301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
11 Sentyabr 2017 - Bazar ertəsi 18:14 2611 nəfər oxuyub
 
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Prof. Qafar Çaxmaqlı
BAXIŞ Xəbəri
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?

Bir daha Qarabağ “Tiqranakerti”təxribatı barədə

 

 

Bir neçə il əvvəl mən bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi bildirmiş, həyəcan təbili çalmışdım. Azərbaycan cəmiyyətinin “daha vacib işləri” olduğundan buna yetərincə diqqət verməmişdi.  İndi yenidən bunu ictimailəşdirmək istəyirəm. Çünki Ağdamda ermənilərin qazıntı aparması, oranı erməni yurdu adlandırması, burada muzey qurması elə-belə məsələ deyil və bizim heysiyyatımıza toxunan məsələ olmalıdır. Söhbət ermənilərin “Tiqranakert” təxribatından gedir.

 

Son zamanlar sosial şəbəkələrdə ermənilərin Ağdamda muzey yaratdıqları barədə məlumatlar verilərkən təəccübləndim. Ona təəccübləndim ki, ermənilər artıq burada neçə illərdir çalışırlar, hələ biz indi xəbər tuturuq.  Onlar burada 2005-dən bəri beynəlxalq ekspedisiya qurub qazıntılar aparıblar,  lap çoxdan burada muzey yaradıblar. Məgər bundan biz indi xəbər tuturuq?

 

 

Ermənilər niyə bu məkana, Ağdam ərazisinə əhəmiyyət verirlər. Birinci səbəb odur ki, işğal etdikləri bu əraziləri qalıcı etsinlər. İkinci səbəb buraya iddalarının əsasını qoysunlar, üçüncü, dördüncü…yüzüncü səbəblər də var ki, biz bir millət olaraq onların fərqinə varmırıq və elə bir zaman gəlib yetişir ki, atdığımız  daşlar ən uzağı erməninin topuğuna dəyir, yəni gec qalırıq və erməni təbliğatı öz işini görür. İndi də gec qalmışıq. Mən bu işdə bizim mədəniyyət nazirliyini suçlaya bilərəm. Bilmirəm, hörmətli nazir Əbülfəs Qarayevin işi nədən ibarətdir? Bəyəm o bilmir ki, ermənilər burada əməlli-başlı iş aparmaqdadırlar ki, Ağdam və çevrəsinin Azərbaycan türklərinə heç bir aidiyyatı yoxdur.  Hanı bizim dövlət qurumunun  adekvat tədbirləri? Burada bir haşiyəyə çıxım. Öz davasını eləmək kimi çıxmasın, 2014-cü ilin sonlarına doğru dostlardan biri mənim Türkiyədə çıxan “Erməni düşüncə sistemi və ideologiyaları” (İstanbul, Ekim yayınları-2015) adlı kitabımı oxuyandan sonra mənə məsləhət görmüşdü ki, onu Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edim, Azərbaycan türkcəsində də çap edilsin. Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin dərkənarı ilə kitab nazirliyə göndərildi. Bu kitabda mən ermənilərin ən qədim zamanlardan bu günə qədər saxta mədəniyyət, din, əxlaq anlayışlarını ifşa etmişəm. Türkiyədə bu kitab ikinci dəfə basılıb. Amma nazirliyimiz ermənilərin “xətrinə dəymək istəmir” və kitabın çapı tamamilə gündəmdən qaldırılıb.  Söhbət məndən getmir. Müəllif hər kimdirsə, burada söz konusu bizə düşmən münasibəti bəsləyən ermənilərdir, cənab nazir. Buna belə biganə qalmaq ən azı məsuliyyətsizlikdir. Onu da nəzərə çatdırım ki, nazirlik aşağı səviyyəli şairlərin güldən-bülbüüldən bəhs edən kitablarını çap etməkdədir.  

 

Ermənilərin “kəşflərinə” görə, “Aknada (Ağdamda) ikinci bir “Tiqranakert” şəhəri varmış və “onu aşkar edəndən sonra buranın ermənilərə aidliyi artıq sübuta ehtiyacı olmayan tarixi həqiqət olacaq”. Qafqazdakı bu “Tiqranakert”in “tapılıb” ortaya atılması da əslində o məqsədi güdür ki, ermənilərin bu ərazilərdə, yəni Qarabağda yaşamasını daha irəli əsrlərə götürsünlər. Axı tarix elmi bu gerçəyi ortaya qoymaqdadır ki, ermənilər Qafqaza, o cümlədən Qarabağa kütləvi şəkildə yalnız 1828 Türkmənçay anlaşamasından sonra köçürülüb. Başqa sözlə desək, ermənilər Qafqaz xalqı deyillər,  bu bölgələrə gəlmədirlər.

 

Ermənilər burada hələ Sovet dövründə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan alban abidələrini erməni abidələri kimi qələmə də verə biliblər.  Açıq-aşkar Azərbaycan xalqına aid qalanı kilsəyə çevirmişdilər. Hələ mən sahib çıxmadığımız alman abidələrini demirəm. Qarabağ “Tiqranakerti” adlı bir şəhərin də “aşkar edilməsi” növbəti bir erməni uydurması deyimli? Amma bunu yalanlayıb ortaya fakt qoya bilirikmi? Ermənilər xaricdə yeni Tiqranakertin aktiv təbliğatını da qurublar. Demək, işğalın arxasını doldurmaq üçün görülən erməni tədbirləri bu ərazilərə iddiaları bərkitmək və onların ermənilərə aidliyini isbat etməkdir. Dəstəkçiləri də kimlərdir? Misir, İngiltərə, İtaliya, Amerika və Fransadan… gələn arxeoloqlar, elm adamları, daha nə bilim kimlər...  

 

 

Ermənilər adını dəyişdirərək “Aqna” qoyduqları Ağdamda “erməni sür-sümüyü” axtarmağa, dediyim kimi, çoxdan  başlayıblar. Bir vaxtlar İrəvan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı,  Edik Minasyanın Ağdamla bağlı fikrini oxuyarkən adamda belə bir sual doğurdu ki, görəsən, bu xalqın tarixçilərinin hamısımı  belə saxtakardır, yoxsa içərilərində obyektiv olanı da var? Və yenə  istər-istəməz adamda haqlı bir sual da yaranırdı: Axı nədən bu vandallara belə imkan verildi ki, onlar gəlib bu torpaqlara yerləşdilər, kök atdılar, sonra sənin hər şeyinə göz dikdilər və buranı “tarixi vətən” elan etdilər? İndi də  min illər boyu Türk yurdu olduğuna heç kəsin  şübhə  etmədiyi Qarabağın mərkəzi olan Ağdama iddia ortaya qoyurlar. Artıq neçə illərdir ki,  Ermənistan "alimləri" indiki Ağdam ərazisində yerləşmiş tarixi Gövürqala şəhərini "Tiqranakert" kimi tanıtdırırlar. 2006-cı ildə ermənilər bir qrup dünya alimləri ilə birgə Ağdam rayonu ərazisində yerləşən və Qarabağ xanlarının yay imarəti olan Şahbulaq Qıfılı saray kompleksində “qədim Tiqranakert” (Tarixi Tiqranakert şəhəri guya “Böyük Ermənistan”ın paytaxtı olub və xarabalıqları hazırda Van şəhəri yaxınlığındadır) şəhərinin xarabalıqlarını tapmaq üçün qazıntılara başladılar. Bu qazıntılar zamanı guya saray xarabalıqları arasından əldə edilən çoxlu sayda xaçkarlar ortaya çıxarıldı. Bundan sonra müxtəlif ölkələrdən olan alimlər dərhal ekspedisiyanı tərk edərək qazıntıdan uzaqlaşdı. Çünki burada da erməni hiyləsi üzə çıxmışdı. Ən savadsız tarixçiyə belə bəllidir ki, Tiqranakert (yəni Diyarbakır) şəhərinin mövcud olduğu dövrdə hələ xristianlıq yox idi, ən azından hələ buralarda təsirli deyildi. 2007-ci ildən başlayaraq Ağdam ərazisində yerləşən bu tarixi arxeoloji məkanı qazmağa başlayıblar və  2006-cı ildən  guya burada bir şəhərin qalıqlarını tapıblar, adı da “Tikranakert”dir. Qazıntılar zamanı məlum olub ki, bu tarixi tapıntılar,  qazıntılar erkən xristianlığa aiddir. Dini kompleksin bir parçasıdır, oyulmuş mağarada və onun yan-yörəsindəki  hörgü divar xristian dinini andırır. 2007-ci ilin  aprel ayında burada qazıntılar daha intensiv  başlasa da  və guya  maddi çətinliklər səbəbiylə dayandırılmışdı. O zaman bəzi dünya alimləri bunun yalana söykəndiyini söyləmişdilər, qazıntı və “yeni kəşfləri” şübhə altına almışdılar  Həm də burada erməniliyə aid heç bir bilgiyə rast gəlinməmişdi. İndi yenidən  Tiqranakert təxtibatı işə düşüb. Ağdamın ərazisində olan bu tarixi məkan indi qonşu Əskəranın inzibati-ərazisinə daxil edilib (http://www.tigranakert.am). Bilə-bilə ki, dünya alimlərinin rəyi budur, Azərbaycan ərazisində bu adda şəhər olmayıb. Məqsəd bəllidir. Ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etdikdən bəri müxtəlif vasitələrə əl ataraq çalışırlar ki, bu işğala haqq qazandırsınlar. 

 

 

Ermənilər işğal ərazilərində qazıntı apara bilərlərmi? Bu, nə dərəcədə beynəlxalq qanunlara uyğundur. Ermənistan silahlı münaqişələr gedən ərazidə qazıntı işlərinin aparılmamasına aid beynəlxalq Konvensiya protokulunu bu təşkilatın üzvü kimi, hələ 1954-cü ildə imzalasa da, hazırda işğal altında olan dünya tarixi üçün əhəmiyyətli Azıx mağarasında erməni izləri axtarmaqda davam etdirir. Azərbaycanla siyasi və iqtisadi rəqabətdə uduzmuş Ermənistan hakimiyyəti tarixi saxtalaşdırmaqla nəsə əldə etmək niyyətlərindən əl çəkmir.  İlk dəfə burada qazıntıların aparılması və  “Artsax Tigranakertinin” tapılması məlumatını duyuran ekspedisiya rəhbəri  Hamlet Petrosyanın özü də etiraf edir: “Bunu etmək ona görə lazımdır ki, işğal olunmuş bu ərazilər geri qaytarılmasın”. Deyə bilək ki, bura da bizim tarixi vətənimizdir və onu azad etmişik. Ac Ermənistanda bu işin aparılmasına  30 milyon dram pul ayırdılar. Sonra Misirdə havadarlar taparaq buradakı İskəndəriyyə muzeyində  təqdimat edilib, ona beynəlxalq rəng vermək üçün Misir- Ermənistan birgə ekspedisiyası yaradılıb.  Sonra bunu daha geniş coğrafiyada yaymaq üçün Los-Ancelosda mətbuat konfransı keçirilib. Həmin zamandan indiyədək bu təxribat davam edir. İşğal etdikləri digər ərazilərdə olduğu kimi, burada da “erməni izi” axtarılması davam edir.

 

Misir və ABŞ-da “Tiqranakert”in tanıtımı

 

Hazırda Ermənistan "Hərbi münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında" Haaqa Konvensiyasının və "Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında" Paris Konvensiyasının müddəalarını kobudcasına pozaraq Azərbaycanın mədəni sərvətlərini talamaqda davam edir.

 

Bu xəbər,  yəni “Tiqranakertin tapılması” əslində ermənisayağı bir sensasiya olmalı idi ki, erməni arxeoloqları Dağlıq Qarabağın ürəyi sayılan Ağdam ərazisində qədim erməni yaşayış məskənləri tapmaq üçün arxeoloji qazıntılar aparıblar və nəticədə guya "qədim erməni şəhəri Tiqranakert"in qalıqlarını tapıblar. Hazırda da bu saxta tapıntını bütün dünyaya yaymaqla məşğuldurlar. Tiqranakert haradır? Belə bir məkan olmuşdumu? Biz ermənilərin yolu ilə getmədən gerçəyi soyləməlik. Əlbəttə, olmuşdu. Tarixi mənbələrə görə, mifik "Böyük Ermənistan" dövlətinin paytaxtlarından biridir "Tiqranakert" şəhəri.  Şərqi Anadoluda, Van ərazisində yerləşib. Amma o zaman da bağımsız bir erməni dövləti mövcud olmamışdı. Demək, bu şəhərin ermənilərə heç bir aidiyyatı olmayıb. Əvvəl romalıların, sonra isə Bizansın tərkibində vassal statuslu bir dövlət quruluşu mövcud olmuşdu. Ermənilər  həm də iddia edirlər  ki, Tiqranakert indiki Diyarbəkir şəhəridir. Bu da yalan və saxta fikirdir. Ermənilərin bir çox alimləri  özləri isə bu yaxınlaradək "Tiqranakert"in Yaxın Şərqdə, Mesopotamiyada yerləşdiyini bildirirdilər. Əgər ermənilərin “Tiqran Metsin torpaqları”   Şərqi və  Cənub-Şərqi  Anadolunu əhatə edirdisə, nədən indi  Tiqranakerti Ağdamda axtarırlar? Məlum xəstəlik səbəbindən. Bura guya ikinci Tiranakertdir. Hələ üçüncüsü də var. Ehtimal ki, bu, indiki Krasnodar şəhəridir...

 

 

Hazırda isə bu "Tiqranakert"in qalıqlarının Ağdam ərazisindən tapılmasını demələri və bu ərazinin onlara aid olduğu iddiası ilə çıxış etmələri bir daha ermənilərin yalan danışdıqlarını sübut edir. Hətta erməni tarixçilərindən də bu iddialarının əsassız olduğunu söyləyənlər var.  Tarixçi Kərəm Məmmədov deyir ki,  tarixi mənbələrdə indiki Ağdamın adı maksimum dərəcədə "haylaşdırılsa" da, Musa Kalankaytuklunun "Ağvan (Aluank yox) tarixi" əsərində "Ağuen" şəklində işlənir. Faktiki olaraq indi Azərbaycan türkcəsində "ban" və "dam" eyni məna daşıyır. "Ağ ban" və "Ağ dam" toponimikası sadəcə sinonimdən başqa bir şey deyildir. Amma erməni tarixçi Minasyan deyir ki, Ağdamın əsl adı Akn-dır, özü də erməni məskənidir və yazdığı məqalədə də sübut etməyə çalışır ki, azərbaycanlılar (o bizi  türk-tatar köçəri  qəbilələri adlandırır) buraya gəlmədirlər. “Şəhərin (Ağdamın) əsas əhalisini ermənilər təşkil edirdi, yalnız XIX əsrin sonlarında  və XX əsrin əvvəllərində  burada türk-tatar qəbilələri yerləşdilər. Sonra ermənilər buradan çıxarıldılar. İndi Akna yeniden erməni yurdudur”( HayNews.am). Onun sözündən belə çıxır ki, Ağdam vaxtilə erməni şəhəri olub. 1993-də ermənilər onu yenidən ermənilərə qaytardılar.

 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın turizm şöbəsi ilə Livanın “Menagement Mix” şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Şirkət uydurma "Tiqranakert" şəhərində arxeoloji qazıntılar aparmaqla yanaşı, şəhərin bərpası ilə də məşğul olacaq.  Ən dəhşətlisi odur ki, onlar bütün beynəlxalq qanunları saya salmadan  Ağdamda “Tiqranakert” muzeyi qurublar,

işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindəki azərbaycanlılara məxsus maddi və mənəvi dəyərləri mənimsəməklə erməniləşdirmək, bu ərazilərdəki Azərbaycan türklərinə məxsus əşya və dəlilləri məhv etmək istiqamətində çox ciddi və təhlükəli iş aparırlar. 

 

 

 


Onlar Azərbaycan ərazilərində törətdikləri bu cinayət əməllərinə İngiltərə, Amerika və Fransadan da əməkdaşlar cəlb edərək, bu qazıntı işlərini beynəlmiləlləşdirərək ona hüquqi don geyindirməyə çalışırlar. Ermənilər xarici turistlərin diqqətini bura çəkmək məqsədilə Ağdam rayonu ərazisindəki Şahbulaq saray kompleksini təmir edərək kompleksin içərisində “Tiqranakert” adlı tarix muzeyinin yaradıldığını təntənəli şəkildə elan edib, bu barədə xəbərləri xarici internet şəbəkələrində yerləşdiriblər. Eyni zamanda, Ağdam ərazisində apardıqları bu qazıntılar zamanı ərazidə 15-dən çox Xocalı Mədəniyyətinə aid məşhur kurqanları (torpaq qəbirləri) dağıdaraq əldə etdikləri maddi sübutları Ermənistana daşıyıb aparıblar. O cümlədən buradakı toponim və yer adlarını dəyişdirərək Şahbulaq saray kompleksinin adını Surenavan adlandırmağa başlayıblar. Qeyd edək ki, Şahbulaq qalası Bayat qalasından öncə Qarabağ xanlığına inzibati mərkəzi kimi tikilib. Müdafiə tipli tikili olan qala müəyyən bir dövr ərzində Qarabağ xanlığının iqamətgahı kimi istifadə olunsa da, sonralar xanlığın yay iqamətgahlarından birinə çevrilib. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan Ağdam şəhərindən 10 km aralıda indiki Şah bulağı adı ilə məşhur olan bulağın yaxınlığında bir saray kompleksi tikdirməyi öz şəxsi təşəbbüsü kimi irəli sürmüşdü. Lakin sonralar Pənahəli xan bu qalanın düşmən təcavüzünə davam gətirə bilməyəcəyini düşünərək bundan bir az sonra Bayat qalasını, daha sonra isə Şuşa qalasını inşa etdirərək sonuncunu xanlığın mərkəzinə çevirib,  indi isə bura ermənilərin “Tiqranakert” muzeyidir. Burada onlar bayram tədbirləri keçirirlər. Bu fotoların bəziləri də  o muzeydən görüntülərdir.  Dünyaya erməni mədəniyyətinin qədim örnəkləri kimi tirajlanır. Biz isə bunlara yabançı ölkə və erməni saytlarından baxıb əsəbiləşirik. Əlimizdən başqa heç nə gəlmir. Hələlik heç nə gəlmir!

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllif:
Ermənilər, Ağdamı, özününküləşdirir,, bəs, Əbülfəs, Qarayev, nə, edir?,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
E.Mirzəyev: "İlham Əliyev milli liderə çevrilib"
Anar Əsədli: “Danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm”
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı