301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
10 May 2016 - Çərşənbə axşamı 00:24 1582 nəfər oxuyub
 
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Savalan” sufi-mistik musiqi qrupunun rəhbəri Novruz Novruzlu: “Əməllər niyyətinə görə dəyər tapır. Burada insanın daxili aləmi, baxışı önəmlidir. Hər kəs öz düşüncəsində özgürdür. Kiməsə teatr “şeytan yuvası” görünə bilər. Ola bilər ki, teatrlar mühit olaraq sağlam deyil. Ancaq mənə görə ibadətgahdır. İnsan var ki, cənnəti də cəhənnəm edər...”
MÜSAHİBƏ Xəbəri
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə

Adətən, rəhmətə gedən söz-sənət adamlarıyla vida mərasimi Akademik Milli Dram Teatrında və ya digər sənət ocaqlarında keçirilir, mərhumun cənazəsi burdan son mənzilə yola salınırdı. Şair Söhrab Tahirin cənazəsinin məsciddən götürülməsindən sonra filosof-tənqidçi Əsəd Cahangirin fikri birmənalı qarşılanmadı. O yazmışdı: “Axır ki, sovet dövründən fərqli olaraq mərhumlarımızı şeytanın evindən yox, Allahın evindən yola salırıq”.

 

Tənqidçi bunu fəlsəfi mənada söylədiyini, sənətin əslində şeytani mahiyyət kəsb etdiyini  deyir. Biz isə bu fikri söz, fikir, sənət adamlarının müzakirəsinə çıxardıq: teatr sözün hansısa mənasında şeytanın evi ola bilərmi? Mərhumun cənazəsinin teatrdan götürülməsi nə dərəcədə yanlış və ya doğrudur? 


 

“Məscid, ibadət edilməyən zaman adicə tikilidir”


İlahiyyatçı alim Nəriman Qasımoğlu: “Yalnız Quran məntiqini əsas götürüb teoloji baxımdan belə şərh verim ki, yaradıcı mahiyyətdə olan nə varsa, ilahidən təqdir görür. Uca dəyərləri, humanizmi təbliğ edən, insan mənəviyyatının dərinliklərinə nüfuz edib onu nöqsanlardan arındırmağa yönəlik istənilən bədii sənət, o cümlədən, teatr sənəti dağıdıcı mahiyyətdə deyil ki, bunu şeytani mahiyyətdə görəsən. Əlbəttə, bu, o dərəcədə aydındır ki, ciddi-ciddi fikir yürütməyə də çəkinirsən. Ancaq, madam, ciddiyyətlə ortaya mövqe qoyulur, məcburən deməliyəm ki, bu mövqenin heç bir dini əsası yoxdur. Bu yerdə nədənsə dilimizdə işlənən “şeytan arabası” ifadəsini xatırlamaya bilmirəm: vaxtilə avtomobili ilk dəfə görən mövhumatçılar bu ifadəni işlədiblər. Türkiyədə də velosiped “şeytan arabası” “ləqəb”inə layiq görülüb deyə, gülüş doğursa belə, xalq dilində xeyli işləkdir. Əslində, teatrın özü sənət məbədlərindən biridir. Bu sənət yaradıcı mahiyyətdə olduğundan ilahiyə xidmət məzmununa da malikdir. Məscid məsələsinə gəldikdə isə bir məsələni bizim müsəlmanlar unudurlar, yaxud sadəcə bilmirlər. Başqa dinlərdən fərqli olaraq, islam dinində rəsmi məbəd məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Ərəbcəni bildiklərini iddia edənlərin əksəriyyəti də, təəssüf, bilmir ki, “məscid” sözünün əsl mənası “səcdə edilən yer və zaman”dır. Yəni “məscid” dediyimiz təkcə səcdə edilən yer deyil, ibadət həyata keçirilmədiyi zamanda adicə tikilidir, heç bir müqəddəslik statusu daşımır. Aktyorun cənazəsinin teatrdan, alimin cənazəsinin Elmlər Akademiyasından, yazıçının cənazəsinin Yazıçılar Birliyindən götürülməsi əslində simvolik mənada o yaradıcı şəxslərin sənətinə insanların verdiyi dəyəri ifadə edir”.

 

“Dini xurafat bu gün son yüz ildə olmadığı qədər güclüdür”

Yazıçı-publisist Vahid Qazi: “İnanmıram ki, Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat, teatr tarixinə bələd bir adam olan Əsəd bəy bunu sözün birbaşa anlamında deyə. Kim bilməsə də, Azərbaycan teatrının hansı mühitdə yarandığını, hansı əzablardan keçdiyini o, yaxşı bilir. Yəqin ki, elə fəlsəfi mənada deyib.
Ancaq düşünürəm ki, onun bu sözündən tutub ictimai müzakirə açmaq yaxşıdır. Bu gün cəmiyyətdə ”Din və sekulyarlıq”, lap elə ”Məscid və teatr” mövzusunda açıq debatlara, ictimai dinləmələrə ehtiyac var. Bu yaxınlarda “Əmmaməli gələcək” adlı bir yazı yazmışdım. Ölkəni başına götürən xurafatın gələcək fəsadlarına mən də bir SOS siqnalı çalmaq istədim. Elə adamlardan qınaq gəldi ki, çaşıb qaldım. Özüm-özümə dedim: ”Biz hara gəlib çıxmışıq?”
Bu gün elə adamları dinə sığınan görürsən ki, əlin üzündə qalır. Siyasi islamın dörd bir yanımızı sardığı bir zamanda siyasilərimizdən tutmuş hökumət adamlarına, ziyalılarımızacan hər kəs onunla ehtiyatlı davranır, bir növ qorxur. Biri elektorat itirər deyə çəkinir, o biri dini kəsimin təşkilatlanmış ictimai qınaq-hücumundan ehtiyat edir. Niyə? Çünki dini xurafat bu gün son yüz ildə olmadığı qədər güclüdür. Mən bu adamların heç birinin dinə münasibətdə səmimiyyətinə inanmıram. 
Son onilliklərdə ölkədə ən çox inkişaf edən dini təmayüldür. O aksiomadır ki, din səfalətin baş aldığı ölkələrdə populyar olur. Bizdə maddi və mənəvi səfalət vüsət aldıqca adamların dinə üz tutması davam edəcək. Dinin total basqısına susmaq, imkan düşəndə hələ bir xoş söz demək bu gün ölkəni başına götürən siyasi yaltaqlıqla eyni statusdadır, belə düşünürəm.
Avropada teatr kilsə məngənəsində boğula-boğula inkişaf edib. Bir növ onun o biri üzü, alternativi kimi. Teatr həyat həqiqətlərinin söyləndiyi, göstərildiyi yerdir. Nağıllar, rəvayətlər, moizələr kilsədə deyilirdi. Kilsə də, məscid də modern inkişafla səsləşmir, əksinə mühafizəkar, tutucu, saxlayıcı institutdur. Həmişə belə olub. Teatr isə müasirliyə can atanların yuvası olub, sekulyar düşüncəyə meydan verib. İndi də belədir.
Hələ bilmək olmaz, şeytan yuvası haradır. Avropada kilsəyə “şeytan yuvası” deyənlər o qədər olub ki. Orta əsr kilsə inkvizisiyasından bu günün pedofil skandallarınacan şeytani əməllər deyilmi? Ötən il real faktlar əsasında Tom Makkartinin çəkdiyi “Spotlight” (“Diqqət mərkəzində”) filminə baxın. 
Bu gün Avropa teartları kilsə olaylarını tamaşaya qoyur, onunla tarixi davanı sözlə, müsiqiylə səhnədə udur. “Notre Dame de Paris” müziklinə mən həm də o konteksdən baxıram. Haradı şeytan yuvası – Esmeraldanın rəqs etdiyi səhnə, yoxsa keşiş Klod Frollonun Kvazimodaya işgəncə verdiyi kilsə?
Biz isə teatr yönəticilərimizdən soruşmuruq ki, niyə teatrlarımız neçə ildir ”Ölü”lər tamaşasını səhnələşdirmir? Kimdir buna mane olan? Hökumət təmsilçiləri o mane olanlardan qorxur, ya onlarla həmrəydir? Jurnalist olsaydım, onlara bu sualı verərdim!
Sonda onu demək istəyirəm ki, yüz il öncəki maarifçi klassiklərimizin həyatları bahasına qurduğu sekulyar ortamı dini xurafatın öhdəsinə buraxmayaq. Bu gün o kövrək sekulyarlığa sevinclər, əsədlər, vahidlər çiyin verməsə, çox yaxın vaxtda Azərbaycan dini xurafatın at oynatdığı məkana çevriləcək”. 

 

“Sənət insan azadlığını təşviq edir, dinlər isə onu çərçivəyə çalır”

Fizik Yalçın İslamzadə: “Təəssüf ki, son dövrlərdə monoteist dindən daha qədim olan düşüncə və sənət institutlarını dini baxışla, dini terminlərlə dəyərləndirmək – bu, əslində azad düşüncəyə və sənətə qarşı olan dinlərin baxış bucağından o institutları ittiham etməkdir – meyilləri artır.
Teatr, canlı performansın vacib olduğu, insanı dramın ya da komediyanın mərkəzinə qoyan sənət növüdür. Xüsusilə renessans dövründə teatr yenidən canlandı – məqsəd insanı iştirakçı, öz taleyinə sahib çıxmağa çalışan, orta əsrlərdəki kimi duyğuları günah sayıb ittiham edilən deyil, hisslərə və emosiyalara sahib yeni insan tipi olaraq təqdim etmək idi.
Şekspirin qəhrəmanları, qısqanc, siyasi iddiaları olan, qazanmaq ehtirasına sahib, romantik münasibətlər uğrunda feodal institutlarla vuruşmağa hazır olan, özünü reallaşdırmağa çalışan insanlardır. Bu gün hələ də hər 6 saatdan bir dünyada bir Şekspir əsəri səhnələnir.
Teatra dindəki antoqonist varlıqlardan hər hansı birinə görə qiymət vermək, nə teatrı, nə də dinləri doğru anlamamış olmaqdan qaynaqlanır. Dində insanı mərkəzə alan teatr qadağandır, şeytanın insanı yoldan çıxarması isə nəticədə günaha götürürsə, teatrı “şeytan evi” adlandırmaq “günah yuvası” olduğunu deməkdir. Sənət insan azadlığını təşviq edir, dinlər isə onu çərçivəyə salmağa çalışır.
Teatrın şeytan əməli olması ittihamı müsəlman coğrafiyasında teatra qarşı həmişə səsləndirilmiş ittihamdır, indi yenidən canlanır.

 

“Əgər Tanrı gözəldirsə və gözəlliyi sevirsə, incəsənəti də sevir”

Fəlsəfə doktoru Mail Yaqub: “Mənə görə, incəsənət ümumilikdə gözəlliyin təsviridir. Gözəllik aksiomatik faktdır. Hamı gözəl ev, gözəl insan, gözəl süfrə, gözəl mənzərəni sevir. Tanrı gözəldir və gözəlliyi sevir. Bu da faktdır və dini mətnlərdə də təsdiq olunub. Əgər Tanrı gözəldirsə, gözəlliyi sevirsə, incəsənət də gözəlliyin təsviridirsə, demək, Tanrı incəsənəti də sevir. Bunlar bir-birindən ayrı faktlar deyillər. Təbii ki, hər bir məkanda – küçədə, bazarda, məktəbdə ilahilik də ola bilər, ilahiliyə zidd olan məqamlar da. Bu, təkcə teatra aid deyil. Ancaq teatr “şeytan yuvasıdır” demək yanlışdır. Mən düşünmürəm ki, dostumuz Əsəd Cahangir teatrın başdan-başa şeytan yuvası olduğu qənaətindədir. Çünki onun sənətşünaslıq bilgilərinə bələdəm. Ancaq mən məsələyə daha geniş baxıram. 
Kimin teatrdan, kimin məsciddən götürülməsi şəxsi məsələdir. İrfani anlamda Quranda da buyurulur ki, siz hara ayaq bassanız, ora Tanrnın təcəllası, cilvəsidir. Ona görə, məncə, biz bu məsələyə daha geniş aspektən baxmalıyıq. İlahilik daha geniş trayektoriyanı əhatə edir. Geniş ampluadan baxanda teatr da ilahi sferaya daxil olur, ilahiləşir. Əsl irfani baxış budur”. 

 

“Sənətin işi şeytanın mahiyyətini açmaqdır”

Aktyor Rza Rzayev: “Əsəd Cahangir savadlı insandır, onu oxuyuram, ancaq bu deyimi yerində deyil. Sənət şeytani mahiyyət daşıya bilməz. Sənət dünyanın var olmasını uzadan vasitələrdən biridir. Buna görə də sənətin işi şeytanın mahiyyətini açmaq, nəyin şeytani əməl olduğunu tapmaqda, göstərməkdə seyirçiyə kömək etmək, onu düşündürməkdir. Əsl sənət heç vaxt “mütləq olan, tam olan budur” demir, görünənlərlə görünməyənləri, deyilə bilinənlərlə bilinməyənləri izah etməyə cəhd edir. Sənət cəmiyyət üçün vacib olan sabitləri, deyilməyənləri dəyişənlərdən qoruyur. Şeytani əməl sabitləri dağıtmağa, xaos yaratmağa, təməl qanunları pozmağa yönəlikdir. Sənət ikinci nöqtədən başlayır. Birinci nöqtə Tanrıya məxsusdur, ikinci nöqtəni hara qoymaqsa, insanın hardan baxmasına və harda olmasına bağlıdır. Şeytan əsl sənət olan yerə yaxın durmaz, çünki əsl sənət işıqdır, şeytan isə işıqda görməz, onun yeri qaranlıqdır. Sənət insanı isə qaranlıq yerə işıq tutar, şeytanın bəlkə də ən az at oynatdığı yer sənətdir. Bütün sahələrdə şeytan xislətli insanlar var. Amma sənət ilə məşğul olanlar şeytandan uzaq durmaq üçün bu “məkanı”ı seçirlər. 
İkincisi isə şeytanın yuvası könüllərdir, ona könül verənlər insanların könlünü ala bilməzlər, çünki işləri insan qəlbi sındırmaqdır. Şeytan məkansız, formasız varlıqdır, şəkli yoxdur, görünən deyil, başqalarının simasında məzmun və mahiyyət baxımından ifadə olunur. Başqalarının görünən tərəfi ilə şeytan görünməyən tərəfini göstərir. Yazar da, aktyor da əvvəlcə insandır, o da ölür, o da başqaları kimi öncə məsciddə lazım olan qaydalardan keçir, sonra vidalaşmaq üçün tamaşaçılarının onu görməsi üçün teatra gətirilir. Sənət insanını adi insanlardan fərqləndirən cəhət onun seyirçisinin, oxucusunun olmağıdır, seyirçi onunla vidalaşmaq üçün onun “ikinci” evinə üz tutur, onun çoxlarından fərqli olduğunu, çoxları kimi ölmədiyini, çoxları kimi olmadığını, fərqini, fərqləndiyini rəsmi qaydada isbat edir, bu “ölüyə” yox, qalanlara mesajdır, fərqin mesajı”.

 

“Dəfn bürokratik məsələdir”

Rejissor Əlisa Cabbarov: “İnanclı bir insan kimi deyə bilərəm ki, teatr mənim üçün ehramdır. Allahı dərk yolunda insana yardım ola biləcək, insanı özünə tanıda biləcək ehram. Dəfn məsələsi isə praktik, hətta bürokratik nüanslarla bağlı olan məsələdir. Burada ümumiləşdirməyə ehtiyac görmürəm”.

 

Teatr şeytan yuvasıdırsa, sənət adamları şeytanın xidmətçiləridir?”

Şairə Sevinc Elsevər: “Əsəd əvvəlcə bu fikri fəlsəfi mənada yox, məhz, konkret mənada deyirdi. Ancaq fəlsəfi mənada Əsəd hardasa haqlıdır. Din ta qədimdən incəsənəti də, elmi də “şeytan əməli” adlandırırdı. Çünki incəsənət və elm dinin əhatə dairəsini daraldırdı. Əsəd bəyin dediyi fikirlərdə mən heç bir fəlsəfə görmədim. Məncə, Əsəd bəy Azərbaycanın çoxsaylı teatr xadimlərindən –rejissorlardan, aktyorlardan, teatrşünaslardan, dramaturqlardan, hətta teatrlarda illərini verən qarderobçulardan kiçik bir üzr istəməlidir. Mən hələ dünyasını dəyişmiş sənətkarları demirəm. Teatr şeytan yuvasıdırsa, orda cüzi məvaciblə ömrünü-gününü çürüdən sənət adamları kimdir? Şeytanın xidmətçiləri? 
Məni Əsəd bəyin fikirlərinə qarşı ictimai qınağın olması da sevindirdi. Deməli, bu gözəl ölkəmdə hələ hər şey məhv olmayıb”.

 

“Teatr nə məbəddir, nə də şeytan yuvası,  yaradıcılıq emalatxanasıdır”

Rejissor Mirsahib Ağazadə: “İstənilən nəsnə şeytani və ya irfani məna daşımaq potensialına malikdir. Bəşər yarandığı gündən bu dual xassəlik davam edir və edəcək. Misallar primitiv olsa da, sadalayacam. Silahla xidmət də etmək olar, xəyanət də. Avtomobili rahatlıq üçün də istifadə etmək olar, bir anın içində 4-5 adamı qanına qəltan etmək də. Əl-qərəz, sənət sənətkarın çıxış edəcəyi nöqtədən öz istiqamətini təyin etmiş olur. Əgər sənət adamı xəstə təfəkkürlüdürsə, komplekslər girdabında batırsa, ondan ən ağılagəlməz iblisanə “yaradıcılıq” gözləmək olar. Normal təfəkkürlü, xoşgörülü bir sənətçidə mütləq ruhu oxşayan, həqiqi yaradıcılıq aktı baş verməlidir. Teatr nə məbəddir, nə də şeytan yuvası. Teatr yaradıcılıq emalatxanasıdır. Qalıb kim necə yaradır... Fəlsəfi yanaşmaya qalsa, onda bilməlidirlər ki, Allahın olmadığı yer yoxdur. İslam fəlsəfəsində hər şey və hər yer Allah və onun sifətlərilə əhatə olunub. Odur ki, istənilən şəxsin hardan cənazəsini qaldırılmasına baxmayaraq, o, elə Allahın hüzurundadır. İstər bu aləmdə fiziki, istərsə də o biri aləmdə ruhi baxımdan”.

 

“Bu, mərhumun dini baxışından asılıdır”

Şairə Könül Həsənqulu: “Bütün subyektiv fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Zira ancaq və ancaq fikir müxtəlifliyinin çoxluğu bəşəriyyəti vahid, aydın həqiqət yoluna gətirə bilir. Mənim fikrimcə, sənət həyatın dekorativ şəklidir ki, onu həqiqi həyatdan fərqləndirən, maraq doğuran cəhəti də, məhz, rəngli dekorlarıdır. Mahiyyəti həyatdan götürüldüyü üçün həyat kimi sənətdə də ilahi və şeytani təzadlar mövcuddur. Sadəcə bəzi sənət əsərlərində birinə, bəzilərində isə digərinə olan meyl nisbətən artır. Bu, elə həyati hadisələrdə də belədir, qaçılmazdır. Yazıçı və digər sənət adamlarının cənazəsinin hardan - teatrdan və ya məsciddən götürülməsi isə sanıram, mərhumun dini baxışına əsaslana bilər”.

 

“İnsan var ki, cənnəti də cəhənnəm edər...”

“Savalan” sufi-mistik musiqi qrupunun rəhbəri Novruz Novruzlu: “Əməllər niyyətinə görə dəyər tapır. Burada insanın daxili aləmi, baxışı önəmlidir. Hər kəs öz düşüncəsində özgürdür. Kiməsə teatr “şeytan yuvası” görünə bilər. Ola bilər ki, teatrlar mühit olaraq sağlam deyil. Ancaq mənə görə ibadətgahdır. İnsan var ki, cənnəti də cəhənnəm edər...”

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: Sevinc Fədai
Sənət, adamının, cənazəsi, hardan, götürülməlidir?, –, Müzakirə,
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı