301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Xəbər haqqında
12 May 2015 - Çərşənbə axşamı 10:41 1478 nəfər oxuyub
 
“Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)
Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabirə olan münasibət buna parlaq misaldır. Kütlə sevgisi təhlükəli sevgidir, kor-koranədir, sabit deyil, tezliklə, adi bir yanlışanlamadan nifrətə çevrilə bilir. Kütlə fərdi heç vaxt başa düşmür. Kütlə sevgisinə arxalanmaq iti ağızlı xəncər üzərində yerimək kimi bir şeydir.
MÜSAHİBƏ Xəbəri
 “Şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır” (18+)

 

18+ layihəsi çərçivəsində növbəti müsahibim filologiya elmləri namizədi, Xəzər universitetində kafedra müdiri, test üsulu ilə tələbə qəbulunun keçirilməsində böyük zəhmətləri olmuş Vurğun Əyyubdur. Vurğun müəllimlə söhbətimizin mövzusu insan və cəmiyyət, gənclik və təhsil problemləridir.

 

1. Müasir gəncliyin ən böyük bədbəxtlikləri nələrdir?

- Ölkədə mentalitetdən irəli gələn problemlər olması, təhsilin, səhiyyənin aşağı səviyyəsi, müasir gəncliyin rahatlıq içində yaşamasına yardım edəcək bir çox şeylərin yoxluğu, ətraf mühit  –  bütün bunlar Azərbaycan gəncliyinin xoşbəxtliyinə əngəldir.

2. Universitetlər insana savad və bilikdən başqa nə verməlidir?

-Universitetlər təhsildən əlavə gəncliyin tərbiyəsində rol oynamalıdır. Məktəb və universitetlər gəncliyin doğma məkanına çevrilməlidir. Tələbə universitetə ancaq dərs oxumaq üçün gəlmir. Ya da belə deyək: yalnız dərs oxutdurmaqla tələbəyə universiteti sevdirmək olmaz.

3. Bu gün universitetlər gənclərin tələbatları ilə nə qədər maraqlana bilir?

- Təəssüf ki, bizim universitetlərin əksəriyyəti buna önəm vermir. Çünki təhsilə baxışları yanlışdır. Bizim yaşlı müəllimlərimiz sovet dövründənqalma təfəkkürlə özlərini dərs otaqlarında hökmdar kimi hiss edirlər. Onlar saralmış vərəqlərdən mühazirə oxumalı, tələbə də 80 dəqiqəni tərpənmədən dayanmalıdır. Belə düşünən müəllimlərdən soruşuram: siz ailənizdə uşaqlarınızı bu cür gərgin vəziyyətdə saxlaya bilirsinizmi? Uşaqların diqqətinin daima səndə olması üçün gərək o qədər maraqlı dərs təşkil edəsən ki, onların fikri  yayınmasın. Qüsurların ən başlıcası budur – bizdə bağçadan, orta məktəbdən başlayaraq  uşaqlara verdiyimiz tərbiyə yanlış istiqamətdədir. Bu da sonrakı yaş dövrlərində bir çox problemlərə gətirib çıxardır.

4. Tarixdə dahilərin böyük bir qisminin məktəb və universitet həyatında uğursuz olduqları faktları var. Universitet, məktəb təhsili bu qədər önəmlidirsə, onda o uğursuz uşaqlardan dahilər necə yaranıb?

- Siz istisnalara dayanaraq ümumiləşdirmələr aparırsınız. Bəlkə də belə bir statistika aparılsa, alınan nəticələr sizin dediyinizin tam tərsini göstərəcək. Tutaq ki, yüz dahi seçmişiksə, onların neçəsi məktəb, universitet həyatında uğursuz olub? Bu mənada suala dəqiq cavab verə bilməyəcəm. Amma hər insan mütləq bir istedadla doğulur. Məktəbin, müəllimin, valideynin  işi uşaqların içindəki o gizli istedadı üzə çıxarmağa yardımçı olmaqdan ibarətdir. Güman ki, dediyiniz o dahilərin istedadını  məktəb aşkarlaya bilməyib, onlar özlərini realizə etməyi bacarmayıblar. Amma içəridəki istedad özünə necəsə mütləq yol tapır.  Toplanan informasiyalar, təcrübələr istedada kömək edir və həmin insan özünü cəmiyyətdə dahi kimi göstərə, sübut edə bilir.

5. İnsan zəkasının inkişafı üçün bir qədər şübhə mütləqdirmi?

- Bunu məndən əvvəl deyiblər. Hüseyn Cavid deyirdi ki, “şübhədir hər həqiqətin babası”. İnsan şübhə etməyi bacarmalıdır, sirlər axtarışında olmalıdır, paradokslardan qorxmamalıdır. Şübhə olmayanda ehkamçılıq yaranır. Ehkamçılıq isə elmin, sənətin istənilən sahəsinin irəli getməsinə imkan vermir. Deyilən hər hansı fikrin doğruluğuna olan şübhə vasvasılığa gətirib çıxarmamalıdır, səni araşdırmağa sövq etməlidir, həyatdan, elmdən üz döndərməyə yox. Bu mənada zəkanın inkişafı üçün  şübhə, əlbəttə ki, gərəklidir.

6. Bəzən imtahanlarda elə suallar olur ki, onu yanlış cavablamaq bizim qiymətimizi kəssə də, doğru cavabı bilməyin gələcək karyeramızda, həyatımızda heç bir əhəmiyyəti olmur. Məsələn, gələcəyin psixoloquna dörd yüz il öncəki hansısa ingilis kralının hakimiyyət illərini bilmək nəyə lazımdır ki?

- Bu, bir az ağrılı və mürəkkəb məsələdir. Nəyi öyrədib-öyrətməmək, biliklərin hansı qisminin gərəkli olub-olmadığı hər zaman mübahisə doğurub. Bizim dərslik və proqramların məzmunu ilə bağlı illərdir mübahisələr, müzakirələr getsə də, nəinki ideal, heç normal proqramlar tərtib etmək mükün olmayıb. Çünki təhsilə baxışda vahid mövqe formalaşmayıb. Mənim fikrimcə, sovet təhsilinin ən böyük qüsuru o idi ki, bu sistem ancaq nəzəri bilikləri öyrətməyə yönəlmişdi və həyatla bağlantısı olduqca zəif idi. Müəllimin verəcəyi sual öyrətdiklərindən kənara çıxmamalıdır. Sual vermək heç də asan iş deyil. Sual nəinki cavab verənin, həm də soruşanın özünün səviyyəsindən xəbər verir. Və hər kəsdən bütün suallara cavab verməyini tələb etmək, qarşındakının bilik səviyyəsini hansısa sualı cavablandıra bilməməsi ilə ölçmək də yanlışdır.  Sual müxtəlif məqsədlə verilə bilər. Sən tələbənin yaddaşınımı yoxlayırsan, məntiqini, təhlil qabiliyyətini, qazandığı biliyin həcminimi?

Yeri gəlmişkən, hərdən “test sistemi uşaqları savadsız edir”, “testlər tapmaca suallardır” kimi fikirlərə rast gəlinir. Əvvala, adamlar, deyəsən, unudurlar ki, test sualları bilik vermək yox, qazanılan biliyi ölçmək vasitəsidir. Əgər bu gün orta məktəb öz funksiyasını itiribsə, abituriyentə lazımi savadı vermirsə, repetitorlar mövzunu uşaqlara mənimsətmək əvəzinə onlara test suallarının cavabını əzbərlədirsə, burda günah təhsil sistemindədir. Test sualları tapmaca deyil. Tapmaca suallar vermək testi hazırlayan müəllimlərin qeyri-peşəkarlığından irəli gəlir.

7. Hazırkı dövrdə gəncliyin bir qismi dinə, digər qismi isə narkomaniyaya meyllənmiş vəziyyətdədir. Sizin fikrinizcə, niyə gənclərə din və narkomaniya bu qədər cazibəli gəlir?

- Mənə bu sahədə ciddi elmi araşdırmalar bəlli deyil, siz də, mən də ancaq müşahidələrimiz əsasında danışırıq. Halbuki bu çox ciddi araşdırmalar tələb edən məsələdir – necə olur ki, insanlar dinə və narkotikaya meyllənirlər?

Belə bir fikir formalaşıb ki, guya bu problemlər indi yaranıb, sovet dövründə belə şeylər yox idi. Əslində isə narkomaniya bu və ya digər şəkildə o dövrdə də vardı, sadəcə  informasiyalar ortaya çıxmırdı, yayılmasına imkan vermirdilər deyə bizim gözümüzə görünmürdü. Rəsmi ideologiya dinə qarşı düşmən münasibət bəslədiyindən ona meyllər də aşkar deyildi.

Mənim fikrimcə, gənclərin bir qismi ona görə narkomaniya və dinə meyllənir ki, iradəcə zəifdirlər. Həyatda qarşılaşdıqları çətinliklərdən çıxış yolu axtarmaq əvəzinə kimsə dində özünə rahatlıq tapmağa, kimsə də narkomaniyaya qurşanıb onu addım-addım izləyən problemləri unutmağa çalışır. İşsizlik problemi var, Gənc insanlar daima yaşlıların, polisin, valideynin təzyiqi altındadır. Adi bir nüans – bir-birini sevən iki gənc dənizkənarı parkda öpüşməyə qorxur ki, polis gəlib tutacaq. Həyatı gənclik üçün maraqsız ediblər. Bütün bunlarla bərabər mən indiki gənclikdən  yaşıdlarım qədər narazı deyiləm.

8. Yemək, sığınacaq, təhlükəsizlik ehtiyaclarını qarşılayandan sonra insan boş qalan zamanlarında oydu, hördü, tikdi, cızdı və yavaş-yavaş incəsənət meydana gəldi. Siz necə düşünürsünüz, incəsənətin, yaradıcılığın genezisi bu qədər bəsitdirmi?

- Mən materialist olmadığım üçün sizin sxemi qəbul edə bilmirəm. Amma incəsənətin necə yarandığını izah da edə bilmərəm. Tək mən yox, heç filosoflar da bu barədə yekdil fikrə gələ bilməyib. Amma mən o fikirlə razıyam ki, ədəbiyyat, incəsənət insanın gözəlliyi duymaq, Allahı dərk etmək ehtirasından yaranıb.

9. Şeytan Həvvanı almadan yeməsi üçün yoldan çıxartdı, Həvva almanı yedi, Adəm cənnətdən qovuldu və yer üzündə insan nəsli yarandı. Bu baxımdan şeytanı insanlığın ilk hamisi hesab etmək olarmı?

- Məsələ bir az fərqlidir. Şeytan Adəmi sevdiyindən, ona hamilik etmək istədiyindən yoldan çıxarmadı. Paxıllıqdan, həsəddən yoldan çıxardı. Allah isə yer üzünü insana xatir yaratdı. Hər halda dinlər belə deyir. Dinlər həm də deyir ki, hər şey Allahdandır. Deməli, o zaman yaxşılıqlar kimi pisliklər də Allahdandır. Mənə elə gəlir ki, şeytan Allahı təmizə çıxartmaq üçün uydurulmuş obrazdır. Ki, təbiətimizdəki eybəcərliklər, bizə qənim kəsilən qüsurlar Allahdan gəlmir, şeytanın əməlləridir. İblis (şeytan) mövzusu dünya ədəbiyyatında məşhur mövzulardandır. Hötedən tutmuş Mövlud Süleymanlıya qədər çox yazıçı bu mövzuya müraciət edib. Məncə, şeytanın varlığı həm dindarlar, həm adi, həm də yaradıcı insanlar üçün əlverişlidir. Kimin nə günahı olsa, şeytanın ayağına yazır və qurtulduğunu düşünür. Gedib şeytanı daşlamaqla içimizdəki şeytani hisslərdən, istəklərdən arınmaq mümkün deyil. İnsan daxilən təmizlənməlidir. Əgər insan öz içindəki eybəcərlikdən təmizlənmənin adını “şeytanla mübarizə” qoyursa, buna heç bir etirazım yoxdur. Etirazım onadır ki, gedib şeytanı daşlayıb qayıdandan sonra dərhal şeytani əməllərlə məşğul olmasınlar.

10. Hitlerdən bir neçə yüz il öncə Mavahira adlı bir filosof  bəlkənin fəlsəfəsi adlı bir cərəyan yaratmışdı və ona verilən suallara, problemlərə konkret cavab, həll tapmaq əvəzinə bir bəlkə yeri qoyurdu. Onun ardınca gedənlər barmaqla sayılacaq qədər az oldu. Amma Hitlerin insanlığın məhvinə yönəlmiş ideologiyasının daşıyıcıları bu gün də var. Bunun səbəbi nə ola bilər?

  - Çoxlarına elə gəlir ki, bütün sualların cavabı var və ya o cavabları tapmışıq. Cavabsız suallarsa çoxdur. Hətta elmi yolla sübuta yetirilmiş elə məsələlər var ki, yeni ayrıntıları, üzə çıxan gizlinləri ilə bizi heyrətləndirir, inamlarımızda, düşüncələrimizdə sarsıntılar yaradır. Bu mənada dediyiniz o filosofa haqq qazandırmaq olar. Amma bu, düşünən, ağıllı adamların “xörəyidir”.  Nadan, yarımçıq, kütlə psixilogiyasına sahib olanlar üçün şablonlar, məlum həqiqətlər var. Onların dilindən “bəlkə” kəlməsini eşitməzsiniz.      Bütün anti-insani mahiyyətinə baxmayaraq, faşizm irqçilik xəstəliyinə tutulmuş, başqaları üzərində ağalıq niyyətinə düşmüş insanlar üçün cəlbedici bir ideologiya idi. Daxilində şər gəzdirənlər, qana hərislər ondan ilhamlandılar. Nə qədər ki insan, mahiyyətindəki Şərdən qurtula bilməyib, bu cür ideologiyalar özünə tərəfdar toplayacaq.

11. Nəsiminin qəzəllərində Kvant fizikasının elementlərini, Mövlananın şeirlərində Darvinin növ əmələgəlməsini tapan insan mülahizələri var. Siz necə düşünürsünüz, doğrudanmı, onlar öz dövrlərində bu qədər şeylərin hamısından xəbərdar idilər və öz mətnlərində gizlədib, bizə mesajlar ötürüblər, yoxsa bütün bu tapıntılar müasir insan düşüncəsinin sərhəd tanımazlığının nəticəsidir?

- Mən Nəsiminin, ya da Ruminin bilik dairəsinin  nə qədər olduğunu qəti şəkildə deyə bilmərəm. Bu barədə yetərli məlumata malik deyilik. Sovetlər zamanında orta yüzilliklərin elm və təhsilinə yuxarıdan aşağı baxmaq, onu keçmişin qalığı kimi təqdim etmək meylləri vardı. Ona görə də Nəsiminin dövründə hansı səviyyədə bilik verildiyini deyə bilmərəm. Təbii ki, orta əsrlərin dahilərinin yaradıcılığında müasir elmi nəticələrin izləri barədə xeyli oxumuşam. Məncə, əsas olan o deyil ki, Nəsimi, Rumi müasir elmin gəldiyi nəticələr barədə nə qədər məlumatlı idilər. Əsas olan odur ki, biz Nəsimi yaradıcılığında nələri görürük. O, bizi yeni axtarışlara sövq edirsə, onun yazdığı mətnlər dünyanı öyrənmək, yenidən kəşf etmək həvəsi yaradırsa, bax, bunu alqışlamaq lazımdır. Eynşteynin Dostoyevski haqqında dediyi “Dostoyevski mənə bütün mütəfəkkirlərdən daha çox şey verib” fikrini  xatırlayaq. Bu gün əgər Ruminin, ya da Nəsiminin mətnləri üzərində müxtəlif istiqamətli araşdırmalar aparılırsa, bundan narahat olmağa dəyməz.

12. Bəs ədəbiyyatda nələrsə “toxunulmaz”  qalmalıdırmı?

- Ehkamçılıq dində, səmavi kitablardadır. Biz hər hansı dindar adamla Quran ayələri ilə bağlı mübahisə edə bilmərik. Amma ədəbiyyata, sənətə ehkam kimi yanaşmaq olmaz. Nəsiminin şeiri sənin fikrini fizikanın hansısa qanununa yönəldirsə, bundan niyə əndişələnməlisən? Beyin kanallarını açıq tutmaq lazımdır.  Bu gün postmodernist yanaşmalardan bu qədər narahat olmağa gərək yoxdur. Birisi Füzulini bəyənmirsə, Sabirə başqa gözlə baxırsa, muğamın improvizasiyası ilə məşğul olursa, Kamal Abdulla Dədə Qorquda, ya Şah İsmayıla “Yarımçıq  Əlyazma”da fərqli bir rakursdan yanaşmağa çalışırsa, bu qədər qara-qışqırıq lazım deyil.

13. Elm və texnikanın bu qədər inkişaf etdiyi, istənilən məsafəyə bir telefon zəngi qədər yaxın olduğumuz bir dövrün insanları niyə bu qədər narahat, hüzursuzdur?

- Görünür, insan şüuraltı olaraq hiss edir ki, hər şeyin bu qədər asanlaşması həm də dünyanın sonunu gətirə bilər. Elm inkişafı boyunca bəşəriyyətə verdiyi faydalar qədər faciələr də bəxş edib. II Dünya Müharibəsinin sonunda Yaponiyaya atılan atom bombasını yadımıza salaq. Son 30-40 ildə elmin inkişafı heyrət doğurur. Bu gün insan başqa planetlərdə həyat axtarışındadır. Elm, az qala, yeni insan yarada biləcək səviyyəyə çatıb. Bütün bunlar faciələrə də yol aça bilər. Yəqin ki, insanların rahatsızlığı burdan yaranır.

İkinci bir səbəb də odur ki, həyat dəhşətli dərəcədə sürətlənib. Biz sanki vaxt çatışmazlığı içərisində yaşayırıq. 50-100 il öncəki insan belə deyildi. Gördüyü iş çətin idi, amma az idi. O, qaça-qaça yaşamırdı. Bizəsə sanki gün bəs etmir. Ona görə də daimi bir təlaş içindəyik.

14. Elm niyə təbiətin bütün gizli qanun və qanunauyğunluqlarını tapmaq və insanın nəzarəti altına salmağa çalışır?

- Çünki insan təbiətin içərisindədir. Təbiəti öyrənməsə, qanunauyğunluqları tapa bilməsə, insan təbiətdə məhv ola bilər. Ancaq təbiətə hökm etmək iddiası  müxtəlif problemlər meydana çıxarır. Elm və əxlaq mövzusu üzərində uzun sürən mübahisələr və müzakirələr aparılıb. Aral gölü faciəsini xatırlayaq. Daha çox pambıq məhsulu əldə edə bilmək üçün  Sırdəryanın istiqaməti dəyişdirildi, Aral gölü qurumağa başladı və ətraf mühitin təbii balansı pozuldu. Təbiətə bu cür hökm etmək ağır nəticələrə gətirib çıxardır.

15. Təbiət səhvləri  bağışlamır yəni?

- Bəli, məsələlərə elmi faydalardan başqa  mənəvi gözlə baxmasan, faciələrlə üzləşmək qaçılmazdır. Yaxın və kiçik məqsədlər üçün təbiətə müdaxilələr gözlənilməz fəlakətlərlə nəticələnə bilər.

16. Elm istənilən halda həqiqətin arxasınca qaçmalıdır, yaxud yalnız insana hansısa isti-soyuğu olacaq həqiqətlərlə maraqlanmalıdır?

- Ümumiyyətlə, insana istisi-soyuğu olmayan həqiqət yoxdur. İnsandan asılı olmayan həqiqətlər mövcuddur. Bəşər övladı bu həqiqətləri, məhz, özü üçün, özünü xoşbəxt edə bilmək üçün öyrənməlidir. Elmin tək Allahı olmalıdır – həqiqət. Elm həqiqəti axtarmalı və çıxan nəticədən insanın rifahı üçün yararlanmalıdır.

17. Kütlə ilə fərd arasındakı uçuruma həmişə fərdlər yıxılsa da, müəyyən zaman sonra bu fərdlər bəraət qazana, qəhrəman sayıla bilir. Bu kütlənin zamanla dəyişdiyinin  göstəricisi sayıla bilərmi?

- Qərb filosofları kütlə psixologiyası haqqında çox yazıblar və yazdıqlarının böyük əksəriyyəti həqiqətdir. Kütlə bütövlükdə heç vaxt dəyişmir. Azad fərdlərin çoxalması ilə kütlənin təsiri azala, kütlədən iradəsini ortaya qoymağa qadir olan xalqa, millətə çevrilməyə, güclü insan olmağa doğru hərəkət edə bilər. Kütlə psixologiyasından bu və ya digər şəkildə qurtulmağa can atmayan insanlar ətraf aləm üçün təhlükədir. Kütlə üçün gözəllik, yeniliyə canatma, səmimi sevgi hissləri, doğru qiymətləndirmə bacarığı yaddır. Kütləyə adlar, şüarlar, gurultulu sözlər maraqlıdır, kütlə onlardan həzz alır. Fərdlər isə daha çox konkretliyə meyllidirlər. Onlar daim yenilik arzusuyla yaşayırlar. Bəşəriyyəti irəliyə aparmaq, sənətdə möcüzələr yarada bilmək, elmdə nəhəng kəşflər etmək xoşbəxtliyi, fərəhi fərdlərə məxsusdur. Bu gün, təəssüf ki, Azərbaycanda da kütlə psixologiyası üstünlük təşkil edir. Cəlil  Məmmədquluzadə “Ölülər”də hacıların, məşədilərin timsalında bu psixologiyanın təsvirini gözəl bir şəkildə verib.

18. Onda belə düşünmək olarmı ki, zamanla həmin fərdlərə bəraət qazandıran da məhz, yeni fərdlər olur?

- Bu xeyli mürəkkəb prosesdir. Sadələşdirsək, belə demək olar: kütlə, dünən daş-qalaq etməyə hazırlaşdığı hansısa fərdin haqlı olduğunu bir müddət sonra başqa fərdlərdən (bu başqa fərdin tutduğu vəzifə, şöhrətinin miqyası, imkanları burada həlledici rol oynayır)  eşidir və bu dəfə ona sevgisini nümayiş etdirməyə başlayır. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabirə olan münasibət buna parlaq misaldır. Kütlə sevgisi təhlükəli sevgidir, kor-koranədir, sabit deyil, tezliklə, adi bir yanlışanlamadan nifrətə çevrilə bilir. Kütlə fərdi heç vaxt başa düşmür. Kütlə sevgisinə arxalanmaq iti ağızlı xəncər üzərində yerimək kimi bir şeydir.

(+)   Sizin  müsahibəmizlə bağlı hansısa iradınız, yaxud sualınız varmı?

- Uğurlar arzulayıram.

 

Fəridə Məmmədova

Mənbə: (XƏBƏR365) - Xəbər365 Analitik İnformasiya Mərkəzi Müəllif: XƏBƏR365
, “Şeytan, Allahı, təmizə, çıxartmaq, üçün, uydurulmuş, obrazdır”, (18+),
Xəbərin videosu
Şərhlər
Digər xəbərlər
Anar Əsədli: “Azərbaycanda uzun illərdir, gözü, qulağı Kremldə olanların...” - MÜSAHİBƏ
Divə qulluq edən cırtdanlar
Putin dedi ya xalqa atəş açacaqsan, ya hakimiyyəti itirəcəksən...
Rəqibimiz Yeni Azərbaycan Partiyasıdır – Anar Əsədli
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın El Pais qəzetinə müsahibə verib - TAM MƏTN
"Paşinyan Azərbaycanla sülh müvaqiləsi bağlamaq üçün tələsməlidir" - Ay Partiyanın başqan müavini
Bu hiylələrə uymaq olmaz - AY Partiya Başqanı
“O torpaqlarda hələ də Azərbaycan bayrağı dalğalanmırsa...”
Hər bir xalqın eşidilməyə ehtiyacı var - Anar Əsədli
Fransaya nota verilməlidir - AY Partiya Başqanı
"Diplomatiya taliblərə qələbə qazandırdı” - Kabil necə çökdü?
"ABŞ növbəti dəfə etibarsız tərəfdaş olduğunu göstərdi..."
“Harada qarabağlı görürəmsə, ona sevinərək baxıram” - MÜSAHİBƏ
Moskvanın itirilmiş mövqeyinin bərpası uğrunda çırpınışları
AYP Başqanının müavini: “Ukrayna özünü Krım Xanlığının varisi elan etməlidir”
AY Partiya Başqanı: Bir daha soyqırımları yaşamaq istəmiriksə...
Anar Əsədli: "Qarabağda ermənilərin də, sülhməramlıların da təhlükəsizliyinin təminatçısı Azərbaycandır"
AYP Başqanı: "1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən “OMON”çuların məhbəsdə qalması kimin nəyinə lazımdır?"
“Mənə siyasi suallar verməyin” deyən Məclis üzvləri – Onları parlamentdə kimlər "saxlayır"?
AYP Başqanı: “Rusiyadan dost, rus ordusundan sülhməramlı olmaz”
"Türkiyə ilə Azərbaycan Ermənistanı xaosun məngənəsindən qurtarmağa çalışmalıdır"
“Hazırda Dağlıq Qarabağda “əsəb çəkişməsi” yaşanır”
Teymur Rəcəbov: “Sevinc göz yaşlarını gizlətmək çətin olur” - MÜSAHİBƏ
AY Partiya Başqanı: “Avropa Birliyi və NATO Qafqaza Türkiyənin varlığı ilə daxil olacaq”
Oqtay Qasımov: "Xoş olmayan niyyətin ifadəsi..."
Elşad Abdullayev: “Ölkə daxilində səhayətlərə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırılsın”
“Bu ərazilər nəzarətə alınsa Laçın dəhlizi...”
Siyasi analitik: “Türkiyə Fransanın təhdid və şantajlarına boyun əyməyəcək” - Müsahibə
"Demokratik islahatların inqilaba çevrilmədən gerçəkləşməsinin tərəfdarıyıq" - Anar Əsədli
Mehriban Əliyeva ölkənin gələcəyində gənclərin rolunun artmasında maraqlıdır - MÜSAHİBƏ
Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq
Dilçilik İnstitutuna uzanan dillər: obyektiv və subyektiv səbəblər
Azərbaycanda unikal cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirildi (FOTOLAR)
Aktyorların vərdişidir, onlar həmişə şikayət edirlər - Bəhram Osmanovla müsahibə
Bizim toplumun qadınları xoşbəxt və səmimi deyil - Rəssam Pəri
Onda elə bilirdim dünya dağılıb, yaşaya bilmərəm – Nəsibə Abdullayevayla müsahibə
Alpinistlərin tapılmamasında suçlanan Şahin Mirzəyev danışdı: Məlumatları yayan Ekologiya Nazirliyidir
Berlin divarlarının sökülməsi insanlarımızın içindəki gizli Araz alovunu kükrətdi - Əli Şamillə müsahibə
Bu, büdcə xərcləmələrində mövcud korrupsiyanı daha da genişləndirəcək - Qubad İbadoğluyla müsahibə
Əvvəlki kimi yuxarılar idarə etməkdən, aşağılar idarə olunmaqdan zövq alırlar - Fazil Mustafayla müsahibə
Özbəklər bizi belə sevdiyinə görə burdakı ermənilər bizdən çəkinir – Azərbaycanlının Özbəkistandakı 18 illik həyat yolu
Özbəkistanda bir erməni öldürülsə, mən günahkar bilinərdim... - Özbək tarixçiylə müsahibə
Heydər Əliyev o vaxt məni Moskvaya göndərməsəydi... - Azərbaycanın səfiriylə müsahibə
Bizdə sağlamlıqdan başqa hər şeyə pul xərcləyirlər - Məşhur radioloq
Quska zorakılıq edib, amma mənə qarşı yox... - Sərdar Cəlaloğlu yazılanları təkzib etdi
Rəşad Məcid: Biz həmişə belə olacağıq, ağır, təmkinli, sanballı...
Rauf Arifoğlu: Azərbaycanda prezidentlər, hakimiyyətlər əvəzləndi, qəzetimiz isə...
Vəliəhdə sui-qəsd belə edilə bilər - Aida Qəmbər
Qarabağ
Mənim rəqibim İlham Əliyevdir, müxalifət namizədləri yox... – İsa Qəmbərlə müsahibə
Azərbaycan, Türkiyə və İran birləşməsə, bölgədə qan su yerinə axa bilər - Yusuf Halaçoğluyla özəl müsahibə
Armeniyanı silib, yerinə nə yazaydım? - Qalmaqallı dərsliyin müəllifiylə müsahibə
Tarix dərsliyindəki xəritə qalmaqalı Ermənistan mediasında – Nəyi doğru etmədik?
Prosineçki məğlubiyyəti belə şərh etdi
Tarix dərsliyində Ermənistan xəritəsi: nöqsan, yoxsa süni ajiotaj?
İki gürcünü rusca danışan görməzsiniz, azərbaycanlılar isə... – Hamlet İsaxanlı
Müəllimlərə vəd edilən dərs saatları niyə verilmir? – ARAŞDIRMA
Ağıllı olmaq üçün kürü yox, zeytun yağı yeyin – İlber Ortaylının müsahibəsi
Alim Qasımov erməniylə eyni səhnəni bölüşəcək? - MÜSAHİBƏ
İstəyir ölkəyə 50 milyard dollar gəlsin, mənası nədir?
Poroşenkoya səhvini başa saldılar - Saakaşvilini indi nə gözləyir?
Cəfər Axundzadə: Kinostudiya filmləri rəfə qoymaq üçün çəkir?
Çingiz Abdullayev "26" kafesi barədə: İsraildə, ABŞ-da, Rusiyada bizə gülürlər
Lütfi Zadə azərbaycanlılar üçün nə etməliydi?
Mehman Əliyevi müxalifətçi hesab eləmirəm, onun hakimiyyətə münasibəti... - Pənah Hüseynlə müsahibə
Hər şey göründüyü kimi deyil, arxada ciddi proseslər gedir - Vahid Əhmədov
131.746 Suriya ərəbi doğma, yüzlərlə Azərbaycan türkü ögey oldu
Rusiya Türkiyənin sözünü eşitsə... – Qabil Hüseynli
Məndən siyasi analiz verməyimi istəməyin
Bizdə satılmaq yoxdur, şərəflə gedəcəyik – MEHMAN ƏLİYEV
Universitetlərin köçürüləcəyi yerlər məlum oldu – QƏBƏLƏDƏN REPORTAJ
Bunu açıqlamaq Məleykə Abbaszadənin vəzifə borcudur – Vurğun Əyyub
O vaxt testlə qəbulu ədalətin bərpası üçün tətbiq etmişdik – Firudin Cəlilov
Hamlet İsaxanlı: “Test üsulu ləğv oluna bilməz”
Məktəbli geyimi alarkən aldanmayın! – Qiymətlər
O vaxt Elçibəyi Türkiyəyə gətirməsəydim... - Enis Öksüzlə özəl müsahibə
Nizami Cəfərov, bəs buna nə deyirsiniz? – Azərologiya polemikası böyüyür
Güntay Gəncalp elm adamlarıyla qadın adıyla yazışaraq onları şantaj edir - İDDİA
Arvadını döyən kişini kim cəzalandırmalıdır: qanun yoxsa qohum-əqrəba?
Artıq it hürən tərəfə getmək ölüm deməkdir - Araşdırma
Ələsgər Məmmədli: Hökumət “Turan”ı bağlamaqla milli dayaqları sarsıdacağını bilir
Yanvar hadisələrindən sonra Beycan Fərzəliyevi AXC-dən uzaqlaşdırdılar - Pənah Hüseyn
Trampın Qarabağa aid bəyanatı Azərbaycana nə vəd edir? – AÇIQLAMA
İran istəsəydi, Ermənistanının işğal faktı ortadan qalxardı - TOFİQ ZÜLFÜQAROV
“Bakcell qurbanları” şirkətə nə qədər pul qazandırır? –NARAZILIQ
Biz dünyanı öz dilimizdə dərk etmək istəyirik – MÜSAHİBƏ
Ölkə rəhbərliyinə yanlış məlumat veriləcəkdi - Ancaq alınmadı...
Qəbələnin ən böyük yanacaqdoldurma məntəqələri bağlandı – REPORTAJ
Əli Həsənovun nəvəsinin əvvəlki davranışları istintaq mövzusu ola bilər - AÇIQLAMA
Vaqif Əsədov: Artıq vəzifəli şəxslər bizə xahişə gəlmirlər, qorxurlar...
Kərküklü millət vəkili Azərbaycandan kömək istədi: Kərkük türklərinin buna ehtiyacı var
Xaricdə hər kəs bizdəki kinofestivallar barədə soruşanda utanırdım...
İran-Ermənistan sazişi Azərbaycana qarşı razılaşdırılıb – POLİTOLOQ
Rusiya-Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı döyüşə bilməz - MÜSAHİBƏ
Ermənilər Türkiyədə kəşfiyyata başlayıb - Din pərdəsi altında
Dilimizi bilməyənlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsin - Dekandan təklif
Rusiya bununla Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz - POLİTOLOQ
Azərbaycanda icmalar var ki, ancaq ərəbcə danışmağı xoşlayırlar - MÜSAHİBƏ
Türkdilli dövlətlərin başçıları görüşəndə rusca söhbət edirlər - QULU MƏHƏRRƏMLİ
Kinonun biznes kimi inkişafını istəyiriksə, biznesin qaydaları ilə sözdə deyil, işdə oynayaq
Uşaqlarımızı rus məktəbinə göndərmək günah, milli xəyanətdir – SABİR RÜSTƏMXANLI
Fatih Birol: Neft hasilatçılarının cəhdləri boşa çıxdı - MÜSAHİBƏ
AHT Azərbaycanın lehinə qərar çıxardı - 1 il də vaxt verildi
Cavanşir Quliyev: Umanlar umduqlarını ala bilmədilər deyə Elçibəyə düşmən kəsildilər
Əli İsa Cabbarov: Kinostudiyanın direktorunu kollektiv seçsin
“Pərdə”nin rejissoru: Filmlər olmasaydı, hələ də küçədə veyillənən avaranın biriydim
BU OYUNDA KİM UDUZDU: Azərbaycan mediası, yoxsa Zaxarova?
Türkiyə vətəndaşından Mehriban Əliyevaya müraciət – Onu kimlər incidir?
Açıq yara kimi yaşamaq çox çətindir... – LEMAN SAM
Krediti olanlar da sosial ev ala biləcək - Vüqar Bayramov
AKP-li millət vəkili Ünüvar: “Türkiyə qazandı”
İSTİQLAL HƏRƏKATÇISININ QƏRİB MƏZARI TAPILDI
"Atatürk düşmənçiliyi Atatürk sevgisini artırır"
Səfirin cavabları erməni jurnalisti əsəbləşdirdi: Varlığınızdan xəbərim olmayıb
Beş düşmən tankı, dörd mühasirə və qazi DÖNMƏZ
“Bizə o hədiyyələri Azərbaycan səfirliyi yox, Zakir Qaralov bağışlayıb”
Bu, Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığına mənfi təsir edə bilər - MÜSAHİBƏ
Sarkisyan ermənilərin qanını tökər, amma geri çəkilməz – POLİTOLOQ
"Kərkükdə Kürdüstan qururlar, amma Türk dünyası çal-çağırdadır"
Mehman Hüseynovun vəsatəti təmin edilmədi
Kərkük millət vəkilindən kürd bayrağıyla bağlı AÇIQLAMA
Hikmət Hacızadə: “Xalq narazıdır, kiminsə başını istəyir”
NATO Əfqanıstanda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi
İlham Əliyevin o sözünü türk xalqı bu gün də unutmur – Türkiyəli millət vəkili
Jirinovski ölmədən o sözləri təkzib olunacaq – MÜSAHİBƏ
Prezident kreslosunda başqa qərarlar verməyə məcbursan – Toğrul İsmayılla müsahibə
Türk insanı AKP-yə “hə” deyər, başqanlığa səs verməz
Rəhman Bədəlovdan iddia: “Ermənilər bizim düşmənimiz deyil”
“Türkiyə ölüsünü ən tez basdıran ölkədir” – Tuncel Kurtiz
Vaqif Nəsib: Anarın özü şər, yaradıcılığı xlorlu su kimidir
Məhsa Mehdili: Parçalanmanı bir tale kimi qəbul edib yaşamayaq
Fatih Kısaparmaq Elçibəyə niyə yalan danışıbmış? – XATİRƏ
Akif Qurbanov: “Onlar istəyir ki, vətəndaş cəmiyyəti olmasın”
Atilla Kaya: Baxçalı 15 ildi başqanlığın əleyhinə danışırdı, indiysə...
Məmməd İsmayıl: “Vətəni altımızdan kilim kimi çəkdilər”
Elmir Əkbər: “Dəyanəti danışdıqlarına görə bu cür cəzalandırdılar”
Çingiz Hüseynov: “İnsan İlahinin kitabına – Qurana müdaxilə edib”
Prezidentin çıxışı gündəmdə: Mərkəzi Bank əməkdaşları niyə cəzalandırılmır?
Musa Yaqub: Mən öz siyasətimi şeirimlə həyata keçirirəm
“Rus qoşunlarının Bakıya gətirilməsində Mütəllibovun birbaşa məsuliyyəti var”
“Tramp Qarabağ məsələsində təşəbbüsü Rusiyaya verəcək” – MÜSAHİBƏ
Mehriban Ələkbərzadə: “Deyirlər günəş doğacaq, palçığa döz, dözə bilmirəm…”
Vitse-prezidentlər ölkəni böhrandan çıxara bilərmi?
Yusif Halaçoğlu: “Türkiyə diktatorluq istəyirsə, vay onun halına” - MÜSAHİBƏ
Ramiz Rövşən: “Adam anasından necə küsürsə, mən də Allahdan elə küsürəm”
“Türkiyədəki təhlükə Azərbaycana da təsir edə bilər”
“İntellektual qadınlar bu ölkədə xoşbəxt ola bilmir”
Azərbaycan xalqı bizi sevir, çox istərdik ki, dövləti də bizi sevsin
İqtidarın sözünü deməyəndə dəstədən çıxdaş eləyirlər, müxalifətin sözünü deməyəndə satqın çıxarırlar
Azərbaycan gəncliyi ideoloji istiqamətlərə əhəmiyyət verirmi?
“Cümhuriyyət”in köşə yazarı: “Kənan Evrən Atatürkün adından pis məqsədlər üçün istifadə etdi”
Sabit Bağırov: “Hər şeyi kitabımda aşkara çıxaracağam”
Sıla: “Özümü bu ölkədə yadplanetli kimi hiss edirəm”
“İnsanilik elanıyla yaranan dinlərin hamısı tədricən zülm aparatına döndü”
Anam dedi Kələkiyə, Elçibəyin yanına getməmiş bir də mənim evimə gəlmə
“Yaraşıqlı futbolçulara baxırdım”
Tofiq Zülfüqarov: “Artıq hansısa proseslər gedir...”
“Demokratiyanı, aydınlığı oğurluğa, terrora qarşı qoyacağıq”
Deputat səhv ayağı kəsən həkimə 10 il həbs tələb etdi
Böyük Britaniyanın qərarı Azərbaycana nə vəd edir? - Tofiq Zülfüqarov cavablandırır
Manatı sərbəst buraxmaq lazımdır... Harda dayandı, dayandı
"Elm azad olmayanda adların qarşısında professor, akademik yazılmasının mənası yoxdur"
Yaxın gələcəkdə Gürcüstan Şərqi Avropanın kino-məkanına çevriləcək
Fuad İbrahimov: “Ölkədə iqtisadiyyatın kiçilməsi tənəzzülü daha da dərinləşdirəcək”
Orlando qətliamı seçkilərin taleyini dəyişəcəkmi?
"Qanun"a niyə təzyiq olunur?
“Qazandıqları gəlirin bir qismini belə Azərbaycan üçün xərcləməyənlər prezidentlə bolluca şəkil çəkdirirlər”
“Onlar həmişə uşaq kimidirlər”
“O, İntizam Komissiyasının sədri olanda deputatlar bir-birini şapalaqlayırdı”
"Kamil qayıdıb görsəydi ki, Dilarə başqası ilə yaşayır, neyləyərdi?”
“Məğlubiyyət yetimdir, onun sahibi olmur”
“Elçibəyi tənqid edənlərin əksəriyyəti vəzifədə özlərini doğrultmayan uğursuzlardır”
"Elçibəy prezident seçiləndə dövlətin yalnız adı, 156 əsgəri, 10 milyon rublu vardı"
Sabir Rüstəmxanlı: Niyə ermənilər bacardı, türklər yox?
“Ramiz Mehdiyev məqaləsində ABŞ rəhbərliyini nəzərdə tutmayıb”
“İndi Rəsulzadəni İrəvanı ermənilərə verməkdə suçlayanları gələcək nəsillər çox şeydə suçlayacaq”
"Azərbaycan "yırtıq hovuz"a nə qədər su töksə də, dolmayacaq"
Məntiqli nəticədir ki, SOCAR bu gün xaricdə nümayəndəliklərini bağlayır
“Nə o, nə də mən reytinq xatirinə şpaqat açan jurnalistlərdən deyilik”
Azərbaycan “Avroviziya”da iki hədəfdən hansına çatdı?
Qurultay iyunun əvvəlində baş tutacaq
“Vergi sistemində araşdırmaya və islahatlara ehtiyac var”
Sənət adamının cənazəsi hardan götürülməlidir? – Müzakirə
“Artıq söz o gücdə deyil, mənası itib. O sözü deyən adamların özlərinin təmizliyinə inanmaq olmur”
“Bu, Rusiyanın yox, Ermənistanın kiçik bir oyunudur”
“O uşaq ölsəydi, bir də foto çəkməzdim”
“Qarabağ danışıqları prosesinin nəticəsizliyi danılmaz faktdır”
“Həsənov Sarkisyanı danışıqlar masasına gətirməli, Məmmədyarov isə masada işi həll etməlidir”
“94-cü ildə ermənilər Qarabağda İran təyyarəsini vurublar”
Kitab mağazaları bağlanmaq təhlükəsiylə üz-üzə
“Artıq Azərbaycan qadını zorakılığa dözmür, çünki...”
"Elçibəyin başlatdığı xalq hərəkatının dövründə İranda türklük mübarizəsi zirvə nöqtəsinə yetişdi"
“Cəsarət insanı uğura aparan ən vacib keyfiyyətdir”
“Bu münaqişənin yaranmasında Rusiyanın da rolu, yeri var”
"Məqamdır, sonuna kimi getməliyik" - Mübariz Tağıyev
“Kuba dəyişikliklər ərəfəsində olan ölkədir”
Qulu Məhərrəmli: "Başa düşmürəm, nəyə görə AzTv-nin sədri məni məhkəməyə verir"
"Təəssüf ki, məni tez buraxdılar..."
Tofiq Yaqublu: "Demokratiya uğrunda daha əzmlə mübarizə aparmalıyıq" [Video]
Anar Məmmədli: "İctimai anlamda daha çox xeyir verə bilərdim..." [Video]
Rəşadət Axundov ilk dəfə hansı xəbəri xeber365-ə açıqladı? [Video]
Vurğun Əyyub: "Azərbaycanda özünü vətəndaş və ziyalı sayan insanların hər biri Qulu Məhərrəmlini müdafiə etməlidir”
"Heydər Əsədov kimi adamları idarəetmədən kənarlaşdırmaq lazımdır"
“Rusiya Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq üçün Talışıstan məsələsindən istifadə edir”
“Özümüzü Suriya bataqlığına saldıq, indi orda çabalamaqdayıq”
“Belarus hələ də Rusiya təsirinə açıq olan və məruz qalan yeganə ölkədi”
“Elçibəy dövründə Tehranda Azərbaycan kitab evi açılmışdı”
“Sponsorlar türkcə uzunmetrajlı filmlərə maliyyə ayırmağa maraqlı deyillər”
"Əgər Bayır-Bucaq PYD-nin əlinə keçsə, Ağ Dənizə qədər kürd dövləti qurular"
10 18:34:09 FEVRAL "Hamı elə fikirləşdi ki, qadın bir şey istəyir, amma əslində çox şey istəyir"
Aktyor böyrəyini satmaq istəyir - VİDEO
"Aktyorlar, teatr işçiləri ən müdafiəsiz camiəyə çevrilməməlidir"
“Azərbaycan Suriyanın, Liviyanın vəziyyətinə düşə bilər”
“Xəbərə münasibət bildirmək aparıcı üçün qeyri-peşəkarlıq sayılır”
Fuad İbrahimov:
“Mərkəzi Bank ölkədəki böhranı tənzimləyə bilməz, MB bazara yalnız manatla daxil ola bilər, dollar buraxası deyillər ki”
Ölkə hüquqşünasları “Azərbaycan” qəzetindəki məlum yazıya münasibət bildirdi.
Şimali Koreya kinosunun tarixi boyunca heç bir filmdə heç vaxt heç kim öpüşməyib
“Şairə necə yazmaqla bağlı məsləhət verənlər tarix qarşısında məğlub olublar”
"Kəşfiyyat xidmətinin müstəqil olmağı vacib idi"
Təhlükə sadəcə həbs olunmaq deyil, ev alıb, qələmini biryolluq satılığa çıxarmaq və problermlərin səfindən uzaqlaşmaqdır
Mirvari Qəhrəmanlı: “Əgər qasırğa haqda məlumat verilmişdisə, onlar getməməli idilər”
“Gənclik Rəsulzadənin səsini telefonunda saxlayır, onun fikirləri ilə böyüyür”
“İranın ziyalısı, muxalifəti və dövləti güneylilərin azadlıq hərəkatını nüvə müharibəsi qədər təhlükəli sayırlar”
Paris terrorunun ikiyə böldüyü Azərbaycan toplumu
Şəhriyar Del Gerani “Vicdansız adamın yanında dayanıb, gözəl mətn yaza bilməzsən”
Rəsulzadənin Gəncədəki büstü niyə örtülüb: qısqanclıq, yoxsa abadlaşma?
Nobel: siyasi yoxsa sülh mükafatı
Mirzə Sakit: “Şamaxıda 87 yaşında gənc anam üçün darıxıram”
Ruslan İzzətli: “Tək çarə demokratiyadır”
“İslam dini kişi ilə qadını bir-birinin libası, örtüsü kimi qələmə verir”
Telekanallarda şou verilişləri niyə bağlanır, məhdudiyyət, yoxsa islahat?
“Avropanın o qədər səhvləri var ki... Putin Rusiyası Azərbaycana pozitiv...” [Video]
“Təhsildə islahatlar əsas hədəfim olacaq”
Fazil Mustafa: “Siyasi məhbus Soljenitsın idi. Bunlar….”
Tural Abbaslı: "“Mən siyasətə qarışmıram” ifadəsini işlədən bir cəmiyyətdə siyasət artıq sıfırdır"
İŞİD terrorundan ən qazanclı çıxan kürdlər oldu
“İdmana sərf olunan vəsaitin yüzdə biri kinoya ayrılsa, yüz qat artıq uğur qazanarıq”
"Rusiya belə hakimiyyət qoruyandısa, Yanukoviçi qoruyardı" [Video]
“Müxalifət parlamentdə cəmiyyətdə malik olduğu çəkiyə uyğun nisbətdə təmsil olunmur”
“Xarici mütəxəssislərin Azərbaycana cəlb olunması müəyyən korporativ maraqların üzərində qurulub”
“Fəlsəfə, tarixinin az qala yarısını dinə kənizlik edərək yaşayıb”
“Rusiya XIX əsrdən başlayaraq erməniləri ona görə müdafiə edirdi ki, həmişə arzusunda olduğu Şərqi Anadolunu ələ keçirsin”
“Yaradıcı şəxslər psixi xəstəliklərdən ən çox isteriya nevrozuna tutulurlar”
“Son 20 ildə Güney Azərbaycan 200 ildə keçdiyi yolu keçib”
“Cem Yılmaz səhnədə elə sözlər deyir ki, mən, yan-yörəmə baxıram ki, görən eşidən oldu?!”
“Azərbaycan seçicisi qarnının qurultusunu dinləyir”
“Maarifçilik termininin istifadə edilməsinə qarşıyam”
““Əli və Nino” elə bir qiymətli sərvətdir ki, onun üstündə əsmək lazımdır”
“Xaricdən xammalın müəyyən hissəsi gətirilirsə, qiymət 30 faiz artırıla bilməz”
Əvvəl-axır gözünü ağarda- ağarda baxan atam olacam
Nazim Məmmədov: “21 fevral qərarının iqtisadi əsası yoxdur”
“Türkiyə neftin qiymətinin enməsindən qazandı”
"Azərbaycan cəmiyyətində çoxları dinini pirlərdə, ziyarətgahlarda öyrənir"
Nejdət Ün: “Zaman və tarixin Türkiyəni haqlı çıxaracağını düşünürəm”
Rusiya və Cənubi Qafqaz: bugün və sabah
"Yaradıcılıq ehtirası sevgidən qat-qat böyükdü"
“Başbuğla Elçibəyin arasını vurdular”
“ADR siyasi partiya alternativlərindən biri ola bilər”
2015-ci il Azərbaycan üçün coşqu ili olacaq
Əvəz Zeynallı: "Artıq prezidentin əfv fərmanı belə ədalətsizliklərin qarşısını almaq mexanizminə çevrilib"
"Gücümüzü birləşdirməliyik, sevgimizin nəticəsini göstərməliyik"
“Amerika, prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin güclənməsində daha çox maraqlıdır”
“Koroğlu” körpüsünü düzgün tikməyiblər”
Dəmirhan Taşhan: “Ziyarət etmək istədiyimiz ilk ölkə Azərbaycandır” [VİDEO]
"Hökumətin açılım siyasətinin məqsədi Öcalanı azad etməkdir"
“Qarabağ problemi həll edilmədən münasibətlərimiz düzəlməyəcək”
Mustafa Destici: “PKK- nın Azərbaycanda qrupları var, amma...” [VİDEO]
“Türkiyə Krımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbuledilməz sayır”
“Biz onlardan daha güclüyük”(VİDEO)
Hamı yaşamaq istəyir+VIDEO
Yaşamaq uğrunda mübarizə apara-apara vəhşiləşmişik
“Balanslaşdırılmış siyasət çox ciddi dəyişikliklərə uğrayır”
Mehriban Əliyeva Ərciyəz Universitetinin fəxri doktoru adını alıb
Vəfa Quluzadə: “Rusiya Qarabağ məsələsində dirəniş göstərib maneçilik törədir”
Qiyom de Seyle:
“Azadlıq” qəzeti Anar Məmmədov məsələsində bizə arxadan zərbə vurdu+Video
Ümidini itirmədən mübarizəyə davam+Foto-Video
Qubad İbadoğlu: “İntellektual müstəvidə Azərbaycan hakimiyyətinə daha tez qalib gələ bilərik”
Həbslər cəmiyyətdə tam ümidsizlik hissi yaratmağa yönəlib
Cavid Təvəkkül: “Əsas odur ki, sevgilinlə-yəni kinematoqrafiya ilə bir yerdəsən”
Rusiya bu gün millətçilik psixozundadır
Mehman Əliyev: “QRANTLARIN 90 FAİZİ HÖKÜMƏTİN ÖZÜNƏ ÇATIR”
Hakimiyyətin mövqeyi güclüdürsə, bu həbslərə nə ehtiyac var?
“Bizdən hər şey gözləsinlər”
Başqan seçilsəm, ilk seçkilərdə iqtidara gələcəyik
Ərəstun Oruclu: “Rusiya Avropaya enerji sanksiyaları tətbiq etsə, bu, onun özü üçün fəlakət olacaq”
Haber Yazılımı