsad yarada bilər? 

Bilirsiniz, ən sərt tənqidləri səsləndirmək olar. İnandığınızı da, inanmadığınızı da ifadə edə bilərsiniz. Ancaq bu dediklərinin cəmiyyətə hansı faydasının olub-olmadığını da düşünmək lazımdır. Məşhur bir kəlam var. “Söz ağzından çıxana qədər sən onun ağası, ağızdan çıxandan sonra onun köləsi olursan”. Dini duygular min illərdir insanların həyatlarını, məişətlərini tənzimləyir. İstər FB-dəki statuslarım, istər də köşə yazılarım, konfranslarım və dərs dediyim auditoriyada öz tənqidi fikirlərimi ardıcıllıqa davam etdirirəm. Çünkü elm adamı yanlışları müəyyən edəcək, görəcək, sonra onları dilə gətirəcək və həlli yollarını göstərəcək. Bir böyüyümüzün məşhur deyimiylə, “Əvvəlcə haqqın nə olduğunu biləcəksən, ancaq bu kifayət deyil. Sonra onu dilə gətirəcəksən, bu da kifayət deyil. Sonra da onu müdafiə edəcəksən”. Cəmiyyəti və onun dünya görüşünü tənqid edərkən də bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Daha dəqiq ifadə edim, yıxıcı, yaralayıcı tənqid deyil, yaradıcı, sağlamlaşdırıcı və bərpaedici tənqid ən doğru metoddur. 

 

"Müsəlmanlar oxumursa, bunun səbəbkarının İslam və ya onun kitabı Quran olduğunu söyləyə bilərikmi?"

 

İslamın elmdən uzaq bir din olduğunu ifadə etmək isə cahillikdir. Çünkü Quranda onlarca ayətdə elmlə əlaqədar məlumatlar yer alır. Bunlar yer kürəsi, günəş, ay, ulduzlar, dağlar, təbiət, insan və insanın yaradalışı kimi mövzuları əhatə edir. İslamla elmin əlaqəsinin olmadığını söyləyənlər zəhmət çəkib bu ayətlərə diqqət yetirsinlər. 
“Günəş də (qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi) özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hökmüdür).  Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.  Nə günəş aya çatar (yetişər), nə də gecə gündüzü ötə bilər. (Günəş, ay və ulduzların) hər biri (özünə məxsus) bir göydə (öz hədəqəsində, öz dairəsində) üzər.” (Yasin suresi 38-40). 
Diqqət edirsinizsə, burada günəş, ay, ulduzlar haqqında elmi bir yanaşma var. Həm də 1400 il əvvəl. Yaxşı, bunlar elm deyilsə və yaxud da elm haqqında məlumat deyilsə, bəs nədir? Yenə elmlə əlaqədar bir neçə ayəti əlavə edim ki, bu da bilməyənlər üçün faydalı olsun.
“Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edər). Otlar da, ağaclar da (Allaha) səcdə edər! Göyü, O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu! Ona görə ki, çəkidə həddi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz)” (Rəman surəsi: 5-8)
“Məgər Biz yeri döşək etmədikmi?! Dağları da dirək?! Biz sizləri (erkək və dişi olmaqla) cüt-cüt yaratdıq. Yuxunuzu da istirahət etdik. Biz gecəni (hər şeyi bürüyən) örtük etdik. Gündüzü isə dolanışıq (ruzi qazanmaq) vaxtı etdik. Üstünüzdə yeddi (qat) möhkəm (göy) qurduq. Sizin üçün çox parlaq bir çıxar (günəş) yaratdıq. (Küləklərin sıxdığı) buludlardan şırıl-şırıl tökülən yağmur endirdik ki, onunla dən və bitki yetişdirək, eləcə də (ağacları bir-birinə) sarmaşan bağlar…” (Nəbə surəsi: 6-16)
“Biz (buludla) yüklənmiş (bitkilərə, ağaclara həyat verən, onları tozlandıran) külək göndərdik, göydən yağmur endirib sizə su verdik (içirtdik). Yoxsa onu yığıb saxlayan (bir yerə toplayan) siz deyilsiniz! (Allah yağış suyunu saxlayıb istədiyi vaxt, istədiyi yerə yağdırar).” (Hicr surəsi: 22)
“Biz göyü qüdrətimizlə (qüdrət əlimizlə) yaratdıq və Biz (istədiyimiz hər şeyi yaratmağa) qadirik. (Və ya: Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və Biz onu genişləndirməkdəyik)” (Zariat surəsi: 47)
Əgər islam dini elmdən uzaq olsaydı, onun peyğəmbəri elm öyrənməyi və öyrətməyi təşviq etməzdi. Məsələn, “Elm öyrənmək hər qadın və kişiyə fərzdir”, “Elmi beşikdən məzara qədər öyrənin”,  “Elm Çində də olsa, onun arxasınca gedin”, “ Elm İslamın həyatı, imanın sütunudur”,  “Heç kimsə, cəhalətlə əziz, elmlə də zəlil olmaz”, “Elm, mənim və digər peyğəmbərlərin irsidir. Kim də mənə varis olursa, Cənnətdə mənimlə bir yerdədir.”  kimi elmin öyrənilməsi haqqında yüzlərlə hədis var. 
Nümunə kimi göstərilən bu ayət və hədislər, İslam dininin elmə nə qədər əhəmiyyət verdiyini göstərmək üçün kifayətdir. Bunları görməməzlikdən gəlmək ədalətsizlikdən, haqsızlıqdan, oxumuş cahillikdən başqa bir şey deyil!

 

"İslamın elmdən uzaq bir din olduğunu ifadə etmək  cahillikdir"

 

-    Bu gün bütün dünya bir kənara, konkret Azərbaycanda din pərdəsi adı altında xalqı köləliyə, itaətə alışdırmaq istəyənlər var- özləri də elə-belə adamlar deyil. Adlarının qarşısında alim, professor titulları olan adamlar... 

-    Tanrı insanı hürr, azad və müstəqil yaradıb. Çünkü inanmaq və hesabat vermək üçün hürriyət lazımdır. Azərbaycandakı təməl problemlərdən biri ki, -mən bu məsələni müxtəlif vasitələrlə dəfələrlə ifadə etmişəm- din sahəsindəki boşluqdur. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan bir ölkədə bir-iki fakultə xaric, din tədrisinin olmaması böyük bir problem olaraq qalmaqda davam edir. Belə olan halda insanımız din haqqındakı məlumatları necə əldə edəcək? Din sahəsində mütəxəssislərin olduğu söylənsə də, onlardan kifayət qədər istifadə edilmir. İstər Qafqaz Ruhani İdarəsi, istər Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin dinin tədris edilməsi ilə əlaqədar hər hansı konseptual  bir programının olduğunu söyləmək çətindir. Unutmamaq lazımdır ki, hürr insanı kölələşdirmək mümkün deyil. Kölələşdirmək üçün insanları cahil qoymaq lazımdır. Son illərdə təhsil sahəsindəki düşüşün -bunu rəsmi qurumlarımız özləri də etiraf edirlər- buna istiqamətləndiyini söyləmək mümkündür. Buna əlavə olaraq elm azad olmayandan sonra insanların adlarının qarşısında alim, professor, akademik yazılmasının heçbir mənası yoxdur. Məşhur “Qabusnamə”dən elmlə bağlı bir hissəni paylaşmaq istərdim. Bu, islam mədəniyyətində elmə verilən əhəmiyyətin dərk edilməsi nöqteyi- nəzərindən düşündürücüdür: “Oğul! .... ən böyük elm din elmidir, çünkü onun əsası Tanrı, törəməsi qoyduğu qanunlar, səmərəsi isə dünya malıdır. Deməli, ey oğul, bacardıqca din elminə də yiyələnməyə çalış. Müvəffəq olsan, əvvəlcə dinin əsaslarını öyrən, sonra isə törəmələrinə keç, çünkü əsası bilmədən törəməyə keçmək, əsli bilmədən fər’ə keçmək təqlid hesab olunur”. 
“Elmi yaxşı öyrən, öyrəndiyini isə yaxşı ibarələrlə ifadə et ki, mənasız müddəa, yersiz söz, yararsız moizə üçün xəcalət çəkməyəsən. Hər nə desən, xofla rica arasında de, bir dəfəliyə xalqı Allahla qorxudub, ümidini kəsmə, bir dəfəliyə də hamını başdantutma savab etməmiş, cənnətə göndərmə. Nədə mahirsənsə, nəyi yaxşı bilirsənsə, o barədə də çox danış ki, sözünə əsassız müddəalar olmasın, əsassız müddəaların bəhrəsi həmişə rüsvayçılıq olar.”  (Qabusnamə, Bakı 1989, s. 137,139)

Mənbə: Müəllif: Aygün Aslanlı
"Elm, azad, olmayanda, adların, qarşısında, professor,, akademik, yazılmasının, mənası, yoxdur",
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Xanlar Vəliyev Tərtər işindən danışdı: Niyə üzr istəyim?
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı