301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
27 Avqust 2017 - Bazar 10:02 1464 nəfər oxuyub
 
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
MÜSAHİBƏ Xəbəri
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin

Türk yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamuk bir-birindən maraqlı romanlarla yanaşı Amerika və Avropada çap olunan çoxsaylı publisistik məqalələr və esselərin də müəllifidir. Bununla belə yazıçı əsərlərinin Şərq və Qərb arasında körpü adlandırılmasını sevmir.

 

O.Pamuk, jurnalist İsaak Çotinerlə radio-söhbətində yeni romanından, Türkiyənin hazırkı vəziyyətindən və niyə siyasi analiz verməyi xoşlamadığından danışıb. 

Xəbər365.com sözügedən müsahibənin slate.com saytında dərc olunmuş stenoqramını ixtisarla təqdim edir.

 

 

 - Mən hazırda İstanbuldan bir saatlıq məsafədə yerləşən bir adada, yay evində yaşayıram. Səhərlər üzürəm. Sonra bütün günü işləyirəm. Bu müsahibədən sonra yenə üzməyə gedəcəm. Bu günüm belə bitəcək.

 

 

- Bir müsahibənizdə oxumuşdum ki, gündə 10 saat işləyirsiniz. Hələ də belə davam edir? 

 

 

- Əlbəttə. İşləyəndə xoşbəxt oluram. Mən roman yazmağa iş kimi baxmıram, çünki həmin vaxt özümü daim oyuncaqları oynayan uşaq kimi hiss eləyirəm.

 

 

- Bəs publisistik mətnlərə iş kimi baxırsınız?

 

 

- Yox. Hazırda mən bədii mətn yazıram.  Adətən, beynim yeni şeylər kəşf etməklə məşğul olur, reallığın publisitikada təsviri ilə yox.

 

 

- Aydındı. Amma publisistikaya iş kimi yanaşırsınız, hə? 

 

 

- Onda özümü daha çox jurnalist kimi hiss eləyirəm. Ancaq indi, bu yaşımda mən yalnız öz istədiyim mövzular haqqında yazıram və həmişə də buna oyun, əyləncə, şənlik kimi baxıram. Mən 100 faiz xoşbəxt yazıçıyam.

 

 

 

- Onuncu romanınızın yazılma prosesi ilkindən nə ilə fərqlənir? 

 

 

- 40 il əvvəl ilk dəfə yazmağa başlayanda üslubum daha epik, daha müşahidəçi, bəlkə də daha eksperimental idi. Ancaq bu dəfə qısa, metafizik və fəlsəfi bir roman yazmaq, kankanla onun şəyirdi haqqında real bir əhvalat danışmaq istədim. O insanları 1988-ci ilin yayında yaşadığım yerin yaxınlığında müşahidə eləmişdim. Onda da adada yaşayırdım və  romanlarımdan birini yazırdım. Qəhrəmanlarım dövrlərinin sonuncu kankanları idilər və hələ də İstanbulun periferiyalarında  quyu qazırdılar. Çünki 70-80-ci illərdə dövlət həmin ərazilərə hələ su çəkməmişdi və hər kəs quyu qazaraq öz suyunu özü tapırdı. Onları müşahidə elədikcə yaşlı kankanla yeniyetmə şəyirdi arasında ata-oğul münasibəti olduğunu gördüm. Yaşlı usta oğlanı öyrədirdi də, ona qışqırırdı da, həm də onu şəfqətlə qoruyurdu, qayğısına qalırdı. Hər gün gecələr şəhər mərkəzinə enəndə onları görürdüm. Onların münasibətləri mənə təsir elədi, bəlkə ona görə ki, öz atam çox vaxt yanımda olmayıb və mənə heç vaxt nəzarət eləməyib. Əslində mənim atam haqqımda çox az şey bilirdi.

 

 

 

- Atanız hələ sağdı?

 

 

- Yox. 

 

 

- Nə vaxt vəfat eləyib? 

 

 

- 12 il əvvəl. 

 

 

- Atanız əsərlərinizi oxuyurdu? 

 

 

- Hə, o, mənə çox dəstək verib. Nobel mükafatı alan zaman söylədiyim nitqi atamın çamodanı haqqında yazmışdım. O da şair olmaq istəyirdi, şeirlər yazırdı. Bu sahədə uğur qazanmamışdı, hərçənd o, heç uğur  qazanmaq barədə düşünmürdü belə. Ölümündən əvvəl şeirlərinin toplusunu mənə verdi. Mən də onun haqqında poetik esse yazdım. 

 

 

- Atanız yazdığınız ilk mətni oxuyanda keçirdiyiniz hisslər yadınızdadı? 

 

 

- O, çox xeyirxah, sayğılı insan idi. Tənqid etməməyi kövrəltmişdi məni. O, mənimlə də, qardaşlarımla da elə davranırdı, sanki biz dahiydik. “Qırmızı saçlı qadın” romanına atamla münasibətim ton verib. “Qırmızı saçlı qadın” romanı sentimental və şəxsi olmaqla yanaşı, həm də Sofoklun atasını öldürən oğuldan bəhs edən “Çar Edip”i və fars şairi Firdovsinin “Şahnamə”sindən “Rüstəm və Söhrab” əhvalatının bədii versiyasıdı. O da “Edip”in bir variantıdı, amma bu dəfə ata oğlunu öldürür, filisiddi (övladın valideyn tərəfindən qətli- red.). “Çar Edip”, “Rüstəm və Söhrab” Qərb və İslam sivilizasiyalarının kanonik mətnləridi. Bildiyiniz kimi, mən hər il Kolumbiya Universitetində bir semestr dərs deyirəm. Universitetin Batler kitabxanasının ən yüksək yerində böyük hərflərlə Sofoklun, Aristotelin, Platonun və Şekspirin adları yazılmış bölmələr var. Kolumbiya klassikləri öyrənmək üçün çox yaxşı yerdi. Onları görəndə özümdən “Bəs şərq klassikləri hanı? “Çar Edip”i onlarla müqayisə etmək necə olar?”, - deyə soruşdum. Biz Edipi individualizmlə asossiasiya eləməyə meylliyik, çünki o, atasını öldürür, bununla belə hamı Edipə rəğbət bəsləyir. Ancaq oğlunu öldürən Rüstəmi avtoritarizmlə asossiasiya eləyirik. Niyə? Çünki Firdovsinin “Şahnamə”sində “Rüstəm və Söhrab” fəsli bütünlüklə atanın oğlu öldürməsinə bəraət qazandırmağa həsr olunub. Məncə, biz müasir insanlar da Sofoklun “Çap Edip”ini oğulun atasını öldürməsinin bəraəti kimi oxuyuruq. Biz Edipə hörmət edirik, onun əzablarını başa düşürük. Onu başa düşəndə cinayətinə də rəğbət göstəririk. Bax, mən bu mövzular haqqında yazmaq istəyirdim: atalar, oğullar, ataların yoxluğu, oğulların individuallığı…

 

 

 

- Romanınızı Qərblə Şərqin konsensusunda görürsünüzmü? “Qərblə Şərq arasında körpü” kimi demək istəmirəm… 

 

 

- Bu məsələdə təvazökarlıq eləmək istəmirəm. 1990, xüsusilə də 2000-ci illərdə kitablarım başqa dillərə tərcümə olunmağa başlayanda hər kəs məni “Qərblə Şərq arasında körpü” adlandırmağa başladı. Bu xoşuma gəlmədi. Niyə? Çünki mən kitablarımı yazanda ölkəmi başqalarına izah eləmək barədə düşünmürəm.  Bəlkə özümü sadəlövhcəsinə aldadıram, amma mənim yazmağımın daha dərin səbəbləri var. Bir də mənə “İstanbulun yazarı” deyirlər. Bəli, təbii ki, mən İstanbul haqqında yazıram. 65 yaşım var – hardasa 65 ilə yaxındı ki, bu şəhərdə yaşayıram. Hekayətlərimin İstanbul haqqında olması qaçınılmazdı, ancaq düşünülmüş bir şey deyil, özümə “qoy, mən də İstanbulun yazarı olum” deməmişəm. Bütün yazıçılar kimi mən də tanıdığım insanlar haqqında yazıram, ancaq bu zaman həm də bəşəriyyət haqqında yazıram, o bəşəriyyəti İstanbulda tapmışam, deməli, dolayı yolla, həqiqətən, İstanbulun yazarıyam. 2000-ci illərin əvvəllərində əcnəbi tənqidçilərin məni əvvəlcə “körpü”, sonra da “İstanbulun yazarı” adlandırdıqlarını gördüm. Yenə deyirəm, düşünülmüş bir plan deyil, ancaq onlardan dərs aldım. Mən körpü olmaq, bu dünyada payıma düşən yurdu dünyanın digər hissələrinə anlada bilməkdən ötrü romanlar yazıram. Zatən onlar uğur qazananda, oxunanda nəsə izah eləyirlər, mesaj verirlər. Ancaq mənim konkret məqsədim bu deyil. Yəni qarşıma körpü olmaq kimi bir məqsəd qoymamışam. 

 

 

- Siz özünüzü avropalı hesab eləyirsiniz? 

 

 

- Hə. Bütün türklər kimi mən də Avropada doğulmuşam, həm də Türkiyəyə aidəm. Mən sekulyaram, eyni zamanda həm də islam mədəniyyətinin müasir davamçısıyam. Mən sekulyaram, dindar deyiləm, amma bu sivilizasiyaya aidəm. Bəli, mən həm də qürurlu avropalıyam, o mənada ki, 2000-ci illərin əvvəllərində  Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasını var-gücümlə dəstəkləmişəm – bəlkə də əbəs yerə… Onda yaxşı zamanlar idi. Sonra hadisələr mənfiyə doğru inkişaf elədi və hazırda Türkiyə nəinki AB üzvlüyünə real namizədlərdən biri deyil, üstəlik Avropa ilə vuruşmağa hazırlaşır. Buna görə çox məyusam. 

 

 

 

- Dövlət çevrilişinə, ya da çevrilişə cəhdə ilk reaksiyanız necə oldu? 

 

 

- Mən bu barədə hardansa oxumamışam, özüm görmüşəm. Saat 9.20-də hadisələr başlayanda artıq KİV-dən, internetdən, daha çox televizordan məlumat alırdım, baş verənlərə dəhşətlə baxırdım. Səhər saat 3-ə qədər baxdım, hərbçilərin çevriliş cəhdinin uğursuz olduğunu anladım və yuxu dərmanı içdim. O qədər gərgin, həyacanlı idim ki, yata bilmirdim. Çevrilişin uğursuz olmağına çox sevinirdim, küçələrə çıxıb tankların qarşısını kəsən cəsur insanlara minnətdarlıq duyurdum. O insanlar sizin, ya da mənim kimi - Qərbin qəbul etdiyi tərzdə liberal deyildilər. Onlar Ərdoğanı, öz partiyalarını müdafiə edirdilər. Düzdü, onlar mənim liberal dəyərlərimi qorumurdular, amma dolayı yolla da olsa, Türkiyə demokratiyasını qoruyurdular. 

 

 

- Bir il sonra da eyni şeyləri hiss eləyirdiniz? 

 

 

- Yox, indi eyni şeyləri hiss eləmirəm.  Mən o insanlara minnətdaram, amma hökumət liberalları aradan götürməkdən ötrü hərbi çevrilişdən istifadə elədi. Hökuməti tənqid edənlərin əksəriyyətini dövlət idarələrdindəki işlərində sıxışdırırlar. Hazırda Türkiyədə 40 min insan həbs olunub, onlardan 140-ı jurnalistlərdi. Türkiyədə bədii əsər yazmaq problem deyil, ancaq jurnalistlər, ya da siyasi şərhçilər kimi siyasətə qarışsanız, başınız bəlada olacaq… 

 

 

- Deməli, siz də siyasətdən və tarixdən danışdığınıza görə problemləriniz yaranıb? 

 

 

- Bəli. Mənim hökumətlə problemlərim var, səbəb isə yazdığım romanlar yox, müsahibələrim və haqqında  danışdığım mövzulardı. Mənim siyasi şərhlərim… Müsahibələrdə həmişə bu barədə soruşurlar. Bilirsiniz, yazıçıları repressiya etmək kimi köhnə stereotiplərin əsası daha çox Sovet İttifaqında, ya da 30-cu illərin Almaniyasında qoyulub. Orda siz heç Kafka kimi də yaza bilməzdiniz. Indi istəyirsiniz, lap kafkasayağı yazın, nə qədər ki, hökumətlə işiniz yoxdu, sizi heç kim narahat eləməyəcək. Amma elə ki hökuməti tənqid elədiniz… Mənim dostlarım var ki, sadəcə buna görə həbs olunublar. Türkiyədə çoxlu cəsur insanlar var. Türkiyə təkcə Ərdoğan, ya da iqtidar AKP-dən ibarət deyil. Burda cəsarətli liberallar, müqavimət göstərən insanlar da var. Sonuncu seçkilər zamanı hökumət səslərin 51 faizini, müxalifət isə 49 faizini topladı. Hər şeyə rəğmən…Bu maraqlıdı. Buna görə mən burdayam. Əlbəttə, bir də ona görə ki, bura mənim vətənimdi.

 

 

- Ərdoğan sizi bir ədəbi obraz olaraq maraqlandırır, yoxsa… 

 

 

- Yox, yox, yox! Mən söhbətin bu istiqamətə yönəlməsini istəmirəm. Gəlin, kitablardan danışaq. 

 

 

- Yaxşı, onda əvvəlki kitablarınız barədə sual verə bilərəm?

 

 

- Əlbəttə. İstədiyinizi soruşa bilərsiniz. 

 

 

- “Qar” romanında personajlardan biri belə bir fikir söyləyir: “Cüzi də olsa, qərbləşmiş, qərbyönümlü heç kim bu ölkədə nəfəs ala bilməz. Əgər arxasında onu müdafiə eləyən elita ordusu yoxdusa... Və bu cür müdafiəyə hər kəsdən çox intellektualların ehtiyacı var... O şəxslərin ki, özlərini hamıdan yaxşı hesab eləyirlər və hər kəsə yuxarıdan aşağı baxırlar. Əgər həmin ordu olmasaydı, fanatiklər paslı bıçaqları ilə intellektualları da, onların boyalı qadınlarını da tikə-tikə doğrayardılar...” Bu cümlələri eşidəndə nə fikirləşirsiniz? 

 

 

- Hər şeydən əvvəl kitabda bunları deyən qəhrəman FTB agenti kimi bir insandı.. Həmin adam solçulara deyir ki, hökuməti tənqid eləməyin, çünki onlar islamçılara pis baxırlar. O deyir ki, hökumət Türkiyənin İrana çevrilməməsinə çalışır. Ancaq unutmayın ki, həmin adam sağçıdı, FTB agentidi, müxalifətçi gəncləri izləyir və onlara hökumətə qarşı çıxmamalarını tövsiyə eləyir. Başa düşürsünüz, hər şey çox mürəkkəbdi. Hansı tərəfin haqlı olduğunu anlamaq asan deyil. Mənim duyğularım mənə deyir ki, kitablarını yaz, kitablarını düşün, kitablarınla məşğul ol və dostlarını müdafiə elə - fikirləri, nitqi azad olan hər kəsi! Bu mənim utopiyamdı, bu mənim həyat tərzimdi. Mənə başqa heç nə lazım deyil. Məndən siyasi şərhlər, analiz verməyimi istəməyin. Mən analizlərimi kitablarımda yazıram, onlar söz və ifadə azadlığını - dostlarımın ifadə azadlıqlarını, başqa insanların ifadə azadlıqlarını, nəhayət, özümün ifadə azadlığımı müdafiə edir. 

 


 

 

- Köhnə müsahibələriniz birində Türkiyədə mədəniyyəti sekulyar insanların təmsil elədiyini demisiniz. İndi də belədi, yoxsa nəsə dəyişib? 

 

 

- Indi də belədi, çünki Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyəni sekulyarlaşdırma, müasirləşdirmə planı jurnalistika, reklam, müasir əlaqələrlə bağlı son dərəcə böyük, zəngin və mürəkkəb bir irs yaradıb və bu irs Türkiyənin qərbyönümlü sekulyarlarının nəzarətindədi. Hətta iqtidar partiyasının da onların köməyinə ehtiyacı var. Mən, həmin cümlələrlə, məhz, bunu demək istəmişəm.

 

 

- Ölkənizdə baş verən dəyişikliklər yazıçı kimi üslubunuzda nəsə dəyişibmi? 

 

 

- Yaxşı sualdı.

 

 

- Oy, çox sağ olun. Axır ki! 

 

 

- Bir yazıçı kimi, təbii ki, dəyişirəm, amma yazmaq qətiyyətim, ya da yazıya olan sevgim, uydurmaq sənəti ilə əlaqəsi olan hər şeyə  vurğunluğum əvvəlki kimi qalıb. Təzə-təzə başlayanda romanlarımı şeir kimi yazırdım, hər sətrin, hər sözün, hər cümlənin sonuncu olduğunu düşünürdüm. Eyni zamanda çoxlu eksperimentlər eləməyə, modern, postmodern olmağa çalışırdım. Həmçinin erkən romanlarımda daha çox öz mədəniyyətimiz, öz insanlarım, orta təbəqə, yuxarı təbəqə, zadəganlar, qərbləşənlər, avropalaşanlar,  istanbullu türklərdən yazırdım, çünki burda böyümüşdüm. Hətta “Qırmızı saçlı qadın” da bir az onlar haqqındadı, bir az da deyil- bütün Türkiyəni əhatələyən böyük bir dairədi. Mən artıq daha çox bu dairə haqqında yazmağa başlamışam. Yalnız mənim sekulyar və burjua İstanbulum haqqında yox, daha böyük, nəhəng, İstanbulun 40 illik inkişaf epopeyasi olan “Beynimdə bir əcaiblik var” da yazdığım kimi... Bu, yeni və qısa bir romandır, amma yenə də dəyişikliklər, həmçinin nəsillər, atalar və oğullar haqqındadı. 200 səhifədən ibarət olan bu kitab üç nəsli əhatə eləyir. 

 

 

 

- Siz ABŞ-a, ya da Avropaya gedəndə, dərs deyəndə, ya da başqa bir şey eləyəndə ordakı türklərin Qərbə münasibətinin dəyişdiyini hiss eləyirsinizmi? Ya da onlar Türkiyə haqqında nə danışırlar? 

 

 

- Bu, mürəkkəb bir prosesdi. 1985-ci ildə ilk dəfə ABŞ-a gedəndə “New-York times”da Türkiyədəki zəlzələ barədə balaca bir xəbər çıxmışdı. Ordakı türklər bununla fəxr eləyirdilər, bir-birinə “New-York times”da Türkiyə barədə çıxan xəbəri görmüsünüz” deyirdilər. Bu gün, ya da son üç ildə Türkiyə haqqında hər gün bir xəbər olur. İlk növbədə, türklərin baxışları dəyişib, inkişaf edib. Başlanğıcda bu, maraqlı idi, çünki islam, demokratiya və müasirliyin sinteziydi və Avropaya meylli kimi görünürdü. Ki, bu, çox xoş idi. Ancaq son üç ildə hər şey dəyişib avtoritarizmə doğru gedir. Jurnalistlər, yazıçılar həbs olunurlar, demokratiya get-gedə məhdudlaşdırılır. Və liberallar- savadlı, qərbyönümlü insanlar narahatdılar. Biz “sonra nə olacaq” deyə düşünürük. Hər kəs belə əhval-ruhiyyədədi.  Məhz, buna görə də mən əvvəlkindən daha çox işləyirəm, daha çox yazıram, çünki xəbərlərlə təkbətək qalmaq adamı depressiyaya salır. 

 

 

- İndi hansı kitabları oxuyub, hansı filmlərə baxırsınız?

 

 

- Mayk Linin “Çılpaq” filminə.. Bu filmə uzun illər əvvəl baxmışam. Həmçinin dahi italiyan rejissoru Lukino Viskontinin “Leopard” filmi. Lampedusun romanı əsasında çəkilib. Gələn həftə Siciliyada mənə Lampeduz adına mükafat veriləcək. Buna görə Palermoya gedəcəyik. Odur ki, indi filmə yenidən baxırıq. “Leopard” dahiyanə bir roman əsasında çəkilmiş dahiyanə filmdi. Hərçənd, məni yanlış anlamayın, amma romanlar filmlərdən daha yaxşı olur.

 

 

- Yəni heç bir istisna yoxdu? 

 

 

- Bir neçəsi var… 

 

 

- “Xaç atası”? 

 

 

- Sizinlə söhbət eləmək xoş idi.  

 

 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/interrogation/2017/08/orhan_pamuk_on_writing_about_turkey_his_work_process_and_his_daily_swim.html

 

Mənbə: Müəllif: Aygün Aslanlı
Məndən, siyasi, analiz, verməyimi, istəməyin,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Xanlar Vəliyev Tərtər işindən danışdı: Niyə üzr istəyim?
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı