301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
04 Oktyabr 2015 - Bazar 13:29 1379 nəfər oxuyub
 
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
İnsanın Tanrıyla əlaqəsi yaradılışından indiyə kimi davam edir. Yaradan müəyyən vaxtlarda elçilər göndərib. Onların gətirdikləri məsajın mahiyyəti eyni olub: Tanrı təkdir. İstedad insanın özünü inkişaf etdirməsidir. Bu, bəzən irsi də ola bilir. Şair kimi, rəssam kimi. İnsan ağlını, dərrakəsini istifadə edərək ən güclü kəşfləri edə bilər və yeni mədəniyyətlər yarada bilər.
MÜSAHİBƏ Xəbəri
“İslam dini  kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”

Bu dəfə “18+” layihəsində din, fəlsəfə və insanla bağlı suallarımıza ilahiyyatçı alim Şahin Əhmədoğlu cavab verir.   


- Yer kürəsinin  ¾ hissəsi sudur. Bu özlüyündə “yer böyük bir partlayışdan, reaksiyadan yaranıb» fikrinin isbatı ola bilməzmi?

- Ümumiyyətlə, ilk yaradılış necə olub, yer kürəsi indiki halını necə alıb, ilk insan kimdir, Adəm təkmi yaradılmışdı, yoxsa bir neçə “Adəm”mi vardı, başlanğıc nə vaxtdan başlayır, yer üzündə nə işimiz var kimi suallara bəşəriyyət min illərdir ki, cavab axtarır. Bunlar haqqında bir çox fərziyyə məvcuddur. Kainatı oxumaq onu başa düşmək üçün əvvəlcə onun anlamaq gərək. Bəzən məchulu yaşayırıq, varlığımızı anlamağa çalışırıq. Müxtəlif dinlər, inanclar, fəlsəfələr də bu suala cavab verməyə çalışır. Bing Bang - Böyük Partlayış teoriyası haqqında müəyyən məlumatlar var. Elmi baxış, böyük partlayışdan sonra kainatın eyni zamanda Yer kürəsinin tədricən indiki halını aldığını deməyə əsas verir. Quranda da bu mövzu ilə əlaqədar bir çox məlumat vardır. Məsələn Ənbiya surəsi 30-cu ayədə belə buyurulur: “Məgər inkar edənlər göylə yer bitişik ikən Bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi?! Yenə də iman gətirməzlər?” Bu ayədən çox qədim dövrlərdə böyük bir partlayışın olduğunu söyləmək mümkündür.  Ümumiyyətlə,  Quranda bununla əlaqədar çox sayda ayələr mövcuddur. Mənim bu sual nöqteyi-nəzərindən başqa bir əlavəm də olacaq. Din, elm və insan bir-birinə sıx tellərlə bağlıdırlar. Məncə, burada əsas məsələ yerin partlayışdan sonramı, əvvəlmi yarandığı yox, bizim bu yer üzərində nə etdiyimiz, nə iş gördüyümüz olmalıdır.

- Tibb isbat edir ki, dini ayinlər, rəqslər, dualar, bir sözlə, ibadət zamanı beyində ifraz olunan endorfinlərin uyuşdurucu təsiri insanda rahatlıq, yaxşı əhval yaradır. Yəni min illərdi, mənəvi çalarlar yükləyib “din rahatlıqdır”  şüarı ilə təqdim olunan bu şeylər əslində orqanizmdə gedən hansısa proseslərin nəticəsi  deyilmi? 

- İnsan bioloji olaraq mürəkkəb bir varlıqdır. Bu varlığın həm mənəvi, tinsəl yönü var, həm də danışan, ağlayan, gülən, öldürən, yaşadan yönü vardır. Dinə gəlincə, din fitridir. Yəni dünyaya gəldikdən sonra insanlarda nəyəsə inanmaq instinkti mövcuddur.  Ya qarşı çıxaraq özünə yeni “rahatladıcı” bir dəyər tapmalısan, ya da dinlərin sənə təqdim etdiyi dəyərlərdən istifadə etməlisən. Bütün insanların axtardığı da bu deyilmi? Rahat olmaq, mutlu yaşamaq və s. Mənə görə inanmaq hürriyyətdir. Hürriyyət insanı rahatladan və ucaldan ən qiymətli dəyərdir.

- Tarix boyu kimyagərlər, alimlər “fəlsəfə daşı”nın axtarışında idilər ki, nəyə toxunsalar, qızıl ala biləcəklər. Bunu bir qədər obrazlı anlamda qəbul edib, belə düşünə bilərikmi – nə elm, nə din, nə incəsənət, mükəmməlliyə ancaq fəlsəfə ilə yetişmək olar?

- Tanrı insanı mükəmməl yaradıb. İstər din, istər elm, istər fəlsəfə olsun, insanı daha maraqlı bir yönə istiqamətləndirir: Axtarışa! Fəlsəfə də Teologiya (Tanrı elmi) ilə maraqlanır və metafizika ilə iç-içədir. Qədim filosofların düşüncələrini tədqiq edəndə görürsən ki, onların da düşüncələrinin mərkəzində Tanrı, kainat, elm, insan var. Fəlsəfə eyni zamanda düşünmə sənətidir. 

- Dinimizdə niyə  düşüncə, ağıl mərkəzi olaraq beyin yox, qəlb sözü istifadə edilir? Eraf surəsi 179-cu ayə - “Onların qəlbi var, amma anlamazlar, gözləri var görməzlər”, Məhəmməd surəsi 24-cu ayə -“Onlar Quran haqda düşünməzlərmi? Qəlblərinin kilidlərimi var?” və s. 

- Sualda bir balaca düzəliş etmək lazımdır. Çünkü Quran-i Kərimdə istifadə edilən qavramların dilçilikdən qaynaqlanan bəzi nüansları vardır. Ağıl, qəlb və daxilən görmək -buna bəsirət gözü də deyilir- kimi ifadələr fərqli kəlmələr olsalar da, Quranda eyni mənada işlədilir. Bununla birlikdə “qəlbin kilidli olması” ifadəsi də insanın mənəvi yönünə diqqəti çəkmək üçün istfadə edilən terminlərdəndir. Quranda birbaşa ağılla bağlı çox sayda ayə vardır. Yuxarıda da dediyimiz kimi burada insanın həm mənəvi həm də fiziki xarakterinə işarət edilir. Bizim dilimizdə də buna bənzər ifadələr vardır. Məsələn “başa düşmək” ifadəsi. Burada başa düşmək bir şeyi dərk etmək, anlamaq mənasındadır. Yoxsa başa nəyinsə düşməsindən söhbət getmir. Başqa bir misal. Deyirik ki, sevginin, eşqin, məhəbbətin yeri, ürəkdir, qəlbdir. Bu da ifadə fərqliliyindəndir. Heç görmüsüz ki, birinə “səni ağlımla, beynimlə sevirəm” deyilsin? Hamı deyir ki, “səni ürəkdən sevirəm.” Göründüyü kimi burda ağılla qəlb eyni mənada işlədilir.

- Din  insanlığı daxili rahatlıq, elm isə həqiqət axtarışına dəvət edir. Həqiqət axtaran biri isə daima daxili narahatlıq içərisində olmağa məhkumdur. Bu baxımdan din həqiqəti axtarmayaq deyə düşünülmüş bir qavram deyilmi?

- Özümü tanımağa başladıqdan sonra qarşıma çıxan ilk suallardan bəziləri bunlardır: “Mən kiməm?”, “Bu dünyada nə işim var?”, “Bu dünyaya niyə gəlmişəm?.” Bilirsiz, düşünən insanın rahat olması mümkün deyildir. Bəlkə düşünməyin özü bir rahatlıqdır desək, daha doğru olar. İnsanın kainatdakı köklü problemlərindən biri də öz varlığını dərk etməsidir. Varlıq, yoxluq və ya heçlik düşüncəsinin təməlində də bu yatır əslində.  Deyək ki, din rahatlıq verir, elm də həqiqət axtarışına dəvət edir. Gəlin, bunun ikisini bir-birindən ayırmayaq, birləşdirək və hər ikisinin insanın müəkəmməlliyinə yardım etməsinə çalışaq.

- Səmavi kitabların haqqında danışdığı  Yaradan “hər şeyə gücü yetən”, “daim itaət istəyəndi”. Bəlkə dindar təbəqənin çoxluq təşkil etdiyi toplumlardakı patriarxal zehniyyət, qadın düşmənçiliyi burdan qaynaqlanır?

- Sualınızdan belə çıxır ki, sanki Yaradan “kişi”dir. Bu yanlış bir anlayışdır. Düzdür Yaradan səmavi kitablarda özünü “kişi” cinsində qələmə verir. Ancaq Yaradana kişi və ya qadın sifətlərinin verilməsi doğru deyil. Partiarxal cəmiyyətlərdəki güc hakimiyyətinin kişilərdə olması isə fiziki bir hadisədir. Həqiqətən, kişilər qadınlara nisbətdə fiziki olaraq daha güclüdürlər. Ancaq onların güclü olması haqlı olduqları mənasına gəlməməlidir.  Çünkü əsl güc haqlının güclü olmasıdır. Qadının cəmiyyətdəki mövqeyinə gəlincə, bu cəmiyyətlərin inkişafına görə izah edilə bilir. Həm xristianlıqda, həm yəhudilikdə, həm də islamda qadına xüsusi yer verilib. İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir. (Bəqərə surəsi 187). Problemin kökündə kişilərin qadınlara baxış tərzinin yanlış formalaşması dayanır. Unutmamalıyıq ki, qadın həm də kişini dünyaya gətirən müqəddəs varlıqdır. Necə olur ki, onu dünyaya gətirən bir varlığa qarşı cins belə bir mənfi baxış tərzi formalaşdırır? Ümumiyyətlə, kişi qadınla güclüdür.

