301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
19 Noyabr 2020 - Cümə axşamı 11:50 434 nəfər oxuyub
 
Qarabağın taleyi
BAXIŞ Xəbəri
Qarabağın taleyi

 

 Dünyanın taleyi Qarabağın taleyindən asılıdır

 

Siyasi klassikimizin sözü ilə desək, Qarabağ məsələsi qanlıdır. Məsələ sadəcə azərbaycanlılarla ermənilər arasında olan ədavətin və müharibənin mahiyyətində deyil. Çünki, klassik müharibələr əsasən dövlətlər, elitar siyasi güclər, siyasi rejimlər, iqtisadi güclər, sadə dil ilə desək, cəmiyyətlərin yuxarı təbəqələrinin toqquşan maraqlarından dolayı aparılır. Ancaq Qarabağ müharibələrinin mahiyyətində bir nüans var: müharibə birbaşa xalqlar və fərdlər arasındadır, savaşın ön cəbhəsində olanlar birəbir öz evləri uğrunda vuruşurlar. Əlbəttə klassik savaşlarda da hər zümrədən insanlar və qruplar iştirak edirlər. Yalnız onlar daha çox böyük güclərin siyasətində sadə əsgər rolunu oynayırlar. Qarabağ müharibəsində isə sadə əsgər müharibənin həm iştirakçısıdır, həm də sifarişçisidir. Bu müharibə sərhəddə yerləşən hansısa kimsəsiz və yararsız kiçik torpaq ərazisi üstündə deyil, yüz minlərin Doğma Vətən dedikləri bir region uğrundadır. Ona görə də Qarabağ müharibəsi belə qanlı, şiddətli, barışmaz şəkildə davam edir. Ortada olan məsələ insanların canları, malları, evləri, yurdları, ölülərinin məzarları məsələsidir. Qazanan hər şeyi alır, uduzan hər şeyi itirir. Qarabağ müharibəsinin əsas spesifik xüsusiyyəti budur.

 

Müharibə istənilən halda arzuolunan bir vasitə deyil. Hərçənd, bəzən tək mümkün vasitədir. 3-cü Qarabağ müharibəsi də belə bir məcburiyyətdən ortaya çıxdı. Bəzən məcburiyyət zərurətdir, zərurət isə taledir. Müharibəyə elə və ya belə qoşulan hər bir tərəfin taleyində unudulmaz və qarşısıalınmaz izlər qalır. Bunlar fiziki məhdudiyyət və ölüm gətirən arzuolunmaz yaralardan tutun, illər sonra bəzən yada salmaq istədiyiniz, bəzən isə unutmaq istədiyiniz xatirələrə qədər müxtəlif izlərdilər ki, indi mövzumuz bu deyil.

 

Biz müharibənin nəticələri ilə məşğul ola bilərik və olmalıyıq: dağıntıları ortadan qaldırarıq, tikib-yaradarıq, bərpa edərik, əvvəlki mənzərədən də gözəl şəraiti inşa edərik. Yəni, bəşər övladı bəzi məsələləri idarə edə bilər. Ancaq, müharibənin bizim fərdi və kollektiv taleyimizə təsirini, əfsuslar olsun ki, biz dəyişə bilmərik. Hətta, həmin quruculuq işləri belə post-müharibə dövründə taleyimizin parçası və əsas xətti kimi başa düşülməlidir.

 

Burdan yola çıxaraq deyə bilərik ki, Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın taleyini müəyyənləşdirirsə, Azərbaycanın taleyi Qafqazın, Qafqazın taleyi Rusiyanın, Rusiyanın taleyi Türk dünyasının taleyini, Türk dünyasının taleyi isə dünyanın taleyini müəyyənləşdirir. Münəccimlik etmədən dövrün çağırışlarına hazırlaşmaq üçün proqnoz vermək və gələcəkdə mümkün ola biləcək hadisələri təhlil etmək lazımdır və labüddür.

 

Putini anlamaq

Rusiyanın dövlət rəhbəri son müsahibəsində bir neçə məqama toxunaraq Qarabağ müzakirələrinin pərdə arxasını müəyyən qədər açdı və aydınlıq gətirdi. Maraqlıdır ki, ölkəmizin siyasətşünasları və sıravi vətəndaşları ayrı-ayrı məqamlar üzərində o qədər dayanırlar ki, diqqətlərindən bir məsələ qaçır: Putin ümumən Qafqazın, xüsusən də Qarabağın taleyinin Rusiyanın taleyi ilə ayrılmaz olduğunu bəyan edir.

 

Qarabağı Abxaziyanın, Osetiyanın ya da Krımın taleyimi gözləyir?

Belə ki, Ermənistanı Dağlıq Qarabağın qondarma müstəqilliyini tanımamaqda günahlandıran Putin misal olaraq, Rusiyanın Abxaziya ilə Osetiyanın və Krımın müstəqilliklərinin tanıyaraq necə doğru, öz sözü ilə desək, utanmadan hərəkət etdiklərini göstərməkdədir. Sanki iki məsələni birdən deyir: birincisi, Qarabağın taleyi Ermənistanla deyil, ikincisi Qarabağın taleyi Abxaziya, Osetiya və Krımla eyni olacaq. Göründüyü kimi, Qarabağın taleyini sanki Azərbaycanın daxilində görmür.

 

Qarabağın taleyini Rusiyamı müəyyənləşdirəcək?

Müsahibəsinin bir başqa yerində Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğunu və bu gerçəyin təəssüf hissi ilə SSRİ-nin dağılmasıyla ortaya çıxan geosiyasi mənzərə ilə əlaqədar olduğunu vurğulayır. Ayrıca, bir neçə dəfə Dağlıq Qarabağın statusunun hələ razılaşdırılmadığını və gələcəkdə baxılacağını deyir. Putinin bu düşüncəsi ilə Rusiyanın SSRİ-nin tək varisi olduğunu birləşdirəndə anlayırıq ki, Rusiya Prezidenti “Azərbaycana heç nə deyə bilmərik”, - desə də, Qarabağın statusunu (oxu: taleyini) Azərbaycandan ayırır. Kimsə düşünə bilər ki, Qarabağın taleyini Ermənistana bağlayır. Ancaq bunun belə olmadığını daha sonra görürük.

 

Qarabağ anlaşmasını Rusiyadan başqa heç kim poza bilməz?

Putin deyir ki, Ermənistanda yeni gələn siyasi qüvvələr anlaşmadan çıxarlarsa, bu, onlar üçün intihar olar. Yəqin elə bilirsiniz ki, bu söz ancaq Ermənistana aiddir, eləmi? Yox, bu həm də Azərbaycana deyilən sözdür. Çünki gələcəkdə elə bir vəziyyət ola bilər ki, Azərbaycan mənasız və boş yerə uzanan sülhməramlı əməliyyatının bitirilməsini tələb eləsin, Rusiya razı olmasın və gərginlik yaşansın. O zaman Azərbaycan anlaşmadan çıxarsa (təbii ki, o vaxta qədər əslində Rusiya özü cığallıq etmiş və anlaşmanı pozmuş olacaq) Rusiya bunu bizim siyasi intiharımız kimi qiymətləndirəcək. Bunu da Gürcüstanın keçmiş iqtidarının ölkəsinin torpaq bütünlüyünü bərpa etmək üçün atdığı addımları cinayətkar əməllər olaraq qiymətləndirməklə bildirdi. Bir başqa sözlə demək istəyir ki, Rusiyadan başqa heç kim anlaşmanı poza bilməz.

 

Axı Qarabağ hadisələri Sumqayıtdan başlamayıb...

Bununla neçənci dəfədir ki, Putin Qarabağın münaqişəsinin başlanmasının çıxış nöqtəsini Sumqayıt hadisələrinə bağlayır. Beləliklə də, ermənilərin məcbur qalaraq əllərinə silah almalı olduqlarını vurğulayır və onlara bəraət qazandırır. Nəzərə alsaq ki, o dövr SSRİ dövrü idi və Mərkəzi Komitə (yəni, Moskvadakı mərkəzi hökumət) əslində hər şeyə cavabdeh idi, Putin bunu görməzdən gəlir. Günahı Azərbaycanın və azərbaycanlıların üzərinə atır. Demək də olmur ki, o zamanlar Azərbaycan indiki kimi müstəqil deyildi ki, ona heç nə deyə bilməyəsiniz. Niyə öz funksiyanızı yerinə yetirməmişdiniz? Bəlkə elə Mərkəzdən siz təşkil eləmişdiniz deyə?

 

Rusiya həm müharibənin, həm də “sülhün” memarıdır

Müsahibə boyunca Azərbaycanla Ermənistanın barışmaz düşmən olduqlarını müxtəlif cümlələrlə dilə gətirən Putin özünü (oxu: Rusiyanı) sülh tərəfdarı olan həqiqi vasitəçi kimi göstərir. Ancaq unudur ki, Azərbaycan Prezidentinin “Ermənistana bu qədər silahı kim verib?” sualı hələ də ortadadır və cavabını gözləyir. Putin sülh istəsəydi, ölkəsinin istehsalı olan bu qədər silahın və ağır texnikanın heç kim tərəfindən tanınmamış qondarma qurumda nə gəzdiyini soruşardı. Axı bu, –istehsal etdiyin silahın qanunsuz birləşmələrin əlinə düşməsini müəyyənləşdirməmək - cinayətə şərik olmaqdır. Kanada kimi ölkələr bütün beynəlxalq qanunlara riayət olunmağına baxmayaraq, Türkiyəyə silah satışında embarqo gətirə bilir, heç bir qanuni tərəfi olmayan Qarabağ ermənilərinin silahlandırılmasına görə Rusiya Ermənistana embarqo tətbiq edə bilmirmi? Necə deyərlər, görən gözlər üçün hər şey ortadadır.

 

Azərbaycanın iradəsi

Kimin harada, nə deməsindən asılı olmayaraq, Qarabağın taleyi Azərbaycan xalqının iradəsi və qərarı əsasında müəyyənləşəcək. Bu qəzavü-qədər məsələsi deyil, Milli iradə məsələsidir. Əvvəllər də Moskvada Azərbaycanın taleyinin Rusiya ilə bağlı olduğunu düşünən çox olmuşdu. Bunun belə olmadığını tarixdə Milli Hərəkatımızın qələbələri isbatlayıb. Biz xalq olaraq, çox əhəmiyyətli və vacib olan bir qərar vermişik əslində: öldü var, döndü yoxdur. Bu şüar nə qədər pafoslu, banal və gülməli görünsə də, 44 gün davam edən müharibəmiz və ordumuz göstərdi ki, ölürük, amma dönmürük. Bunu biz də gördük, başqaları da. Sizcə, ölümə meydan oxuyan xalq taleyinin aqibətinə laqeydmi qalacaq? Qala bilərmi? Bunun cavabını Rusiya Prezidenti çox yaxşı bilir. Amma bilmədiyi bir şey varsa, o da odur ki, Rusiyanın taleyi Türk Dünyasına bağlıdır. O Türk Dünyasına ki, təməlini Azərbaycan ilə Türkiyə son qələbələri ilə atmış oldular.

 

Elşad Abdullayev

AYP Analitik təhlil və

proqnozlaşdırma qrupunun üzvü

Mənbə: Müəllif:
Qarabağın, taleyi,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
AYP başqanı: "İranın Azərbaycandakı səfirliyinin şəhid general Polad Həşimovun ailəsini ziyarət etməsi riyakarlıqdır"
Çox üzgünəm çox.. Şəhidimiz təhqir olunur, təhqir edən linç edilir və cəmiyyət buna əl çalır...
ABŞ prezidentinin genosidlə bağlı hökm vermək səlahiyyəti varmı?
Türkiyəni nüfuzdan salmaq cəhdləri ABŞ üçün geriləmə ilə nəticələnəcək
LUKAŞENKO BAKIYA NİYƏ GƏLMİŞDİ
Rusiya niyə geri addım atır?
Bəhrəm İsmayılov: “Partiyalar maska məcburiyyətinin ləğvi ilə bağlı hökumətə təkliflər versin”
Türk Diplomatiyasının Gücü
Ukraynanı tək qoymaq olmaz!
Anar Əsədli: “Rus generalın Qarabağa səfəri psixoloji təzyiq xarakterli ola bilər”
ÇİNLƏ BAĞLANAN SAZİŞLƏR
AY Partiya Başqanı: “Turan Ordusu ideyası ən çox İran və Rusiyanı qıcıqlandırır”
AY Partiya Başqanı: "NATO gəmilərinin Qara dənizdə varlığı Xəzər və Aralıq dənizində də təhlükəsizliyin təminatı üçün vacibdir"
Ermənistan ordusunun itkiləri nə qədərdir?
AY Partiya Başqanı: “Putin unutqan yaddaşa malik Baydeni neytrallaşdırmaq istəyir”
Amerika-Rusiya gərginliyi
Hər bir türkün minnətdarlıq və sevgi ilə andığı Böyük Türk...
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar Elçibəy İnstitutunun Açıqlaması
“Barmaq basmaq”dan “düymə sıxmağ”a gələn yol...
AY Partiya Başqanı: "Rusiyanın düzələcəyinə ümidi azdır"
Anar Əsədli: “Öz ərazisində əmin-amanlığı təmin edə bilməyən...”
Anar Əsədli: "Səfir dediyin Azərbaycan xalqı adından danışa bilərmi"
Anar Əsədli: “Rusiya burada sahib deyil, tərəfdir”
Politoloq: Zəngəzur dəhlizində Rusiyanın da marağı var
Oqtay Qasımov:"Balasanyanın həbsi prinsip məsələsi olmalıdır!"
Anar Əsədli: "Zəfəri siyasi həyatımıza inersiya edək"
Səngər qazıntısından rahatsız olanlara
"Meyit alverçisi”ndən növbəti terror siqnalı
Dövlətə inam əsasdır!
Abutalıbın ümidinə qalan Rusiya
Nail Çelebi: ‘‘Kafkasya’da güçlenen Azerbaycan ve dengeleyici güç Türkiye var’’
Bəhrəm İsmayılov: “Sülhməramlıların fəaliyyət və səlahiyyətlərinin sərhədlərini biz müəyyənləşdirməliyik"
"44 günlük Vətən savaşının qürurlu anları" - "Səsimizi dünyaya çatdırdıq"
AY Partiyası başqanından Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair yeni təkliflər
Saatın əqrəbləri xeyrimizə işləyir
Anar Əsədli: “Sizi xristian təəssübkeşliyiniz çökdürəcək”
Anar Əsədli: “İnterpol axtarışda olan Araiki niyə Moskvada həbs etmədi?”
Anar Əsədli: "Muxtariyyət söhbətlərinin müzakirəsi zərərlidir"
E.Mirzəyev: "İlham Əliyev milli liderə çevrilib"
Anar Əsədli: “Danışıqlardan ciddi heç nə gözləmirəm”
Bizə sülh(məramlılar) lazımdırmı?
"Biz heç vaxt torpaqlarımızdan vaz keçməyəcəyik"
Türkiyəli ekspertlər: Beynəlxalq qurumlar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz yerləşdirməsini şiddətlə qınamalıdır
Azərbaycanlılar öz xalqı və dövləti üçün nə vaxt yaşamağa başlayacaq?
Sıradan çıxan əyləc
Ramiz Mehdiyev tək günahkardırmı?
Hacıbala Abutalıbov Ramiz Mehdiyevi xəyanətdə suçladı
15 sutkalıq bumeranqlar
Dərslər necə keçirilməlidir?
Tramp Ərdoğanı, Putini, Tzinpini və Kim Çen Inı “dünya səviyyəli şahmatçı” adlandırıb
Alma-Atada ilişib qalan Zahid Oruc
Növbədənkənar prezident seçkisinə nədən ehtiyac yarandı? - EKSPERT
Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan Tarixi əsərinin təhlili
Rəsulzadə həyatla vidalaşdı, amma inam onu tərk etmədi - Elçin Əfəndiyev
Dilimiz təkcə Azərbaycan Respublikasının yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının milli dilidir - Arif Rəhimoğlu
Afrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
20 Yanvar - Türkün dirilişidir!
Tofiq Zülfüqarov: Rusiya seçim etməlidir, ya Azərbaycan, ya da Ermənistan
Dilçi alim AMEA-nın orfoqrafik səhvlərini üzə çıxartdı
Rusiya o qədər irəliyə gedib ki...
İranda ərəb baharı?
Manatın devalvasiyası kimə sərf edir? - ŞƏRH
Kimsə iki dövlət qurumunu üz-üzə qoymaq istəyir - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
FHN alpinistlərin axtarışını tamamilə öz nəzarətinə alsın - Təklif
O taylı-bu taylı millətin birləşmək istəyinin nişanı - Həmrəylik Günü
Hər ilin öz oyun qaydaları var – Bəs it ilinin qaydaları?
Bizə ilk addımda həmrəylik gərək - Elçibəyin Azərbaycan türkünə müraciəti
İndi hansı bank bağlanacaq?
Ərəb ölkələri Türkiyəyə qarşı birləşərsə, regionu nə gözləyir? - ŞƏRH
Minimum əmək haqqı - Bir saatı 81 qəpiyə işləyəcəyik?
Nazirlər Kabinetinin son qərarı benzinin qiymətini artıracaqmı?
“ƏMƏK” ordenlərinin görünməyən qəhrəmanları
Saytların daldan atdığı daş - Bu, medianın özünə vurduğu zərbə deyilmi?
Dünya Bankının qərarı Azərbaycandakı layihələrinə mənfi təsir göstərməyəcək- ŞƏRH
Doğrudanmı, ən pis azərbaycanlı Əkrəm Əylislidir? - Fazil Mustafa
Yazdığım statusun Müsavata heç bir dəxli yoxdur - Alya Yaqublu
Rusiya Ermənistana Naxçıvandan zərbə vura bilər - Ermənilər narahatlıq içində
Manat FED-in qərarından sığortalana bilməyəcək
İkitaylı Azərbaycanın bütövlüyü üçün ən böyük şans o gün yaranmışdı – 21 Azər
Azərbaycan Qüds məsələsində kimin yanında dayanmalıdır?
Heydər Əliyev ömrünü Türkiyə sevdalısı olaraq keçirmiş liderdir
Tehrandan Xankəndinə yol gedirmi?
Yaxın Şərq ölkələri hədəfdə - Amma əvvəlcə İran...
Bu günə toxunmaq ədəbsizliyinə kimsədə cürət olardımı? - Üzeyir Hacıbəylinin məqaləsi
Nazir təyinatı: Hökumətdaxili yerdəyişmə, yoxsa seçkiyə hazırlıq?
Özünü damdan atmaq da olar, yandırmaq da... Hikmət Hacızadə
Kamal Abdulla, Məleykə Abbaszadə, Hamlet İsaxanlı... - Yeni təhsil naziri kim olsun?
Türk generallarının Bakıya səfərləri nə ilə bağlıdır? - ŞƏRH
Saakaşvili taleyi ilə barışmalıdır - ŞƏRH
Gürcüstana gedən xəstələr ağır fəsadlarla qayıdır - ŞƏRH
Avropa xilafəti: müsəlmanların sayı 3 dəfə artacaq
Zərrabın etirafları Türkiyə-ABŞ münasibətlərini hara aparır? - ŞƏRH
Dövlətlər bitkoindən niyə qorxur? - SƏBƏB
Qarabağda karyerası sona qədər uğurlu olan varmı?
Bu nazirliklər öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi - EKSPERT
Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmayacaq - Sazişin Detalları
Əflatun Amaşovun təklifinə reaksiya: Hərə yorğanı öz üstünə çəkəcək
Maliyyə naziri və baş bankir büdcə prosesinə təsir etmək gücündə deyil - ŞƏRH
Türkiyəni müstəmləkəçi ölkəyə çevirmək istəyirlər - AÇIQLAMA
Lavrovunku söz oyunu idi: Həsən keçəl, ya keçəl Həsən...
Qarabağda ermənilərin gözlədiyi Qızıl Ordunun ayaq səsləri
Prezidentin bu barədə sərəncamı olsa da, Milli Məclisin hələ də qərarı yoxdur
Çökdürülmüş ekspert institutunun səviyyəsi medianın səviyyəsindən yuxarıdır - Rövşən Ağayev
ABŞ Rusiyanı necə zərərsizləşdirəcəyini açıqladı
İnsanlarımız niyə ələ baxmalıdır ki? - Sosial yardım tamamilə dayandırılmayacaq
Azərbaycanda milyonlarla insanın həyatını dəyişdirən sistem - 25 illik miras
"Azpetrol"un proqnozu təəccüb doğurur - Yanacaq bahalaşmalıdırmı?
Siyasi partiyaların büdcəsi niyə artırılmalıdır? - MÜZAKİRƏ
Tikintiylə bağlı bizə çox müraciət olunub, ancaq... - Metropolitendən açıqlama
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin rolunu necə yüksəltməli?-ŞƏRH
Divarlardan Moskva əleyhinə döyüş cəbhəsi yaradılacağına şübhəniz olmasın - Zahid Oruc
Mətbuat Şurasının xəbərdarlığı və Eynulla Fətullayevin Lotu Quliylə fotosu
Bu, niyə Bakıda alınır Yerevanda yox? - TƏHLİL
Onları Azərbaycan bayrağı deyil, Sovet nostalgiyası riqqətə gətirir... - SORĞU
Qarsa gedən "sülh və müharibə qatarı" - TƏHLİL
2 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi hələ ki, xərclərini ödəyə bilməyəcək - SƏBƏB
Tehran görüşü Azərbaycanı hara aparır: İran, Rusiya, yoxsa Avropaya?
İlham Əliyevin Tehrana getməsi Avropadan üz döndərməsi demək deyil
Qarabağın azad edilməsində ən ciddi maneə budur - Qubad İbadoğlu
Neftin qiyməti düşərsə, manatı qorumaq olmayacaq - Açıqlama
Çovdarovun cəzası cinayətinə uyğun deyil - Cəmiyyətdə narazılıq
Bu layihə neft gəlirlərini əvəz edəcəkmi?-ŞƏRH
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti açılır: Azərbaycan bundan necə faydalanacaq?
Zahid Oruc: "Madrid yalnız iqtisadi yollarla yerdə sürünən suverenliyini qoruya bilməyəcək"
Delta Telekomun vətəndaşları internetsiz qoyması yolverilməzdir – Osman Gündüz
Türkiyənin dəmir ledisi Meral Akşener – BİOQRAFİYASI + FOTOLAR
Tofiq Zülfüqarov: “Niyə həmsədrlər açıq-aşkar görmürlər?”
Ermənistan 93-cü ilin Azərbaycanına çox oxşayır - Zahid Oruc
Rusiya ilə Azərbaycan hansısa məxfi danışıq aparıb razılığa gəlsə... - Hikmət Hacızadə
Qubad İbadoğlu: “DYP-nin topladığı cərimələr dövlət büdcəsinə daxil olmur”
Nazirlik rəhbərliyinin erməni saytlarının yazdığından xəbəri oldumu? - Sabir Rüstəmxanlı
Ünüvar: “CHP-li millət vəkillərinin Azərbaycanın əleyhinə səs verməzi üzücüdür”
Buna deyərlər, Allahın evlərini döyüşdürmək - Zahid Oruc
Azərbaycan regional enerji mərkəzinə çevrilir - Yeni plan
Kredit borcları qırmızı xətti keçdi: nəticəsi nə olacaq?
Müstəqilliyin əleyhinə səs verim deyə mənə də təzyiq olunmuşdu - Millət vəkili
Fazil Mustafa: Türkmənlərin əsas düşməni İraq hökumətidir
İsa Yaşar Tezel - KƏRKÜK
Əliyev və Sarkisyan görüşündə hansı razılıq əldə olunub? - Açıqlama
Əliyev-Sarkisyan görüşü: sonra nə olacaq?
Azərbaycan hücuma keçə və bu mövqeləri qaytara bilər – Qışda müharibə planı
Azərbaycan və Rusiyanın yeni sətirdən - qardaşlıqdan başlaması hər iki dövlətin xeyrinədir- Zahid Oruc
Dünya Kataloniyaya göstərdiyi münasibəti Qarabağa niyə göstərmir?
Belə getsə, Azərbaycan böhrandan çıxa bilməyəcək - Qubad İbadoğlu
Emmanuel Makron iranlı həmkarını dəstəklədi
Azərbaycan yenə iki od arasında - Moskvayla Tehran iş başındadır
Ərdoğan: “ABŞ Türkiyəyə silah satmır, amma PKK-nın Suriya qanadını pulsuz silahlandırır”
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilərmi? - ŞƏRH
Nə üçün Tramp Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etməlidir?
Dərslik məsələsində tarixçilərimiz belə söyüşdən o tərəfə keçmədilər – Qafar Çaxmaqlı
Bütün dünya niyə rus S-400-ünü almaq üçün növbəyə durub? - Sirri açıldı
Dərsliyin müəllifini vətən xaini adlandırmaq düzgün deyil – Aqil Abbas
Kürdlər və katalonlar çox hiyləgər gediş etdi- Elxan Şahinoğlu
Türkiyə-ABŞ qarşıdurmasının təsiri ciddi şəkildə olunacaq - Qubad İbadoğlu
Nizami haqda həqiqəti yazıblar, siz nədən küsmüsünüz? - Fazil Mustafa
Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq üçün kiminlə savaşacaq: Ermənistan, yoxsa Rusiyayla?
Rusiya Xəzərdə qəfil hərbi təlimlərə başladı - Həyəcan siqnalı
Tarix dərsliyindəki xəritə skandalı ciddi araşdırılmalıdır – Qubad İbadoğlu
Millət vəkili NATO-da Ermənistanın işğalçı siyasətindən danışdı
ABŞ Sudan üzərindən iqtisadi sanksiyaları qaldıracaq
Mətbuat Şurası mitinqdə monitorinq apardı - jurnalistləri qınadı
Vəziyyətin mürəkkəbliyini heç kəs dana bilməz - Zahid Oruc
İlham Əliyevdən anons: Avropa İttifaqı ilə yeni bir səhifənin açılışını edəcəyik
Ermənilər Cəbrayılda kilsə açdı - Rəsmi Bakıdan etiraz
İlham Əliyevdən Avropaya mesaj: Bununla həyatımızda heç nə dəyişməyəcək
Putin Qarabağla bağlı çağırış etdi - Ermənistana ciddi mesaj
Bu hotellərə görə Azərbaycan ilk 5-liyə düşdü - Lider isə İsraildir
İraqda yaşananlar neftin qiymətini oynadır - Bəs sonra nə olacaq?
“Kərkükə siyasi və iqtisadi yardımlar etməliyik” – Qənirə Paşayeva
Qarabağa qanunsuz gedən türkdən özəl açıqlama: Onlar ermənilərlə nə danışıblar?
Azərbaycandakı Kürdüstan aşiqləri – onlar nə dərəcədə təhlükəlidir?
"Onların Avropa siyasətinə təsiri olmayacaq" - Merkel
Azərbaycan üçün hazırlanmış tor – Ermənistanın gizli planı
Azərbaycan hökuməti Kərkük məsələsiylə bağlı bəyanat verməlidir - Açıqlama
Azərbaycanda PKK-nı təbliğ edən qəzet fəaliyyət göstərir - İDDİA
“Bu qərar BMT-də təsdiqlənib, dəyişmək olmaz” - LAVROV
Onlar Putinin yox, İlham Əliyevin sözüylə hərəkət edirdilər - Açıqlama
Bakıda erməni kəşfiyyatına işlədiyimi etiraf etməyimi istəyirdilər
Rusiya bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindəki tərəfdarlarına dəstək verir - Açıqlama
Azərbaycan hökuməti:Nalbandyanın təklifini qəbul etmirik - ÖZƏL
Bəxtəvər Dədə Ədalətin başına!
Qəbul imtahanlarında minimum bal 280 olmalıdır
Kürdlərin layihəsi İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edir - AÇIQLAMA
"Surinamın Azərbaycanda maraqları var" - NAZİR
İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlının şikayətini təmin etmədi
Həbsxanada uşaq dünyaya gətirən ana barəsində məhkəmə qərar verdi
Türkiyəli millət vəkili Nəcdət Ünüvardan Bakıya təbrik
Tofiq Zülfüqarov: 7 rayonumuzu qoyub, qapalı kafedən danışırsınız...
"Əsrin müqaviləsi"nin şərtləri niyə dəyişdirildi?
Ermənilər Ağdamı özününküləşdirir, bəs Əbülfəs Qarayev nə edir?
Sükanı belə saxlayın, cənab Prezident! - Tofiq Zülfüqarov
Lütfi Zadənin ölümü ilə bağlı xəbəri hələ dəqiqləşdirməmişəm - Vəkil
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunu gecikdirən Rusiya oldu - Ancaq maneələr dəf edildi
Azərbaycan KİV-ləri Qərbin Rusiya haqda bu cür materiallarını dərc eləmir, Rusiya isə...
26 restoranının sahibindən Dilavər Əzimliyə etiraz: Onda 26 saylı məktəbi də bağlayaq
OCCRP-nin mənbəsiz araşdırması - Nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər?
Ermənistanın NATO təlimlərindən imtinasında Rusiya və Azərbaycan izi - Açıqlama
Türkiyə və Almaniya nəyi bölə bilmir? - TƏHLİL
Test üsulunun taleyi insanımızın, gələcəyimizin taleyidir - Mehriban Vəzir yazır
Erməni lobbisi Rusiyaya qarşı yenə “döyüş yolu”nu seçdi
Səninçün yenə yanağımdan süzüləcək iki damla yaş tapılar...- Elnur Astanbəyli
Qorbaçovun Əliyevə etdikləri alçaqlıq idi
Seçki sandığı məzarınıza çevriləcək - Əməkdar müəllim
Rusiya və ABŞ əməkdaşlığı qurulacaqmı? - PROQNOZ
3 milyon manatlıq avtomobil kolleksiyası - Cinayətə aparan yol
Sabiq Ermənistan prezidentindən tarixi bəyanat: İşğal etdiyimiz torpaqları qaytarmalıyıq
Ermənistanı daha nədə üstələyə bilərik? - Hüseynbala Səlimov yazır
Hər şey torpaq olacaq bir gün... - Ömər Xəyyam
İki erməni liderinin etirafları: Ona görə qırğınlar törətdik ki...
Banklarda böhranın ikinci fazası başlaya bilər?
Manat niyə möhkəmlənib? - 8 AMİL
Tibbi arayış satışından 3-5 milyon manat əldə edilir - Bu pullar hara gedir?
Allahın özü də erməni və qarabağlıdır - Zori Balayan
Dürüst və namuslu qalmaq - Rüşvəti yox etməyin yolu
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq planları necə pozuldu?
Öz-özünüzü xoşbəxt edə biləcəyiniz 6 üsul
“Ermənistan bayrağı altında Azərbaycan mahnısı səslənəndə təəccüblənməyin”
Ermənilərə təklif: 24 apreli soyqırımı yox, bayram günü kimi qeyd edin
Şevarnadze göstəriş veribmiş ki, İlham Əliyevi institutdan çıxarsınlar - Teleaparıcı
İSLAMOFOBİYA: Avropa Birliyinin yeni meyarı – TƏHLİL
Trampı devirmək istəyən gizli xidmətlər var - TƏHLİL
ƏRDOĞAN "MİLLƏT" DEYƏNDƏ NƏYİ NƏZƏRDƏ TUTUR?
Ermənistanda seçkilər: onlar Qarabağı itirmək üzrədirlər?
Ruslar yenə də arzularına çatdılar – TƏHLİL
Qarabağı azad etmək üçüb tarixi fürsət yetişib? – TƏHLİL
Xanlar Vəliyevin diqqətinə: Yuri Zarviqorovu niyə həbs etmirsiniz?
Azərbaycan 25 ildir, nəyi gözləyir? - TƏHLİL
Trampın arxasında İsrail lobbisi dayanıb – TƏHLİL
AKP-nin arqumentləri ancaq siyasi spekulyasiyadır – TƏHLİL
Nazarbayev yolun sonuna gəlib, yoxsa?
Azərbaycan ABŞ-ın xətrinə İrana qarşı çıxacaqmı? – TƏHLİL
Əvvəlcə Receb İvedik və lotu qulilər, sonra təhsil və elm
İSTƏMƏSƏLƏR BELƏ, VİTSE–PREZİDENTLİK OLACAQ...
2017-ci il belə gəlib beləmi gedəcək? – İqtisadi təhlil
SEÇKİYLƏ BAĞLI SON AKKORDLAR...
Qərb üçün demokratiya Qərb üçündür
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
Bu il dünya da yerindən oynadı, Azərbaycan da... – SİYASİ HESABAT
2016-cı ilin uğurlu filmi: “Pərdə”?
Bob Dilan İsveç Akademiyasını barmağına doladı, bəs Salam Sarvanla Şəhriyar del Gerani?
2016-cı il: mediamızda kim uduzdu, kim uddu?
2016-cı il hansı ölkələr terrorun qurbanına çevrildi? – STATİSTİKA
Üçüncü devalvasiya artıq başlayıb...
Dünyada muxtariyyat modeli qalmayıb
Mediada qeyri-peşəkarlıq. Səbəbkarlar kimdir?
KQB, “Qadın öpüşü” və “bolqar çətiri”
4 milyard alınacaq ya alınmayacaq?
"Ölkə dağıdıcı tufan ərəfəsində"
Səudiyyə Ərəbistanı, yoxsa İran
Mişel Uelbek: Avropanın islamlaşmasında günahkar kimdir?
Rusiyanın Türkiyə ilə savaşmamalı olduğunun səkkiz səbəbi
Gizli xidmət şefinin sonu: qəfil və gözlənilmədən
Prezident hökuməti fövqəladə rejimə keçirir
Haber Yazılımı