301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
31 Dekabr 2020 - Cümə axşamı 18:22 247 nəfər oxuyub
 
Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqlədi
GÜNDƏM Xəbəri
Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanunu imzalayıb.

 

"Xəbər365" xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 427 000,0 min manat, xərcləri 28 543 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 24 621 550,0 min manat, yerli gəlirləri 805 450,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 27 683 368,0 min manat, yerli xərcləri 859 632,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib.

 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub:

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (min manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 150 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 144 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

45 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

211 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 710 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 740 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

295 000,0

2.7.

Aksizlər

1 059 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

170 000,0

2.8.

Yol vergisi

114 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

40 000,0

2.9.

Mədən vergisi

138 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

950 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

141 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2 481,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

168 050,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

12 200 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

11 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

170 000,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

15 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

700 000,0

2.20.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert

880 000,0

2.21.

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar

250 000,0

2.22.

Sair daxilolmalar

65 469,0

Müəyyən edilib ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

(min manatla)

3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

290 000,0

3.1.1.

yol vergisi

114 000,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

6 000,0

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

46 000,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

91 000,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

15 500,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

17 500,0

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

- bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);

- gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert, Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ (manatla)

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

4 159 765 076,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 062 439 566,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

274 300 000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

36 800 000,0

7.1.4.

elm

183 308 217,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

19 631 038,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

384 531 000,0

7.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5 100 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 300 000,0

7.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

378 131 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

2 198 755 255,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

4 585 806 638,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 934 288 659,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

260 612 183,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

281 620 334,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 901 203,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

2 105 384 259,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

2 092 827 281,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

109 960 320,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

1 589 597 336,0

7.3.3.

prokurorluq

99 523 233,0

7.3.4.

hüquqi yardım

4 539 200,0

7.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

289 207 192,0

7.4.

Təhsil

3 277 655 549,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

319 352 315,0

7.4.2.

ümumi təhsil

1 764 680 611,0

7.4.3.

peşə təhsili

51 143 908,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

71 043 059,0

7.4.5.

ali təhsil

60 852 036,0

7.4.6.

əlavə təhsil

3 415 815,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5 982 239,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

1 001 185 566,0

7.5.

Səhiyyə

1 409 000 546,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

1 487 411,0

7.5.2.

xəstəxanalar

153 678 877,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 421 115,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 251 413 143,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 692 746 545,0

7.6.1.

sosial müdafiə

289 724 358,0

7.6.2.

sosial təminat

4 818 974,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

3 398 143 213,0

7.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 631 530 950,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

418 169 237,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

177 486 278,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

67 482 949,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

53 958 941,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

119 241 069,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

262 848 166,0

7.8.1.

mənzil

32 907 008,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

88 506 062,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

52 500 000,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

88 935 096,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

943 035 597,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

496 283 297,0

7.9.2.

baytarlıq

30 000 000,0

7.9.3.

meliorasiya

405 798 300,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

10 954 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

275 542 039,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

7 127 751,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

10 835 757,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

13 391 883,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 696 408,0

7.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

232 760 240,0

7.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

9 730 000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 947 474 995,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

208 733 502,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

55 363 782,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

5 036 561 290,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2 835 000 000,0

7.11.3.2.

işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası

2 200 000 000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

15 100 000,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

1 900 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000,0

7.11.7.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

628 316 421,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 478 128 331,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

585 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

475 000 000,0

7.12.1.2.

dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

290 000 000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

290 000 000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

599 128 331,0

7.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.2.

sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

579 128 331,0

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.250.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 113.000.000,0 manat, yerli xərclər 859.632.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.331.550.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 54.182.000,0 manat məbləğində təsdiq edilib.

(manatla)

Sıra

№si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən

artıq olan və

mərkəzləş- dirilmiş

gəlirlərə aid edilən

hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri

tənzimlə-mək üçün

mərkəzləşdirilmiş

xərclərdən

ayrılması

nəzərdə tutulan

vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

müəyyən etdiyi

məqsədli büdcə

fonduna aid olan məbləğ

1

2

3

4

5

6

7

 

Şəhərlər

         

1

Bakı

6 407 544 000

84 653 000

335 683 000

5 987 208 000

0

2

Gəncə

61 741 000

1 188 000

36 226 000

24 327 000

0

3

Lənkəran

23 099 000

1 540 000

13 889 000

7 670 000

0

4

Mingəçevir

26 979 000

65 000

19 567 000

7 347 000

0

5

Naftalan

5 081 000

2 000

3 361 000

1 718 000

0

6

Sumqayıt

127 104 000

1 610 000

46 811 000

78 683 000

0

7

Şəki

26 578 000

1 170 000

13 007 000

12 401 000

0

8

Şirvan

23 597 000

1 074 000

5 903 000

16 620 000

0

9

Yevlax

17 962 000

1 654 000

9 648 000

6 660 000

0

10

Xankəndi

         
 

Rayonlar:

         

11

Abşeron

53 896 000

166 000

17 136 000

36 594 000

0

12

Ağcabədi

14 127 000

1 036 000

9 787 000

3 304 000

0

13

Ağdam

5 385 000

35 000

10 425 000

0

5 075 000

14

Ağdaş

6 237 000

12 000

7 644 000

0

1 419 000

15

Ağstafa

6 577 000

41 000

7 915 000

0

1 379 000

16

Ağsu

7 802 000

635 000

5 474 000

1 693 000

0

17

Astara

12 879 000

1 710 000

5 785 000

5 384 000

0

18

Balakən

5 795 000

1 103 000

6 406 000

0

1 714 000

19

Beyləqan

10 349 000

33 000

6 347 000

3 969 000

0

20

Bərdə

15 259 000

61 000

8 947 000

6 251 000

0

21

Biləsuvar

9 702 000

1 817 000

5 097 000

2 788 000

0

22

Cəbrayıl

998 000

16 000

3 669 000

0

2 687 000

23

Cəlilabad

8 710 000

35 000

8 225 000

450 000

0

24

Daşkəsən

3 831 000

1 000

3 830 000

0

0

25

Füzuli

7 966 000

17 000

10 351 000

0

2 402 000

26

Gədəbəy

5 909 000

41 000

7 040 000

0

1 172 000

27

Goranboy

5 851 000

20 000

9 013 000

0

3 182 000

28

Göyçay

11 183 000

16 000

8 045 000

3 122 000

0

29

Göygöl

12 988 000

9 000

6 811 000

6 168 000

0

30

Hacıqabul

6 678 000

12 000

3 533 000

3 133 000

0

31

Xaçmaz

32 121 000

4 060 000

9 089 000

18 972 000

0

32

Xızı

3 122 000

5 000

3 117 000

0

0

33

Xocalı

389 000

3 000

1 704 000

0

1 318 000

34

Xocavənd

784 000

25 000

2 313 000

0

1 554 000

35

İmişli

26 521 000

1 024 000

5 901 000

19 596 000

0

36

İsmayıllı

10 098 000

10 000

5 931 000

4 157 000

0

37

Kəlbəcər

1 300 000

4 000

4 989 000

0

3 693 000

38

Kürdəmir

9 434 000

18 000

5 297 000

4 119 000

0

39

Qax

4 343 000

15 000

9 374 000

0

5 046 000

40

Qazax

12 972 000

15 000

7 871 000

5 086 000

0

41

Qəbələ

18 115 000

22 000

7 693 000

10 400 000

0

42

Qobustan

4 178 000

5 000

4 173 000

0

0

43

Quba

20 977 000

64 000

7 457 000

13 456 000

0

44

Qubadlı

3 417 000

4 000

3 413 000

0

0

45

Qusar

11 052 000

28 000

5 726 000

5 298 000

0

46

Laçın

2 420 000

75 000

5 459 000

0

3 114 000

47

Lerik

2 791 000

5 000

5 251 000

0

2 465 000

48

Masallı

10 586 000

35 000

7 963 000

2 588 000

0

49

Neftçala

7 987 000

28 000

5 982 000

1 977 000

0

50

Oğuz

2 883 000

30 000

5 279 000

0

2 426 000

51

Saatlı

10 316 000

8 000

8 164 000

2 144 000

0

52

Sabirabad

12 351 000

17 000

6 499 000

5 835 000

0

53

Salyan

13 600 000

26 000

6 832 000

6 742 000

0

54

Samux

3 820 000

16 000

5 507 000

0

1 703 000

55

Siyəzən

4 930 000

17 000

3 699 000

1 214 000

0

56

Şabran

6 415 000

21 000

4 019 000

2 375 000

0

57

Şamaxı

12 526 000

14 000

8 290 000

4 222 000

0

58

Şəmkir

19 334 000

50 000

13 954 000

5 330 000

0

59

Şuşa

1 382 000

2 000

2 176 000

0

796 000

60

Tərtər

5 921 000

17 000

8 763 000

0

2 859 000

61

Tovuz

21 241 000

7 460 000

11 232 000

2 549 000

0

62

Ucar

4 836 000

21 000

5 922 000

0

1 107 000

63

Yardımlı

2 405 000

8 000

4 704 000

0

2 307 000

64

Zaqatala

8 698 000

62 000

10 993 000

0

2 357 000

65

Zəngilan

1 631 000

3 000

2 855 000

0

1 227 000

66

Zərdab

3 297 000

11 000

6 466 000

0

3 180 000

 

Cəmi:

7 250 000 000

113 000 000

859 632 000

6 331 550 000

54 182 000

Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:

(manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə, o cümlədən:

167.086.920,0

 

faiz ödənişləri

160.176.016,0

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə, o cümlədən:

2.031.668.335,0

 

faiz ödənişləri

466.269.539,0

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 300 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 200 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilib.

Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3 116 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçiriləcək.

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 31 163 448,1 min manat müəyyən edilib.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 15 336 533,6 min manat məbləğində müəyyən edilib.

Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Mənbə: Müəllif:
Prezident, İlham, Əliyev, 2021-ci, ilin, dövlət, büdcəsini, təsdiqlədi,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Liviyanın Baş naziri Türkiyəyə səfər edəcək
Türkiyə və Ukrayna prezidentləri görüşüb
Elxan Məmmədov: Mayın 15-dən Avro-2020-yə bilet satışı bərpa olunacaq
Türkiyə və Misirin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub
Ermənistan parlamentinin əməkdaşı Tural Gəncəliyevi ölümlə hədələyib
Zabrat Hava Limanı ərazisində təlim keçirilib
Xarici ölkələrin Azərbaycandakı hərbi attaşeləri HHQ-nin hərbi hissəsini ziyarət edib
Prezident: COVID dönəmində 30-dan çox ölkəyə maddi və humanitar yardım göstərmişik
İlham Əliyev Rusiyanın Baş prokuroru İqor Krasnovu qəbul edib
Türkiyənin hərbi təyyarəsi dənizə düşüb
Çavuşoğlu Aİ rəhbərliyi ilə görüşdə protokolun pozulmasına dair fikirlərə aydınlıq gətirib
Ukrayna Prezidenti Donbassa gedib
Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə əməliyyat-taktiki təlimləri başlayır
Akar: Türkiyə və Azərbaycan orduları xalqlarımızın mənafeyini qoruya biləcək gücdədir
Akar: Əməkdaşlarımız ən qısa zamanda Qarabağı minalardan təmizləyəcək
Aİ ölkələrinin səhiyyə nazirləri görüşəcək
Sahibə Qafarova Misir səfiri ilə görüşüb
Kremldə Putinlə Paşinyan arasında görüş keçirilir
Zakir Həsənov Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib
Ceyhun Bayramov Türkiyə səfiri ilə görüşüb
Azərbaycanda hərbçi yanaraq ölüb
Kremlin sözçüsü Şuşada qalıqları tapılan “İsgəndər M” raketləri barədə heç nə deyə bilməyəcəyini açıqlayıb
“Türk Ulduzları”nın hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub
Xocavənd avtomobil yolunun tikintisi üçün 13,6 milyon manat ayrılıb
Azərbaycanda PUA-ların aşkarlanması üçün akustik sistem hazırlanır
Hulusi Akar Türkiyə və Rusiya arasında qarşıdurma ehtimalına münasibət bildirib
Sabahın hava proqnozu
Akar: Ukrayna və Rusiya arasında problemlərin dinc şəkildə həllinə tərəfdarıq
Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirlərinin telefon danışığı olub
Türkiyənin müdafiə naziri: Azərbaycanla sıx əməkdaşlığımız davam edir
Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb
Mina xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi etibarlı əməkdaşlığın qurulmasına mane olur
Hikmət Hacıyev: "Minaların təmizlənməsi prosesində BMT təsisatları ilə əməkdaşlıq edirik"
Azərbaycan və Türkiyə ordularının rabitə qoşunları birgə təlimlərə başlayır
Şəhriyar Məmmədyarov tarixi “13-lük”də yer alıb
Ceyhun Bayramov İtaliya səfirini qəbul edib
Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları Moskvada görüşüblər
Ukrayna XİN başçısı: Donbass və Krımla bağlı ABŞ rəhbərliyindən konkret addımlar gözləyirik
Sahibə Qafarova Türkiyənin ticarət naziri ilə görüşüb
Bayden və Zelenski arasında telefon danışığı olub
Əli Əsədov Türkiyənin ticarət naziri ilə görüşüb
Ceyhun Bayramov Rusiya-Türkiyə Birgə Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib
XİN başçısı: Faşizmin qəhrəmanlaşmasına MDB məkanında yer olmamalıdır
Nazir: Azərbaycan üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq bütün hərbi əsirləri Ermənistana qaytarıb
Azərbaycan və Türkiyə arasında rəqəmsal ticarətə dair sənəd imzalanıb
Azərbaycan və Türkiyə birgə investisiya fondu yaradır
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin ticarət nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Füzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkar edilib
Yaxın vaxtlarda 5 şəhər və rayondakı universitetlərlə bağlı da qərar veriləcək
ABŞ və Ukrayna müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub
Baş nazir Əli Əsədov Dünya Bankının regional direktoru ilə görüşüb
Zakir Həsənov Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədr müavini ilə görüşüb
Əli Əsədov Rusiya Hökuməti sədrinin müavini ilə görüşüb
Azərbaycanda daha 2248 nəfər COVID-19-a yoluxub
Prezident Dünya Bankının regional direktorunu qəbul edib
İlham Əliyev Selçuk Bayraktarı və Haluk Görgünü qəbul edib - YENİLƏNİB
Sabahın hava proqnozu
Çavuşoğlu: Bu gündən Azərbaycanla qardaşlığımız daha da güclənir
Azərbaycan Prezidenti Rusiya Hökuməti sədrinin müavinini qəbul edib
Naxçıvan MR Ali Məclisi Aparatının şöbə müdiri vəzifəsindən azad edilib
Ceyhun Bayramov Moskvaya yola düşüb
Türk Şurası ölkələri liderlərinin qeyri-formal görüşü başlayıb
Azərbaycanda zəlzələ olub
Baş Prokurorluqda kollegiya iclası keçirilib
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımından 103 il ötür
Ceyhun Bayramov Tacikistanın xarici işlər naziri ilə görüşüb
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib
Sahil Babayev Türkiyənin Əmanət Sığortası Fondunun sədri ilə görüşüb
Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Düşənbədə görüşüb
“Azərbaycan Dəmir Yolları”nın Müşahidə Şurasının tərkibi məlum olub
AZAL QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib
“Bakı Metropoliteni” Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilib
“BakuBus”ın idarəedilməsi Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə həvalə olunub
Məzahir Pənahov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
XİN başçısı: Separatizmin yaratdığı təhdidlərə qarşı birgə səylərin davam etdirilməsi son dərəcə vacibdir
Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə görüşüb
"Ever Given" yenidən Süveyş kanalını bağlayıb
Tacikistan Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib
Ceyhun Bayramov Tacikistana gedib
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Süveyş kanalından keçmək üçün 276 gəmi növbə gözləyir
DİN adı xəbərdarlıq edib
Sabahın hava proqnozu
Marsın yeni görüntüləri yayılıb - FOTO
Ərdoğan: Vaksin alınması üçün Rusiya ilə danışıqlar davam etdirilir
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun ixtisas toplantısı keçirilir - VİDEO
ETSN ərəb turistlərin görüntüləri ilə bağlı növbəti açıqlama yayıb
Cəbrayılın Mahmudlu kəndi - VİDEO
Rusiya XİN: Ötən il Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq inkişaf edib
Bəzi yerlərdə intensiv yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq
Ərdoğan yenidən AKP sədri seçilib
Türkiyədə FETÖ üzvlərinin saxlanılması istiqamətində genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib
Özbəkistan və Türkiyə hərbçilərinin birgə taktiki təlimləri keçirilir
Azərbaycan Rusiya FHN-in bir qrup əməkdaşını təltif edib - VİDEO
XİN: 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycanda saxlanılan şəxslər hərbi əsir hesab edilmir
XİN “Human Rights Watch”un məruzəsində erməni əsirlərlə pis rəftar halları barədə iddiaları şərh edib
DİM-də TOEFL imtahanları keçiriləcək
Şeyx Beynəlxalq Dialoq Mərkəzinin növbəti vebinar iclasında iştirak edib
Güclü külək əsəcək, yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Gürcüstanın baş naziri azərbaycanlıları təbrik edib
AY Partiya üzvləri şəhid və qazi ailələrini ziyarət edib
Paşinyan ölkədən qaçmaq niyyətində deyil
Türkiyə ordusu Suriyada 14 PKK/YPG terrorçusunu məhv edib
Türkiyə Prezidenti Azərbaycan ilə Türkiyə arasında media sahəsində Anlaşma Memorandumunu təsdiqləyib
Türkiyə Prezidenti Azərbaycan və Türkiyə arasında Mədəniyyət Mərkəzlərinin təsis olunmasına dair sazişi təsdiqləyib
Türkiyə Mərkəzi Bankının sədri dəyişib
Prezident: Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik, bu, tarixi hadisədir
İlham Əliyev: Şuşada olarkən insan Azərbaycan xalqının böyüklüyünü bir daha dərk edir
Azərbaycan Prezidenti Novruz bayramı ilə bağlı paylaşım edib
AYP-nin karantin rejiminin yanlış idarəolunması ilə əlaqədar BƏYANATI
Ermənistanla sərhəddə DSX-nın yeni hərbi hissəsi fəaliyyətə başlayıb
Martın 20-dən 29-dək ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq
Həftə sonları ictimai nəqliyyat qadağası iyunun 1-dək uzadılıb
Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi iyunun 1-dək uzadılıb
Daha 40 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin edilib
Allahşükür Paşazadə Yunanıstan səfirini qəbul edib
Müdafiə Nazirliyinin və Hərbi Prokurorluğun nümayəndələri hərbi hissələrdə olublar
Türkiyə və İran XİN başçıları İstanbulda görüşüb
Azərbaycan Ordusunun əməliyyat-taktiki təlimləri başa çatıb - VİDEO
Bu gün imzalanan əfv Sərəncamı şamil olunduğu şəxslərin sayına görə ən böyük aktlardan biridir
Şəhid Cəbrayıl Dövlətzadənin ailəsinə mənzil verilib
Ömürlük cəza alan 3 nəfər əfv edildi
Azərxalça ASC-nin İdarə Heyətinə sədr təyin edilib
Sabahın hava proqnozu
İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının Çanaqqala Şəhidlərinin Anım Günü ilə bağlı mesajı
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib
Azərbaycan və Türkiyə arasında Niyyət Bəyannaməsi imzalanıb
Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Şoyqu Qarabağda Türkiyə ilə birgə aparılan əməliyyatı çox çətin adlandırıb
Prezident Slovakiyanın xarici və Avropa işlər nazirini qəbul edib
Müdafiə naziri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə olub - VİDEO
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada Karvansaray tarix-memarlıq kompleksinə baxıblar
Prezident: Şuşaya çox böyük turist axını olacaq
AY Partiyası Əli Bəy Hüseynzadənin anım günü ilə bağlı mesaj verib
İlham Əliyev və birinci xanım Şuşa şəhərində olublar
Ağdamda 6 nəfər minaya düşüb, iki qardaş ölüb
Baş nazir qiymət artımına münasibət bildirib
Ermənistan Azıx mağarasında qanunsuz işlər aparıb, onlar bu ziyanın hamısını ödəyəcəklər
NRYTN-in Daxili nəzarət və audit şöbəsinə müdir təyin olunub
Azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdışla əlaqədar yeni dövrə qədəm qoyulub
Azərbaycan Ombudsmanı Türkiyədən ölkəmizə dəvət olunmuş psixoloqlarla görüşüb
Tural Gəncəliyev İsveçin Xarici İşlər naziri ilə görüşüb
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur - VİDEO
Hesablama Palatasına təyin olunacaq sədr müavini və auditorların adları məlum olub
Təlimlərə cəlb edilən şəxsi heyət və hərbi texnika təlim bölgəsinə yola düşüb - VİDEO
Prezident ATƏT-in nümayəndə heyətini qəbul edib
Dövlət İmtahan Mərkəzində TOEFL iBT və SAT imtahanları keçirilib
Ata Abdullayev barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi keçirilib - VİDEO
"Siyasi partiya rəhbərlərinin də Qarabağa səfəri təşkil olunmalıdır"
Milli Məclisdə Vətən müharibəsində iştirak etmiş həkimlərlə görüş keçirilib
Ombudsman işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işarə olunmamış minalı ərazilərlə bağlı bəyanat verib
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun tank birləşmələrində məşğələlər keçirilir - VİDEO
Prezident İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib
Füzulidə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb
Nazir: Ermənistan Azərbaycan ərazilərinə hərbçilər göndərməyə cəhd edir
Ərdoğan: Misir xalqı türk millətinin yanında olmalıdır, yunanların yox
Səudiyyə Ərəbistanı və Yunanıstanın birgə hərbi təlimi Ərdoğanı məyus edib
İlham Əliyev Daxili Qoşunların hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib
ABŞ-ın nümayəndələri Ağdamı Pompey şəhərinin qalıqlarına bənzədiblər
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI
Anar Kərimov İordaniya səfiri ilə görüşüb
Zakir Həsənov Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb
Anar Kərimov İordaniya səfiri ilə görüşüb
Prezident Daxili Qoşunların hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib
AYP Yusuf Akçuranın 86-cı ölüm ildönümü ilə bağlı anım mesajı verib
YAP-ın Gənclər Birliyinin Şurası ləğv olunub
Türkiyə XİN başçısı: Terror təşkilatları Suriyanı bölmək istəyir
Ermənistan Prezidenti Paşinyanın Baş Qərargah rəisi vəzifəsinə namizədini dəstəkləməyib
Sabahın hava proqnozu
DYP havanın dəyişəcəyi ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib
Hulusi Akar Xocalıya həsr olunmuş sərgini ziyarət edib
FHN hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib
Zəngilanda günəş enerjisi ilə bağlı ölçmə-müşahidə stansiyası quraşdırılıb
Azərbaycan əsirlikdə olan livanlı Maral Nacaryanı qaytarıb
YAP-ın Qadınlar Şurası ləğv olunub
Türkiyəli parlamentari: “Ermənistan məsuliyyətini başa düşsə, bölgədə sülh bərqərar olacaq”
Səfir Faiq Qarayev Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri ilə görüşüb
Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirlərinin telefon danışığı olub
Ərdoğan: Kürəkən qədər daş düşsün başınıza – VİDEO
Ərdoğan: Rus-türk dialoqunun nəticələri Liviyadan Dağlıq Qarabağa qədər bir çox sahədə görünür
Putin: “Akkuyu” AES Türkiyənin iqtisadiyyatını daha da gücləndirəcək
Çavuşoğlu: “Türkiyənin qapısı əməkdaşlıq üçün Ermənistan da daxil hamıya açıqdır”
Çavuşoğlu: Azərbaycanın Qarabağda işğala son qoymasını Türk dünyası yaxından izləyirdi
Azərbaycan və Macarıstan arasında hökumətlərarası komissiyanın iclası keçiriləcək
Nazir: Azərbaycan Vətən müharibəsində Macarıstanın mövqeyini yüksək dəyərləndirir
Prezident: Biz Avropa İttifaqı ilə sazişin müzakirəsinin yekun mərhələsindəyik
Baş Qərargah rəisi Paşinyanın qərarından məhkəməyə şikayət edəcək
Bakıda çovğun olacaq, temperatur 3-5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
Qubadlı rayonunun Bəxtiyarlı kəndindən videogörüntülər
Azərbaycanda 65 dövlət əmlakı apreldə hərraca çıxarılacaq
Bakıda daha iki məktəb koronavirusa görə bağlanıb
Azərbaycan iqtisadiyyatına bu il 1,3 mlrd. manatdan çox investisiya qoyulub
Azərbaycan və Macarıstan XİN başçılarının görüşü keçirilib
Çavuşoğlu: Regionun logistika mərkəzi olmasını təmin etməliyik
İri dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanır
Azeri Light nefti ucuzlaşıb
Rusiyanın Xalq artisti Lyudmila Lyadova vəfat edib
İlham Əliyev Macarıstanın xarici işlər və ticarət nazirini videoformatda qəbul edib
Təhsil naziri özlərini 9-cu mərtəbədən atan 2 məktəbli ilə bağlı paylaşım edib
Azərbaycan Xarici İşlər naziri BMT rəsmisi ilə videoformatda görüşüb
Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir
İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyətini qəbul edib - YENİLƏNİB
Sahil Babayev Almaniya səfiri ilə görüşüb
İşğaldan azad edilən məntəqələrin sayı və sərhədləri barədə ətraflı hesabat hazırlanıb
SOCAR neft-qaz satışından ötən il 630 mln. dollara yaxın gəlir əldə edib
Macarıstan XİN başçısı Azərbaycana gəlir
Füzulidə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat tapılıb - FOTO
Naxçıvanda daha bir sabiq nazir həbs edilib
Azərbaycanda məktəb direktorlarının sayı açıqlanıb
Qubadlı və Cəbrayılda düşmənin atıb qaçdığı silah-sursat aşkar edilib - FOTO
Pasiyentlərin hüquqlarının müdafiəsinə dair qanunun qısa müddətdə qəbulu təklif edilir
Ombudsman telekanalların cərimələnməsini istəyir
Baş örtüyü ilə bağlı “Pasportlar haqqında” qanuna dəyişiklik olunması təklif edilib
Ceyhun Bayramov 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə xanımları təbrik edib
AY Partiya Balkar (Malkar) Türklərinin Sürgün Günü ilə əlaqədar anım mesajı verib
Zəngilanda postlar qurulub, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
Mehriban Əliyeva xanımları Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib
BDYPİ küləkli hava ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib
İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçirilib
Ağdam rayonunun Suma kəndi - VİDEO
Estoniya müdafiə naziri Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşan yeniyetmələrin sayının artdığını bildirib
Sabah Bakıda güclü külək əsəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq
Dövlət proqramlarına dair əsas tələblər müəyyənləşib
İran və Naxçıvan ekologiya və təbii sərvətlər sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
 Azərbaycanda 3 QHT rəhbəri “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub
Bir qrup qadına fəxri adlar verilib
Prezident 8 Mart münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
Hikmət Hacıyev: Məscidin təhqir edilməsi bütün dinlərdə qəbuledilməzdir
Azərbaycan Prezidenti Tofiq Nağıyevi “Şərəf” ordeni ilə təltif edib
Biz yeni dövrdə siyasi dialoqu daha da dərinləşdirməliyik
AYP Ümumtatar İctimai Mərkəzinə polis basqınına etiraz edib
YAP-ın Qadınlar Şurasının sədri dəyişib
YAP İdarə Heyətindən kənarda saxlanılan şəxslərin tam siyahısı
YAP-ın qurultayı başa çatıb
YAP-ın Siyasi Şurası ləğv olunub
YAP-ın yeni Nizamnaməsi qəbul edilib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi İsrail həkimlərinə təşəkkür edib
İlham Əliyev Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib
Prezident İƏT üzvlərini Zəngəzur dəhlizindən faydalanmağa dəvət edib
Ərdoğan İrana qarşı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb
Milli Qurtuluş Partiyası YAP-a qoşulmağa qərar verib
Ərdoğan: Ermənistanın sülh istiqamətində addım atacağına ümid edirik
Türkiyə Prezidenti: Qarabağda təhlükəsizliyin bərpasına yardım etməliyik
Ərdoğan: Azərbaycan Qarabağı dastanlara yazılacaq zəfərlə azad etdi
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısı keçirilir
Paşinyan parlamentdəki müxalifət partiyasının liderini qəbul edib
Ceyhun Bayramovun Baş katibə ünvanladığı məktub BMT sənədi kimi yayılıb
Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Türkiyədə təlim keçəcək
Sabahın hava proqnozu
Mədət Quliyev Pakistanın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədrini qəbul edib
Martın 8-də Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq
Sabah İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısı keçiriləcək
MN: Hərbçilərin maaşlarına edilən əlavələr yaxın günlərdə ödəniləcək
Prezident: Biz sülh istəyirik və bu gün sülhü təbliğ edirik
Ermənistan müxalifəti parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçirir
Prezident: Pakistanla birgə hərbi təlimlərin vaxtı çatıb
Prezident: Pakistanla birgə hərbi təlimlərin vaxtı çatıb
Prezident Pakistanın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədrini qəbul edib
Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi “İnter”i alır
Ermənistan prezidenti Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb
Bu il TÜRKSOY-un mətbuat mükafatları Qarabağdan yazan jurnalistlərə veriləcək
Tarixçi alim Dilavər Əzimli koronavirusdan vəfat edib
İtaliya Parlamenti Azərbaycanın minalanmış ərazilərinin xəritələrinin verilməsini tələb edib
Mehriban Əliyeva Od çərşənbəsi münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib
Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış və hərbçilərin ehtiyata buraxılması haqqında Sərəncam imzalayıb
MN: Hazırda itkin düşmüş hərbçilərin sayı 28 nəfərdir
Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısı
MN: Qarabağda xidmət edən hərbçilərin maaşına 100 faiz həcmində əlavə edilib - EKSKLÜZİV
Vilyam Hacıyevin həbs müddəti uzadılıb
Hulusi Akar ATƏT-in Ukrayna üzrə missiyasına dəstək verib
Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Xəzərdə zəlzələ olub
DYP-dən sürücülərə xəbərdarlıq
Qobustanda zəlzələ olub
Zakir Həsənov Belarus səfiri ilə hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
Türkiyə və Qətər birgə hərbi təlimlər keçirəcək
Prezident “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmisinin suya salınması və ilk “Ro-Pax” tipli gəmi-bərənin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib
Ermənistanda müxalifət tərəfdarları hökumət binasına soxulublar
Ankarada Azərbaycan-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Türkiyədə rəsmi səfərdədir
Xocavənd rayonunun Çiraquz kəndi - VİDEO
İran səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb
Azərlotereyanın idarəetməyə verilməsinə dair müqavilə imzalanıb
Ermənistanda Paşinyanın istefası tələbi ilə aksiyalar keçirilir
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib
Azərbaycan Prezidenti iranlı jurnalistə qərəzli sualına görə irad bildirib
"Türkiyə, Rusiya, İran və Azərbaycan arasında körpülərin yaradılması ilə bağlı da aydın təsəvvürümüz var"
İlham Əliyev: "Erməni əhalisinin yaşadığı ərazilərin inteqrasiyası labüd prosesdir
Sülhməramlıların əcnəbiləri gizlicə Dağlıq Qarabağa buraxıması ilə bağlı anlaşılmaz hərəkətlər bizi heyrətləndirir
Prezident: Bəzi ölkələr özlərinə lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alır
Sabahın hava proqnozu
Akar: Türkiyə S-400 məsələsində suverenlik hüququndan istifadə edib
Akar: Qarabağda Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzi fəaliyyətini uğurla davam etdirir
Akar: "Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olacağıq"
Prezident: Ermənistan tərəfinə minlərlə cəsəd verilib
Dövlət başçısı: Laçın və Zəngilanda da aeroport tikəcəyik
İlham Əliyev: Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir və tam icra edilməlidir
Ceyhun Bayramov: Dünya birliyi Ermənistanın bu addımlarını qınamalıdır
Pakistan XİN: Qardaş Azərbaycanla həmrəyik
Ağdamın Tərnöyüt kəndi - VİDEO
Əfqanıstan Səfirliyi: Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyik
Prezident: Xocalı soyqırımı qurbanlarının qisasını döyüş meydanında aldıq
Azərbaycan Prezidenti mətbuat konfransı keçirir
Çavuşoğlu Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib
AY Partiyasının Xocalı Soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar anım mesajı
Ceyhun Bayramov İsrail səfirini qəbul edib
Azərbaycanda son sutkada 126 nəfər COVID-19-a yoluxub
Prezident: Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi
Dövlət başçısı: Bu günə qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsi, müharibə əlili mənzillərlə təmin edilib
İlham Əliyev: Xocalı qurbanlarının da qanı İkinci Qarabağ müharibəsində alındı
Prezident: 300-dən çox qazimiz ən müasir protezlərlə təmin ediləcək
Prezident Dostluq yatağı ilə bağlı qanunu təsdiq edib
Pakistan şirkətləri işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına cəlb olunacaq
Qırıcı təyyarələr Yerevan səmasında uçuş keçirib
Sergey Lavrovla ermənistanlı həmkarı arasında telefon danışığı olub
Köçəryan və Sarqsyan hərbi çevriliş cəhdinə dəstək veriblər
Mövlud Çavuşoğlu: Ermənistandakı çevriliş cəhdini qətiyyətlə pisləyirik
Kreml Ermənistandakı hadisələrə münasibət bildirib
Sabahın hava proqnozu
Ceyhun Bayramov Aİ-nin Qonşuluq və Genişlənmə üzrə komissarı ilə telefonla danışıb
Azərbaycan Avrasiyanın əsas qaz hasilatçısına çevriləcək
AY Partiya Əli Bəy Hüseynzadənin anadan olmasının157-ci ildönümü münasibəti ilə anım mesajı verib
Bakıda qar örtüyünün hündürlüyü 20 sm-dir
DYP sürücülərə və piyadalara müraciət edib
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın yeni baş nazirini təbrik edib
Ərdoğan Azərbaycanın xarici işlər nazirini qəbul edib
BNA hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib
Baş prokurorun müavini Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin rəisi ilə görüşüb
Ağdam rayonunun Yeni Qaralar kəndi - VİDEO
Minaatan batareyalarının döyüş atışlı təlim məşqləri davam edir - VİDEO
Azərbaycanın media məkanında yeni format olan "Həyatımız siyasət" proqramının ilk çəkilişi olub
Ceyhun Bayramov Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ilə görüşüb
XİN başçısı: “10 noyabr bəyanatı Ermənistan və Azərbaycan üzərinə bütün hərbi fəaliyyətləri dayandırmaq öhdəliyi qoyur”
Neft yenidən bahalaşıb
Ankarada Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanan sənədlərin adları açıqlanıb
Qubadlının Həmzəli kəndindən görüntülər
Azərbaycan məhsulları Türkiyəyə güzəştli şərtlərlə ixrac olunacaq
Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclası başlayıb
Putin və Lukaşenkonun görüşünün tarixi məlum olub
Akar: Qarabağ müharibəsi türk silahlarının effektivliyini açıq şəkildə göstərdi
Bakıya sulu qar yağacaq - PROQNOZ
Türk Şurasına üzv ölkələrin energetika nazirlərinin görüşü keçiriləcək
Türkiyədə təlimdə olan hərbçilərimiz Azərbaycana qayıdıb
KİV: Gürcüstan MSK-nın sədri istefa verib
Mikayıl Cabbarov: Yeni sazişlər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini daha da genişləndirəcək
MM İndoneziya parlamentinə təşəkkür məktubu göndərib
Türkiyə və Rusiya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub
Azərbaycanın İstanbulda ticarət nümayəndəliyi işə başlayacaq
Azərbaycan və Türkiyə 11 sənəd imzalayıb
Ərdoğan Putinlə Qarabağ məsələsini müzakirə edib
Ərdoğan: Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzi vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir
Rəşad Nəbiyev: Türkiyənin təcrübəsi ilə tanışlıq önəmli idi
Türkiyənin vitse-prezidenti: Qarabağda görüləcək çox gözəl işlərimiz var
Ağdamın Əliağalı kəndindən görüntülər
Ərdoğanla Əli Əsədov arasında görüş başlayıb
Azərbaycanın Baş naziri Türkiyənin vitse-prezidenti ilə görüşüb
Prezident Azərbaycanla Türkiyə arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq sənədini təsdiqlədi
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycan HHQ-nin aviasiya vasitələri praktiki uçuşları icra edir - VİDEO
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə XİN başçılarının üçtərəfli görüşü təxirə salınıb
Rusiya və Ermənistan XİN başçıları Qarabağla bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsini müzakirə edib
Azərbaycanlı nazir Türkiyənin İKT şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb
Prezident Nəriman Həsənzadəni “İstiqlal” ordeni ilə təltif edib
Bakı Limanında Çindən gələn ilk yük qatarı boşaldılıb
Ərdoğan Kamran Əliyevi qəbul edib
Azərbaycan və Türkiyə nəqliyyat, kibertəhlükəsizlik və rabitə üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Azərbaycanla Özbəkistan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
Azərbaycandan ixrac olunan buğdanın hər tonuna 200 dollar gömrük rüsumu tətbiq olunacaq
Ermənistan XİN başçısı bu gün Moskvada Lavrovla görüşəcək
İşğaldan azad olunan rayonlarda dövlət əhəmiyyətli binalar elektrik enerjisi ilə təmin olunub
Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları üçtərəfli bəyanatların icrasını müzakirə ediblər
Qaradağlı qətliamından 29 il ötür
Ceyhun Bayramov ATƏT rəsmiləri ilə Qarabağ bəyanatını müzakirə edib
Əfv Komissiyasının iclası keçirilib
Səməd Seyidov İran parlamentinin komissiya sədri ilə görüşüb
Mədəniyyət naziri ilə televiziya kanalları rəhbərləri arasında görüş keçirilib
Azərbaycan və Türkiyə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Xocavəndin Hünərli kəndi - VİDEO
Azərbaycanda son sutkada COVID-19-a yoluxanların sayı 140 nəfərdir
Sabah qar yağacaq, güclü külək əsəcək
Yaponiya Azərbaycan və Ermənistana humanitar yardım ayıracaq
MN: Rusiya sülhməramlıları Kəlbəcərə 185 ton yükün çatdırılmasını təmin edib
İlham Əliyev Belarus səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Azərbaycan Prezidenti İndoneziya səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Bazardüzü zirvəsinin şərqindəki adsız yüksəkliyə “Zəfər zirvəsi” adı verilib - VİDEO
Bu gün Əfv Məsələləri Komissiyasının iclası keçiriləcək
“Qış təlimi-2021”-ə qatılan hərbçilərimiz xidmət yerlərinə qayıdıblar - VİDEO
Azərbaycan tankçıları döyüş atışlarını icra ediblər - VİDEO
Sosial iş yerlərində şəhidlərin ailə üzvlərinin əməkhaqqının bir hissəsini dövlət ödəyəcək
Milli Paralimpiya Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib
Prezidentin köməkçisi: “Vaksinlərin milliləşdirilməsi problemi var”
Məhkəmə Səlim Müslümovla bağlı qərar verib
Baş prokuror Kamran Əliyev Türkiyəyə gedib
Rusiya və Ermənistan XİN başçıları Moskvada görüşəcək
Ağdamda ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat tapılıb
Mikayıl Cabbarovdan Dördüncü Sənaye İnqilabı ilə bağlı açıqlama
Dövlət başçısı: Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar eyni adamlardır
Prezident: Bəsitçay təbiət qoruğunun bərpasına start verildi
Prezident: Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər
İlham Əliyev: Azərbaycan Naxçıvanla, Türkiyə ilə birləşir
Dövlət başçısı: Zəngilan rayonunda birinci “ağıllı kənd” layihəsi icra ediləcək
Prezident : Torpaqların bərpası prosesi artıq başlayıb
Prezident Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyub
Prezident və ailəsi Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar - FOTO
Çavuşoğlu: Terrorla “mübarizə aparan” ölkələr PKK-nın qətliamına səssiz qalıb
Azərbaycanla Rusiya arasında aviauçuşlar bu gündən bərpa edilir
Bu gün əyani dərsə başlayan şagirdlərin sayı açıqlanıb
Neftin qiyməti 64 dollara yaxınlaşır
Türkiyədə səfərdə olan azərbaycanlı jurnalistlər AY Partiya rəhbərliyi ilə görüşüblər
Sahibə Qafarova Mustafa Şəntopa başsağlığı verib
Hulusi Akar: Terrorçuların mağarasından 13 günahsız Türkiyə vətəndaşının cəsədini aşkarladıq
Azərbaycanın xarici işlər naziri Türkiyəyə başsağlığı verib
Sabahın hava proqnozu
ESTİS-in fəaliyyət prinsipləri açıqlanıb
“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilib - FƏRMAN
“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sisteminin strukturu və istifadə qaydası müəyyənləşib
Azərbaycanda son sutkada COVID-19-a 155 nəfər yoluxub
Çavuşoğlu Bəxtiyar Vahabzadənin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Ağdamın Çullu kəndindən - VİDEO
Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimlərindən yeni görüntülər - VİDEO
Azərbaycan nefti 63 dollara yaxınlaşır
Sabahın hava proqnozu
Ərdoğan 26 ölkəyə yeni səfirlər təyin edib
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında işçi qrupun növbəti görüşü keçirilib
Azərbaycanda vəzifəli şəxsləri barədə cinayət işi açılan 10 bələdiyyə məlum olub
İqtisadi Şuranın fəaliyyət istiqamətləri açıqlanıb
İqtisadi Şuranın hüquq və vəzifələri müəyyənləşib
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib
Mətbuat Şurasının Şikayətlər üzrə Komissiyasının iclası keçirilib
Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib
Azərbaycana buğda idxalı daha 3 il ƏDV-dən azad edilir
CQD Avropanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir - BƏYANAT
Prezident: “Azərbaycan “yaşıl enerji”yə fəal şəkildə sərmayə yatırmalıdır”
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-də Müşahidə Şurası yaradılır
"Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün Müşahidə Şurası yaradılıb
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının əməkdaşlarına fəxri adlar verilib
Dilqəm Quliyevə Prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək
Prezident CQD Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri Qarsda birgə təlimi izləyib
AY Partiya Başqanı Atatürkün məzarını ziyarət edib
Mehriban Əliyeva ICESCO-ya üzv ölkələrə çağırış edib
Xocavənddə minalar aşkar edilib
Zakir Həsənov Türkiyəyə gedib
UNESCO-da “Beynəlxalq Türk Dili Günü”nün təsisi məsələsinə baxılacaq
“Xızır Baba təqaüdü”nə müraciət başladı
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin nizamnaməsi hazırlanacaq
Bərdə məhkəməsinin iclas katibi həbs edilib
MM-də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji vəziyyətlə bağlı konfrans keçirilib
Qubadlı rayonunun Zilanlı kəndi - VİDEO
Anar Əsədli Ankarada TÜRKSOY-un Baş katibi ilə görüşüb
AY Partiya Başqanı Ankara Ticarət Odası Başqanı ilə görüşüb
General: Azərbaycanın Türkiyədən aldığı minatəmizləmə maşınları istismara qəbul edilib
XİN başçısının müavini: Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi çox yaxşı nümunədir
Mikayıl Cabbarov: Milli Prioritetlər yeni inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir
Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb
Anar Əsədli Meral Akşenerlə görüşdü
Azərbaycan Ordusunun polkovnik-leytenantı minaya düşüb
İlham Əliyev: Britaniya şirkətlərindən biri azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərə cəlb olunub
Prezident: Britaniyanın Azərbaycana qoyduğu investisiyalar ölkəni müasirləşdirməyə çox kömək edib
Sabahın hava proqnozu
Kamran Əliyev hakim təyin olunan sabiq prokurorluq əməkdaşları ilə görüşüb
Azərbaycan XİN başçısı britaniyalı naziri qəbul edib
AY Partiya və KAMU-SEN başqanları arasında görüş keçirilib
10 noyabrdan bəri minaya düşərək həlak olanların sayı açıqlanıb
Ceyhun Bayramovun ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi ilə telefon danışığı olub
Almaniya rusiyalı diplomatı arzuolunmaz şəxs elan edib
Britaniyalı nazir Sahibə Qafarova ilə görüşüb
Yusif Axund-zadə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib
Generallar Rövşən Əkbərov və Xəqani Cəbrayılov ehtiyata buraxılıb - EKSKLÜZİV
Muharrem İnce: Türkiyənin Azərbaycana yardımına qarşı olanlarla yolumu ayırıram
Serbiya Prezidentinə sui-qəsd hazırlanıb
Sabahın hava proqnozu
Prezident Baş Prokurorluğun yeni inzibati bina kompleksinin açılışında iştirak edib
Qubadlının Diləli Müskənli kəndinin görüntüləri
Vasif Talıbov bir qrup şəxsi təltif edib - SİYAHI
Qars müqaviləsinin 100 illiyi qeyd olunacaq - SƏRƏNCAM
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi ilə görüş keçirilib
Bill Qeyts bəşəriyyəti yeni qlobal təhlükə gözlədiyini bildirib
Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib
Qarsda Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri davam edir
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xarirəsi yad edilib
Rusiyada İŞİD üzvləri saxlanılıb
AY Partiya Başqanı Ankara Universitetinin rektoru ilə görüşüb
Ermənistanda baş verən zəlzələ Azərbaycanda da hiss olunub
Azərbaycanda son sutkada 329 nəfər COVID-19-dan sağalıb
Bakı Metropoliteni BNA-nın xahişini yerinə yetirdi
Türkiyə Prezidenti: Fransanın Malidə nə işi var?
Ərdoğan Makrona: Sən get hələ sarı jiletlilər məsələsini həll elə
Pandemiyanın sahibkarlıq subyektlərinə təsiri müzakirə olunacaq
Qarsda Azərbaycanla birgə keçiriləcək taktiki təlimlərə hazırlıqlar davam edir
Məcburi köçkünlərin qayıdışı BMT nümayəndəsi ilə müzakirə edilib
FHN-nin nümayəndə heyəti Rusiyada səfərdədir
AY Partiya Başqanı Türkiyə Siyasi və Strateji Araşdırmalar Vəqfinin Başqanı ilə görüşdü
MN: Partlayış nəticəsində hərbi qulluqçumuz həlak olub
Rəhman Hacıyev Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri təyin edilib
Altay Həsənov 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib
Türkiyədən Azərbaycana yeni minatəmizləmə maşınları gətirilir
Yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda tikinti işlərinin birinci mərhələsi yekunlaşıb
Ceyhun Bayramov Türkiyə Maarif Fondunun sədri ilə görüşüb
Moskva-Bakı reysləri ilə Azərbaycana hansı vətəndaşlar gələ bilər?
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib
İlham Əliyev: Azad edilmiş torpaqlarda minatəmizləmə işləri birinci dərəcəli vəzifədir
Prezident Minatəmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin yeni sədrini videoformatda qəbul edib
Mikayıl Cabbarov: Hazırda SOCAR yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyur
Xüsusi məktəblərdə ənənəvi tədrisin bərpa olunacağı tarix açıqlanıb
Yuxarı siniflər və universitetlərdə ənənəvi tədris qismən bərpa olunur
Ağdamın viran qoyulmuş daha bir kəndinin görüntüləri
Mikayıl Cabbarov: DSMF-nin büdcə asılılığı azalıb
Azərbaycan Prezidenti şri-lankalı həmkarını təbrik edib
Bayraktar PUA-nın yaradıcısı azərbaycanlı gənclərə müraciət edib
Dövlət başçısı: Biz yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri dəvət edəcəyik
İlham Əliyev: İtaliya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır
Rusiya Azərbaycanla hava əlaqələrini bərpa edirv
Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana 10 minaaxtaran it hədiyyə edib
Hulusi Akar Almaniyadan sonra Macarıstana səfər edib
Azərbaycan Prezidenti İtaliyanın “Maire Tecnimont Group”un sədrini videoformatda qəbul edib
Bidzina İvanişvilinin sərvəti açıqlanıb
AY Partiya Başqanı Ankarada Türkmən təşkilatlarının liderləri ilə bir araya gəldi
SHXÇDX-nin Sumqayıt şəhər baş idarəsinə yeni rəis təyin edilib
Azərbaycan minatəmizləyənləri Türkiyədə kursu başa vurublar
Arzu Rəhimova general-polkovnik ali hərbi rütbəsi verilib
Minatəmizləmə Agentliyinə nəzarəti Prezident və İdarə Heyəti həyata keçirəcək
Minatəmizləmə Agentliyinin ilkin nizamnamə fondu 100 min manat olacaq
2021-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib
Qubadlının Alaqurşaq kəndi - VİDEO
DİN-dən xəbərdarlıq: Şou-əyləncə, toy, nişan keçirilməsi qadağandır
Sosial şəbəkələrdə koronavirusla bağlı yalan xəbəri paylaşan şəxs müəyyən edilib
MHP: Şuşada inşa etdirəcəyimiz məktəblə bağlı Bakıda müzakirələr aparmışıq
Azərbaycanda əməkhaqları artırılacaq
Azərbaycanda pensiya, müavinət və təqaüdlər artırılacaq
Nikol Paşinyan Ermənistanın Rusiyadakı səfirini dəyişir
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
İnterpolun Azərbaycan Milli Mərkəzi Bürosu 66 şəxsin yerini müəyyən edib
Dövlət başçısı FHN və DSX-ni tənqid edib: Hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun
Azərbaycan Prezidenti: Erməni xalqı vaxt keçəcək, bizə minnətdar olacaq
Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın sədrini tənqid etdi: Bu, özbaşınalıqdır
Prezident AzTV-yə müsahibə verdi - TAM MƏTN
Milli Məclis Aparatı Katibliyinin rəisi dəyişib
AY Partiya Rəsulzadənin anadan olmasının 137-ci ildönümü münasibətilə anım mesajı verib
Türkiyə F-16 qırıcı təyyarələrinin gücünü artıracaq
Azərbaycanda suyun qiyməti qalxdı
XİN-dən Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirinin ermənilər tərəfindən təhdidinə münasibət
Zakir Həsənov Türkiyə Müdafiə nazirinin müavini ilə görüşüb
Aİ Ermənistanın mülki şəxsləri öldürməsinə münasibət bildirməyib
Azərbaycan Prezidenti Putinə zəng edib
Azərbaycan Birgə Monitorinq Mərkəzinin yaradılması üzrə çox böyük iş görüb
Azərbaycanda Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi yaradılır - FƏRMAN
Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif ediliblər - SİYAHI
Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri arasında telefon danışığı olub
Zakir Həsənov: 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatıb
“Müharibə veteranı” adının verilməsi işinin təşkili üzrə Komissiya yaradıldı
Azərbaycanlıların Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsilə səfər edəcəyi barədə sənəd təsdiqlənib
Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb
Sabahın hava proqnozu
Ağdamda Birgə Monitorinq Mərkəzinin açılışı olub
AY Partiya Başqanı Ankara Böyük şəhər Bələdiyyə Başqanı ilə görüşüb
Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri telefonla danışıb
Ceyhun Bayramov Belarusun yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Prezident İlham Əliyev Murad Kajlayevi təbrik edib
Azərbaycan Ordusunun iki hərbçisi Ömər aşırımında qəzada həlak olub
Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndi
Abşeron və Tərtərə yeni prokurorlar təyin edilib
Çavuşoğlu: Cənubi Qafqazda sülhü davamlı hala gətirmək istəyirik
Fövqəladə hallar nazirinin müavini Badamdarda sürüşmə baş verən ərazidə olub - VİDEO
Ərdoğan İran XİN başçısını qəbul edəcək
Çavuşoğlu: Ermənistandan konstruktiv addımlar gözləyirik
XİN: İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığı Ermənistanda anti-semitizmi artırıb
Azərbaycan daha beş erməni hərbi əsiri Ermənistana qaytarıb
Mərkəzi Bankın səlahiyyətləri genişləndirilir
Türkiyədə partiya başqanı Azərbaycan bayrağını öpüb, başına qoydu
Rusiya və Ermənistan XİN başçıları Qarabağı müzakirə ediblər
İlham Əliyev portuqaliyalı həmkarını təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti: "Bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq, Şuşanı qoruyacağıq və qoruyuruq"
Prezident: “Bütün dünya Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri kimi tanıyıb və qəbul edib”
Prezident: “Vaqif poeziya günləri onun məqbərəsinin önündə keçiriləcək”
Dövlət başçısı: "Düşmən Şuşada daşı daş üstə qoymayıb, bir bina tikməyib"
Prezident: "Biz Şuşanı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcəyik"
Prezident: “Yaxın zamanlarda Şuşa yenə də öz tarixi simasını bərpa edəcək”
Azərbaycan Prezidentinin Şuşada xüsusi nümayəndəsi təyin edilib
Təhsil Nazirliyi dərslərin həftədə 3 dəfə keçirilməsinin səbəbini açıqlayıb
Cozef Bayden üç türk qadına vəzifə verdi
Məktəblərdə qış tətili başlayıb
Qubadlının Dəmirçilər kəndindən GÖRÜNTÜLƏR
Albert Mustafayev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib
Ramin Quluzadə Prezidentin İşlər müdiri təyin olunub
Azərbaycanda daha iki məhsula aksiz dərəcəsi tətbiq edilə bilər
Lavrov və Cavad Zərif Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə xüsusi diqqət ayırıblar
Azərbaycanda internet azaddır, heç bir senzura, heç bir məhdudiyyət yoxdur
Prezident: "Peyklərdən istifadə bizə çox böyük üstünlük təmin etdi"
Prezident: “Azərbaycanda nəqliyyat, texnologiya və rabitə sahələrində görülmüş işlərə müsbət qiymət vermək olar”
Prezident: ““Ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyası işlənməlidir və tətbiq edilməlidir”
Dövlət başçısı: Xəzərdə ən böyük donanmaya sahibik
Prezident: Azərbaycan nəqliyyat sahəsində dünyada lider dövlətlərdən biridir
Prezident Rəşad Nəbiyevi nazir təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib
Rəşad Nəbiyev “Azərkosmos” ASC-nin sədri vəzifəsindən azad edilib
Xəzərdə zəlzələ olub
Moskvada Rusiya və İran XİN başçılarının görüşü keçirilir
Rəşad Nəbiyev nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri təyin edilib
Ramin Quluzadə nazir vəzifəsindən azad edilib
Türkiyənin MHP partiyasına Şuşada məktəb tikməsinə razılıq verilib
Xırdalanda xilas edilənlərin sayı 6-ya çatıb
Xırdalanda dağıntılar altından daha bir nəfər çıxarılıb - YENİLƏNİB
Prezidentin tapşırıqları əsasında 2021-ci il üçün prioritetləri müəyyənləşdirilib
AY Partiya Başqanı Türkiyədə görüşlərə başladı
Ceyhun Bayramov: Vətən müharibəsi zamanı İran Azərbaycana bütün səviyyələrdə dəstək verdi
Putin milyardlarla dollar dəyərində saraya sahib olması məsələsinə münasibət bildirib
XİN Ceyhun Bayramov və Cavad Zərifin görüşünə dair məlumat yayıb
XİN: Milonovun Azərbaycan dövlətinə qarşı qəbuledilməz ifadələrini qəti şəkildə pisləyirik
Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib
Putin: “Rusiyada koronavirusla bağlı vəziyyət sabitləşir”
Çavuşoğlu: Öldürülən Azərbaycan vətəndaşının nəşi ölkəsinə göndəriləcək
Prezident: Ümidvaram ki, tezliklə çay üzərindən yeni körpünün təməlqoyma mərasimi keçiriləcək
Prezident: Ordubad və Marazad elektrik stansiyaları ilə bağlı işlər uğurla gedir
İranın XİN başçısı: Bu qələbə Sizin rəhbərliyiniz sayəsində mümkün olub
Prezident İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib
Müharibə əlilləri və şəhid ailələri 2025-ci ilədək evlə təmin ediləcək - SƏRƏNCAM
XİN: Azərbaycanlı dənizçinin nəşinin Vətənə gətirilməsi üçün tədbirlər görüləcək
Kəlbəcərin Comərd kəndindən videogörüntülər
Ceyhun Bayramov hücum edilən Türkiyə gəmisinin kapitanı ilə danışıb
Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri gəmiyə edilən hücumu müzakirə edib
Çili sahillərində 7 bal gücündə zəlzələ baş verib
Türkiyədə zəlzələ olub
Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndindən videogörüntülər
Sabahın hava proqnozu
Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Eldar Quliyevi təbrik edib
Eldar Quliyev “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib
Əlahiddə Ümumqoşun Orduda vaxtından əvvəl və növbəti hərbi rütbələr təqdim edilib - VİDEO
Salyan rayon GEM direktoru barəsində cinayət işi başlanıb
Bazar gününün havası açıqlandı
AY Partiya Başqanı: “Uyğurları Yaponiya və ABŞ-ın ümidinə buraxmaq bizə yaraşmaz!”
Hərbçilərin maaşlarının azalmasına aydınlıq gətirilib
Neft Fondunun aktivləri artıb
500 manatlıq əskinasla bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilib
Britaniya azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsində Azərbaycana köməklik göstərə bilər
Azərbaycanla Britaniya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin nizamnaməsi 2 aya hazırlanacaq
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi yaradılıb
Qəbul imtahanlarına hazırlıq proqramlarında çətin mövzular ixtisara salınıb
Nazir: Yanvarda 6 milyon 200 min onlayn dərs keçirilib
Ali məktəblərin açılması barədə qərar veriləcək
Azərbaycanda məktəblər açılır - QƏRAR
Rusiya yenidən Azərbaycanın pomidor istehsalına ixrac qadağası qoyub
Şuşada yeni yarımstansiya tikilir - VİDEO
Türkmənistan Prezidenti xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib
2858 şəhidin şəxsiyyəti tam müəyyənləşib
AY Partiya üzvləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər
Azərbaycanda tekstil fabrikinin tikintisi müzakirə olunur
Kamal Kılıcdaroğlu: “Can Azərbaycanın 20 yanvar Milli Matəm gününü dərin hüzünlə yad edirəm”
Fuat Oktay: “Qara Yanvar” şəhidlərimizin acısı hələ də qəlbimizdədir”
Türkiyə XİN: Şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
Sabahın hava proqnozu
Hikmət Haciyev: "Bütün şəhidlərimizi yeni ruh və qürur hissi ilə anırıq"
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri: Təyinat təsdiqlənənə qədər vəzifəmi yerinə yetirəcəyəm
AY Partiyanın 20 yanvar hadisəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı anım mesajı
XİN 20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Mehriban Əliyeva 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib
İlham Əliyevin "Facebook" səhifəsində 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edilib
Azərbaycan və Rusiya minaaxtaranları 210 mina zərərsizləşdirib
Şuşaya çəkilən “Zəfər yolu” sentyabr ayınadək istifadəyə veriləcək
Şuşanın 2022-ci ildə Türk dünyasının mədəni paytaxtı elan edilməsi təklif olunub
Polietilen torbalar alıcılara pulla təqdim olunacaq
Rusiya FHN tərəfindən ölkəmizə əlavə pirotexniki qrup və texnika gətirilib - VİDEO
Çavuşoğlu Brüsselə səfər edəcək
Hulusi Akar Məsud Bərzani ilə görüşüb
Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana hansı sənədlərlə səfər edəcəyi müəyyənləşdi
Qarabağdakı abidələrin bərpasında TÜRKSOY-un fəal dəstəyinə ümid edirəm
MN: Müharibədən qayıdan 570 nəfərin müraciəti həll olunub
AY Partiya Başqanı: "20 Yanvar Türkün dirilişidir!"
Füzulinin Şəkərcik kəndindən görüntülər
Sabah qar yağacaq
Faktiki hava açıqlandı
İbrahimoviç: “Mən Zlatana inanıram”
Azərbaycan və İran arasında dəmir yolları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb
Kəlbəcərin Alolar kəndi
Navalnı həbs edilib
Ermənistanın Qarabağda döyüşlərə cəlb etdiyi xarici vətəndaş barəsində həbs qərarı verilib
Milli Məclisdə əfv etmə-amnistiya aktı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək
Laçının gəzməli-görməli yerləri haqqında videoçarx hazırlanıb
Çavuşoğlu Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistanla münasibətlər qurmasının şərtini açıqlayıb
İran və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanıb
Azad edilmiş torpaqlarda hər şey planlı şəkildə, düzgün aparılmalıdır
Hərbi qulluqçuların tibbi-sosial ekspertizasına başlanır
Lavrov: “Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq fikri yoxdur”
Rusiya XİN başçısı: “Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi üçtərəfli bəyanata şüurlu şəkildə salınmayıb”
AY Partiyanın Baş Məclisi bəyanat qəbul edib
Azərbaycanda vaksin vurulan şəxslərə pasport veriləcəyi təsdiqləndi
"Hərbi qulluqçuların statusu haqqında" qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır - EKSKLÜZİV
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi qulluqçuları “Qış təlimi-2021”də iştirak edəcək - VİDEO
Bakıdan iqtisadi məsələlər üzrə geniş tərkibli nümayəndə heyəti Tehrana gedir
Fevral ayından Türkiyə ilə Azərbaycan ordusu arasında ortaq hərbi təlim-məşqləri keçiriləcək
Ünvanlı sosial yardımın necə təyin edilməsi ilə bağlı videoçarx hazırlanıb - VİDEO
Təhsil nazirinin iştirakı ilə brifinq təşkil ediləcək
Azərbaycanda qarşıdakı dövrdə tədrisin təşkili qaydaları gələn həftə açıqlanacaq
Vətən müharibəsindən qayıdanlarla bağlı komissiyanın daha iki səyyar qrupu yaradılıb
Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi
Vətən müharibəsindən qayıdanlarla bağlı komissiyaya müraciətlərin sayı açıqlandı
Sabah şimşək çaxacaq, yağış, bəzi yerlərdə qar yağacaq
Rusiya Müdafiə Nazirliyindən Qarabağda son vəziyyətlə bağlı məlumat
“Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası” təsdiqlənib
Ərdoğan: Türkiyə bundan sonra da Azərbaycana dəstək verəcək
Azərbaycanın Ermənistana qarşı dövlətlərarası ərizəsi Avropa Məhkəməsinə göndərilib
İlham Əliyevlə Ərdoğan arasında telefon danışığı olub
Bakıda 554 küçə dezinfeksiya edilib - FOTO
“Azərlotereya”nın idarəetməsi Türkiyə şirkətinə verilir - SƏRƏNCAM
Ağdamın Şelli kəndindən görüntülər
Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunub
Bakıya qar yağacaq
Azərbaycan gübrə idxalını 5 faiz-ə yaxın artırıb
İki erməni hərbçinin meyiti qarşı tərəfə verilib
Hazırda başqa ölkələrdən koronavirusa qarşı vaksinlərin alınması məsələsinə baxılmır
TƏBİB vaksin vurduran şəxsin yaxınları üçün təhlükəli olub-olmadığına aydınlıq gətirib
Yaqut Qarayeva: “Hər kəs vaksinasiyaya çox ciddi yanaşmalıdır”
Prezidentin köməkçisi: “Xaricə səfər zamanı test tələbi hələlik mütləqdir”
Azərbaycanda 8-9 milyon insan koronavirusa yoluxmayıb, ona görə də vaksinasiya vacibdir
Şahmar Mövsümov: "Məktəblərin açılması ilə bağlı gələn həftə müvafiq qərarlar açıqlanacaq"
Yaqut Qarayeva: “Vaksinasiya aparılmasına baxmayaraq, karantin rejiminin tələblərinə ciddi riayət olunmalıdır”
Kəlbəcərin Hacıkənd kəndinin - GÖRÜNTÜLƏRİ
Prezidentin köməkçisi karantin rejiminin yumşaldılmasının səbəbini açıqlayıb
Yanvarın 18-dən 5 şəhər və 12 rayonda SMS icazə sistemi ləğv olunur
Yanvarın 25-dən şəhərlərarası və rayonlararası hərəkət bərpa olunacaq
Ərdoğanla Makron arasında videokonfrans formatında görüş keçiriləcək
Prezident Cıdır düzündə paxlava ilə çay içib
İlham Əliyev: "Dünən gecə Şuşada qalmağa qərar verdik"
İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və qızları yenidən Cıdır düzündə olublar
Anjey Kaspşikin mandatı yenidən uzadılıb
Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları Qarabağla bağlı məsələni müzakirə ediblər
Çavuşoğlu: Qarabağa səfərlərə Azərbaycan icazə verməlidir
Çavuşoğlu: Qarabağ üzrə Monitorinq Mərkəzi təmas xəttindən 8 km məsafədə olacaq
Çavuşoğlu Rusiyanı Qarabağdakı sülhməramlıların statusunu müəyyənləşdirməyə çağırıb
Çin hökuməti beynəlxalq tibb ekspertlərini ölkəyə buraxmadı
Prezident Şuşa icra hakimiyyətinin binası ilə tanış olub
Putin Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini üçtərəfli görüş barədə məlumatlandırıb
Əli Əsədov pandemiyadan sonra ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə edəcək
MN: Səfərbərlikdən qayıdan şəxslərin 1158 müraciətinə baxılıb
Prezident: "“Parlament” də gorbagor oldu"
İlham Əliyev Şuşadakı Qazançı kilsəsinə baş çəkib
Füzuli hava limanının uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3 km-ə yaxın olacaq
Prezidenti: "Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm"
Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
Rusiya XİN: 11 yanvar bəyanatının yerinə yetirilməsi Cənubi Qafqazın xeyrinədir
Mariya Zaxarova: Rusiya Bakı ilə Yerevan arasındakı humanitar aksiyaları dəstəkləməyə hazırdır
Dünya bazarında neft ucuzlaşır
Prezident Şuşada Azərbaycan bayrağını qaldırıb
İlham Əliyev Vaqif türbəsini ziyarət edib
Prezident və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə olublar
İlham Əliyev: “Füzuli beynəlxalq hava limanı bu il istifadəyə verilməlidir” - VİDEO
Üzeyir Hacıbəyli, Natəvan və Bülbülün “güllələnmiş heykəllər”i Şuşaya qaytarılıb
Rusiya səmasında meteorit partlayıb
Azərbaycan Prezidenti Şuşaya getdi
Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinə səfər ediblər - VİDEO
Azərbaycan XİN: Erməni nazirin ərazilərimizə səfəri baha başa gələ bilər
Pakistanın Baş naziri: Xalqımız Qarabağda qələbəni Azərbaycanla birgə qeyd etdi
Ərdoğan: Peyvəndolunma kampaniyasına qoşulacağım barədə vədimə əməl etdim
Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürüb
Bakıda iki prospekt və bir küçədə avtobuslar üçün xüsusi zolaqlar təşkil edilib - VİDEO
Türkiyə Prezidenti koronavirusa qarşı peyvənd olunub
Ərdoğan bu gün canlı yayımda koronavirusa qarşı peyvənd olunacaq
Türkiyə və Britaniya müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub
Azərbaycan və Türkiyə poçtları arasında müqavilələr imzalanıb - FOTO
Azərbaycanla Yaponiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
Ceyhun Bayramov Pakistan Ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb
Məleykə Abbaszadə: Builki imtahanların vaxtı hələlik bilinmir
Azərbaycanla Pakistan arasında əməkdaşlıq haqda saziş imzalanıb
KİVDF-nin sabiq rəhbəri Vüqar Səfərli həbs edilib
Ceyhun Bayramov Pakistan Prezidentilə görüşüb
Anar Əsədli:“Hələ çox binanın tikintisinə yüz milyonlar sərf olunacaq"
Çavuşoğlu: Bölgədə davamlı sülhü təmin etmək üçün gerçək fürsət yaranıb
Türkiyə XİN başçısı: Ermənistan yeni macəralardan çəkinməlidir
Çavuşoğlu: ATƏT-in Minsk Qrupu Dağlıq Qarabağla bağlı yenə də rol oynaya bilər
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycanda ötən il inflyasiya 2,8 faiz təşkil edib
Şuşa istiqamətində hərbçilər qəzaya düşüb
MN: Ötən il “Qaynar xətt”ə 15 mindən çox müraciət daxil olub
Laçındakı su elektrik stansiyası yenidən qurulur - VİDEO
Çavuşoğlu: Azərbaycan bölgədə barışı qoruyacaq və işğaldan azad etdiyi torpaqlara rifah gətirəcək
Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan XİN başçılarının İkinci Üçtərəfli Görüşü keçirilib
Füzuli rayonunun Ələsgərli kəndi - VİDEO
MN: Azərbaycan Ordusu atəşkəs rejimini pozmayıb
Putin və Ərdoğan Monitorinq Mərkəzi ilə bağlı məsələni müzakirə ediblər
Ceyhun Bayramov İslamabaddakı Səfirliyi ziyarət edib
Qarabağda erməni minaya düşərək ölüb
Həbs edilən daha bir icra başçısının oğluna yeni vəzifə verildi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının yeni inzibati binasını Türkiyə şirkəti tikəcək
İlham Əliyev: Ermənilər cinayət predmeti olan bir çox əməllər törədiblər
Ermənistanın yalnız bir məqsədi olmuşdur, danışıqları sonsuz və faydasız etmək
ICESCO-nun Azərbaycanda regional mərkəzi açıla bilər
Prezident: "İşğal edilmiş ərazilərdə, demək olar ki, 70 məscidi dağıdıblar"
Əli Həsənovun ailəsinə məxsus 6 şirkət ləğv olunur
Sabahın hava proqnozu
Təhsil Nazirliyindən məktəblərdə tədrisin bərpası ilə bağlı açıqlama
ICESCO-nun Baş direktoru Qələbə münasibətilə Azərbaycan Prezidentinə xatirə hədiyyəsi verib
Şamaxıda 4 bal gücündə zəlzələ olub
Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib
Azərbaycanda sənayə istehsalı 5 faiz azalıb
Azərbaycanda ötən il inflyasiya 2,8 faiz olub
Mehriban Əliyeva Zəfər muzeyinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq verib
Azərbaycanda Zəfər günü qeyri-iş, Anım günü isə iş günü olacaq
Qubada küçələrə şəhidlərin adı veriləcək
ICESCO-nun nümayəndə heyəti Ağdam şəhərinə səfər edib
Medianın İnkişafı Agentliyinin nizamnamə fondunun məbləği müəyyənləşib
Prezident Medianın İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsini təsdiqləyib
KİVDF-nin əsasında Medianın İnkişafı Agentliyi yaradılıb
Ərdoğan: "Minsk qrupunun 30 ildə edə bilmədiyini 44 gündə gerçəkləşdirdik"
Sabah güclü külək əsəcək, meteohəssas insanlarda narahatlıq yaranacaq
Çavuşoğlu: Türkiyə bu gün Qafqazda təhlükəsizlik sahəsində mühüm oyunçudur
Ermənistanda yol kənarında Azərbaycan şəhərlərinin adları olan lövhə quraşdırılıb
ICESCO nümayəndə heyətinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfəri başlayıb
Suqovuşanda kiçik su elektrik stansiyalarının təmirinə başlanılıb - VİDEO
Rusiya Azərbaycan FHN-ə 15 mobil konteyner göndərib - VİDEO
Prezident: Nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası , təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər
Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
Üçtərəfli Moskva görüşünün yekunlarına dair birgə Bəyanat
Vətən müharibəsində 64 nəfər itkin düşüb - SİYAHI
Vətən müharibəsində 2841 nəfər şəhid olub - SİYAHI
Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər
Azərbaycan ilə Pakistan arasında hərbi əlaqələr müzakirə olunub
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin ikitərəfli görüşü olub
Təhsil naziri ICESCO-nun Baş direktoru ilə görüşüb
Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşü başa çatıb
Pakistan HHQ-nin nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədir
İlham Əliyev, Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında görüş davam edir
Ceyhun Bayramov Pakistana səfər edəcək
Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan XİN başçıları görüşəcək
Bayden Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri postuna namizədini açıqlayıb
Azərbaycanda yeni 1, 5 və 50 manatlıqlar dövriyyəyə buraxılır
Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin sənədlərinin qəbuluna başlanılıb
Azərbaycan Prezidenti Moskvaya işgüzar səfərə gedib
Sabahın hava proqnozu
Mixail Qorbaçovdan Qarabağla bağlı açıqlama
Airbus ötən ilin nəticələrini açıqladı
MN Vətən müharibəsindən qayıdan şəxslərə müraciət edib
Xankəndində atəş açan şəxslərin kimliyi məlum olub
Kəlbəcərin Keşdək kəndindən - VİDEOGÖRÜNTÜLƏR
Bidzina İvanişvilini əvəz edəcək şəxsin adı açıqlanıb
Nikol Paşinyan Moskvaya yola düşüb
Bidzina İvanişvili siyasətdən gedib
Kamran Əliyev: “Prokurorluğun səlahiyyətləri genişləndirilməlidir”
Baş prokuror: "Korrupsionerlərə qarşı daha dəqiq zərbələr endirməliyik"
Ərdoğan “WhatsApp”-dan imtina edib
Rusiya prezidenti İlham Əliyev və Paşinyanla görüş öncəsi müşavirə keçirib
Putinlə Makron Moskva görüşü barədə müzakirə aparıblar
Səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərlə bağlı komissiya yaradılıb
“Azərxalça” ASC İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib
Ceyhun Bayramov İndoneziyada təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib
XİN: Ermənistanı Azərbaycana qarşı təxribatçı hərbi fəaliyyətə son qoymağa çağırırıq
Ombudsman Ermənistan vətəndaşı ilə görüşüb
Hərbi vəzifəli əsgər intihar edib
“Azərxalça”nın rəhbəri həbs edildi
COVID-19-la mübarizə üçün ayrılan vəsaitin bölgüsü müəyyənləşdiriləcək
MN müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərə müraciət edib
Sabahın hava proqnozu
Qubadlının Muradxanlı kəndi - VİDEO
Müdafiə naziri azad edilmiş ərazilərə getdi
Çində əhalidən bir həftə evdən çıxmamaq istənildi
MN Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazalar quracağı barədə xəbərlərə münasibət bildirib
Kəlbəcərin Aşağı Ayrım kəndi - VİDEO
Mövlud Çavuşoğlu Brüsselə səfər edəcək
Həsən Həsənov səfir vəzifəsindən geri çağırılıb
Sabahın hava proqnozu
Çavuşoğlu: Atəşkəslə bağlı prosesləri bundan sonra da Azərbaycanla birgə dəyərləndirəcəyik
MN: Hüququ olmadan hərbi forma geyinənlərlə bağlı məlumat yaydı
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük fərqi bir daha görüləcək
Polietilen torbalar və plastik qabların istifadəsinə qoyulan qadağalara riayət edilməsinə nəzarət gücləndirilir
Azərbaycan XİN Ermənistana cavab verdi
Almaniya prezidenti: Vaşinqtondakı hadisələr yalanın nəticəsidir
Prezident: Bu il neftin qiyməti 50 dollardan aşağı olmayacaq
Prezident: Azad edilmiş torpaqlarda böyük enerji potensialı var
Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Prezident: Füzuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi nəzərdə tutulur
İlham Əliyev: "Qarabağ Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevriləcək"
Prezident: Naxçıvan dəhlizi çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir
Prezident Qarabağda bərpa olunacaq şəhərlərin dəqiq sayı ilə bağlı tapşırıq verib
Bakıda Böyük Dəbilqə keçirilməyəcək
Prezident İlham Əliyev Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətinə münasibət bildirib
Prezident: Neft Fondunun vəsaiti azalmayıb, artıb
İlham Əliyev: Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib etdik
Ermənistanın Azərbaycana təzminat ödəməsinin mexanizmi açıqlanıb
Prezident: Qarabağ Azərbaycanın əsas turizm zonasının birinə çevriləcək
Müdafiə Nazirliyində iki istehkamçı tabor yaradılır
Gəncədə ermənilərin raket hücumu zamanı həlak olanların xatirəsi əbədiləşdiriləcək
İlham Əliyev: Mehri dəmir yolu layihəsini Rusiya ilə müzakirə edirik
Tramp hakimiyyətin Baydenə ötürülməsi ilə razılaşdı
Prezident: Orada Koçaryan və Sarkisyanın böyük torpaq sahələri var idi
Baş nazir: Yaxın günlərdə erməni təcavüzününün vurduğu zərərin qiymətləndirilməsi başa çatacaq
Azərbaycan Prezidenti: Laçın və ya Kəlbəcərdə müasir beynəlxalq hava limanı tikiləcək
Azərbaycanda COVID-lə mübarizəyə 644 milyon manat sərf olunub
İlham Əliyev: Toğanalı - Kəlbəcər yolunun inşasına başlanılıb
Sabahın hava proqnozu
Azərbaycan Prezidenti xəbərdarlıq edib
Prezident: "Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat gələcək fəaliyyət üçün əsas olmalıdır"
Azərbaycanda İH orqanlarında yeni şöbə yaradılıb - FƏRMAN
Avronun manata qarşı məzənnəsi maksimuma çatıb
Çavuşoğlu İspaniyaya səfər edəcək
AY Partiya Başqanının Tarif Şurasının qərarına münasibəti
Macarıstanla Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Ermənilərə cinayət işi açılıb
İşğaldan azad olunan torpaqlarda geniş quruculuq işləri aparılacaq
Azərbaycanda daha bir qanun ləğv edildi
Bələdiyyə torpaqlarına görə vergi ödənilmə qaydası dəyişib
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklik edildi
Dövlət başçısı: Sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur
Milanın 2 futbolçusu Yuventusla oyun öncəsi koronavirusa yoluxdu
Prezident: Kadr islahatları davam etdirilir
Füzulidəki aeroport Xocalı aeroportu mövzusunu bağlayacaq
İlham Əliyev: Heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz
İlham Əliyev: Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır
Erməni təcavüzü nəticəsində Gəncədə əhaliyə dəyən ziyanın ödənilməsinə başlanıb
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda müşavirə keçirilib
Azərbaycanda pul bazası dekabrda 15 faiz artıb
İran rəsmisi Uranı 60 faizədək zənginləşdirə bilərik
Yaponiyada hərracda yarım kiloqram gilas 10 min dollara satılıb
Suqovuşanda erməni hərbçilərin meyiti tapılıb
Erməniləri Xudavəngə buraxmadılar
Təhsil Nazirliyi: Qış tətili ilə bağlı xüsusi qərar qəbul edilməyib
Dünya Bankı: Azərbaycanın ÜDM-i gələn il 4,5 faiz artacaq
KİVDF-nin bazasında daha geniş fəaliyyət sferası olan qurum yaradılacaq
Qubadlının Mahmudlu kəndi - VİDEO
Zəngilanda sərhəd zastavasının açılışı olub
Çağırışçılar müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşürlər
Prezident: “Bu il biz Nizami Gəncəvinin yubileyini geniş qeyd etməliyik”
İlham Əliyev: “Hesab edirəm ki, muğam sənətinin mərkəzi məhz Azərbaycandır”
Prezident: "Son vaxtlar Azərbaycan dilinə daxil edilən bəzi kəlmələr dilimizin saflığını pozur"
İlham Əliyev: “Füzulidə beynəlxalq aeroport tikiləcək”
Azərbaycan Ordusuna Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb
Prezident Anar Kərimovu videoformatda qəbul edib
Füzuli-Şuşa avtomobil yolu ilə hərəkət qısa müddətdə təmin olunacaq
Ermənistan XİN-in başçısı Qarabağa gələcək
Hulusi Akar: "Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı davalarında sonunadək yanlarında olacağıq"
Sabahın hava proqnozu
2021-ci il Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan olunub
Xəzərdə zəlzələ olub
Tarif Şurası bəzi məhsulların qiymətlərində dəyişiklik edib
Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradıldı
İtaliyanın Neapol Şəhər Şurası yekdilliklə Azərbaycana dəstək sənədi qəbul edib
“İki dövlət tək ordu”- VİDEO
Prezident: Bütün Azərbaycan xalqını tarixi Zəfər münasibətilə təbrik edirəm
Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akarın Azərbaycana səfəri başa çatıb
AY Partiya başqanının Həmrəylik günü ilə bağlı xalqa müraciəti
İlham Əliyev Türkiyənin milli müdafiə nazirini qəbul edib
Hülusi Akar: "Bu gün də 102 il əvvəlki kimi eyni ruhla yanınızdayıq"
İlham Əliyev yaşayış minimumu haqqında qanunu imzalayıb
Prezident bəzi hərbçilərin uşaqlarına müavinət verilməsi ilə bağlı qanunu təsdiqlədi
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanlarına Prezidentin təqaüdü veriləcək
“Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır!” tədbiri keçirilib
Ərdoğan: "Azərbaycan Ordusu 44 gündə dastan sayılacaq qələbə qazandı"
Rəhim Şükürova Prezidentin fərdi təqaüdü verilib
Hülusi Akar: "Azərbaycan Ordusu torpaqları həqiqi sahiblərinə qovuşdurdu"
ADNSU-nun əməkdaşları təltif edildi
Prezident AzTU-nun bir qrup əməkdaşına fəxri ad verdi
Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycanda səfərdədir
Azərbaycanda 5 günlük tətil başlayıb
Naxçıvan əhalisinin sayı açıqlandı
Tənzilə Rüstəmxanlı, Teymur Əhmədov, Elman Məmmədov və Həsən Həsənov “Şöhrət” ordeni ilə təltif ediliblər
Kamal Abdulla, Nailə Vəlixanlı və Mənsum İbrahimov "Şərəf" ordeni ilə təltif ediliblər - SƏRƏNCAM
DİN bayram günləri ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəsizlik xidmətləri rəhbərləri görüşüb
Sabahın hava proqnozu
Mövlud Çavuşoğlu: "Azərbaycana dəstəyi davam etdirəcəyik"
Türkiyə XİN başçısı: "Bizə heç nə edə bilməyəcəklərini hər kəsə göstərdik
Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan XİN başçılarının görüşü keçirilək
1 981 hərbçiyə “Hərbi xidmətlərə görə” medalı verilib
Prezident İlham Əliyev bir qrup şəhidin anasına Azərbaycan vətəndaşlığı verib
Gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı illik məlumat ilk dəfə MM-də təqdim olunub
Milli Məclis Əfqanıstanda yeni səfirliyin açılmasını təsdiqlədi
FHN-in Vətən Müharibəsində iştirak etmiş mülki işçilərindən bəziləri medallarla təltif edilib
Bir qrup hərbi qulluqçu “Laçının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib
Bir qrup hərbi qulluqçu “Ağdamın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib
Bir qrup hərbi qulluqçu “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib
Rusiya və Türkiyə XİN-ləri arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb
Lavrov: “Qarabağda Rusiya-Türkiyə Birgə Mərkəzinin aktiv qurulması prosesi gedir”
"Dəmir yumruq" əməliyyatı aparıcı hərbi mərkəzlər və mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir
Prezident dünya azərbaycanlılarını təbrik etdi
Bir qrup hərbçi “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi
Prezident sərəncam imzaladı
Bəzi hərbçilərin uşaqlarına müavinətin verilməsi ilə bağlı layihə qəbul olundu
Türkiyə XİN Ermənistanın atəşkəsi pozmasına münasibət bildirib
Aznif Baqdasaryan Ermənistana təhvil verilib
Azərbaycanla Ermənistan əsir mübadiləsi aparıblar
Ceyhun Bayramovla Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub
30-dan artıq hərbçinin axtarışları davam etdirilir
Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısı
Prezident sərhəd yolunun yenidən qurulmuş hissəsində görülən işlərlə tanış olub
Parlamentin sabah keçiriləcək iclasının gündəliyi açıqlanıb
Ermənistan hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri araşdırmır
Şuşa və Hadrutun teleradio yayım stansiyasının bərpasına başlanılır
"Xudayar təsnifi”nin yeni versiyası təqdim olunub
MN: Ermənilər Xocavənddə Azərbaycan Ordusuna hücum edib
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib
Azərbaycan Ordusunun bölmələri döyüş atışları keçirir
Qarabağda fəaliyyət göstərəcək Türkiyə hərbçiləri Azərbaycana gəlib
Qarabağdakı Türkiyə hərbçiləri azad edilmiş əraziləri minalardan da təmizləyəcək
Azərbaycanda yeni medal təsis edilib
Ağdamın Pərioğlular kəndindən görüntülər
TƏBİB: "Pik vəziyyətdən sonra azalmalar müşahidə edilir"
Haber Yazılımı