- İnsanlar həyatları boyu özlərinə dost, peşə, maraq dairəsi, məşğulluq növü seçə bildiyi halda, niyə böyük bir əksəriyyət, məhz, nəslinin, ailəsinin dini etiqadlarını izləyir, o dinin yolu ilə gedir? Yəni musiqinin, həyatın, sənətin ən yaxşısını, münasibini seçə bildiyi halda  insan niyə dini inancları sorğulamadan, ona təqdim olunan kimi seçir və inanır?

- Bunu ifadə etmək istəyirəm ki, bizim kimi cəmiyyətlərdə sorğulamaq kültürü hələ kifayət qədər inkişaf etməyib. İnsan öz çevrəsinin məhsulu olaraq yetişir. Bu, qaçılmaz bir prosesdir. Musiqidə də, sənətdə də dinin müyyən təsiri vardır. Din özü sorğulamağı, düşünməyi, təfəkkür etməyi təlqin edir. Bəs ağıl nə üçündür? İnsan ağıllı varlıq olduğu üçün onun sorğulama qabiliyyəti də var. Sorğulama kültürünün inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda sorğulayan insanların, digərləri tərəfindən fikirləriqəbuk olunmasa belə, onlara hörmət mədəniyyətinin aşılanması gərəkdir. Çünkü sorğulamaq inkişafın əsas meyarlarındandır. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə bunu görmək mümkündür. 

- Türk təhsil siteminin bizə gətirdiyi litseylər orta məktəbdən uşaqları götürdü və dərslərlə yanaşı bu və ya digər şəkildə dini inancların da təbliği ilə məşğul oldu. O sistemdən uzaqlaşandan sonra isə həmin uşaqların böyük bir qismi dindən də uzaqlaşdılar. Bunun səbəbləri nə ola bilər? Yəni din tək inanc, təbliğat deyil, həm də mühit məsələsidirmi?

- Təhsil sahəsindəki çatışmazlıqlar bizi müəyyən dərəcədə başqa təhsil sistemlərinə istiqamətləndirdi. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın çox ölkələrindən təhsil adı altında ölkəmizə gələn təşkilatlar öz düşüncələrini yaymaq üçün bu metoddan istifadə edirlər. Təhsil səviyyəsinin aşağı olması, din haqqındakı əskik və yanlış bilgilər müəyyən inancların təsiri altına düşməyə imkan verdi. Bunun üçün milli təhsil konsepsiyasının hazırlanması vacibdir. Ancaq “bu, uşaqların böyük qismi dindən uzaqlaşdı” fikrinizi məqbul saymıram. Bəlkə belə demək mümkündür ki, onlar sadəcə dindar olmadılar. 

- İsa Məsih “kiçik uşaqlar kimi olmayınca sizə nicat yoxdur” deyirdi. Buddizmdə də uşaqlıq yüksək mərtəbələrdən biri kimi təqdim edilir. Bu nə anlama gəlir? Kamilliyə gedən yol keçmişəmi qayıdır?

- Kiçik uşaqlar deməkdə məqsəd  budur: İnsan dünyaya pak, təmiz və saf olaraq gəlir. Buna görə də bütün uşaqlar günahsız, məsum qəbul edilirlər.  Kamilliyə gedən yol keçmişə qayıtmır əlbəttə. Ancaq uşaqlıq dövrünün saflığına, təmizliyinə qayıdışdır demək daha doğru olardı. Bu mənada kamilliyə gedən yol cahillikdən keçir. Əvvəlcə bilmirsən, öyrənirsən, düşünürsən, ağlın və məntiqin daha çox istifadə edildiyi kamillik dövrünə qədəm qoyursan. Bu proses bir ömür boyu sürər. Yani “mən kamilliyə çatdım” demək doğru deyil. Kamilləşmə bu dünyadan ayrılana qədər davam edən bir prosesdir.  Dinlər də insanı kamilliyə aparan bir vasitədir. Keçmiş ona görə maraqlıdır ki, onun haqqında çox az şey bilirik. Bu da özlüyündə cazibə mərkəzi yaradır.

- “Tanrı niyə varam sualına cavab tapa bilməyənlər üçün var” fikrinə münasibətiniz?

-  Bilirsiz, elə suallar verirsiniz ki, sanki bəşəriyyətin minillərdir cavabını axtardığı suallara bu müsahibədə cavab verməliyəm. Bu sualınıza tək bir kəlməylə cavab verəcəyəm: “Tanrı! Yaxşı ki varam”.

- Mifologiya və dini mətnlərdən gəlib  incəsənətin müxtəlif sahələrinə səpələnmiş anlayışlar var – qadın, işıq, ağac kimi. Bunların ümumi, ortaq  cəhəti varmı? Bu haqda nə düşünürsünüz?

- Qədim miflərdə qadın, işıq və ağac kimi simvolik anlayışların mövcud olduğu həqiqətdir. Bununla birlikdə qadın bütün miflərdə, mədəniyyətlərdə, cəmiyyətlərdə mərkəzdə yer alır.  Bəzən qadını  o qədər müqəddəsləşdiriblər ki, onu tanrıça, ilahə olaraq qəbul ediblər. İşıq nur, aydınladan kimi qəbul edilir, qadını yenə bu mənada işıq kimi dəyərləndirənlər də var. Türk mifologiyasında da işıq əhəmiyyətli yer tutur. Məsələn, Çingiz xanın anası Alankovanın işıqdan hamilə qaldığı, Oğuz Kağanın işıqdan çıxan bir qadınla evləndiyi haqqında da miflər var. Ağaca gəlincə, qədim inanc sistemlərində ağac gücü, qüdrəti təmsil edir. Bəzən ağacın da müqəddəsləşdirildiyini görmək mümkündür. Bunların hər üçünün insan həyatındakı təsirləri qaçılmazdır. Qadını yaşamın özü, işığı saflığı, ağacı da meyvələri kimi qiymətləndirə bilərik. 

- Budda gözlərini yumdu və illər sonra gözlərini açıb “həqiqəti tapdım” dedi. Doğrudanmı, həqiqəti tapmaq üçün gözlərini “bağlamalısan”?

- Düşünərkən, təfəkkür etdiyimizdə gözlərimizi qapayırıq. Ancaq mənə elə gəlir ki, Buddanın bu sözü deməkdə məqsədi özünüdərkdir. İnsan özünü dərk etdikcə kainatı, varlığı, yaradılışı anlaya bilir. Bu mənada kənar təsirlərdən uzaqlaşaraq qapanmaq və həqiqəti axtarıb tapmaq üçün gözlərini “bağlamalısan”.

- İstedadın Tanrı tərəfindən verildiyini, onun “göydən gəldiyini” iddia edən şəxslərin islam dinini qəbul etməməsi, Quranın peyğəmbərə vəhy şəklində ötürülməsinə inanmaması paradoksal deyilmi?

- İnsanın Tanrıyla əlaqəsi yaradılışından indiyə kimi davam edir. Yaradan müəyyən vaxtlarda elçilər göndərib. Onların gətirdikləri məsajın mahiyyəti eyni olub: Tanrı təkdir. İstedad insanın özünü inkişaf etdirməsidir. Bu, bəzən irsi də ola bilir. Şair kimi, rəssam kimi.  İnsan ağlını, dərrakəsini istifadə edərək ən güclü kəşfləri edə bilər və yeni mədəniyyətlər yarada bilər. Bu onun öz əlindədir.  Dini, islamı qəbul edib, etməmək də insanın öz əlindədir. Kimsə kimsəyə məcburi şəkildə heç bir şeyi qəbul etdirə bilməz.
 
- Ortaq inancları olmayan insanları sadəcə kültür adı altında bir yerə toplamaq mümkündürmü, sizcə?
- İnsanlar bütün hallarda bir-birlərindən fərqli yaradılıblar. Hamının özünə görə seçimləri var. Bəzən cəmiyyətin ona diqtə etdikləri olduğu kimi, bəzən də özləri sonradan özlərinin seçdiyi müəyyən istiqamətə yönəlirlər.  Hamı eyni cür olsaydı, yaşamın bir mənası olmazdı, axı. Müxtəliflik, rəngarənglik həyatı daha da maraqlı edir. İnanclar da belədir; müxtəlifdir, rəngarəngdir. Burada əsas olan insanların müxtəlif inanc sistemlərinə malik olanlara hörmətlə yanaşmasıdır. İstər bunun adına kültür deyilsin, istər başqa bir şey. 

+  Müsahibəmizlə bağlı hansısa təklifiniz, iradınız varsa, buyurun.
- Sualları hazırlarkən xeyli yorulmusan. Maraqlı və düşündürücü sualların üçün təşəkkür edirəm.

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: XƏBƏR365
“İslam, dini, , kişi, ilə, qadını, bir-birinin, libası,, örtüsü, kimi, qələmə, verir”,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı